ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

07.10.2022 Справа № 756/12853/20

Унікальний №756/12853/20

Провадження №2-п/756/2/22

У Х В А Л А

16 вересня 2022 року м. Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді - Яценко Н.О.,

за участі секретаря - Волошиної А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві питання про відновлення знищеного провадження у справі за заявою ОСОБА_1 про перегляд заочного рішення Оболонського районного суду м. Києва від 05 січня 2012 року у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

Заочним рішенням Оболонського районного суду м. Києва від 05 січня 2012 року, в якому усунуто описку ухвалою суду від 12 березня 2012 року, стягнуто солідарно зі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (код ЄДРПОУ: 20025456, к/р НОМЕР_1 в ГУ НБУ по м. Києву та області, МФО: 321024) суму грошових коштів у розмірі 351884,96 грн., судові витрати -1700 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 120, 0 грн., всього -353 704, 96 грн.

16 жовтня 2020 року надійшла заява ОСОБА_1 про перегляд заочного рішення Оболонського районного суду м. Києва від 05 січня 2012 року, посилаючись, що копію зазначеного заочного рішення вона отримала 25 вересня 2020 року, не була присутня в судовому засіданні, не була обізнана про наявність відповідної судової справи, не отримувала копій судового рішення раніше. Відповідач не згодна з даним рішенням та має заперечення проти вимог позивача. Зокрема, стверджує, що судом в заочному рішенні не зазначено ані номера кредитного договору, а ні номера договору поруки, що на її думку ставить під сумнів їх існування, вважає, що судом не були з`ясовані всі обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення вказаної справи.

Ухвалою Оболонського районного суду м.Києва від 30.10.2020 року вищевказану заяву відповідача ОСОБА_1 повернуто заявнику.

Не погоджуючись з вищевказаної ухвалою суду відповідач звернулась з відповідною апеляційною скаргою до суду апеляційної інстанції.

Постановою Київського апеляційного суду м.Києва від 16.02.2021 року апеляційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково, ухвалу Оболонського районного суду м.Києва від 30.10.2020 р. скасовано та направлено справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Як видно з довідки Оболонського районного суду м.Києва від 30.10.2020 року справа №2-295/12 за позовом Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - знищена за закінченням строку зберігання, на підставі наказу ДСА України про затвердження переліку судових справ, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання документів та наказу.

Враховуючи те, що розгляд заяви про перегляд заочного рішення від 30.10.2020 року неможливий без вирішення питання про відновлення самої справи за позовом Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, суддя ухвалою від 16.04.2021 року призначено до розгляду питання про відновлення провадження по справі.

Ухвалою суду від 16.04.2021 року витребувано у ПАТ «КБ «Надра» копію належним чином засвідчених документів, які стали підставою для прийняття заочного рішення Оболонського районного суду м.Києва від 05.01.2012 року у справі № 2-295/12 за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, зокрема копію позовної заяви та додані до неї документи, інші наявні документи, що пов`язані з розглядом справи № 2-295/12, зокрема, копію належним чином засвідченого кредитного договору від 23.10.2006 року укладеного між ВАТ «Комерційний банк «Надра», правонаступник якого є ПАТ «Комерційний банк «Надра» та ОСОБА_2 , копію належним чином засвідченого договору поруки від 23.10.2006 року укладеного між ВАТ «Комерційний банк «Надра», правонаступник якого є ПАТ «Комерційний банк «Надра» та ОСОБА_1 .

17.06.2021 р. на адресу суду надійшла відповідь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на запит суду з якої вбачається, що всі наявні документи, що підтверджують право вимоги до боржника - ОСОБА_2 передано новому кредитору ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС» відповідно до укладеного Договору №GL6N016600 про відступлення прав вимоги від 06.05.2020 р.

Ухвалою суду від 06.07.2021 року витребувано наступні документи, а саме: у Національного банку України належним чином завірені документи: копію кредитного договору від 23.10.2006 №13/П/11/2006-840, укладеного між ПАТ КБ «Надра» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); копію договору поруки від 23.10.2006, укладеного з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в забезпечення зобов`язань ОСОБА_2 за кредитним договором від 23.10.2006 №ІЗ/П/11/2006-840; копії листування між ПАТ КБ «Надра» з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 стосовно наявної заборгованості; копії розрахунків кредитної заборгованості за кредитним договором від 23.10.2006 №13/П/11/2006-840; інші документи стосовно зазначеного кредитного договору від 23.10.2006 №13/П/11/2006-840, що є в наявності; у ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС» - копію кредитного договору від 23.10.2006 № 13/П/11 /2006-840, укладеного між ПАТ КБ «Надра» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); копію договору поруки від 23.10.2006, укладеного з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в забезпечення зобов`язань ОСОБА_2 за кредитним договором від 23.10.2006 №13/П/11/2006-840; копії листування між ПАТ КБ «Надра» з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 стосовно наявної заборгованості; копії розрахунків кредитної заборгованості, копії платіжних документів, меморіальних ордерів, інших фінансових документів за кредитним договором від 23.10.2006 №13/П/11/2006-840; інші документи стосовно зазначеного кредитного договору від 23.10.2006 №13/П/11/2006-840, що є в наявності; інші документи, що передавались ПАТ КБ «Надра» ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС» при укладенні договору відступлення прав за кредитним договором від 23.10.2006 №13/П/11/2006-840.

Сторони в судове засідання не з`явились, про розгляд справи повідомлялись у встановленому законом порядку, причину своєї неявки суду не пояснили, суд вважає за можливе провести розгляд справи без участі сторін.

Суд, дослідивши рішення суду, матеріали заяви, вважає за необхідне відновити судове провадження з наступних підстав.

За приписами статті 488 ЦПК України, відновлення втраченого повністю або частково судового провадження в цивільній справі, закінченій ухваленням рішення або у якій провадження закрито, проводиться у порядку, встановленому цим Кодексом.

Втрачене судове провадження у цивільній справі може бути відновлене за заявою учасника справи або за ініціативою суду, що визначено статтею 489 ЦПК України.

Положеннями статті 493 ЦПК України передбачено, що при розгляді заяви про відновлення втраченого судового провадження суд бере до уваги:

1) частину справи, яка збереглася (окремі томи, жетони, матеріали з архіву суду тощо);

2) документи, надіслані (видані) судом учасникам судового процесу та іншим особам до втрати справи, копії таких документів;

3) матеріали виконавчого провадження, якщо воно здійснювалося за результатами розгляду справи;

4) будь-які інші документи і матеріали, подані учасниками судового процесу, за умови, що такі документи і матеріали є достатніми для відновлення справи;

5) відомості з Єдиного державного реєстру судових рішень;

6) дані, що містяться в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі;

7) будь-які інші відомості, документи тощо, отримані у законний спосіб з інших офіційних джерел.

Частиною 1,2 статті 494 ЦПК України передбачено, що на підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення втраченого судового провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити. В ухвалі суду про відновлення втраченого судового провадження зазначається, на підставі яких конкретно даних, поданих до суду і досліджених у судовому засіданні, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися з втраченого провадження.

В процесі розгляду питання щодо відновлення втраченого судового провадження з`ясовано, що в провадженні Оболонського районного суду міста Києва перебувала цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, однак відповідно до довідки архіву була знищені за закінченням встановленого терміну зберігання.

Заочним рішенням Оболонського районного суду м. Києва від 05 січня 2012 року, в якому усунуто описку ухвалою суду від 12 березня 2012 року, стягнуто солідарно зі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (код ЄДРПОУ: 20025456, к/р НОМЕР_1 в ГУ НБУ по м. Києву та області, МФО: 321024) суму грошових коштів у розмірі 351884,96 грн., судові витрати -1700 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 120, 0 грн., всього -353 704, 96 грн.

30.08.2022 р. представник ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС» на виконання вимог ухвали суду від 06.07.2021 року надав суду копію кредитного договору №13/П/11/2006-840 від 23.10.2006 року укладеного між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_2 та копію договору поруки від 23.10.2006 року укладеного між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_1 .

Проаналізувавши вищезазначені обставини, на підставі зібраних матеріалів, з урахуванням того, що цивільну справу №2-295/2012 знищено, суд приходить до висновку про можливість часткового відновлення судового провадження по вказаній цивільній справі, в частині наступних документів, а саме: копії рішення Оболонського районного суду м.Києва від 05.01.2012 року; копії ухвали Оболонського районного суду м.Києва про виправлення описок у рішенні суду від 21.03.2012 року; копії кредитного договору №13/П/11/2006-840 від 23.10.2006 року укладеного між Відкритим акціонерним товариством Комерційний Банк «Надра» та ОСОБА_2 ; копії договору поруки від 23.10.2006 року укладеного між Відкритим акціонерним товариством Комерційний Банк «Надра» та ОСОБА_1 .

Окрім того, судом встановлено, що 06.05.2020 р. між ПАТ КБ «Надра» та ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС» було укладено Договір №GL6N016600 про відступлення прав вимоги за умовами якого ПАТ КБ «Надра» відступило на користь ПАТ КБ «Надра» право вимоги по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості по кредитних договорах, зокрема і кредитному договору №13/П/11/2006-840 від 23.10.2006 року укладеного між Відкритим акціонерним товариством Комерційний Банк «Надра» та ОСОБА_2 .

Відповідно до п.1 ч.1 ст.512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

За положеннями ч. 1 ст. 55 ЦПК України у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Зважаючи на вищевикладене та беручи до уваги, що у спірному зобов`язанні відбулась заміна кредитора відповідно до Договору №GL6N016600 про відступлення прав вимоги від 06.05.2020 р. з ПАТ КБ «Надра» на ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС», а відтак суд дійшов висновку про необхідність залучити ТОВ «ФК «СІТІ ФІНАНС» до участі у справі як правонаступника позивача ПАТ КБ «Надра».

Керуючись ст.ст. 55, 260, 270, 488, 493, 494 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Відновити знищене провадження у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, в частині наступних документів, а саме: копії рішення Оболонського районного суду м.Києва від 05.01.2012 року; копії ухвали Оболонського районного суду м.Києва про виправлення описок у рішенні суду від 21.03.2012 року; копії кредитного договору №13/П/11/2006-840 від 23.10.2006 року укладеного між Відкритим акціонерним товариством Комерційний Банк «Надра» та ОСОБА_2 ; копії договору поруки від 23.10.2006 року укладеного між Відкритим акціонерним товариством Комерційний Банк «Надра» та ОСОБА_1 .

Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СІТІ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ - 39508708, адреса місцезнаходження: 04119, м.Київ, вул.Січових Стрільців, буд. 37-41) до участі у справі як правонаступника позивача Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра».

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд м. Києва протягом п`ятнадцяти днів з дня її підписання.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на її апеляційне оскарження, якщо апеляційну скаргу було подано протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали складено 07.10.2022 року.

Суддя Н.О. Яценко

Дата ухвалення рішення 07.10.2022
Оприлюднено 21.11.2022

Судовий реєстр по справі 756/12853/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.12.2022 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 07.10.2022 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 16.09.2022 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 06.07.2021 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 06.07.2021 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 16.04.2021 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 16.04.2021 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Постанова від 16.02.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 01.02.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 15.01.2021 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 30.10.2020 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 756/12853/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону