ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2022 р. справа № 300/8171/21

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський окружний адміністративний суд в складі судді Скільського І.І., розглянувши в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 до Управління Держпраці в Івано-Франківській області про визнання протиправною та скасування постанови від 24.11.2021 №52-ФС, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Тропець Володимир Васильович (надалі - представник позивача), який діє в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (надалі - позивач, ФОП ОСОБА_1 ), 13.12.2021 звернувся до суду з адміністративним позовом до Управління Держпраці в Івано-Франківській області (надалі - відповідач) про визнання протиправною та скасування постанови від 24.11.2021 №52-ФС.

На обґрунтування позовних вимог представник ФОП ОСОБА_1 покликається на те, що спірна постанова прийнята на підставі акту (довідки) фактичної перевірки ГУ ДПС в Івано-Франківській області від 27.10.2021 №090736, яким встановлено факт порушення фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 законодавства про працю, вимоги статті 21-24 Кодексу законів про працю України а саме: допущення працівника ОСОБА_2 до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням. Зазначив, що Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області факти, викладені в акті (довідці) фактичної перевірки від 27.10.2021 №090736, не перевірялися. При цьому акцентував увагу на тому, що позивач не доручав ОСОБА_2 здійснювати продаж його товарів. Також позивач не був присутнім під час проведення фактичної перевірки, тому не міг надати пояснення та докази щодо виявлених порушень вимог законодавства про працю. На думку представника позивача, ГУ ДПС в Івано-Франківській області під час фактичної перевірки не з`ясовано усіх обставин, що підлягали перевірці, зокрема, не перевірено факт здійснення у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємницької діяльності двома суб`єктами господарювання. Окрім того у позивача наявний трудовий договір, згідно якого прийнято на роботу продавцем ОСОБА_3 , що підтверджується трудовим договором між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 01.02.2016. Відтак, на переконання представника позивача, постанова Управління Держпраці в Івано-Франківській області про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення від 24.11.2021 №52-ФС є протиправною та підлягає скасуванню.

Згідно ухвали Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 20.12.2021 дана позовна заява була залишена без руху, а позивачу наданий десятиденний строк з дня вручення даної ухвали для усунення недоліків позовної заяви.

Представником позивача у встановлений судом строк недоліки позовної заяви усунуті.

Ухвалою Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 21.01.2022 відкрито провадження в даній адміністративній справі за правилами спрощеного позовного провадження.

Розглянувши матеріали адміністративної справи в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, дослідивши в сукупності письмові докази, судом встановлено таке.

ОСОБА_1 з 15.12.2006 зареєстрована як фізична особа-підприємець, за основним видом діяльності 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Коломийським ДПІ видано реєстраційне посвідчення на реєстратор розрахункових операцій від 27.02.2017 №3000302967 на реєстратор розрахункових операцій Мікро.ХМ, заводський номер ХМ48200649, фіскальний №3000302967 (а. с. 7).

Згідно копії трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, ОСОБА_1 01.02.2016 уклала трудовий договір з ОСОБА_3 (а.с.14).

Представником позивача до позовної заяви долучено копію договору безоплатного користування майном (позички) від 16.02.2018, відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 передала в безоплатне тимчасове користування ФОП ОСОБА_4 8 кв. м. торгової площі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою ( АДРЕСА_1 , для здійснення господарської діяльності з продажу товарів (а.с.15).

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області 27.10.2021 провело фактичну перевірку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , суб`єкта господарювання фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , за результатами якого складено відповідний акт (довідку) фактичної перевірки від 27.10.2021 №090736 (а.с.7-8).

В акті перевірки серед іншого встановлено: використання праці найманих працівників без укладення трудових угод, а саме: відсутній трудовий договір між ФОП ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_2 .

Водночас, згідно письмових пояснень ОСОБА_2 , які надані під час складення акту, нею зазначено у графі місце роботи, посада, найменування роботодавця «магазин Оксамит, продавець», а у графі проданий товар належить зазначено « ОСОБА_1 » (а.с.50).

На адресу Управління Держпраці в Івано-Франківській області 01.11.2021 надійшов лист ГУ ДПС в Івано-Франківській області від 29.10.2021 №11631/5/09-19-07-06-24 про вжиття заходів реагування за результатами проведеної фактичної перевірки у ФОП ОСОБА_1 . До вказаного листа додано копію акта (довідки) про проведення фактичної перевірки від 27.10.2021 №090736 з додатками до нього (а.с.47-50).

Листом від 04.11.2021 за №05-07/15-10/7338 ФОП ОСОБА_1 надіслано письмове повідомлення про те, що Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області отримано акт (довідку) про проведення фактичної перевірки від 27.10.2021 №090736, складений за результатами проведеної фактичної перевірки за результатами якої виявлено факт використання праці неоформлених працівників, що є підставою для накладення штрафних санкцій за порушення законодавства про працю відповідно до частини другої статті 265 КЗпП України. Дане повідомлення вручено особисто 06.11.2021 (а.с.51-53).

За результатами розгляду справи про накладення штрафу, на підставі акта (довідки) фактичної перевірки від 27.10.2021 №090736 та доданих до нього матеріалів, за порушення законодавства про працю, а саме: статей 21-24 КЗпП України, відповідальність за які передбачено абзацом другим частини другої статті 265 КЗпП України першим заступником начальника Управління Держпраці в Івано-Франківській області винесено постанову про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами від 24.11.2021 №52-ФС на суму 60 000 гривень (а.с.55).

Постанова про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами від 24.11.2021 №52-ФС того ж дня направлена позивачу поштовим зв`язком (а.с.56) та отримана 26.11.2021, що підтверджується представником позивача.

Не погоджуючись із прийнятою відповідачем постановою, представник позивача звернувся до суду з адміністративним позовом.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд враховує вимоги частини 2 статті 19 Конституції України та частини 2 статті 2 КАС України, в яких законодавцем визначено критерії для оцінювання рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень, які одночасно є принципами адміністративної процедури, що вироблені у практиці європейських країн.

Наведена норма означає, що суб`єкт владних повноважень зобов`язаний діяти лише на виконання закону, за умов і обставин, визначених ним, вчиняти дії, не виходячи за межі прав та обов`язків, дотримуватися встановленої законом процедури, обирати лише встановлені законодавством України способи правомірної поведінки під час реалізації своїх владних повноважень.

Нормами статті 43 Конституції України кожному гарантовано право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Відповідно до частини 2 статті 2 КЗпП України працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Частиною 1 статті 21 Кодексу законів про працю України (надалі - КЗпП України) передбачено, що трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов`язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов`язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Відповідно до частини 1 статті 24 КЗпП України трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов`язковим, зокрема, при укладенні трудового договору з фізичною особою.

Відповідно до частини 3 статті 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до частини 1 статті 259 Кодексу законів про працю України державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 №96, Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі - загальнообов`язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Державна служба України з питань праці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи (п. 7 Положення).

Згідно з частиною 5 статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 №877-V (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) заходи контролю здійснюються органами державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами, зокрема державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації - з урахуванням особливостей, встановлених Повітряним кодексом України, нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання (Авіаційними правилами України), та міжнародними договорами у сфері цивільної авіації.

Частиною 2 статті 265 КЗпП України визначено, що юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі: фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та податків - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої - третьої груп, застосовується попередження.

Частиною 4 статті 265 Кодексу законів про працю України, визначено, що штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Механізм накладення на суб`єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України визначає Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 №509 (далі - Порядок №509).

Згідно з абзацом 2 пункту 2 Порядку №509 штрафи накладаються, зокрема, на підставі акта перевірки ДПС, її територіального органу, у ході якої виявлені порушення законодавства про працю.

При цьому пунктом 75.1. статті 75 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ передбачено, що контролюючі органи (до яких належать, зокрема, податкові органи) мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Відповідно до підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об`єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Пунктом 80.6 статті 80 Податкового кодексу України передбачено, що під час проведення фактичної перевірки в частині дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), в тому числі тим, яким установлено випробування, перевіряється наявність належного оформлення трудових відносин, з`ясовуються питання щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, відомості про оплату праці працівника. Для з`ясування факту належного оформлення трудових відносин з працівником, який здійснює трудову діяльність, можуть використовуватися документи, що посвідчують особу, або інші документи, які дають змогу її ідентифікувати (посадове посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка тощо).

Пунктами 3 та 4 Порядку №509 передбачено, що справа про накладення штрафу розглядається у 45-денний строк з дня, що настає за днем одержання уповноваженою посадовою особою документів, зазначених в абзацах третьому - сьомому пункту 2 цього Порядку.

Про дату одержання документів, зазначених в абзацах третьому - сьомому пункту 2 цього Порядку, уповноважена посадова особа письмово повідомляє суб`єкту господарювання та роботодавцю не пізніше ніж через п`ять днів після їх отримання рекомендованим листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх представникам, про що на копії повідомлення, яка залишається в уповноваженої посадової особи, що надіслала таке повідомлення, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника. Під час розгляду справи досліджуються матеріали і вирішується питання щодо наявності підстав для накладення штрафу.

За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа на підставі документів, зазначених в абзацах третьому - сьомому пункту 2 цього Порядку, складає постанову про накладення штрафу.

Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінекономіки, один з яких залишається в уповноваженої посадової особи, що розглядала справу, другий - надсилається протягом трьох днів з дня складення суб`єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого прийнято постанову, або вручається його представникові, про що на примірнику робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого суб`єкта господарювання або роботодавця чи їх представника. У разі надсилання примірника постанови засобами поштового зв`язку в матеріалах справи робиться відповідна позначка. До затвердження Мінекономіки зазначеної у цьому пункті форми постанови про накладення штрафу застосовується форма постанови про накладення штрафу, затверджена Мінсоцполітики.

Системний аналіз вищенаведених норм свідчить про те, що Управління Держпраці в Івано-Франківській області має право накладати штрафи за порушення законодавства про працю на підставі акта перевірки ДПС, її територіального органу, у ході якої виявлені порушення законодавства про працю. При цьому положення статті 265 КЗпП України не забороняють накладати штрафи на підставі акта перевірки ДПС, її територіального органу, а проведення інспекційного відвідування відповідачем, відповідно до частини 4 статті 265 КЗпП та Порядку №509, не є обов`язковим.

Аналогічний висновок міститься у постанові Верховного Суду від 21.04.2021 у справі №260/586/20.

Судом встановлено, що заходом проведеним спеціалістами ГУ ДПС в Івано-Франківської області під час проведення фактичної перевірки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , суб`єкта господарювання фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , виявлено використання праці найманого працівника без укладення трудового договору.

Лист ГУ ДПС в Івано-Франківській області від 29.10.2021 №11631/5/09-19-07-06-24 про вжиття заходів реагування за результатами проведеної фактичної перевірки у ФОП ОСОБА_1 надісланий на адресу відповідача 01.11.2021 та зареєстровано за вхідним №6863.

Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області листом від 04.11.2021 за №05-07/15-10/7338 направило ФОП ОСОБА_1 на адресу, яка зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, письмове повідомлення про те, що до Управління Держпраці в Івано-Франківській області отримано акт (довідку) складений за результатами проведеної фактичної перевірки за результатами якої виявлено факт використання праці неоформлених працівників, що є підставою для накладення штрафних санкцій за порушення законодавства про працю відповідно до частини другої статті 265 КЗпП України (а.с.51-52). Додатково було повідомлено, що справа про накладення штрафу буде розглядатися у 45-денний строк з дня що настає за днем отримання вищезазначених документів. Дане повідомлення отримано 06.11.2021 (а.с.53).

Суд зазначає, що фактичне неотримання цього рішення адресатом не залежить від відправника та не може свідчити про протиправність оскаржуваного рішення, що узгоджується з висновком Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справі № 809/1198/17.

Надалі першим заступником начальника Управління Держпраці у Івано-Франківській області,за наслідками розгляду справи про накладення штрафу та на підставі акту фактичної перевірки ГУ ДПС в Івано-Франківській області від 27.10.2021 №090736, прийнято постанову про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення від 24.11.2021 №52-ФС за фактом порушення позивачем статті 21-24 КЗпП України, якою вирішено накласти на фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 штраф у розмірі 60 000,00 грн., (а.с.55).

Отже, підставою для накладення на позивача штрафу за порушення законодавства про працю слугував акт фактичної перевірки ГУ ДПС Івано-Франківській області від 27.10.2021 №090736, яким зафіксовано факт порушення статті 21- 24 КЗпП України, а саме допущення працівника ОСОБА_2 до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням.

Постанова про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами від 24.11.2021 №52-ФС направлена позивачу поштовим зв`язком на адресу, яка зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с.56).

Зважаючи на те, що проведення інспекційного відвідування відповідачем, відповідно до статті 265 КЗпП та Порядку №509, не є обов`язковим, беручи до уваги, що акт перевірки органу ДПС, яким зафіксовано факт порушення роботодавцем законодавства про працю, є самостійною підставою для накладення штрафу, тому суд дійшов висновку, що Управління Держпраці у Івано-Франківській області мало право прийняти постанову про накладення штрафу лише на підставі матеріалів акту фактичної перевірки від 27.10.2021 №090736 без проведення інспекційного відвідування.

Зазначений висновок узгоджується з правовою позицією, висловленою Верховним Судом у постановах від 28.01.2021 у справі №380/1116/20 та від 29.09.2022 у справі №460/3829/20.

Отже, посилання позивача про те, що Управлінням Держпраці у Івано-Франківській області факти, викладені у акті фактичної перевірки від 27.10.2021 №090736, не перевірялися та інспекційне відвідування не проводилося, є безпідставними.

Щодо посилань представника позивача на те, що ОСОБА_2 не перебуває з позивачем у трудових відносинах, суд зазначає наступне.

Посадовими особами ГУ ДПС України в Івано-Франківській області проводилася фактична перевірка саме ФОП ОСОБА_1 за місцем розташування магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 . Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, видані ФОП ОСОБА_1 за вказаною адресою місця торгівлі АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.7, зворотна сторона).

Під час фактичної перевірки проведено контрольну розрахункову операцію щодо придбання пляшки горілки «Житня сльоза» 0,25 літра, пачки сигарет «Прима» та батон, які продавцем ОСОБА_2 проведено без застосування РРО.

Згідно з поясненнями до акту фактичної перевірки від 27.10.2021 №090736 (а.с.50), ОСОБА_2 зазначила, що 27.10.2021 продала пляшку горілки «Житня сльоза» 0,25 літра по ціні 32,00 грн., пачку сигарет «Прима» по ціні 50 грн., та батон по ціні 16,00 грн., фіскальний чек не надала. Суд акцентує увагу на тому, що у цих поясненнях ОСОБА_2 власноручно вказано посаду - продавець, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », трудова угода не укладалась, а проданий товар належить ОСОБА_1 .

При цьому суд враховує, що після продажу ОСОБА_2 скріпила підписом опис грошових коштів які належать ОСОБА_1 (а.с.50, зворотна сторона), та долучила X-звіт з касового апарату ФОП ОСОБА_1 , що свідчить про те, що вона мала доступ до готівкових коштів та до місця проведення розрахункових операцій.

Доводи представника позивача про те, що ОСОБА_1 не уповноважувала та не доручала ОСОБА_2 реалізовувати її товар, не спростовують факт виконання останньою дій, що свідчили про здійснення обов`язків продавця.

Так, згідно із Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників №918 «Випуск 65» «Завдання та обов`язки продавця продовольчих товарів» продавець продовольчих товарів: бере участь у прийманні товарів: перевіряє заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховує штучні товари, перевіряє якість за результатами зовнішнього огляду. Забезпечує зберігання товарів за кількістю та якістю. Готує товари до продажу: перевіряє цілісність пакування; розпаковує із зовнішньої тари; перевіряє наявність маркувальних даних і якість після зберігання; перебирає, протирає, зачищає, нарізує, фасує товари; забезпечує наявність відповідно оформлених цінників; розміщує і викладає товари за групами, видами, сортами з додержанням правил товарного сусідства. Готує робоче місце до роботи: встановлює і перевіряє справність ваговимірювальних приладів, електронного контрольно-касового апарату, виробничого інвентарю, інструментів; отримує і готує пакувальний матеріал. Пропонує і показує товари. Консультує покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність товарів. Пропонує взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари. Нарізає, зважує і упаковує товари, підраховує вартість покупки, перевіряє реквізити чека, видає покупку. Підраховує гроші, здає їх в установленому порядку. Прибирає нереалізовані товари і тару. Готує товари до інвентаризації. Контролює своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації продуктів (що швидко та надто швидко псуються). Бере участь в оформленні прилавкових вітрин.

Отже, аналіз вказаних обставин свідчить про те, що ОСОБА_2 виконувала трудову функцію, яка притаманна саме продавцю товарів, на користь та в інтересах ФОП ОСОБА_1 , а саме здійснила реалізацію пляшку горілки «Житня сльоза» 0,25 літра по ціні 32,00 грн., пачку сигарет «Прима» по ціні 50 грн., та батон по ціні 16,00 грн., у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП ОСОБА_1 , не провела розрахункові операції, однак мала доступ до готівкових коштів позивача, які знаходилися у касі ФОП ОСОБА_1 .

Як свідчать матеріали справи, на час завершення фактичної перевірки жодних документів, які б свідчили про перебування працівників у трудових відносинах з позивачем надано не було, у звітності по єдиному соціальному внеску та відомостях щодо нарахування та виплати заробітної плати дані особи не відображені, повідомлення про прийняття на роботу не подавалися.

Отже, актом фактичної перевірки ГУ ДПС в Івано-Франківській області підтверджується порушення позивачем законодавства про працю, а саме, допущення працівника до роботи без укладення трудового договору.

Разом з тим, у постанові від 05.10.2020 у справі №560/407/19 Верховний Суд вказав, що відповідальність настає в разі, якщо особа виконує певні роботи чи здійснює окремі повноваження з відома, за дорученням та в інтересах, зокрема, фізичної особи-підприємця. При цьому, має бути встановлений факт використання фізичною особою-підприємцем найманої праці.

Відповідно до частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю України, в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої - третьої груп, застосовується попередження.

За таких обставин, зважаючи на те, що ФОП ОСОБА_1 фактично допустила ОСОБА_2 до виконання трудових обов`язків без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням, суд дійшов висновку, що відповідач правомірно наклав на ФОП ОСОБА_1 штраф у розмірі 60 000,00 грн.

Посилання представника позивача на те, що ОСОБА_1 , перебуваючи з 18.08.2021 за межами України, не могла уповноважити ОСОБА_2 реалізовувати її товар суд оцінює критично, оскільки факт доручення щодо продажу товару не має істотного значення, оскільки матеріалами справи підтверджено факт здійснення ОСОБА_2 трудових обов`язків на користь ФОП ОСОБА_5 , зокрема продажу пляшку горілки «Житня сльоза» 0,25 літра по ціні 32,00 грн., пачки сигарет «Прима» по ціні 50 грн., та батона по ціні 16,00 грн., та не проведення розрахункових операцій за її результатами.

Посилання представника позивача на те, що ОСОБА_1 не була присутня під час проведення фактичної перевірки, тому не могла надати пояснення та докази щодо виявлених порушень вимог законодавства про працю, суд не бере до уваги, оскільки предметом спору є правомірність постанови Управління Держпраці у Івано-Франківській області, водночас, дії ГУ ДПС у Івано-Франківській області щодо проведення фактичної перевірки позивачем не оспорюються у цій справі.

Частина друга статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України визначає, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Відповідачем доведено правомірність спірної постанови Управління Держпраці Івано-Франківській області від 24.11.2021 №52-ФС про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що Управління Держпраці в Івано-Франківській області, приймаючи спірну постанову, діяло на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, а отже така постанова є правомірною.

За наведених підстав та вказаних правових норм, суд дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог, а тому у їх задоволенні слід відмовити.

Щодо судових витрат, то відповідно до частини 1 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

У зв`язку із відмовою в задоволенні позову підстави для повернення позивачу сплаченого судового збору відсутні.

На підставі статті 124 Конституції України, керуючись статтями 139, 241-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

в задоволенні позову фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ) до Управління Держпраці в Івано-Франківській області (вул. Незалежності, 67, м. Івано-Франківськ, 76018, код ЄДРПОУ - 39784625) про визнання протиправною та скасування постанови від 24.11.2021 №52-ФС- відмовити.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку. Відповідно до статей 255, 295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України, апеляційна скарга на рішення суду подається безпосередньо до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення рішення в повному обсязі.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя /підпис/ Скільський І.І.

Дата ухвалення рішення 25.11.2022
Оприлюднено 28.11.2022

Судовий реєстр по справі 300/8171/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 25.11.2022 Івано-Франківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.01.2022 Івано-Франківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.12.2021 Івано-Франківський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 300/8171/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону