ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"22" листопада 2022 р. м. Черкаси Справа № 925/1024/22

Господарський суд Черкаської області у складі судді Гладуна А.І., розглянувши заяву і клопотання ТОВ "Агро-Велес" про продовження строку на подання відзиву та про витребування доказів у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОТОРГ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Велес" про стягнення 190561,04 грн

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАГРОТОРГ" (ідентифікаційний код 30067834, адреса місцезнаходження: 22000, Вінницька область, м. Хмільник, вул. О. Кошового, 3Г) звернулося до Господарського суду Черкаської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Велес" (ідентифікаційний код 39069819, адреса місцезнаходження: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Велика Фонтанна, 25, кв. 1) про стягнення 190561,04 грн, зокрема 142876,98 грн заборгованості за товар відповідно до договору купівлі продажу №04/11 від 25.11.2021, 14608,64 грн пені, 6357,47 грн 5% річних та 26717,95 грн інфляційних втрат. У позові позивач просив стягнути з відповідача понесені судові витрати на сплату судового збору у розмірі 2858,43 грн та 8000 грн витрат на правову допомогу.

17.10.2022 суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №925/1024/22, вирішив справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами, встановив відповідачу строк для подання відзиву на позов у відповідності з вимогами статей 165, 178 Господарського процесуального кодексу України протягом п`ятнадцяти днів з дня одержання цієї ухвали.

Встановив позивачу строк для подання відповіді на відзив - протягом п`яти днів з дня одержання відзиву, для подання заперечення п`ять днів з дня одержання відповіді на відзив.

21.10.2022 представник відповідача адвокат Кулик Ада Миколаївна подала до суду заяву, у якій просила суд надати можливість ознайомитися з матеріалами справи № 925/1024/22 за допомогою засобів електронного зв`язку, шляхом направлення їх копій в електронному вигляді на її електронну пошту. Цього ж дня - 21.10.2022 суд задовольнив заяву представника відповідача адвоката Кулик А.М. та надіслав на її електронну пошту копії позовної заяви з додатками до неї.

01.11.2022 позивач подав до суду клопотання про стягнення з відповідача 8000 грн судових витрат понесених на оплату професійної правничої допомоги адвоката та просив приєднати до матеріалів докази на підтвердження розміру судових витрат.

02.11.2022 відповідач подав до суду заяви про: 1) продовження строку для подання відзиву; 2) заперечення щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

03.11.2022 суд ухвалив задовольнити заяву відповідача про розгляд справи №925/1024/22 за правилами позовного провадження, вирішив здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначив на 22.11.2022 о 09 год. 30 хв.

18.11.2022 відповідач надіслав до суду о 15 год. 50 хв. електронною поштою заяву про продовження строку для подання відзиву, яку канцелярією суду зареєстровано та передано на розгляд суду 21.11.2022.

У заяві відповідач зазначив, що ухвалу суду від 03.11.2022 отримав 03.11.2022 засобами електронної пошти. Останнім днем строку, встановленого ухвалою суду для подання відзиву на позов є 18.11.2022, тобто відповідач до закінчення встановленого строку 18.11.2022 звернувся до суду із заявою про продовження строку для подання відзиву.

В обґрунтування заяви відповідач зазначив, що у зв`язку із веденням на території України воєнного стану, більшість працівників відповідача, в тому числі бухгалтери та діловоди, виїхали з м. Умань (місцезнаходження відповідача) на території Черкаської області. Відповідач на даний момент займається організацією повернення працівників відповідальних за зберігання та систематизацію документів, які можуть слугувати доказами у справі та спростувати твердження позивача і підтвердити здійснення відповідачем оплати за поставлений товар. Проте, зазначений процес значно ускладнився, особливо впродовж останніх двох тижнів через масові ракетні обстріли регіонів України та їх знеструмлення, внаслідок таких обстрілів. Навіть мобільний зв`язок працює з перебоями. В той же час, докази надані позивачем викликають сумніви, зокрема, видаткова накладна на більшу суму 316935,23 грн містить зображення підпису особи, відповідальної за отримання товару зі сторони покупця зовсім відмінне від зображення такого підпису на інших видаткових накладних, але з його наслідуванням. Тому, такі обставини потребують з`ясування (підтвердження/спростування) працівниками товариства, в т.ч. з тими, які наразі відсутні на робочому місці/звільнились та тими, з якими взагалі відсутній зв`язок. Тому відповідачу для підготовки обґрунтованого відзиву і належних та допустимих доказів у справі необхідно більше часу, ніж встановлено ухвалою суду від 03.11.2022.

22.11.2022 відповідач подав до суду клопотання про витребування доказів, у якому просив суд витребувати у позивача оригінали документів, копії яких додані до позовної заяви: договір купівлі - продажу №04/11 від 25.11.2021; видаткову накладну №26 від 25.11.2021; видаткову накладну №27 від 25.11.2021; видаткову накладну №28 від 28.11.2021; видаткову накладну №29 від 29.11.2021.

В обґрунтування клопотання відповідач зазначив, що необхідність у витребуванні у позивача доказів зумовлена тим, що перед тим, як просити суд призначити почеркознавчу експертизу у даній справі, слід переконатися у наявності предмету дослідження з метою уникнення негативних наслідків у вигляді марного признання такої експертизи, понесення додаткових затрат і т.і., т.я існує ймовірність, що оригіналів таких документів не існує/підроблені підписи/позивач їх не надасть/тощо. Позивач не має можливості самостійно надати суду оригінали зазначених доказів, оскільки вони знаходяться у позивача, а отримати їх у позивача немає можливості через наявність даного спору.

У підготовчому судовому засіданні 22.11.2022 взяв участь представник позивача адвокат Гурба Михайло Васильович у режимі відеоконференції. Представник відповідача у підготовче судове засідання не з`явився.

У підготовчому судовому засіданні представник позивача адвокат Гурба М.В. заперечив проти задоволення заяви і клопотання відповідача про продовження строку для подання відзиву та витребування у позивача доказів.

Розглянувши заяву і клопотання відповідача про продовження строку для подання відзиву та про витребування доказів, заслухавши пояснення представника позивача, суд дійшов до висновку, що заяву і клопотання відповідача про продовження строку для подання відзиву та про витребування доказів слід задовольнити з огляду на таке.

Відповідно до частини 2 статті 119 Господарського процесуального кодексу України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Частиною 2 статті 3 Господарського процесуального кодексу України передбачено основні засади (принципи) господарського судочинства, яким є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Сторона, яка задіяна в ході судового розгляду справи, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням її справи, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки, оскільки одним із критеріїв розумності строку є саме поведінка заявника.

У рішеннях від 28 жовтня 1998 у справі Осман проти Сполученого королівства та від 19 червня 2001 року у справі Креуз проти Польщі Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) роз`яснив, що реалізуючи пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя, держави-учасниці цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони й обмеження, зміст яких полягає в запобіганні безладного руху в судовому процесі. Вказаними рішеннями ЄСПЛ визначено, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду справи, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки. У рішенні від 07 липня 1989 року у справі Юніон Аліментаріа Сандерс С. А. проти Іспанії ЄСПЛ вказав, що заявник зобов`язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватися від використання прийомів, які пов`язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання.

Учасники справи повинні проявляти розумну обачність та цікавитися ходом та результатами розгляду справи за їх участі.

Відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Отже, наведені відповідачем причини необхідності у продовженні строку для подання відзив на позовну заяву суд визнає поважними та доходить висновку, що заяву відповідача необхідно задовольнити, продовжити відповідачу на 10 днів строк для подання відзиву на позов.

Згідно із статті 81 Господарського процесуального кодексу України Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Предметом спору у цій справі є майнова вимога позивача до відповідача про стягнення 142876,98 грн заборгованості за товар на підставі договору купівлі продажу №04/11 від 25.11.2021, 14608,64 грн пені, 6357,47 грн 5% річних та 26717,95 грн інфляційних втрат.

Відповідач не може самостійно надати суду оригінали письмових доказів, оскільки оригінали знаходяться у позивача. З метою виконання завдань підготовчого провадження, з`ясування обставини, якими сторони обґрунтовують свої вимоги та заперечення, та перевірки їх належними та допустимими доказами суд дійшов висновку про задоволення клопотання відповідача про витребування у позивача оригіналів доданих до позовної заяви письмових доказів.

У зв`язку з необхідністю витребування доказів у справі, суд дійшов висновку про оголошення перерви у підготовчому судовому засіданні.

Керуючись статтями 81, 119, 233, 234-235 Господарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Продовжити Товариству з обмеженою відповідальністю "Агро-Велес" строк на подання відзиву на позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОТОРГ" на 10 днів.

Витребувати у товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАГРОТОРГ" оригінали документів, копії яких додані до позовної заяви:

- договір купівлі - продажу №04/11 від 25.11.2021;

- видаткову накладну №26 від 25.11.2021;

- видаткову накладну №27 від 25.11.2021;

- видаткову накладну №28 від 28.11.2021;

- видаткову накладну №29 від 29.11.2021.

Оголосити перерву у судовому засіданні до 06 грудня 2022 року до 10 год. 00 хв.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання, в порядку передбаченому частиною другою статті 235 Господарського процесуального кодексу України, і окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 24.11.2022.

Суддя А.І. Гладун

Дата ухвалення рішення 22.11.2022
Оприлюднено 28.11.2022

Судовий реєстр по справі 925/1024/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.01.2023 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.01.2023 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 11.01.2023 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 02.01.2023 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 28.12.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 23.12.2022 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.12.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 07.12.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 06.12.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 06.12.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 22.11.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 22.11.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 22.11.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 07.11.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 03.11.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 17.10.2022 Господарський суд Черкаської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 925/1024/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону