ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29172/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4., при секретарі ОСОБА_5.,

за участю: адвоката ОСОБА_6.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суді в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_1 про скасування повідомлення про підозру ОСОБА_1 від 04.07.2022 року в межах кримінального провадження № 12020251010003345 від 19.09.2020 р. та зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

24.10.2022 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4. надійшла скарга адвоката ОСОБА_6. в інтересах ОСОБА_1 про скасування повідомлення про підозру ОСОБА_1 від 04.07.2022 в межах кримінального провадження № 12020251010003345 від 19.09.2020 та зобов`язання вчинити дії.

В обґрунтування доводів та вимог скарги особа, яка її подала вказує, що саме повідомлення про підозру ґрунтується лише на припущеннях органу досудового розслідування без достатніх доказів на підтвердження обставин інкримінованого діяння, у ньому відсутні фактичні обставини події, підтвердженні доказами, які б вказували на наявність складу кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_1 .

Також, у своїй скарзі адвокат зазначає про порушення порядку вручення повідомлення про підозру ОСОБА_1 та вважає, що сама подія вручення повідомлення про підозру ОСОБА_1 не відбулася. Наведені обставини та порушення допущені органом досудового розслідування у своїй сукупності тягнуть за собою підстави для скасування повідомлення про підозру ОСОБА_1 .

В судовому засіданні адвокат доводи скарги підтримав та просив скаргу задовольнити, а оскаржуване повідомлення скасувати та зобов`язати слідчих слідчої групи та/або прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12020251010003345 від 19.09.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України, вчинити дії щодо виключення з ЄРДР відомостей про дату та час повідомлення про підозру від 04.07.2022 ОСОБА_1 .

Слідчий/прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд скарги був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Вивчивши скаргу, заслухавши пояснення захисника, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження, серед іншого, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Інститут оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого чи прокурора є одним з елементів судового контролю за стадією досудового розслідування кримінальних проваджень.

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Вказана норма знайшла своє втілення і в національному законодавстві, як на конституційному рівні, а саме в ст. 55 Конституції України, так і на рівні кримінального процесуального закону у ст. 24 КПК України, згідно з якими кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування чітко визначено та регламентовано Главою 26 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, серед іншого: повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Пунктом 4 параграфу 2 Прикінцевих положень Закону України N 2147-VIII від 03.10.2017, зміни, що були внесені до ст. 303 ч. 1 КПК України в частині її доповнення пунктом 10, застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР після введення в дію цих змін, тобто з 16.03.2018.

Так відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, яке інкримінується ОСОБА_1 внесено 19.09.2020, тобто після 16.03.2018.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про прийняття скарги до розгляду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020251010003345, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.07.2019 внесені відомості до ЄРДР № 42019000000001520 за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами інвесторів інвестиційної компанії BCT-Trade в особливо великих розмірах, що передбачено ч. 4 ст. 190 КК України.

19.09.2020 внесені відомості до ЄРДР № 12020251010003345 щодо заволодіння ОСОБА_1 шахрайським шляхом коштами інвесторів інвестиційної компанії BCT-Trade в особливо великих розмірах, що передбачено ч. 4 ст. 190 КК України.

Кримінальні провадження № 42019000000001520 та № 12020251010003345 об`єднані під єдиним номером № 12020251010003345.

04.07.2022 старшим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7. складено повідомлення про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В той же день вказане повідомлення про підозру погоджено прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8.

04.07.2022, згідно опису вкладення до цінного листа (поштовий трекер 0100104569328), перше повідомлення про підозру з пам`яткою про права та обов`язки підозрюваного, цінним листом з описом вкладення направлено ОСОБА_1 на адресу АДРЕСА_1 .

Також, 04.07.2022, згідно опису вкладення до цінного листа (поштовий трекер 0100104569310), друге повідомлення про підозру з пам`яткою про права та обов`язки підозрюваного, цінним листом з описом вкладення направлено ОСОБА_1 на адресу АДРЕСА_2 .

Таким чином, 04.07.2022 старшим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7. складено два повідомлення про підозру ОСОБА_1 та вони одночасно були направлені на адреси ОСОБА_1 в Києві та Харкові.

Проте, оскаржувані повідомлення про підозру ОСОБА_1 які йому були направлені поштовим зв`язком не вручалися, не вручені повідомлення про підозру повернулися відправнику, де їх було отримано канцелярією та в подальшому передано слідчому та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Згідно описів вкладення в цінні листи (поштовий трекер № 0100104569310 та поштовий трекер № 0100104569328) якими були направлені оскаржувані повідомлення на адреси ОСОБА_1 , повідомлення про підозру ОСОБА_1 були направлені не слідчим ОСОБА_7. та не прокурором ОСОБА_8. Підписи слідчого ОСОБА_7. та прокурора ОСОБА_8 на повідомленнях про підозру ОСОБА_1 та описах вкладення в цінні листи (поштовий трекер № 0100104569310 та поштовий трекер № 0100104569328 напроти графи відправника є різними.

Оскаржуване повідомлення про підозру складено не уповноваженою особою виходячи з наступного:

У об`єднаних - кримінальному провадженні № 42019000000001520 від 17.07.2019 та кримінальному провадженні № 12020251010003345 від 19.09.2020 досудове розслідування здійснює старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7. У вказаних кримінальних провадженнях досудове розслідування проводиться відносно шахрайських дій осіб причетних до створення та функціонування інвестиційного проекту «ВТС Trade».

11.03.2021 ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/175/21-к слідчий ОСОБА_7. був відведений від здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42019000000001520 за повне ігнорування загальних засад кримінального провадження, порушення строків надання відповідей на клопотання, умисному невиконанні ухвал судів.

Отже, як вказує заявник у скарзі, слідчий ОСОБА_7. не мав процесуального права здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020251010003345 від 19.09.2020 та складати оскаржуване повідомлення про підозру ОСОБА_1 .

Крім того, захисник зазначає, що оскаржуване повідомлення про підозру ґрунтується лише на припущеннях органу досудового розслідування та складено без достатніх доказів на підтвердження обставин інкримінованого діяння.

Слідчий в повідомленні про підозру вказав, що 29.10.2019 ОСОБА_2 будучи переконаним щодо успішності діяльності проекту та можливості отримати матеріальну вигоду у майбутньому, погодившись на пропозицію ОСОБА_1 , передав останньому через громадянина ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 67600 доларів США в якості інвестиції в проект «BTC Trade». У свою чергу ОСОБА_3 02.11.2019, перебуваючи в приміщенні готелю «Чорне море», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 1\20, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_1 щодо заволодіння майном ОСОБА_2 шляхом зловживання довірою, передав особисто ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 67600 доларів США, отриманні раніше від ОСОБА_2 в якості інвестицій останнього в діяльність проекту «BTC Trade», якими ОСОБА_1 у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Заявник в скарзі зазначає, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь які докази які підтверджують передачу 02.11.2019 ОСОБА_3 . ОСОБА_1 грошових коштів в сумі 67600 доларів США, отриманих раніше від ОСОБА_2 в якості інвестицій останнього в діяльність проекту «BTC Trade», а тому вказане твердження, ґрунтується лише на припущеннях органу досудового розслідування.

Зважаючи на викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що недотримання положень процесуального закону при повідомленні ОСОБА_1 про підозру, слід розглядати як одну із складових незаконності такого повідомлення.

Згідно з положеннями п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскарженні повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Підозрою є обґрунтоване припущення слідчого та/або прокурора про вчинення особою кримінального правопорушення. Праву підозрюваного «знати, у вчинені якого кримінального правопорушення його підозрюють», що визначено пунктом 1 частини третьої статті 42 КПК України, кореспондує обов`язок сторони обвинувачення довести це до його відома, повідомити про наявність підозри та роз`яснити її зміст.

Повідомлення про підозру - один з найважливіших етапів стадії досудового розслідування, що становить систему процесуальних дій та рішень слідчого або прокурора, спрямованих на формування законної і обґрунтованої підозри за умови забезпечення особі, яка стала підозрюваним, можливості захищатись усіма дозволеними законом засобами і способами. Цим актом у кримінальному провадженні вперше формулюється та обґрунтовується підозра конкретної особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Викладена у письмовому повідомленні підозра є підґрунтям для виникнення системи кримінально-процесуальних відносин та реалізації засади змагальності у кримінальному провадженні, і у такий спосіб з`являються можливості для підозрюваного впливати на наступне формулювання обвинувачення.

Сформульована підозра встановлює межі, в рамках яких слідчий зможе найефективніше закінчити розслідування, а підозрюваний, його захисник та законний представник одержують можливість цілеспрямованіше реалізовувати функцію захисту. З моменту повідомлення особі про підозру слідчий, прокурор набувають щодо підозрюваного додаткових владних повноважень, а особа, яка отримала статус підозрюваного, набуває процесуальних прав та обов`язків, визначених статтею 42 КПК України.

Загальний порядок повідомлення про підозру передбачений главою 22 КПК України, яка має назву «Повідомлення про підозру» та складається з таких статей: «Випадки повідомлення про підозру» (стаття 276); «Зміст письмового повідомлення про підозру» (стаття 277); «Вручення письмового повідомлення про підозру» (стаття 278). Отже, саме така побудова глави дає підстави зробити висновок, що законодавець пов`язує процесуальну діяльність із повідомлення про підозру з сукупністю процесуальних дій слідчого та/або прокурора, зміст яких полягає у встановленні юридичних і фактичних підстав для повідомлення про підозру (стаття 276 КПК), складанні письмового процесуального документа (повідомлення про підозру) (стаття 277 КПК) та його врученні особі (стаття 278 КПК).

Так, згідно з ст. 277 КПК України повідомлення про підозру має містити, зокрема, такі відомості: прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення (п. 1 абз. 2 ч. 1); підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення (п. 8 абз. 2 ч. 1). Отже, ст. 277 КПК України регламентує, що в обох випадках ідеться про одну й ту саму особу прокурора. Більше того, за структурою повідомлення про підозру, визначеною в Кодексі й навіть розбитою на пункти, підпис прокурора, який здійснив повідомлення про підозру, ставиться після роз`яснення прав підозрюваного (п. 7 абз. 2 ч. 1). Тому роз`ясняти права підозрюваного має виключно прокурор, який прийняв процесуальне рішення, - склав, тобто безпосередньо здійснив, повідомлення.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Ст. 13 Конвенції встановлює, що кожен, чиї права та свободи, визнані в Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Підставою для скасування повідомлення про підозру або визнання такою, що не набула статусу підозрюваного є порушення процесу (порядку) здійснення повідомлення про підозру, відсутність обов`язкових елементів повідомлення про підозру.

Відповідно до статті 276 КПК України, повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, зокрема за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 276 КПК України повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, встановленому ст. 278 КПК України, і складається з двох послідовних дій слідчого, прокурора: 1) складення повідомлення про підозру - процесуального акта; 2) вручення його особі, підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення.

Аналізуючи вище викладені норми закону, слід дійти висновку, що процесуального статусу підозрюваного (крім випадку затримання) особа набуває не після складання тексту, а лише після вручення повідомлення, що в свою чергу, вручається у день складення повідомлення про підозру. Саме із цим моментом процесуальний закон пов`язується набуття особою відповідних процесуальних прав після їх роз`яснення слідчим, прокурором.

Згідно з принципом презумпції невинуватості всі сумніви по справі, якщо вичерпані можливості їх усунення, повинні тлумачитись і вирішуватись на користь підозрюваного (обвинуваченого). Для повідомлення особі про підозру потрібна система неспростовних доказів, які вказують на наявність в діях конкретного складу злочину. Помилкове повідомлення особі про підозру є одним з найбільш небажаних актів. Воно спричиняє невиправну шкоду правосуддю та людині, бо ніщо, мабуть, не викликає більшої образи і більш болісної душевної травми, ніж безпідставне звинувачення у злочині. Правоохоронні органи зобов`язані компенсувати моральну шкоду людині, що була завдана безпідставним притягненням її до відповідальності.

Як вбачається із матеріалів провадження повідомлення про підозру відносно ОСОБА_1 складене 04.07.2022 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7. та погоджено із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8.

Так, відповідно до змісту ч.ч. 1, 2 ст. 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.

Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні регулюється ст. 135 КПК України. Зокрема, шляхом: надіслання поштою, електронною поштою; врученням під розписку дорослому члену сім`ї чи іншій особі, яка з нею проживає «для передання»; врученням житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

При цьому, ключовим є те, що особа отримує таке повідомлення під розписку.

Слід зазначити, що положенням норм статтей 276, 277, 278 КПК України не вичерпують зміст діяльності під час повідомлення особі про підозру, бо системне тлумачення норм КПК вказує також на те, що, крім названих дій, під час процесуальної діяльності, пов`язаної зі здійсненням повідомлення про підозру, слідчий та/або прокурор зобов`язані встановити точне місцезнаходження особи і саму особу, якій має бути вручено повідомлення про підозру; роз`яснити права підозрюваному, що є невід`ємним обов`язковим етапом процедури повідомлення про підозру. Причому на прохання підозрюваного після повідомлення про його права слідчий, прокурор зобов`язані детально роз`яснити кожне із вказаних прав (частини друга, третя статті 276 КПК).

Відповідно до матеріалів скарги, слідчим було складено два примірника повідомлення про підозру та їх направлено ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, на обох повідомленнях про підозру від 04.07.2022 відсутній підпис ОСОБА_1 та його захисника про її отримання.

Слідчому судді, не надано доказів, які підтвердили б, що повідомлення про підозру було отримано ОСОБА_1 чи то особою, яка має право на отримання такого поштового відправлення.

Отже, органом досудового розслідування письмове повідомлення про підозру не було вручено у встановлений кримінальним процесуальним кодексом порядок.

Зважаючи на викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для скасування повідомлення про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України від 04.07.2022.

Враховуючи викладене, а також те, що органом досудового розслідування не дотримано порядок повідомлення особі про підозру, та своє підтвердження знайшли доводи викладені стороною захисту у поданій скарзі, слідчий суддя дійшов до переконання, що скаргу слід задовольнити, а повідомлення про підозру ОСОБА_1 від 04.07.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у межах кримінального провадження № 12020251010003345 від 19.09.2020 скасувати.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги скарги щодо зобов`язання слідчих слідчої групи та/або прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні вчинити дії щодо виключення з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомостей у кримінальному провадженні № 12020251010003345 від 19.09.2020 про дату та час повідомлення про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки у слідчого судді відсутні повноваження щодо вирішення вказаних питань.

Зазначені обставини кореспондуються також і з правовою позицією Великої Палати Верховного Суду, відображеної у постанові від 26.03.2019 по справі №807/1456/17, згідно якої наведений у частині першій статті 303 КПК України перелік рішень, дій або бездіяльності, що можуть бути предметом судового оскарження, є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. У частині другій статті 303 КПК України закріплена пряма заборона окремого оскарження інших рішень, дій або бездіяльності слідчого, прокурора. Зазначене свідчить про відсутність правових підстав для розгляду судом кримінальної юрисдикції вимог особи до органу досудового розслідування про виключення відомостей з ЄРДР.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 111-135, 277-278, 303, 305-307, 309, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити частково.

Скасувати повідомлення про підозру ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 04.07.2022 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у межах кримінального провадження № 12020251010003345 від 19.09.2020.

В задоволенні решти вимог скарги відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_4

Дата ухвалення рішення 02.11.2022
Оприлюднено 17.11.2022

Судовий реєстр по справі 757/29172/22-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.11.2022 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.11.2022 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/29172/22-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону