ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30993/15-ц

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Новака Р.В. ,

при секретарі судових засідань - Бурячок А.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву представника позивача про ухвалення додаткового рішення у справі №755/30993/15-ц за позовом ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Комерціний банк «ПРАВЕКС - БАНК» про стягнення за договорами банківського вкладу та договором відкриття поточного рахунку коштів, вкладів, процентів, 3 % річних, інфляційних втрат та пені в розмірі 3 % за кожен день прострочення,-

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 13.12.2021 позов ОСОБА_1 до публічного акціонерного товариства «Комерціний банк «ПРАВЕКС - БАНК» про стягнення за договорами банківського вкладу та договором відкриття поточного рахунку коштів, вкладів, процентів, 3 % річних, інфляційних втрат та пені в розмірі 3 % за кожен день прострочення - задоволено частково.

18.01.2022 від представника позивача - адвоката Зубицької Л.М. до суду надійшла заява ухвалення додаткового рішення про розподіл судових витрат.

Водночас заявником до суду була подана заява про поновлення пропущеного процесуального строку, встановленого частиною восьмою статті 141 ЦПК України для подання доказів понесених судових витрат.

В обґрунтування заяви, представник позивача зазначила, що під час ухвалення рішення у справі не було вирішено питання про розподіл судових витрат, а саме: не вирішено питання про стягнення витрат на професійну правничу допомогу, стягнення з відповідача на користь ОСОБА_2 судового збору та витрат за проведення судово-почеркознавчої експертизи.

31.10.2022 представник відповідача подав через канцелярію суду клопотання про зменшення витрат на професійну правничу допомогу, з врахуванням пропорційності, обґрунтованості та розумності.

В судове засідання представник позивача не з`явилась, подала заяву про розгляд справи без її участі.

В судове засідання представник відповідача не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали заяви та матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Частиною першою статті 15 ЦПК України встановлено, що учасники справи мають право користуватися правничою допомогою.

Відповідно до положень частини першої, пунктів 1, 4 частини третьої статті 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави, як закріплено у частині першій ст. 137 ЦПК України.

Згідно з частиною третьою статті 137 ЦПК України, для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

У відповідності до частини другої ст. 137 ЦПК України за результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Згідно з частиною третьою ст. 137 ЦПК України для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

У відповідності до частини четвертої ст. 137 ЦПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Відповідно до частини восьмої ст. 141 ЦПК України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач ОСОБА_1 у зв`язку зі зверненням до Печерського районного суду м. Києва понесла судові витрати у вигляді сплаченого судового збору у сумі 3654,00 грн.

Витрати на проведення судово-почеркознавчої експертизи становили 11326,26 грн., які позивач сплатила, що підтверджується матеріалами справи.

Крім того, позивач додатково має понести витрати у зв`язку з наданням їй правової допомоги, яка надавалась АО «Альянс Консалтинг Груп» на підставі договорів про надання правової допомоги: № АО 08/15 від 01.08.2015, № АО 60/17 від 21.11.2017, АО № 47/21 від 01.12.2021.

Безпосереднє надання професійної правової допомоги забезпечувала адвокат Зубицька Л.М. , адвокат Мухін М.М. та адвокат Іващенко І.Л.

Обсяг наданої професійної правової допомоги становить згідно з розрахунком витрат наданим представником позивача 263550,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлено наступне.

Відповідно до ст. 127 ЦПК, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Верховний Суд зазначив, якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію.

Одночасно з поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подана заява, скарга, документи тощо), щодо якої пропущено строк.

Суд вважає, що представником позивача доведена поважність причин пропущеного строку на подання заяви, тому у суду є підстави для задоволення заяви про поновленя строку на подання заяви про розподіл судових витрат.

Оскільки позовні вимоги були задоволені частково, то заявлені витрати, відповідно принципу пропорційності, підлягають зменшенню з врахуванням частковості задоволення позовних вимог.

Згідно до наданого розрахунку «підготовка та подання до суду позовної заяви та додатків» складає 40 годин, а «підготовка та подання до суду заяви про зміну предмету позову з розрахунками штрафних санкцій з додатками» 42 години.

Суд може за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідно до ч. 4 ст. 263 ЦПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Відповідно до висновків Великої Палати у справі № 755/9215/15-ц суд наголосив, що при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін.

Висновок у постанові Верховного Суду у справі №905/1795/18 та у справі № 922/2685/19, де визначено, що суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості, пропорційності та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

Отже, при зверненні за відшкодуванням варто пам`ятати, що при оцінці наданого стороною розміру гонорару адвоката, суд застосовує ряд критеріїв (дійсність, обґрунтованість, розумність, реальність, пропорційності, співмірність) та факти на підтвердження таких критерії (складність справи, значення справи для сторін, фінансовий стан сторін, ринкові ціни адвокатських послуг і т.п.).

Враховуючи викладене, вбачається, що витрачення понад 40 годин на складання позовної заяви, а потім 42 години на заяву про зміну позовних вимог є завищеними і як наслідок є завищеним весь наданий розрахунок.

Представник позивача просила стягнути з відповідача судові витрати, а саме, такі як стягнення з відповідача на користь ОСОБА_2 судового збору та витрат за проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Як вбачається з матеріалів справи, судом встановлено, що 13.12.2021 по даній справі було винесено рішення, яким позов ОСОБА_2 було задоволено частково. В тому числі, на користь позивача було стягнуто судовий збір у розмірі 3654,00 грн. та витрати на проведення судово-почеркознавчої експертизи у розмірі 11326,26 грн.

На підставі вищенаведеного, повторну вимогу представника позивача про стягнення цих видів судових витрат слід залишити без задоволення.

Суд вбачає наявність підстав для часткового задоволення заяви і ухвалення додаткового рішення щодо стягнення судових витрат у частині витрат, понесених позивачем на правничу допомогу у розмірі 176578 грн. 50 коп.

Відповідно до правового висновку, викладеного у постанові Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 12 лютого 2020 року у справі № 648/1102/19, оскільки витрати за надану професійну правничу допомогу у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною/третьою особою, чи тільки має бути сплачено (пункт 1 частини другої статті 137 ЦПК України).

Керуючись ст.ст. 1-19, 137-141, 263-265, 268, 270, 352-355 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Заяву представника позивача - адвоката Зубицької Л.М. про ухвалення додаткового рішення - задовольнити частково.

Поновити представнику позивача строк на подання заяви на розподіл судових витрат.

Стягнути з ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» на користь ОСОБА_1 витрати на правничу допомогу у розмірі 176578 грн. 50 коп.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

позивач: ОСОБА_1 - ІПН НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1

відповідач: публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» - код ЄДРПОУ: 14360920, 01021, м. Київ, Кловський Узвіз, 9/2

Суддя Р.В. Новак

Дата ухвалення рішення 31.10.2022
Оприлюднено 23.11.2022

Судовий реєстр по справі 757/30993/15-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.01.2023 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 01.12.2022 Київський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 31.10.2022 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 12.12.2021 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 12.12.2021 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 03.08.2021 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 23.03.2021 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 16.11.2020 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 05.08.2020 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 15.08.2019 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 15.08.2019 Печерський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 03.04.2019 Печерський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/30993/15-ц

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону