ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

14 листопада 2022 року Справа № 160/3952/22 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Голобутовського Р.З.

судді Царікової О.В.

судді Серьогіної О.В.

за участі:

секретаря судового засідання Сітаійло О.В.

представника позивача Філімонової О.М.,

представника відповідача Пріцака І.Є.,

представника третьої особи Уколова О.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпро клопотання Національного банку України про залишення позовної заяви без розгляду у справі №160/3952/22 за позовною заявою Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» до Національного банку України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2022 Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Національного Банку України, в якому, з урахуванням заяви про зміну (доповнення) підстав позову від 03.06.2022, просить суд:

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав відсутності інформації щодо письмового погодження органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» (код ЄДРПОУ 33718756) істотної участі в Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Інгосстрах» та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» входило до переліку пов`язаних осіб Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Інгосстрах» пов`язане з колишнім Першим Заступником Голови Правління Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) Яценко Володимиром Анатолійовичем та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що пов`язані з Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Інгосстрах» та працівниками Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» юридичні особи належать до «групи «Приват» та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» з підстав наявності інформації щодо відкритого кримінального провадження №12017040000000531 від 06.03.2017 року та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення дій щодо висунення вимог Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Інгосстрах» з надання документів та інформації, визначених в листі Національного банку України від 10.01.2022 №27-0038/1332:

« 1) пояснення щодо набуття істотної участі КУА «ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» у ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» без погодження Національного банку України або надати інформацію щодо отримання погодження Національного банку України на набуття такої істотної участі;

2) регламент ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ БЕСТ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;

3) інформацію щодо власників інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «БЕСТ ФОНД» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;

4) інформацію щодо фінансових інвестицій КУА «ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ» за останні 5 років;

5) щодо керівників ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років, зокрема, але не виключно, щодо складу ради, правління, ревізійної комісії, ревізора ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» та будь-яких інших осіб, що можуть впливати на діяльність ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (в т. ч. осіб, які займають посади радників/консультантів керівників ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»);

6) документи, які підтверджують адресу місцезнаходження ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (договори оренди будівель, приміщень, офісів, тощо або документи, які підтверджують право власності на будівлю, приміщення, офіс, в якому зареєстроване ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»);

7) протоколи загальних зборів акціонерів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років;

8) перелік довіреностей та копії цих довіреностей, пов`язаних з реалізацією прав і обов`язків акціонерів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років;

9) інформацію про осіб, яких було уповноважено ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» на розпорядження рахунками ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» та/або здійснення значних правочинів від імені Товариства за останні 5 років;

10) договори та/або інші документи, на підставі яких ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» отримувало послуги з інформаційних технологій, володіння або управління майном, з обробки даних або будь-яких подібних послуг, які необхідні для здійснення ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» основної діяльності, за останній рік;

11) інформацію про банківські установи, послугами яких користується ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ», зокрема, в яких ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» має відкриті рахунки, кредитні лінії, перед якими виступає майновими поручителями тощо;

12) інформацію про юридичних та/або фізичних осіб, щодо яких ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» укладено договори про співпрацю (щодо проведення акцій, конференцій тощо) протягом останніх 5 років;

13) інформацію щодо наявності зовнішніх та/або внутрішніх довгострокових (від одного року) запозичень від фізичних та/або юридичних осіб (крім банків) за останні 5 років;

14) інформацію щодо осіб, які є майновими та/або фінансовими поручителями за угодами, що передбачають запозичення ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» коштів за останні 5 років;

15) перелік десяти найбільших контрагентів-юридичних осіб ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» за останні 5 років (з розбивкою щодо кожного року);

16) інформацію щодо трансакцій ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» на суму від 50 000 грн (за виключенням страхових платежів та страхових виплат) за останні 3 роки, в тому числі інформацію щодо отримання ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» фінансової допомоги (як поворотної так і безповоротної), з зазначенням найменування/ПІП контрагента, коду ЄДРПОУ/РНОКПП, дати та суми трансакції, призначення платежу (у вигляді excel таблиці, роздрукованої на паперовому носії, з одночасним обов`язковим поданням у електронній формі (без накладення КЕП) на цифрових носіях інформації (USB-флеш-накопичувачах));

17) стратегію діяльності ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» або інші документи, у яких зафіксовано стратегічні плани діяльності ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (за наявності)».

Позовна заява, подана до суду 21.02.2022 року, обґрунтована тим, що дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» є протиправними.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18.03.2022 відкрито провадження у справі № 160/3952/22 та призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Чергове підготовче засідання призначено на 12.09.2022.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07.09.2022 заяву представника Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції у справі №160/3952/22 - задоволено; забезпечено участь представника Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" - адвоката Уколова Олексія Леонідовича (тел. НОМЕР_1 , e-mail - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення "EasyCon".

22.06.2022 року представником відповідача подано до суду клопотання про залишення позовної заяви без розгляду. В обґрунтування клопотання зазначено, що зміст клопотання про залучення АТ «КБ «Приватбанк» до участі у справі, заяви про зміну (доповнення) підстав позову та клопотання про залучення доказів не спрямовані на реальний захист прав позивача в рамках предмету позову, а саме щодо оскарження дій Національного банку України щодо здійснення повної перевірки структури власності надавача фінансових послуг - ПрАТ «СК «Інгосстрах». Вчинені процесуальні дії позивача свідчать про те, що єдиною метою звернення до суду з позовом у даній справі є намагання оскаржити рішення №105. Позивач фактично змінив первісний предмет позову у даній справі, який жодним чином не кореспондується із заявленими позовними вимогами. На думку відповідача, має місце зловживання процесуальними правами, що є підставою для залишення позовної заяви без розгляду.

08.07.2022 року представником позивача подані до суду заперечення проти клопотання про залишення позовної заяви без розгляду. В обґрунтування заперечень позивачем зазначено, що посилання Нацбанку на те, що позивач змінив первісний предмет позову, який не кореспондується із заявленими позовними вимогами - не відповідає фактичним обставинам - предмет позову залишився незмінним, а обставини, якими доповнено підстави позову перебувають у взаємозв`язку з предметом позову, у тому числі, з позовною вимогою про визнання протиправними дій Нацбанку стосовно проведення повної перевірки структури власності ПРАТ СК «Інгосстрах» з підстав наявності інформації, що ПРАТ СК «Інгосстрах» входило до переліку пов`язаних осіб АТ КБ «Приватбанк» та зобов`язання Нацбанку утриматись від вчинення зазначених дій. Спірними в даному випадку є правовідносини з приводу законності/протиправності дій Нацбанку стосовно проведення повної перевірки структури власності ПРАТ СК «Інгосстрах», і обгрунтування цих позовних вимог, серед іншого, обставинами, що ПРАТ СК «Інгосстрах» не є та не було пов`язаною з АТ КБ «Приватбанк» особою, перебуває у взаємозв`язку із предметом позову, оскільки у разі доведення ПРАТ СК «Інгосстрах» суду, що позивач не має статусу пов`язаної особи, то відповідно інформація про таку пов`язаність не може слугувати підставою для проведення повної перевірки структури власності ПРАТ СК «Інгосстрах» і проведення повної перевірки структури власності товариства з таких підстав є незаконним.

В підготовче засідання, призначене на 12.09.2022, представники сторін не прибули, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Від представника позивача надійшло клопотання про відкладення судового засідання.

Від представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" надійшло клопотання про відкладення судового засідання та продовження строку для надання пояснень.

В наступне підготовче засідання, призначене на 14.11.2022, з`явились представники сторін.

Представники відповідача та третьої особи підтримали вимоги клопотання та просили суд залишити позовну заяву без розгляду.

Представник позивача в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про залишення позовну заяву без розгляду.

Розглядаючи подане клопотання, судом встановлено наступне.

Підставою для звернення до суду з цим позовом є незгода позивача з проведеною перевіркою та формуванням висновків про Національним банком України висновку про наявність у ПрАТ «СК «ІНГОССТРАХ» статусу, пов`язаною з АТ «КБ «Приватбанк» особи.

Однією з підстав в обґрунтування позовної заяви, позивачем вказано про його незгоду з рішенням Комісії з питань визначення осіб, пов`язаних із банком і перевірки операцій із такими особами Національного банку України від 13.12.2016 року №105 «Про визначення осіб, пов`язаних з ПАТ «КБ «Приватбанк». При цьому, позивач зазначає, що звертався до суду з позовом про оскарження відповідного рішення, однак, ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 26.01.2021 року у справі №160/9651/18 провадження у справі закрито на підставі п.1 ч.1 ст. 238 КАС України, як спір такий, що не підлягає розгляду в суді жодної інстанції.

Як встановлено із суті позовних вимог та поданих учасниками процесу клопотань, Національний банк України є органом, який прийняв рішення № 105 від 13.12.2016, яким визначив ПРАТ СК «Інгосстрах» пов`язаною із АТ КБ «Приватбанк» особою, і в подальшому використовує інформацію про пов`язаність позивача з АТ КБ «Приватбанк» для здійснення повної перевірки структури власності ПРАТ СК «Інгосстрах», а тому, звертаючись із позовом до суду, товариством включено до позову вимоги про визнання протиправними дій стосовно проведення повної перевірки структури власності ПРАТ СК «Інгосстрах» з кожної з підстав зазначених у листі Нацбанку від 10.01.2022 № 27- 0038/1332, у тому числі, і з підстав наявності інформації, що ПРАТ СК «Інгосстрах» входило до переліку пов`язаних осіб АТ КБ «Приватбанк».

При цьому, виходячи з правової позиції Великою Палати Верховного Суду, викладеної у п. 79, 81 постанови від 15.06.2020 по справі 826/20221/16, ПРАТ СК «Інгосстрах» має право посилатися як на підставу позовних вимог на неправомірність прийняття рішення №105 від 13.12.2016 у частині, що стосується прав позивача, як на підставу позову з позовними вимогами, що є предметом даної справи, вправі доводити відсутність у позивача статусу особи, пов`язаної з банком, у певний період часу як підставу своїх вимог, посилаючись безпосередньо на частину першу статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", без оскарження рішення Нацбанку про визнання позивача пов`язаною з банком особою як самостійної позовної вимоги.

Спірними в даному випадку є правовідносини з приводу законності/протиправності дій Нацбанку стосовно проведення повної перевірки структури власності ПРАТ СК «Інгосстрах», і обгрунтування цих позовних вимог, серед іншого, обставинами, що ПРАТ СК «Інгосстрах» не є та не було пов`язаною з АТ КБ «Приватбанк» особою, перебуває у взаємозв`язку із предметом позову, оскільки у разі встановлення судом, що позивач не має статусу пов`язаної особи, то відповідно інформація про таку пов`язаність не може слугувати підставою для проведення повної перевірки структури власності ПРАТ СК «Інгосстрах» і проведення повної перевірки структури власності товариства з таких підстав є незаконним.

Суд звертає увагу, що у листі від 10.01.2022 року № 27-0038/1332 Нацбанком викладено підстави для проведення повної перевірки структури власності ПРАТ СК «Інгосстрах», де серед іншого, зазначено про наявність інформації, що ПРАТ СК «Інгосстрах» є пов`язаною з АТ КБ «Приватбанк» особою, що рішенням Нацбанку № 105 від 13.12.2016 року ПРАТ СК «Інгосстрах» визначено пов`язаною з АТ КБ «Приватбанк» особою, що ПРАТ СК «Інгосстрах» входило до переліку пов`язаних осіб АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до постанови Верховного Суду від 14.06.2022 року у справі №910/10680/21 висновок про штучний характер позову або про те, що він є завідомо (для позивача) безпідставним, не повинен ґрунтуватися на припущеннях. В іншому разі висновок про те, що подання такого позову є зловживанням процесуальними правами, не буде переконливим і, відповідно, залишення позовної заяви без розгляду може бути розцінене як порушення права позивача на судовий захист.

Відповідно до висновків Верховного Суду, викладених у постанові від 10.09.2019 року по справі №826/14653/17 відповідно до частини другої ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Пунктом 3 частини 2 ст. 45 КАС передбачено, що з урахуванням конкретних обставин справи суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, і що суперечать завданню адміністративного судочинства, - зокрема подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер.

Законодавство не містить легітимного визначення "спору, який має очевидно штучний характер". Проте, за загальним правилом слово "штучний" означає "надуманий", "вигаданий", "несправжній".

Тому, на переконання суду, штучним належить вважати спір, якого в дійсності не існує, а позов поданий для досягнення іншого результату, має іншу мету, ніж та, що вказана у вимогах позову.

Наприклад, штучність позову очевидна за наявності спорів між пов`язаними особами (про що достеменно відомо судді й що випливає з матеріалів позову), коли де-факто обидві сторони представлені одними особами або ж у випадку, коли позов подається з метою перешкоджання іншому провадженню (наприклад для зупинення останнього).

Суд вважає, що такі висновки потребують встановлення фактичних обставин справи та дослідження доказів, що може бути здійснено лише на стадії розгляду справи по суті, а не у підготовчому засіданні

Так, перелік дій, які проводить суд у підготовчому засіданні визначений у ст. 180 КАС, і серед них відсутнє з`ясування обставин справи та дослідження доказів.

Таким чином, з`ясування питання, чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються, належить здійснювати на стадії розгляду справи по суті.

Підставами позову є посилання на обставини, які свідчать про протиправність дій Нацбанку щодо проведення повної перевірки структури власності ПРАТ СК «Інгосстрах», з наведених у листі Нацбанку від 10.01.2022 підстав, у тому числі про протиправність дій вказаних Нацбанку з підстави наявності у Нацбанку інформації, що ПРАТ СК «Інгосстрах» входило до переліку пов`язаних осіб АТ КБ «Приватбанк».

Підстави для визнання позову ПРАТ СК «Інгосстрах» штучним або безпідставним відсутні.

Посилання Нацбанку на перебування у провадженні Господарського суду Дніпропетровської області судової справи 904/5506/18 жодним чином не позбавляє ПРАТ СК «Інгосстрах» права на захист своїх прав у суді від протиправних, на думку позивача, дій Нацбанку.

Предметом справи 904/5506/18 є позовні вимоги АТ КБ «Приватбанк» про визнання недійсними додаткових угод укладених між ПРАТ СК «Інгосстрах» та АТ КБ «Приватбанк», предметом позову є посилання серед іншого на обставини, що в момент укладення оспорюваних додаткових угод ПРАТ СК «Інгосстрах» було визначено рішенням Нацбанку від 13.12.2016 року № 105 пов`язаною з АТ КБ «Приватбанк» особою.

Предметом цієї справи є позовні вимоги ПРАТ СК «Інгосстрах» щодо визнання протиправними дій Нацбанку стосовно проведення повної перевірки структури власності Товариства, у тому числі з підстав наявності у Нацбанку інформації про пов`язаність ПРАТ СК «Інгосстрах» з АТ КБ «Приватбанк».

Окрім того, Нацбанком у клопотанні зазначено про те, що дії ПРАТ СК «Інгосстрах» мають на меті зміну підсудності справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об`єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Дана справа ані первинно, ані внаслідок зміни підстав позову до випадків виключної підсудності, визначених ст. 27 Кодексу адміністративного судочинства України не відноситься.

Жодних дій спрямованих на зміну підсудності даної справи ПРАТ СК «Інгосстрах» не вчинено, відповідно до ч. 1 ст. 25 Кодексу адміністративного судочинства України ця справа за вибором позивача підсудна Дніпропетровському окружному адміністративному суду - суду за зареєстрованим у встановленому законом порядку за місцем знаходження позивача.

Відтак, колегія суддів робить висновок, що відповідачем не доведено штучності та безпідставності позову ПРАТ СК «Інгосстрах», підстави для залишення позову без розгляду відсутні, а тому клопотання відповідача не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 45, 47, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Національного банку України про залишення позовної заяви без розгляду у справі №160/3952/22 за позовною заявою Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» до Національного банку України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії - залишити без задоволення.

Ухвала суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в строки, передбачені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст ухвали складено 18.11.2022.

Головуючий суддя Р.З. Голобутовський

Суддя О.В. Царікова

Суддя О.В. Серьогіна

Дата ухвалення рішення 14.11.2022
Оприлюднено 24.11.2022

Судовий реєстр по справі 160/3952/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.12.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.12.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.09.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.03.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 160/3952/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону