ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 175/4877/21

Провадження № 2/175/1413/21

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(ЗАОЧНЕ)

10 листопада 2022 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Бойка О.М.,

при секретареві судового засідання Кучеренко О.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Фінвест Груп» до ОСОБА_1 , третя особа: ОСОБА_2 про звернення стягнення за кредитним договором -

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2021 року позивач в особі представника звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 , третя особа: ОСОБА_2 про звернення стягнення за кредитним договором.

Згідно позовних вимог, просив суд звернути стягнення на предмет іпотеки - земельну ділянку, площею 0,100 га що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за кадастровим номером - 1221486200-09-004-0038, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка передана за договором іпотеки № PCL-302/206/2007, який посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського районного нотаріального округу Юрченко Л.Л. та зареєстровано в реєстрі за № 3756, в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Фінвест Груп» за кредитним договором № ML-302/206/2007 від 27.06.2007 року, у сумі 856 042,62 грн., яка складається з основної суми боргу у розмірі 730 644,60 грн., заборгованості по сумі несплачених відсотків 125 398,02 грн., шляхом проведення електронного аукціону за початковою ціною, яка буде визначена при примусовому виконанні на рівні, не нижчому за звичайні ціни на такий вид майна на підставі оцінки, проведеної суб`єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій та стягнути судові витрати.

У судове засідання представник позивача не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, позовні вимоги підтримав та просив суд їх задовольнити. Не заперечував проти заочного рішення суду.

Відповідач у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, відзив на позовну заяву не подав, а тому зі згоди представника позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст.ст. 223, 280 ЦПК України.

У зв`язку з неявкою осіб, які приймають участь у справі, суд розглядає справу у відповідності до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Всебічно та повно з`ясувавши обставини справи, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи, давши їм оцінку, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову.

Принцип захисту судом порушеного права особи будується при встановленні порушення такого права. Так, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Правом звернення до суду за захистом наділена особа, права якої порушені, невизнані або оспорені.

Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.

Згідно із ч. 1 ст. 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизначених або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Статтею 55 Конституції України установлено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-яким не забороненим законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Частиною 1 статті 4 ЦПК України передбачено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

За змістом пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року N 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Згідно до ч.1 ст.13 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

За змістом ч. 1 ст.81 ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що 27 червня 2007 року між ЗАТ «ОТП Банк» (правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк») та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № ML-302/206/2007. Відповідно до умов якого, ОСОБА_1 отримала кредит у розмірі 93 840,00 доларів США із встановленням дати остаточного повернення кредитних коштів - 27.06.2022 року. В забезпечення виконання грошових зобов`язань за ккредитним договором, 27.06.2007 року між ЗАТ «ОТП Банк» (правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк») та ОСОБА_2 було укладено договір поруки № SR-302/206/2007. В подальшому права вимоги за вищевказаним кредитним договором ПАТ «ОТП Банк» було відступлено на користь позивача - ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

Зазначені обставини були предметом дослідження в рамках судової справи № 2-1083/11 та повністю знайшли своє підтвердження, а отже не потребують додаткового доказування з урахуванням положення ч.4 ст.82 ЩІК України.

У зв`язку з неналежним виконанням ОСОБА_1 умов кредитного договору № ML-3O2/206/2007 від 27.06.2007, рішенням Новомосковського районного суду Дніпропетровської області від 26.03.2013 року в рамках справи № 2-1083/11 позов ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про звернення стягнення за кредитними договорами, зокрема за кредитним договором №ML-302/206/2007 від 27.06.2007 року - задоволено повністю.

В резолютивній частині зазначеного рішення, зокрема, вирішено: стягнути солідарно зі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» заборгованість за кредитним договором №ML-302/206/2007 від 27.06.2007 року у сумі 856 042,62 грн., яка складається з основної суми боргу у розмірі 730 644,60 грн., заборгованості по сумі несплачених відсотків 125 398,02 грн.

Рішення суду набрало законної сили та на примусове виконання якого було видано відповідні виконавчі листи, які було пред`явлено до виконання.

В забезпечення належного виконання грошових зобов`язань за кредитним договором № ML-302/206/2007 від 27.06.2007 року, 27.06.2007 року між ЗАТ «ОТП Банк» (правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк») та ОСОБА_1 було укладено договір іпотеки № PCL-302/206/2007, який посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського районного нотаріального округу ЮрченкоЛ.Л. та зареєстровано в реєстрі за № 3756.

Відповідно до положень якого, предметом іпотеки - є земельна ділянка, кадастровий номер - 1221486200-09-004-0038, площею 0,100 га, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою набуття права власності на предмет іпотеки за ОСОБА_1 слугував договір купівлі-продажу предмету іпотеки, а саме: договір, укладений між іпотекодавцем ( ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та продавцем ( ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ) 27.06.2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського районного нотаріального округу, Юрченко Л.Л., 27.06.2007 року, за реєстровим № 3752 і який зареєстрований в Державному реєстрі правочинів 27.06.2007 року.

Відповідно до положень іпотечного договору, підстава набуття ОСОБА_1 права власності на нерухомість, яка передається в іпотеку - перевірено нотаріусом під час посвідчення 27.06.2007 року нотаріусом договору іпотеки.

Аргументація стосовно переходу права вимоги за кредитним договором до позивача: 13 листопада 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Фінвест Груп» (код ЄДРПОУ 42323667) укладено договір факторингу №13/11/20.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

За положеннями ст.514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, право грошової вимоги належного виконання обов`язків за кредитним договором, після укладання договору факторингу, який набрав чинності 13.11.2020 року, беззаперечно перейшли до фактора, а саме до Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Фінвест Груп» (ЄДРПОУ 42323667).

Набувши статус стягувача за кредитним договором до боржників ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , в березні 2021 року позивач звернувся з заявою про заміну стягувана (сторони виконавчого провадження) до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в рамках справи №2-1083/11 року.

Однак, ухвалою від 19.04.2021 року в задоволенні заяви було відмовлено, відмову було аргументовано тим, що постановою Дніпровського Апеляційного суду від 23.03.2021 року ухвалу Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 05.08.2019 року скасовано, а у задоволенні заяви про видачу дубліката виконавчого листа та поновлення строку пред`явлення виконавчого документу до виконання відмовлено у зв`язку з тим, що ТОВ «ОТП Факторинг Україна» звернулося до суду із заявою про видачу дублікатів виконавчих листів після закінчення строку встановленого для пред`явлення виконавчого документу до виконання.

Таким чином, апеляційний суд констатував, що станом на 30.07.2019 року (дата звернення ТОВ «ОТП Факторинг Україна» із заявою про видачу дублікатів виконавчих листів), строк, встановлений для пред`явлення виконавчого документу до виконання, сплив.

Статтею 35 Закону України «Про іпотеку» передбачено, що іпотекодержатель має право звернутись у будь-який час за захистом своїх порушених прав до суду у встановленому законом порядку.

Згідно з Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 64/2022, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року N 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" ", на території України діє воєнний стан у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України.

Законом України від 22 травня 2022 року N 2263-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" "Верховна Рада України затвердила Указ Президента України від 17 травня 2022 року N 341/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", яким продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до Закону України від 15 березня 2022 року N 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Верховна Рада України постановила розділ VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про іпотеку" доповнити пунктом 5-2 такого змісту: "5-2. У період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування щодо нерухомого майна (нерухомості), що належить фізичним особам та перебуває в іпотеці за споживчими кредитами, зупиняється дія статті 37 (у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки), статті 38 (у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки), статті 40(у частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об`єкти), статей 41, 47 (у частині реалізації предмета іпотеки на електронних торгах) цього Закону".

Враховуючи, що на момент ухвалення судом воєнний стан в Україні триває, підстави для задоволення рішення суду відсутні на період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану.

На підставі вищевказаного суд відмовляє у задоволенні позовних вимог.

За приписами частини 1 статті 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Отже з урахуванням відмови судом у задоволенні позовних вимог, судові витрати необхідно віднести за рахунок позивача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 4, 12, 13, 133, 141, 258, 259, 263-265, 280-282 ЦПК України, Законом України «Про іпотеку», суд -

У Х В А Л И В:

У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Фінвест Груп» до ОСОБА_1 , третя особа: ОСОБА_2 про звернення стягнення за кредитним договором відмовити.

Судові витрати по сплаті судового збору віднести за рахунок позивача.

Рішення суду може бути оскаржене безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому рішення суду не було вручено у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення повного рішення суду.

Заочне рішення може бути переглянуте Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області за письмовою заявою відповідача про перегляд заочного рішення, яка може бути подана до суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручено у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення повного заочного рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заяви про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Суддя О.М.Бойко

Дата ухвалення рішення 10.11.2022
Оприлюднено 23.11.2022

Судовий реєстр по справі 175/4877/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.12.2022 Дніпровський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 10.11.2022 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Цивільне
Ухвала від 10.12.2021 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 175/4877/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону