ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди

08.11.2022м. ДніпроСправа № 904/2411/22

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство матеріально-технічного забезпечення "Інженерний центр "Реагент", м. Дніпро

до Приватного акціонерного товариства "Камет-Сталь", м. Кам`янське Дніпропетровської області

про стягнення 3 135 745,94 грн.

Суддя Колісник І.І.

Представники:

від позивача: Соріна С.П.;

від відповідача: Грищенко В.О. - адвокат.

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО\-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з Приватного акціонерного товариства "Камет-Сталь" заборгованості в сумі 3135745,94 грн, з яких: 2667888,00 грн - основний борг, 182663,28 грн - пеня, 254267,84 грн - інфляційні втрати, 30926,82 грн - 3% річних.

Судові витрати зі сплати судового збору в сумі 47036,20 грн позивач просить покласти на відповідача.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за договором поставки № 21/1445 від 11.01.2021 щодо повної та своєчасної оплати поставленої йому хімічної продукції.

Ухвалою суду від 16.08.2022 було відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 15.09.2022, після чого засідання було відкладено на 06.10.2022.

Ухвалою суду від 06.10.2022 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 18.10.2022, після чого в судовому засіданні протокольними ухвалами суду оголошувалась перерва з 18.10.2022 до 27.10.2022 та з 27.10.2022 до 08.11.2022.

18.10.2022 від відповідача засобом електронного зв`язку надійшли:

- клопотання про відкладення судового засідання, обґрунтоване необхідністю надання сторонами часу для оформлення досягнення домовленості щодо мирного врегулювання спору;

- клопотання про відстрочення виконання рішення суду на 6 місяців з моменту набрання ним законної сили;

- клопотання про зменшення штрафних санкцій (пені, 3% річних, інфляційних втрат) на 90%.

27.10.2022 позивач подав до суду заперечення на клопотання про зменшення штрафних санкцій та на клопотання про відстрочення виконання рішення.

27.10.2022 відповідач засобом електронного зв`язку подав до суду:

- клопотання про відкладення судового засідання, обґрунтоване необхідністю наданням сторонами часу для оформлення домовленості щодо мирного врегулювання спору;

- клопотання про повернення на стадію підготовчого провадження та витребування доказів, а саме належним чином засвідченої копії угоди між позивачем та ТОВ "Синтез Ока" (Росія), за якою здійснювалось постачання "моноетаноламінс/в" ТУ 2423-002-78722668-2010, поставленого в подальшому на адресу ПрАТ "Камет-Сталь", та первинних документів на підтвердження поставки цього товару та його митного оформлення.

Клопотання обґрунтовано тим, що сторони в цілому дійшли згоди щодо необхідності врегулювання спору мирним шляхом. Водночас, під час переговорів про мирне врегулювання спору виникло питання можливості укладення додаткової угоди з огляду на приписи постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації", якою встановлено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або особи, пов`язані з державою-агресором (зокрема - юридичні особи, створені або зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації).

Тож, оскільки позивачем не надано належних доказів на підтвердження відсутності будь-якого прямого чи опосередкованого зв`язку між його російським контрагентом та зобов`язаннями відповідача щодо оплати коштів, що є перешкодою як для укладення мирової угоди, так і ухвалення рішення у справі, відповідач вважає за необхідне витребувати від позивача відповідні додаткові докази, що є можливим лише на стадії підготовчого провадження.

27.10.2022 відповідач подав також клопотання про відкладення судового засідання у справі на іншу дату у зв`язку з оголошенням перед судовим засіданням повітряної тривоги в Дніпропетровській області та необхідністю переходу в укриття.

04.11.2022 через канцелярію суду надійшла спільна заява сторін про затвердження мирової угоди у справі № 904/2411/22. До заяви про затвердження мирової угоди додано мирову угоду від 01.11.2022, підписану уповноваженими представниками сторін та скріплену їх печатками, наступного змісту:

"МИРОВА УГОДА

м. Дніпро 01 листопада 2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО\-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ", ідентифікаційний код 19313492, далі по тексту Позивач/Стягувач, в особі генерального директора Зінухової Лариси Микитівни, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ\-СТАЛЬ", ідентифікаційний код 05393085, далі по тексту Відповідач/Боржник, в особі генерального директора Липпи Дмитра Олександровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

які є сторонами у справі № 904/2411/22, що знаходиться в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області, враховуючи доцільність мирного врегулювання даного спору, прийшли до взаємної згоди та уклали цю Мирову угоду про нижчезазначене:

1. ПРЕДМЕТ МИРОВОЇ УГОДИ

1.1. У провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа № 904/2411/22 за позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАМЕТ-СТАЛЬ" про стягнення 3135745 (три мільйони сто тридцять п`ять тисяч сімсот сорок п`ять) грн. 94 коп., у тому числі 2 667 888 (два мільйони шістсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят вісім) грн. основного боргу за поставлений товар за договором поставки № 21/1445 від 11.01.2021, 182 663 (сто вісімдесят дві тисячі шістсот шістдесят три) грн. 28 коп. пені, 30 926 (тридцять тисяч дев`ятсот двадцять шість) грн. 82 коп. 3% річних згідно ст. 625 ЦКУ, 254 267 (двісті п`ятдесят чотири тисячі двісті шістдесят сім) грн. 84 коп. інфляційних втрат.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ\-СТАЛЬ" визнає заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" за договором поставки №21/1445 від 11.01.2021, що на момент укладення даної Мирової угоди становить 3 135 745 (три мільйони сто тридцять п`ять тисяч сімсот сорок п`ять) грн. 94 коп., у тому числі 2 667 888 (два мільйони шістсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят вісім) грн. основного боргу за поставлений товар за договором поставки №21/1445 від 11.01.2021, 182 663 (сто вісімдесят дві тисячі шістсот шістдесят три) грн. 28 коп. пені, 30 926 (тридцять тисяч дев`ятсот двадцять шість) грн. 82 коп. 3% річних згідно ст. 625 ЦКУ, 254 267 (двісті п`ятдесят чотири тисячі двісті шістдесят сім) грн. 84 коп. інфляційні втрати;а також 23 518 (двадцять три тисячі п`ятсот вісімнадцять) грн. 10 коп., що складає 50% витрат по оплаті судового збору.

1.3. Сторони домовились, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ\-СТАЛЬ" з метою мирного врегулювання спору зобов`язується сплатити протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня затвердження Господарським судом Дніпропетровської області цієї Мирової угоди на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" 2 691 406 (два мільйони шістсот дев`яносто одна тисяча чотириста шість) грн 10 коп., у тому числі: 2 667 888 (два мільйони шістсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят вісім) грн. основного боргу за поставлений товар за договором поставки №21/1445 від 11.01.2021; а також 23 518 (двадцять три тисячі п`ятсот вісімнадцять) грн. 10 коп., що складає 50% судового збору, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позивача/Стягувача IBAN: НОМЕР_1 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, або на поточний рахунок Позивача/Стягувача IBAN: НОМЕР_2 в АТ "ПУМБ", МФО 334851.

Частина судових витрат у сумі 23 518 (двадцять три тисячі п`ятсот вісімнадцять) грн. 10 коп., що складає 50% судового збору від сплаченого у розмірі 100% судового збору загальною сумою 47 036 (сорок сім тисяч тридцять шість) грн. 20 коп., повертається з державного бюджету на підставі ч. 1 ст. 130 Господарського процесуального кодексу України, за заявою Позивача/Стягувача.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО\-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" відмовляється від стягнення 182 663 (сто вісімдесят дві тисячі шістсот шістдесят три) грн. 28 коп. пені, 30 926 (тридцять тисяч дев`ятсот двадцять шість) грн. 82 коп. 3% річних згідно ст. 625 ЦКУ, 254 267 (двісті п`ятдесят чотири тисячі двісті шістдесят сім) грн. 84 коп. інфляційні втрати.

2. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ УМОВ МИРОВОЇ УГОДИ

2.1. Сторони домовилися, що у разі невиконання або неповного виконання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КАМЕТ-СТАЛЬ" зобов`язань, передбачених пунктом 1.3. цієї Мирової угоди та (або) порушення строків оплати визначених пунктом 1.3 цієї Мирової угоди (в тому числі прострочення строків оплати одного, будь-якого, платежу), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ\-СТАЛЬ" в такому разі сплачує на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" штраф у сумі 467 858,00 (чотириста шістдесят сім тисяч вісімсот п`ятдесят вісім) гривень.

3. ІНШІ УМОВИ

3.1. Ця Мирова угода набирає чинності з моменту затвердження Господарським судом Дніпропетровської області.

3.2 Після підписання та скріплення печатками цієї Мирової угоди, Сторони зобов`язуються також підписати та подати до Господарського суду Дніпропетровської області спільну письмову заяву про затвердження цієї Мирової угоди у справі № 904/2411/22.

3.3 Сторони погоджуються, що у разі невиконання або неналежного виконання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КАМЕТ-СТАЛЬ" цієї Мирової угоди, Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2411/22 про затвердження Мирової угоди є виконавчим документом, у розумінні частини 2 статті 193 Господарського процесуального кодексу України та п. 2 ч. 1 статті 3, статті 4 Закону України "Про виконавче провадження", є обов`язковою на всій території України і підлягає примусовому виконанню відповідними органами та особами, які здійснюють примусове виконання рішень визначеними статтею 5 вказаного Закону.

У разі невиконання затвердженої судом Мирової угоди у розмірі та строки, встановлені абзацом першим пункту 1.3 цієї Мирової угоди, Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2411/22 про затвердження Мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень, шляхом стягнення з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАМЕТ-СТАЛЬ" суми, зазначеної у абзаці першим пункту 1.3. цієї Мирової угоди, а саме: 2 691 406 (два мільйони шістсот дев`яносто одна тисяча чотириста шість) грн 10 коп., у тому числі: 2 667 888 (два мільйони шістсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят вісім) грн. основного боргу за поставлений товар за договором поставки №21/1445 від 11.01.2021; а також 23 518 (двадцять три тисячі п`ятсот вісімнадцять) грн. 10 коп., що складає 50% судового збору, за вирахуванням здійснених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КАМЕТ-СТАЛЬ" платежів за цією Мировою угодою, про що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО\-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" вказує у заяві про відкриття виконавчого провадження.

Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2411/22 про затвердження даної Мирової угоди може бути пред`явлена Позивачем/Стягувачем до Державної виконавчої служби (приватного виконавця) для примусового виконання для стягнення сум, визначених в абзаці першому пункту 1.3 цієї Мирової угоди, в якому

· Стягувач - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО\-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 19313492; 49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро вулиця Трудових резервів, будинок 6), а

· Боржник - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ\-СТАЛЬ", (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 05393085, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18б).

Строк пред`явлення ухвали Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/2411/22 про затвердження мирової угоди до примусового виконання - три роки з моменту набрання ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/2411/22 законної сили. Зазначений строк обчислюється відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" та вказується в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2411/22 про затвердження мирової угоди.

3.4. Сторони цим підтверджують та гарантують, що особи, які підписали від імені Сторін цю Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень, та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності.

3.5. Наслідки затвердження судом Мирової угоди, передбачені ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, та закриття провадження по справі Сторони усвідомлюють та розуміють в повному обсязі.

3.6. Зобов`язання Сторін по цій Мировій угоді повинні виконуватись належним чином та в установлений нею строк. Одностороння відмова від виконання умов даної Мирової угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

3.7 У випадку, якщо в ході виконання цієї Мирової угоди відбудуться реорганізація, зміна підпорядкованості чи форми власності однієї зі Сторін, то Мирова угода зберігає силу для правонаступника такої Сторони. В усьому, що не передбачено умовами цієї Мирової угоди, Сторони керуються чинним законодавством України.

3.8. Сторони, підписуючи Мирову угоду, заявляють про те, що у процесі її укладення діяли в межах наданих повноважень без порушення прав та інтересів третіх осіб. Наслідки укладання мирової угоди сторонам відомі та зрозумілі.

3.9. З моменту виконання цієї Мирової угоди спір між сторонами є остаточно врегульованим. Жодних інших компенсацій, розрахунків, виплат, сплати сум будь-яких збитків сторони не проводять, при цьому також Сторони відмовляються від стягнення будь-яких витрат на правову допомогу при розгляді справи № 904/2411/22.

3.9. Ця Мирова угода складена українською мовою у трьох ідентичних примірниках: по одному екземпляру для Позивача/Стягувача, Відповідача/Боржника і Господарського суду Дніпропетровської області для приєднання до матеріалів справи №904/2411/22.

4. РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

Відповідач/Боржник: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ\-СТАЛЬ" 51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-Б IBAN: НОМЕР_3 в АТ "ПУМБ", МФО 334851, код ЄДРПОУ 05393043, ІПН 053930404034 Телефон + 38 (0569)589149, факс + 38(0569)567960, Адреса електронної пошти: office.kamet-steel@metinvestholding.com ІНФОРМАЦІЯ_3Позивач/Стягувач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО\-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" (скорочене найменування - ТОВ "ПМТЗ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ") 49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро вулиця Трудових резервів, будинок 6 Ідентифікаційний код 19313492 IBAN: НОМЕР_1 , в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 IBAN: НОМЕР_2 в АТ "ПУМБ", МФО 334851 Телефони: +38 (056) 790 15 51, +38 (056) 790 15 50 Адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_1Генеральний директор _________________/ Дмитро ЛИППАГенеральний директор _________________/ Лариса ЗІНУХОВА(підпис) М.П. (підпис) М.П. ".

У судовому засіданні 08.11.2022 представник відповідача звернувся до суду з усною заявою про залишення без розгляду поданих ним 18.10.2022 клопотань про відстрочення виконання рішення суду та про зменшення штрафних санкцій, а також поданого ним 27.10.2022 клопотання про повернення на стадію підготовчого провадження та витребування доказів.

Протокольною ухвалою від 08.11.2022 заява представника відповідача задоволена; зазначені клопотання представника відповідача залишені судом без розгляду.

Також 08.11.2022 представник відповідача подав клопотання про долучення до матеріалів справи документів, що підтверджують повноваження керівника ПрАТ "Камет-Сталь", яке судом задоволено.

Дослідивши в судовому засіданні 08.11.2022 подану сторонами на затвердження мирову угоду від 01.11.2022, судом встановлено, що мирова угода підписана керівниками позивача та відповідача, повноваження яких підтверджуються даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наявними у матеріалах справи.

Відповідно до частини сьомої статті 46 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб (ч. 1 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України).

Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо:

1) умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або

2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє (ч. 5 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України).

Умови поданої на затвердження суду мирової угоди свідчать про те, що мирова угода стосується лише прав і обов`язків сторін щодо предмета спору, не суперечить закону, не порушує прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб, а тому підлягає затвердженню.

За змістом пункту 7 частини першої статті 231 Господарського процесуального кодексу України укладення сторонами мирової угоди й затвердження її судом є підставою для закриття провадження у справі.

У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається (ч. 3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України).

За змістом частини четвертої статті 231 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про закриття провадження у справі суд вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Частиною першої статті 130 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Згідно з частиною четвертою статті 130 Господарського процесуального кодексу України, якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна сторона несе половину судових витрат.

У пункті 1.3 мирової угоди сторони визначили, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ\-СТАЛЬ" зобов`язується сплатити на користь позивача 50% судового збору в сумі 23518,10 грн; інша частина судових витрат у сумі 23518,10 грн, що становить 50% судового збору від сплаченого у розмірі 100% судового збору у загальній сумі 47036,20 грн, підлягає поверненню позивачу з державного бюджету на підставі ч. 1 ст. 130 Господарського процесуального кодексу України.

За змістом частини першої статті 130 Господарського процесуального кодексу України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

За таких обставин позивачу підлягає поверненню з державного бюджету 23518,10 грн судового збору (50% від 47036,20 грн).

Керуючись ст.ст. 130, 192, 231-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду, укладену сторонами у наступній редакції:

"МИРОВА УГОДА

м. Дніпро 01 листопада 2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО\-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ", ідентифікаційний код 19313492, далі по тексту Позивач/Стягувач, в особі генерального директора Зінухової Лариси Микитівни, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ\-СТАЛЬ", ідентифікаційний код 05393085, далі по тексту Відповідач/Боржник, в особі генерального директора Липпи Дмитра Олександровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

які є сторонами у справі № 904/2411/22, що знаходиться в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області, враховуючи доцільність мирного врегулювання даного спору, прийшли до взаємної згоди та уклали цю Мирову угоду про нижчезазначене:

1. ПРЕДМЕТ МИРОВОЇ УГОДИ

1.1. У провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа № 904/2411/22 за позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАМЕТ-СТАЛЬ" про стягнення 3135 745 (три мільйони сто тридцять п`ять тисяч сімсот сорок п`ять) грн. 94 коп., у тому числі 2 667 888 (два мільйони шістсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят вісім) грн. основного боргу за поставлений товар за договором поставки № 21/1445 від 11.01.2021, 182 663 (сто вісімдесят дві тисячі шістсот шістдесят три) грн. 28 коп. пені, 30 926 (тридцять тисяч дев`ятсот двадцять шість) грн. 82 коп. 3% річних згідно ст. 625 ЦКУ, 254 267 (двісті п`ятдесят чотири тисячі двісті шістдесят сім) грн. 84 коп. інфляційних втрат.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ\-СТАЛЬ" визнає заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" за договором поставки №21/1445 від 11.01.2021, що на момент укладення даної Мирової угоди становить 3 135 745 (три мільйони сто тридцять п`ять тисяч сімсот сорок п`ять) грн. 94 коп., у тому числі 2 667 888 (два мільйони шістсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят вісім) грн. основного боргу за поставлений товар за договором поставки №21/1445 від 11.01.2021, 182 663 (сто вісімдесят дві тисячі шістсот шістдесят три) грн. 28 коп. пені, 30 926 (тридцять тисяч дев`ятсот двадцять шість) грн. 82 коп. 3% річних згідно ст. 625 ЦКУ, 254 267 (двісті п`ятдесят чотири тисячі двісті шістдесят сім) грн. 84 коп. інфляційні втрати; а також 23 518 (двадцять три тисячі п`ятсот вісімнадцять) грн. 10 коп., що складає 50% витрат по оплаті судового збору.

1.3. Сторони домовились, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ\-СТАЛЬ" з метою мирного врегулювання спору зобов`язується сплатити протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня затвердження Господарським судом Дніпропетровської області цієї Мирової угоди на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" 2 691 406 (два мільйони шістсот дев`яносто одна тисяча чотириста шість) грн 10 коп., у тому числі: 2 667 888 (два мільйони шістсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят вісім) грн. основного боргу за поставлений товар за договором поставки №21/1445 від 11.01.2021; а також 23 518 (двадцять три тисячі п`ятсот вісімнадцять) грн. 10 коп., що складає 50% судового збору, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позивача/Стягувача IBAN: НОМЕР_1 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, або на поточний рахунок Позивача/Стягувача IBAN: НОМЕР_2 в АТ "ПУМБ", МФО 334851.

Частина судових витрат у сумі 23 518 (двадцять три тисячі п`ятсот вісімнадцять) грн. 10 коп., що складає 50% судового збору від сплаченого у розмірі 100% судового збору загальною сумою 47 036 (сорок сім тисяч тридцять шість) грн. 20 коп., повертається з державного бюджету на підставі ч. 1 ст. 130 Господарського процесуального кодексу України, за заявою Позивача/Стягувача.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО\-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" відмовляється від стягнення 182 663 (сто вісімдесят дві тисячі шістсот шістдесят три) грн. 28 коп. пені, 30 926 (тридцять тисяч дев`ятсот двадцять шість) грн. 82 коп. 3% річних згідно ст. 625 ЦКУ, 254 267 (двісті п`ятдесят чотири тисячі двісті шістдесят сім) грн. 84 коп. інфляційні втрати.

2. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ УМОВ МИРОВОЇ УГОДИ

2.1. Сторони домовилися, що у разі невиконання або неповного виконання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КАМЕТ-СТАЛЬ" зобов`язань, передбачених пунктом 1.3. цієї Мирової угоди та (або) порушення строків оплати визначених пунктом 1.3 цієї Мирової угоди (в тому числі прострочення строків оплати одного, будь-якого, платежу), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ\-СТАЛЬ" в такому разі сплачує на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" штраф у сумі 467 858,00 (чотириста шістдесят сім тисяч вісімсот п`ятдесят вісім) гривень.

3. ІНШІ УМОВИ

3.1. Ця Мирова угода набирає чинності з моменту затвердження Господарським судом Дніпропетровської області.

3.2 Після підписання та скріплення печатками цієї Мирової угоди, Сторони зобов`язуються також підписати та подати до Господарського суду Дніпропетровської області спільну письмову заяву про затвердження цієї Мирової угоди у справі № 904/2411/22.

3.3 Сторони погоджуються, що у разі невиконання або неналежного виконання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КАМЕТ-СТАЛЬ" цієї Мирової угоди, Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2411/22 про затвердження Мирової угоди є виконавчим документом, у розумінні частини 2 статті 193 Господарського процесуального кодексу України та п. 2 ч. 1 статті 3, статті 4 Закону України "Про виконавче провадження", є обов`язковою на всій території України і підлягає примусовому виконанню відповідними органами та особами, які здійснюють примусове виконання рішень визначеними статтею 5 вказаного Закону.

У разі невиконання затвердженої судом Мирової угоди у розмірі та строки, встановлені абзацом першим пункту 1.3 цієї Мирової угоди, Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2411/22 про затвердження Мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень, шляхом стягнення з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАМЕТ-СТАЛЬ" суми, зазначеної у абзаці першим пункту 1.3. цієї Мирової угоди, а саме: 2 691 406 (два мільйони шістсот дев`яносто одна тисяча чотириста шість) грн 10 коп., у тому числі: 2 667 888 (два мільйони шістсот шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят вісім) грн. основного боргу за поставлений товар за договором поставки №21/1445 від 11.01.2021; а також 23 518 (двадцять три тисячі п`ятсот вісімнадцять) грн. 10 коп., що складає 50% судового збору, за вирахуванням здійснених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КАМЕТ-СТАЛЬ" платежів за цією Мировою угодою, про що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО\-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" вказує у заяві про відкриття виконавчого провадження.

Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2411/22 про затвердження даної Мирової угоди може бути пред`явлена Позивачем/Стягувачем до Державної виконавчої служби (приватного виконавця) для примусового виконання для стягнення сум, визначених в абзаці першому пункту 1.3 цієї Мирової угоди, в якому

· Стягувач - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО\-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 19313492; 49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро вулиця Трудових резервів, будинок 6), а

· Боржник - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ\-СТАЛЬ", (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 05393085, 51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18б).

Строк пред`явлення ухвали Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/2411/22 про затвердження мирової угоди до примусового виконання - три роки з моменту набрання ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/2411/22 законної сили. Зазначений строк обчислюється відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" та вказується в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2411/22 про затвердження мирової угоди.

3.4. Сторони цим підтверджують та гарантують, що особи, які підписали від імені Сторін цю Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень, та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності.

3.5. Наслідки затвердження судом Мирової угоди, передбачені ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, та закриття провадження по справі Сторони усвідомлюють та розуміють в повному обсязі.

3.6. Зобов`язання Сторін по цій Мировій угоді повинні виконуватись належним чином та в установлений нею строк. Одностороння відмова від виконання умов даної Мирової угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

3.7 У випадку, якщо в ході виконання цієї Мирової угоди відбудуться реорганізація, зміна підпорядкованості чи форми власності однієї зі Сторін, то Мирова угода зберігає силу для правонаступника такої Сторони. В усьому, що не передбачено умовами цієї Мирової угоди, Сторони керуються чинним законодавством України.

3.8. Сторони, підписуючи Мирову угоду, заявляють про те, що у процесі її укладення діяли в межах наданих повноважень без порушення прав та інтересів третіх осіб. Наслідки укладання мирової угоди сторонам відомі та зрозумілі.

3.9. З моменту виконання цієї Мирової угоди спір між сторонами є остаточно врегульованим. Жодних інших компенсацій, розрахунків, виплат, сплати сум будь-яких збитків сторони не проводять, при цьому також Сторони відмовляються від стягнення будь-яких витрат на правову допомогу при розгляді справи № 904/2411/22.

3.9. Ця Мирова угода складена українською мовою у трьох ідентичних примірниках: по одному екземпляру для Позивача/Стягувача, Відповідача/Боржника і Господарського суду Дніпропетровської області для приєднання до матеріалів справи №904/2411/22.

4. РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

Відповідач/Боржник: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ\-СТАЛЬ" 51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-Б IBAN: НОМЕР_3 в АТ "ПУМБ", МФО 334851, код ЄДРПОУ 05393043, ІПН 053930404034 Телефон + 38 (0569)589149, факс + 38(0569)567960, Адреса електронної пошти: office.kamet-steel@metinvestholding.com ІНФОРМАЦІЯ_3Позивач/Стягувач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО\-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" (скорочене найменування - ТОВ "ПМТЗ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР РЕАГЕНТ") 49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро вулиця Трудових резервів, будинок 6 Ідентифікаційний код 19313492 IBAN: НОМЕР_1 , в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 IBAN: НОМЕР_2 в АТ "ПУМБ", МФО 334851 Телефони: +38 (056) 790 15 51, +38 (056) 790 15 50 Адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_1Генеральний директор _________________/ Дмитро ЛИППАГенеральний директор _________________/ Лариса ЗІНУХОВА(підпис) М.П. (підпис) М.П. ".

2. Закрити провадження у справі № 904/2411/22 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство матеріально-технічного забезпечення "Інженерний центр "Реагент" до Приватного акціонерного товариства "Камет-Сталь" про стягнення 3135745,94 грн, з яких: 2667888,00 грн - основний борг, 182663,28 грн - пеня, 30926,82 грн - 3% річних, 254267,84 грн - інфляційні втрати.

3. Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Підприємство матеріально-технічного забезпечення "Інженерний центр "Реагент" (ідентифікаційний код: 19313492; місцезнаходження: 49041, м. Дніпро, вул. Трудових резервів, буд. 6) з Державного бюджету України судовий збір у сумі 23518,10 грн, сплачений ним у складі судового збору у сумі 47036,20 грн за платіжним дорученням № 22608 від 08.08.2022, оригінал якого знаходиться в матеріалах справи.

4. Ухвала є виконавчим документом відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про виконавче провадження", частини другої статті 193 Господарського процесуального кодексу України та може бути пред`явлена до виконання у строк до 09.11.2025 включно.

Стягувач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО\-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ" (ідентифікаційний код: 19313492; місцезнаходження: 49041, м. Дніпро, вул. Трудових резервів, буд. 6).

Боржник: Приватного акціонерного товариства "Камет-Сталь" (ідентифікаційний код: 05393085; місцезнаходження: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18б).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення - 08.11.2022 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 11.11.2022.

Суддя І.І. Колісник

Дата ухвалення рішення 08.11.2022
Оприлюднено 15.11.2022

Судовий реєстр по справі 904/2411/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 08.11.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 06.10.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 15.08.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/2411/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону