ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

15.11.2022м. ДніпроСправа № 904/2104/19

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компрессорс Інтернешнл", м. Київ до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 581 848,22 грн.

Представники:

від ТОВ "Компрессорс Інтернешнл" представник не з`явився

від боржника ліквідатор не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду від 26.01.22р. визнано ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" (51925, Дніпропетровська область, м. Камянське, вул. Соборна, 18-Б; ЄДРПОУ 05393043) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців. Ліквідатором ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ (51925, Дніпропетровська область, м. Камянське, вул. Соборна, 18-Б; ЄДРПОУ 05393043).

20.09.2022р. до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Компрессорс Інтернешнл" надійшла заява до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 581 848,22 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.09.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компрессорс Інтернешнл" до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 581 848,22 грн. - до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Компрессорс Інтернешнл" до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 581 848,22 грн. на 01.11.2022р. о 10:45год. Зобов`язано: ТОВ "Компрессорс Інтернешнл" - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи). Ліквідатора - надати суду повідомлення щодо розгляду заяви ТОВ "Компрессорс Інтернешнл". В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.10.2022 клопотання представника ТОВ "Компрессорс Інтернешнл" про проведення судового засідання у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів - залишено без задоволення.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.11.2022 клопотання ліквідатора № 01/172 від 31.10.22р. про відкладення розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Компрессорс Інтернешнл" до боржника ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" про визнання грошових вимог у загальному розмірі 581 848,22 грн. - задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Компрессорс Інтернешнл" до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 581 848,22 грн. на 15.11.2022р. о 10:45год. Зобов`язано ТОВ "Компрессорс Інтернешнл" - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи), надати суду заперечення (пояснення) на повідомлення ліквідатора про відхилення грошових вимог ТОВ "Компрессорс Інтернешнл".

08.11.2022 до суду від представника ТОВ "Компрессорс Інтернешнл" надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.11.2022 клопотання представника ТОВ "Компрессорс Інтернешнл" про проведення судового засідання у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів - залишено без задоволення.

08.11.22р. до суду від ТОВ "Компрессорс Інтернешнл" надійшло уточнення до заяви. Судом уточнення прийнято до розгляду.

11.11.22р. до суду від ліквідатора надійшло уточнене повідомлення про розгляд грошових вимог ТОВ "Компрессорс Інтернешнл". Судом уточнене повідомлення прийнято до відома.

15.11.22р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання про розгляд справи без участі ліквідатора. Судом клопотання прийнято до відома.

Представники сторін у судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомлені про час і місце проведення судового засідання.

В судовому засіданні прийнято ухвалу.

Розглянувши в судовому засіданні 15.11.22р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компрессорс Інтернешнл" до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" про визнання грошових вимог у загальному розмірі 581 848,22 грн. з урахуванням уточнення, господарським судом встановлено наступне.

В обґрунтування поданої заяви ТОВ "Компрессорс Інтернешнл" зазначив, що 17.04.2019 року між Публічним акціонерним товариством Дніпровський металургійний комбінат (Замовник) та ТОВ "Компрессорс Інтернешнл" (Підрядник) було укладено Договір підряду № 19-0451-02 (далі - Договір), відповідно до умов Договору, Підрядник зобов`язується на свій ризик, в порядку і на умовах цього договору та за завданням Замовника виконати роботи з поточних ремонтів та технічного обслуговування основних засобів Замовника, запланований перелік зазначається сторонами в специфікації цього договору.

На виконання умов Договору, на підставі узгодженої сторонами Специфікації № 1 від 17.04.2019 до Договору, ТОВ Компрессорс Інтернешнл зобов`язалося виконати роботи з поточного ремонту відцентрованого повітряного компресора SМ-5000-1500-3 №2 (інв.№ 05134531).

ТОВ Компрессорс Інтернешнл виконало взяті на себе зобов`язання належним чином в установлені строки відповідно до умов Договору, що підтверджується Актом здачі-приймання робіт № 1157 від 20.05.2019, на суму 576 886,22 грн.

Відповідно до п. 4.1 Договору, оплата замовником виконаних робіт здійснюється за фактом їх виконання з наступною оплатою в строк до 10 (десяти) календарних днів з дати підписання сторонами відповідних актів КБ-2в з додатками до актів КБ-2в підтверджених довідками КБ-3, на підставі наданих підрядником рахунків і податкових накладних, якщо інше не вказано в специфікаціях.

Для здійснення оплати ТОВ Компрессорс Інтернешнл надало ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ рахунок № 1499 від 18.04.2019 р., проте оплата боржником не здійснена дотепер.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України), суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 11 ЦК України підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (зобов`язань) є, зокрема, договір.

Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Статтею 627 ЦК України передбачено, що відповідно до ст.6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Зміст договору та взяті за ним зобов`язання свідчать про те, що між сторонами виникли правовідносини підряду, які регулюються нормами ЦК України та ГК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 321 ГК України, ч. 1 ст. 854 ЦК України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, достроково.

Частиною 1 ст. 837 ЦК України передбачено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

За приписами ч. 1 ст. 843, ст. 844 ЦК України у договорі підряду встановлюється ціна роботи або спосіб її визначення, ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін.

Відповідно до ст. 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Згідно ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства тощо. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Порушенням зобов`язання, у відповідності до ст. 610 ЦК України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання, тобто неналежне виконання.

У відповідності до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термі його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

На даний час боржником не були виконані зобов`язання по оплаті за виконані кредитором роботи у розмірі - 576 886,22грн.

Дослідивши наявні матеріали справи, оцінивши надані докази в їх сукупності, суд дійшов наступного висновку.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.05.2019р. відкрито провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" (51925. Дніпропетровська область, м. Кам"янське, вул. Соборна, 18-Б; ЄДРПОУ 05393043). Визнані грошові вимоги ТОВ "ТЕХНОБУДМОНТАЖ ГРУП" заявлені до Публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" в загальній сумі 2 456 762,72 грн. за рішенням господарського суду Дніпропетровської області № 904/7991/17 від 26.10.2017р. та 19 210,00 грн. - витрати на оплату судового збору за подання заяви у справі про банкрутство. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів в порядку ст. 19 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п`ятнадцять календарних днів. Розпорядником майна ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" призначено арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича (Свідоцтво №193 від 31.01.2013 року, поштова адреса: АДРЕСА_1 ).

31.05.2019 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет господарським судом Дніпропетровської області здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" (51925. Дніпропетровська область, м. Кам"янське, вул. Соборна, 18-Б; ЄДРПОУ 05393043).

Так, перебіг строку на заявлення кредиторських вимог розпочався 31.05.2019, тобто, саме з 31.05.2019 кредитори набули як певних прав (звернення із заявою, тощо) так і обов`язків (обґрунтувати подані заяви відповідними документами, тощо).

14.11.2019р. судом по справі № 904/2104/19 про банкрутство ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" винесено ухвалу за результатами попереднього засідання.

21.10.2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Частиною 4 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу встановлюється, що з дня введення його в дію подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства "конкурсні кредитори" - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; "поточні кредитори" - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника.

Із змісту заяви з грошовими вимогами вбачається, що заява кредитора ґрунтується на грошових зобов`язаннях боржника, які виникли до дати відкриття провадження у справі № 904/2104/19 про банкрутство боржника, а отже є конкурсними.

Відповідно до ч.1 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Частиною 4 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Відповідно до ч.5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.

Відповідно до ч.6 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом у порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду.

За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

Частиною п. 14 ст.39 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що з моменту відкриття провадження у справі про банкрутство пред`явлення конкурсними та забезпеченими кредиторами вимог до боржника та їх задоволення можуть здійснюватися лише у порядку, передбаченому цим Кодексом, та в межах провадження у справі.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цією статтею. При цьому: у першу чергу задовольняються: витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді.

Суд погоджується з ліквідатором щодо визнання заявлених вимог кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Компрессорс Інтернешнл" у розмірі 4 962,00грн. (1 черга задоволення), 576 886,22 грн. (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів).

Враховуючи викладене, господарський суд вирішив визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компрессорс Інтернешнл" у розмірі 4 962,00грн. (1 черга задоволення), 576 886,22 грн. (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів).

Зобов`язати ліквідатора включити грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компрессорс Інтернешнл" до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" згідно вимог Кодексу України з процедур банкрутства у розмірі 4 962,00грн. (1 черга задоволення), 576 886,22 грн. (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів).

Керуючись ст.ст. 45, 46, 60, 61, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компрессорс Інтернешнл" у розмірі 4 962,00грн. (1 черга задоволення), 576 886,22 грн. (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів).

Зобов`язати ліквідатора включити грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компрессорс Інтернешнл" до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" згідно вимог Кодексу України з процедур банкрутства у розмірі 4 962,00грн. (1 черга задоволення), 576 886,22 грн. (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Центрального апеляційного господарського суду.

Ухвала підписана - 16.11.2022р.

Копію ухвали надіслати: кредитору; боржнику; керуючому санацією.

Суддя І.В. Владимиренко

Дата ухвалення рішення 15.11.2022
Оприлюднено 18.11.2022

Судовий реєстр по справі 904/2104/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.01.2023 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.01.2023 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.01.2023 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.01.2023 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.01.2023 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.01.2023 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.01.2023 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 09.01.2023 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.01.2023 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.12.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 15.11.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.11.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.11.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.11.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.11.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.11.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 01.11.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.10.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.10.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.10.2022 Центральний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/2104/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону