ХУСТСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 309/3596/21

Провадження № 2/309/852/21

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2022 року м. Хуст

Хустський районний суд Закарпатської області

в особі головуючого судді Кемінь В.Д.

за участю секретаря судового засідання Бринзей Н.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хуст у порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

В С Т А Н О В И В:

АТ «ТАСКОМБАНК» звернулось до суду в особі свого представника - адвоката Гапановича С.В. з даним позовом, посилаючись на те, що 20 лютого 2020 року ОСОБА_1 звернулась до банку з заявою-анкетою на оформлення банківських продуктів та уклала з АТ «ТАСКОМБАНК» Заяву-договір № 7350768 _RESTRUCT про надання кредиту готівкою на власні потреби із додатком № 1, який є невід`ємною частиною кредитного договору та у якому наведено детальний розпис складових загальної вартості кредиту та графік платежів.

Таким чином, із врахуванням положень Публічної пропозиції AT «ТАСКОМБАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, розміщеної на офіційному веб-сайті AT «ТАСКОМБАНК» (https://tascombank.ua/1), Сливка Г.І. отримала кредит у розмірі 64219.73 грн. строком на 48 місяців зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 0,0001% річних та комісії за обслуговування кредиту у розмірі 2,90 % щомісячно.

Позивач зазначає, що взяті на себе зобов`язання щодо повернення кредиту та відсотків за користування ним позичальник належним чином не виконує, у зв`язку з чим станом на 07.09.2021 року заборгованість за заявою-договором становить 93890,75грн., з яких: заборгованість по тілу кредиту (в т.ч. прострочена) - 62881.75 грн.; заборгованість по відсоткам (в т.ч. прострочена) - 0,71 грн.; заборгованість по комісії (в т.ч. простроченій) - 31008,29 грн.

Оскільки, станом на день пред`явлення даного позову до суду, відповідачем не виконано взятих на себе зобов`язань, позивач просить суд задовольнити даний позов та винести рішення, яким стягнути з ОСОБА_1 на користь АТ «ТАСКОМБАНК» заборгованість по кредитному договору у розмірі 93890.75 грн., а також сплачені позивачем судові витрати.

В судове засідання представник позивача АТ «ТАСКОМБАНК» не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності. Позовні вимоги підтримує повністю, не заперечує проти проведення заочного розгляду справи.

Відповідачка ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилася, клопотань не заявляла, повідомлення про розгляд даної справи розміщено на веб-сайті Хустського районного суду. Відзив на позов відповідачкою ОСОБА_1 не подавався.

У відповідності до ст.280 ЦПК України, суд ухвалив постановити заочне рішення на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Інших заяв та клопотань від сторін до суду не поступало. Процесуальних дій у справі (забезпечення доказів, вжиття заходів забезпечення позову, зупинення і поновлення провадження тощо) не проводилось.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши наявні в ній докази, суд приходить наступного висновку.

Судом встановлено, що 20 лютого 2020 року ОСОБА_1 звернулась до банку з заявою-анкетою на оформлення банківських продуктів та уклала з АТ «ТАСКОМБАНК» Заяву-договір № 7350768 _RESTRUCT про надання кредиту готівкою на власні потреби із заявою-анкетою на оформлення банківських продуктів та отримання споживчого кредиту, підписав Паспорт за продуктом «Зручна готівка МАКСИМУМ».

Таким чином, 20 лютого 2020 року між AT «ТАСКОМБАНК» та ОСОБА_1 було укладено Заяву-договір № 7350768 _RESTRUCT про надання кредиту готівкою на власні потреби із додатком № 1, який є невід`ємною частиною кредитного договору, в якому наведено детальний розпис складових загальної вартості кредиту та графік платежів.

Згідно п.п. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. п. 1 розділу 1, а також п. 2. розділу 1 «Замовлення банківських послуг» Кредитного договору, із врахуванням положень Публічної пропозиції AT «ТАСКОМБАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, розміщеної на офіційному веб-сайті AT «ТАСКОМбАНК» (https://tascombank.ua/1,) ОСОБА_1 було надано кредит в рамках кредитного продукту «Зручна готівка Максимум» у розмірі 64219 грн.73 грн. строком на 48 місяці зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 0,0001% річних та комісії за обслуговування кредиту у розмірі 2,90 % щомісячно.

Відповідно до додатку №1 до Кредитного договору, платежі по погашенню кредитної заборгованості здійснюються у вигляді щомісячного ануїтетного (рівномірного) платежу згідно з умовами кредитного договору та в повному розмірі в кінці строку дії кредиту.

З наданого банком розрахунку заборгованості вбачається, що ОСОБА_1 взяті на себе зобов`язання щодо повернення кредиту та відсотків за користування ним належним чином не виконує, у зв`язку з чим станом на 07.09.2021 заборгованість по кредиту складає 93890.75 грн., з яких: заборгованість по тілу кредиту (в т.ч. прострочена) - 62881.75 грн.; заборгованість по відсоткам (в т.ч. прострочена) - 0,71 грн.; заборгованість по комісії (в т.ч. простроченій) - 31008.29 грн.

12.04.2021 року ОСОБА_1 було надіслано повідомлення-вимога №6448/70.2 про повернення кредиту та погашення заборгованості за кредитним договором в стислі терміни. Однак ОСОБА_1 порушення умов договору не усунула, заборгованість не погасила. Відповідно до ч.1 ст.1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплачувати проценти.

Із ст.1050 ЦК України вбачається, що якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст.1048 ЦК України.

Згідно з ст.526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України.

Відповідно до ст.610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або - виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У відповідності до ч.1 ст.527 ЦК України, боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту. Згідно з ст.599 ЦК України, зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.49 ЦПК України, відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу.

З огляду на викладене, беручи до уваги ст.81 ЦПК України, відповідно до якої кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, виходячи із принципів розумності та справедливості, зважаючи на те, що строк виконання зобов`язання настав, доказів повернення коштів станом на день розгляду справи відповідачем не надано, врахувавши всі обставини справи в сукупності, повне визнання позову відповідачем, що не суперечить закону та не порушує права, суд прийшов до переконання, що позовні вимоги про стягнення з відповідача ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» заборгованість у розмірі 93 890.75 грн є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Крім того, беручи до уваги висновок про задоволення позовних вимог позивача, на підставі ст.141 ЦПК України з ОСОБА_1 підлягає стягненню на користь позивача сплачений ним судовий збір у розмірі 2270.00 гривень.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 2,13,76, 265,279,280-282, ст.ст. 549-551, 625, 651, 1049-1050, 1052, 1054 ЦК України, суд -

У Х В А Л И В:

Позовну заяву Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; РНОКПП: НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (01032, м. Київ, вул. С.Петлюри №30, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500) кредитну заборгованість за Заявою - договором 7350768 _RESTRUCT про надання кредиту від 20.02.2020 року станом на 07.09.2021 року, а саме 93890.75 ( дев`яносто три тисячі вісімсот дев`яносто гривень сімдесят копійок), з яких: заборгованість по тілу кредиту (в т.ч. прострочена) - 62881.75 грн.; заборгованість по відсоткам (в т.ч. прострочена) - 0,71 грн.; заборгованість по комісії (в т.ч. простроченій) - 31008.29 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; РНОКПП: НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (01032, м. Київ, вул. С.Петлюри №30, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500) 2270.00 гривень на відшкодування витрат по сплаті судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Рішення може бути оскаржене до Закарпатського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Хустського

районного суду: Кемінь В.Д.

Дата ухвалення рішення 14.11.2022
Оприлюднено 25.11.2022

Судовий реєстр по справі 309/3596/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 14.11.2022 Хустський районний суд Закарпатської області Цивільне
Ухвала від 15.10.2021 Хустський районний суд Закарпатської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 309/3596/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону