ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 9/90/22

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2022 Справа № 908/1352/22

м. Запоріжжя

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю СОТА Україна, код ЄДРПОУ 41323412 (04111, м. Київ, вул. Черняховського, буд. 29; адреса для листування: 01033, м. Київ, а/с 14)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ РІСТ, код ЄДРПОУ 42499898 (70002, Запорізька область, Вільнянський район, м. Вільнянськ, вул. Софіївська, буд. 5)

про стягнення суми 130947,84 грн.

Суддя Боєва О.С.

Без виклику сторін

СУТЬ СПОРУ:

До Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю СОТА Україна про стягнення з відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ РІСТ суми 100000,00 грн. основного боргу, суми 5466,12 грн. 3% річних, суми 25481,72 грн. інфляційних нарахувань, всього загальної суми 130947,84 грн.

Ухвалою суду від 16.08.2022 позовна заява прийнята до розгляду, відкрито провадження у справі № 908/1352/22, присвоєний номер провадження 9/90/22, постановлено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

У зв`язку з введенням воєнного стану в Україні, погіршенням безпекової ситуації в місті Запоріжжі, постійними ракетними обстрілами обласного центру і, відповідно, наявністю обставин, що загрожують життю, здоров`ю та безпеці працівників апарата суду та відвідувачів суду в умовах збройної агресії проти України, регулярними відключеннями електроенергії, справу розглянуто 21.11.2022. За наслідками розгляду справи судом прийнято рішення.

Предметом розгляду є позовні вимоги, викладені у позовній заяві, які мотивовані тим, що в порушення умов укладеного сторонами договору поставки № 29/01/21/01-П від 29.01.2021, товар, поставлений позивачем, оплачений відповідачем не в повному обсязі та з порушенням строків, встановлених договором, внаслідок чого утворилась заборгованість у розмірі 100 000,00 грн. За порушення строків виконання грошових зобов`язань за договором позивачем відповідачу також нараховані до сплати втрати від інфляції у розмірі 25481,72 грн. та 3% річних у розмірі 5466,12 грн. Позов обґрунтовано ст.ст. 11, 202, 509, 525, 526, 530, 549, 598, 612, 625, 692, 712 ЦК України, ст.ст. 174, 179, 193, 198, 202, 216, 218, 230-232 ГК України та умовами договору поставки № 29/01/21/01-П від 29.01.2021. Також у позовній заяві позивач просив при винесені остаточного рішення урахувати положення частини 10 статті 238 ГПК України.

12.09.2022 до суду від позивача надійшло письмове пояснення, в якому зазначено, що 01.09.2022, тобто після звернення позивача з позовом до суду, відповідач сплатив суму заборгованості за договором в розмірі 100 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2213. Але не зважаючи на оплату відповідачем суми основного боргу, позивач підтримує інші заявлені позовні вимоги, а саме: про стягнення з відповідача втрат від інфляції у розмірі 25481,72 грн. та 3% річних у розмірі 5466,12 грн.

Відповідач своїм правом на подання відзиву не скористався, відзив до суду не подав. Про розгляд справи повідомлений належним чином. В матеріалах справи міститься рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, яке свідчить про отримання 23.08.2022 відповідачем ухвали суду про відкриття провадження у справі.

Згідно з ч. 9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

З урахуванням викладеного, суд дійшов до висновку про розгляд справи за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, суд

ВСТАНОВИВ:

29.01.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю СОТА Україна (Постачальник, позивач у справі) та Товариством з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ РІСТ (Покупець, відповідач у справі) був укладений договір поставки № 29/01/21/01-П (далі Договір).

Відповідно п. 1.1 Договору Постачальник зобов`язався в порядку та на умовах, визначених цим Договором поставити та передати у власність, а Покупець - прийняти та оплатити металопрокат (надалі товар) в асортименті та за цінами, вказаним у Додатку (Специфікації) та Додаткових угодах до цього Договору, які є його невід`ємною частиною.

З пункту 3.7. Договору слідує, що право власності на Товар та ризики випадкового знищення або пошкодження Товару переходять до Покупця з дати поставки Товару. Датою поставки при поставці на будь-яких умовах із доставкою автомобільним транспортом - дата прийняття Товару на транспортний засіб, зазначена в документі, відповідно до якого здійснюється перевезення Товару (товарно-транспортна накладна тощо).

У пункт 5.3, 5.4 Договору сторони погодили, що Покупець здійснює попередню оплату в розмірі 100% (сто відсотків) вартості Товару узгодженого до постачання. Покупець зобов`язується сплатити вартість доставки Товару протягом 7 (семи) календарних днів з дати відповідної видаткової накладної (акта наданих послуг). Інші форми оплати можуть бути встановлені в Специфікації, Додаткових угодах за письмовою згодою сторін. За взаємною згодою сторін Постачальник має право поставити товар без попередньої оплати, при цьому Покупець гарантує здійснення оплати за поставлений товар на умовах визначених у відповідній Специфікації.

Пунктом 5.6. Договору встановлено, що Постачальник має право суми отриманих платежів зараховувати в рахунок погашення заборгованості Покупця, що утворилася за раніше поставлений Товар, я також неустойки, яка підлягає сплаті, незалежно від зазначених Покупцем призначень платежу (у тому числі за зобов`язаннями, які виникли за іншими договорами/контрактами, укладеними між Сторонами цього Договору). У разі виникнення заборгованості по оплаті Товару та всіх витрат, передбачених цим Договором, невиконаними вважаються ті зобов`язання Покупця, які виникли на підставі специфікацій та/або рахунків та/або видаткових накладних, виставлених Постачальником, що мають більш пізню дату, загальна сума яких еквівалентна сумі заборгованості з оплати Товару. незалежно від зазначених Покупцем призначень платежу, якщо інше не доведено Постачальником до відома Покупця в письмовій формі.

Договір діє до 31.12.2021 року. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторін від виконання прийнятих на себе зобов`язань за цим Договором (п. 11.6 Договору).

Як свідчать матеріали справи, 29.01.2021 сторонами підписано Специфікацію № 1 до Договору на поставку Товару на загальну суму 135 324,00грн. з ПДВ. Встановлено умови оплати: 100% оплата протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати відвантаження Товару, Толеранс по специфікації: до +5%/-5% від обсягу і вартості. Строк поставки: до 05.02.2021.

На виконання зазначеної Специфікації № 1, Постачальником поставлено Покупцю Товар на загальну суму 141 445,80 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № 44 від 29.01.2021, підписаною сторонами, товарно-транспортною накладною від 29.01.2021 № Р44, що має відтиск штампу складу Покупця та підпис уповноваженої особи та довіреністю Покупця №120 від 29.01.2021 на отримання товару.

Відповідно строк оплати Товару за Специфікацією №1 до 30.03.2021 (включно).

Покупець свої зобов`язання з оплати товару виконав не вчасно, тільки 16.04.2021 за платіжним дорученням №1446 була здійснена оплата в розмірі 141 445,80 грн. з ПДВ.

01.02.2021 сторонами підписано Специфікацію № 2 до Договору на поставку Товару на загальну суму 225 162, 24 грн. з ПДВ. Встановлено умови оплати: 100% оплати протягом 60 календарних днів з дати відвантаження товару, толеранс: +5%/-5% від обсягу і вартості. Строк поставки: до 05.02.2021.

На виконання зазначеної Специфікації №2, Постачальником поставлено Покупцю товар на загальну суму 225 762,30 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № 41 від 02.02.2021, яка підписана сторонами, товарно-транспортною накладною від 02.02.2021 №Р41, що має відтиск штампу складу Покупця та підпис уповноваженої особи та довіреністю Покупця № 130 від 01.02.2021 на отримання товару.

Відповідно строк оплати товару за Специфікацією №2 до 05.04.2021 (включно, враховуючи вихідний день).

Покупець свої зобов`язання з оплати товару виконав не вчасно, а саме: 16.04.2021 за платіжним дорученням № 1447 здійснив часткову оплату в розмірі 108 554, 20 грн. з ПДВ, за платіжним дорученням № 1653 від 30.04.2021 Покупець здійснив часткову оплату в розмірі 100 000, 00 грн. з ПДВ, за платіжним дорученням № 2063 від 31.05.2021 здійснив остаточне погашання боргу за Специфікацією №2 в сумі 17 208, 10 грн. з ПДВ.

10.02.2021 Сторонами підписано Специфікацію №3 до Договору на поставку Товару на загальну суму 145310, 00 грн. з ПДВ. Встановлено умови оплати: 100% оплата протягом 60 календарних днів з дати відвантаження товару, толеранс: +5%/-5% від обсягу і вартості. Строк поставки: до 16.02.2021.

На виконання зазначеної Специфікації №3, Постачальником поставлено Покупцю Товар на загальну суму 144 830,30 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною №46 від 12.02.2021, яка підписана Сторонами, товарно-транспортною накладною від 12.02.2021 № Р46, що має відтиск штампу складу Покупця та підпис уповноваженої особи та довіреністю Покупця №164 від 10.02.2021 на отримання товару.

Відповідно строк оплати товару за Специфікацією №3 до 13.04.2021 (включно).

Покупець свої зобов`язання з оплати Товару виконав не вчасно, здійснивши повну оплату в розмірі 144 830, 30 грн. з ПДВ тільки 31.05.2021 (платіжне доручення №2064).

В подальшому, як зазначив позивач та підтверджується матеріалами справи, поставка товару здійснювалася Покупцю на умовах Договору за заявками останнього, а саме:

26.04.2021 Постачальником здійснено поставку товару Покупцю на загальну суму 45 147,00 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № 268, яка підписана сторонами, товарно-транспортною накладною від 26.04.2021 № Р268, що має відтиск штампу складу Покупця та підпис уповноваженої особи, заявкою на поставку Товару.

Відповідно, як зазначив позивач, строк оплати товару, поставленого за видатковою накладною №268 відповідно до приписів ст. 692 ЦК України - 26.04.2021 (включно).

Покупець свої зобов`язання з оплати Товару виконав не вчасно, сплативши повну оплату в розмірі 45 147, 00 грн. тільки 12.07.2021 (платіжне доручення №2610).

15.07.2021 Постачальником здійснено поставку товару Покупцю на загальну суму 94 713,30 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № 495, яка підписана сторонами, товарно-транспортною накладною від 15.07.2021 №Р495, що має відтиск штампу складу Покупця та підпис уповноваженої особи, довіреністю Покупця № 676 від 14.07.2021 на отримання товару, заявкою на поставку товару.

Відповідно строк оплати Товару за видатковою накладною № 495 - 15.07.2021 (включно).

Покупець, в свою чергу, здійснив не повну оплату отриманого за видатковою накладною № 495 Товару та з порушенням строку - 10.09.2021 за платіжним дорученням №3585 у розмірі 94173,30 грн.

12.08.2021 Постачальником здійснено поставку товару Покупцю на загальну суму 95 952,00 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № 578, яка підписана сторонами, товарно-транспортною накладною від 12.08.2021 №Р578, що має відтиск штампу складу Покупця та підпис уповноваженої особи, заявкою па поставку товару.

Відповідно строк оплати товару за видатковою накладною № 578 - 12.08.2021 (включно).

Покупець свої зобов`язання з оплати Товару виконав не вчасно, тільки 01.11.2021 за платіжним дорученням № 4477 від 29.10.2021 здійснив повну оплату в розмірі 95 952, 00 грн.

27.09.2021 Постачальником здійснено поставку товару Покупцю на загальну суму 188 504,27грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № 680, яка підписана сторонами, товарно-транспортною накладною від 27.09.2021 №Р680, що має відтиск штампу складу Покупця та підпис уповноваженої особи, заявкою на поставку товару.

Відповідно строк оплати Товару за видатковою накладною № 680 - 27.09.2021 (включно).

Покупець свої зобов`язання з оплати, поставленого за видатковою накладною № 680 Товару виконав не вчасно: 01.11.2021 платіжним дорученням № 4476 від 29.10.2021 здійснив часткову оплату в розмірі 540,00грн. з ПДВ., 14.06.2022 за платіжним дорученням № 1467 від 13.06.2022 здійснив часткову оплату в розмірі 88504, 27 грн. з ПДВ.

Отже, як зазначив позивач та слідує з матеріалів справи, станом на день звернення позивача з позовом до суду, відповідачем не оплачено поставлений позивачем товар на загальну суму 100 000,00 грн.

У зв`язку із неналежним виконанням відповідачем зобов`язань щодо оплати отриманого товару, позивач звернувся до суду з позовом, за яким відкрито провадження у даній справі.

Проаналізувавши фактичні обставини справи, оцінивши представлені докази, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За приписами ст.ст. 11, 509 ЦК України підставами виникнення зобов`язання правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (ч.1 ст.626 ЦК України).

Приписами ст. 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 265 ГК України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно зі ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 691 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, - за ціною, що визначається відповідно до статті 632 цього Кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу.

Згідно частин 1, 2 статті 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Частиною 1 ст. 530 ЦК України передбачено: якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно зі ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Як встановлено судом вище, позивач поставив відповідачу товар, який був оплачений відповідачем частково та з порушенням встановлених договором та законом строків, і на час звернення позивача з позовом до суду заборгованість відповідача за поставлений позивачем товар становила 100 000,00 грн.

02.09.2022, тобто після звернення позивача з позовом до суду, відповідач сплатив суму заборгованості в розмірі 100 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2213 від 01.09.2022.

За таких обставин, провадження у справі в частині вимог про стягнення з відповідача суми 100 000,00 грн. основного боргу підлягає закриттю на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України, за відсутністю предмета спору.

Крім того, позивачем заявлені вимоги про стягнення з відповідача суми 5466,12 грн. 3% річних та суми 25481,72 грн. інфляційних нарахувань.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 612 ЦК України).

Відповідно до приписів ст.ст. 610, 611 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Статтею 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно з наданими позивачем розрахунком, 3% річних нараховано на суму простроченого грошового зобов`язання за кожною з видаткових накладних за загальний період з 31.03.2022 по 03.08.2022 включно, втрати від інфляції за загальний період з квітня по травень 2022 включно.

Факт прострочення виконання відповідачем грошових зобов`язань підтверджується матеріалами справи та є доведеним.

Перевіривши надані позивачем розрахунки 3% річних та інфляційний втрат, суд встановив, що їх здійснено правильно, тому позовні вимоги в цій частині задовольняються судом у заявлених позивачем розмірах.

В позовній заяві позивач просив суд при винесені остаточного рішення урахувати положення частини 10 статті 238 ГПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 238 ГПК України суд, приймаючи рішення про стягнення боргу, на який нараховуються відсотки або пеня, може зазначити в рішенні про нарахування відповідних відсотків або пені до моменту виконання рішення з урахуванням приписів законодавства України, що регулюють таке нарахування.

Остаточна сума відсотків (пені) у такому випадку розраховується за правилами, визначеними у рішенні суду, органом (особою), що здійснює примусове виконання рішення суду і відповідні дії (рішення) якого можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому розділом VI цього Кодексу.

Разом з тим, оскільки 01.09.2022 мала місце повна сплата заявленої до стягнення суми основного боргу, суд залишає вказане клопотання позивача без розгляду.

Відповідно до положень статті 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. 129, п. 2 ч. 1 ст. 231, ст.ст. 232, 233, 236, 238, 239, 240, 241, 247, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Закрити провадження у справі № 908/1352/22 в частині вимог про стягнення суми 100000,00 грн. основного боргу, за відсутністю предмета спору.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ РІСТ, код ЄДРПОУ 42499898 (70002, Запорізька область, Вільнянський район, м. Вільнянськ, вул. Софіївська, буд. 5) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю СОТА Україна, код ЄДРПОУ 41323412 (04111, м. Київ, вул. Черняховського, буд. 29) суму 5466,12 грн. 3% річних, суму 25481,72 грн. інфляційних втрат та суму 2481, 00 грн. витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення складено та підписано 21.11.2022.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржено впродовж двадцяти днів з дня складання повного судового рішення у порядку, встановленому ст. 257 Господарського процесуального кодексу України.

СуддяО.С. Боєва

Дата ухвалення рішення 21.11.2022
Оприлюднено 24.11.2022

Судовий реєстр по справі 908/1352/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 21.11.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 15.08.2022 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/1352/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону