ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

РІШЕННЯ

Справа № 216/3596/22

провадження 2/216/2352/22

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

іменем України

17 листопада 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: головуючого судді Коваля В.О.

за участю секретаря судового засідання Пилипенко Л.В.

без участі сторін та без застосування технічного запису

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі цивільну справу за позовною заявою акціонерного товариства «Акціонерний Банк «РАДАБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство «Акціонерний Банк «РАДАБАНК» звернулось до суду з позовом до відповідача про стягнення грошових коштів, в якому просив ухвалити рішення, яким стягнути з відповідача заборгованість по ліміту овердрафту, встановленому на платіжну карту відповідно до договору овердрафту № 697321/ФКР511/19 від 29.12.2021 у загальному розмірі 96287,84 грн, а також судові витрати. Позовна заява мотивована тим, що між АТ «АБ «РАДАБАНК» та відповідачем шляхом акцептування банком пропозиції клієнта, було укладено договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 3099721/POR/19 від 29.12.2021, та встановлено овердрафт на платіжну картку пакету «Преміум-поРада» в сумі 100 000,00 грн. Відповідач шляхом підписання заяви на приєднання до договору підтвердив, що відповідно до вимог Закону України «Про споживче кредитування» АТ «АБ «РАДАБАНК» у письмовій формі повідомив тип процентної ставки, орієнтовну загальну вартість кредиту та загальні витрати за кредитом, реальну річну проценту ставку за кредитом, порядок повернення кредиту, сплати процентів за користування споживчим кредитом, інформацію про наслідки прострочення виконання зобов`язань зі сплати платежів, у тому числі розмір штрафу, пені, проценту ставку за прострочену заборгованість тощо.

Підписавши паспорт споживчого кредиту овердрафту на платіжну карту в пакетах «ПРЕМІУМ - ЛЕГКИЙ», «ПРЕМІУМ - ВСЕ ВРАХОВАНО», «Преміум - поРада» АТ «АБ «РАДАБАНК» відповідач також ознайомився з інформацією про наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов`язань за договором про споживчий кредит, а саме: пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, пеня нараховується на суму простроченого платежу за кожний день прострочення.

Згідно з Договором, Умов надання та обслуговування овердрафту на платіжну картку в пакетах «ПРЕМІУМ - ЛЕГКИЙ», «ПРЕМІУМ - ВСЕ ВРАХОВАНО», «Преміум - поРада» та Паспорту споживчого кредиту позичальнику було надано кредит у формі овердрафту з лімітом у сумі 100 000,00 грн, строком кредитування 12 місяців з можливістю пролонгації, на платіжну картку міжнародних платіжних систем на наступних умовах: процента ставка за користування овердрафтом встановлюється в розмірі 0,01 % річних в межах пільгового періоду та 42 % за межами пільгового періоду. Процентна ставка за прострочену заборгованість 55% річних. Обов`язковий мінімальний платіж 7% від суми поточної заборгованості, розрахованої на перше число поточного місяця. Позивач виконав у повному обсязі свої договірні зобов`язання щодо встановлення відповідачу ліміту овердрафту у сумі 100 000,00 грн. на поточний рахунок (на платіжну карту міжнародних платіжних систем відповідача, яка надана йому у відповідності до заяви).

У порушення умов договору, відповідач зобов`язання належним чином не виконав, та станом на 04.09.2022 заборгованість за договором складає 96287,84 грн, яка складається з: строкової заборгованості по ліміту овердрафту - 53901,38 грн., прострочена заборгованість по ліміту овердрафту - 23577,82 грн., строкової заборгованості по нарахованим процентам - 3370,75 грн., простроченої заборгованості по нарахованим процентам - 15437,89 грн. На даний час відповідач заборгованість за договором овердрафту не погасив. Тому, Акціонерне товариство «Акціонерний Банк «РАДАБАНК» вирішило звернутися до суду для стягнення з відповідача вказаної вище суми заборгованості.

Представник позивача у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, позов підтримує в повному обсязі, не заперечує проти заочного розгляду справи.

Відповідач у судове засідання не з`явилася, про час, день та місце слухання справи повідомлялася належним чином, причини неявки суду не відомі.

Крім того, задля забезпечення принципу диспозитивності, змагальності, відкритості інформації, щодо справи та належного повідомлення відповідача про дату, час, місце та порядок розгляду даної справи Центрально-Міським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області було розміщено оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України.

Відтак, суд доходить висновку про належне вжиття всіх заходів щодо повідомлення відповідача про розгляд даної справи, будь яких повідомлень про зміну адреси відповідача суду не подавав, а відтак, суд, у відповідності до вимог п. 2 ч. 7, п. 4 ч. 8, ч. 11, ч. 12 ст. 128 ЦПК України вважає відповідача належним чином повідомленим про дату, час, місце та порядок судового розгляду зазначеної справи.

З огляду на викладене, суд, враховуючи згоду позивача, ухвалив відповідно до ст. 280-281 ЦПК України, проводити заочний розгляд справи з ухваленням заочного рішення суду.

Враховуючи, що учасники справи та їх представники у судове засідання не з`явилися, відповідно до вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Суд, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази за внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на повному, всебічному та об`єктивному дослідженні обставин справи, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення позову, виходячи з наступного.

За приписами ст. 263 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

При цьому згідно роз`яснень, наданих Пленумом Верховного Суду України у п. 2 постанови від 18.12.2009 №14 «Про судове рішення у цивільній справі» рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства відповідно до статті 3 ЦПК, вирішив справу згідно з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин відповідно до статті 10 ЦПК, а також правильно витлумачив ці норми. Обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні і які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість, або обставин, що не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить вичерпні висновки суду, що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи.

Судом встановлено, що 29.12.2021 між АТ «АБ «РАДАБАНК» та відповідачем шляхом акцептування банком пропозиції клієнта - заяви на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, було укладено договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 3099721/POR/19 від 29.12.2021, та встановлено овердрафт на платіжну картку пакету «Преміум-поРада» в сумі 100 000,00 грн. згідно з «Умовами», які є невід`ємною частиною договору, та відповідно до встановлених банком правил, № договору овердрафту № 697321/ФКР511/19 від 29.12.2021.

У вказаній заяві відповідач підтвердив, що акціонерним товариством «Акціонерний Банк «РАДАБАНК» у письмовій формі йому було повідомлено про найменування та місцезнаходження Банку та його структурного підрозділу, через який надається споживчий кредит, реквізити ліцензії Банку; кредитні умови, зокрема: тип кредиту, сума кредиту, мету оформлення та спосіб надання кредиту; види його забезпечення; тип процентної ставки; орієнтовну загальну вартість кредиту та загальні витрати за кредитом, реальну річну процентну ставку за кредитом, виходячи з обраних мною умов кредитування; порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом; інформацію про наслідки прострочення виконання зобов`язань зі сплати платежів, у тому числі розмір штрафу, пені, процентну ставку за прострочену заборгованість, порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту, порядок дострокового повернення кредиту та його умови; інформацію про порядок вимоги Банком повного повернення суми кредиту у будь-який час.

У п. 3.3 Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «АБ «РАДАБАНК» закріплено, що договір вважається укладеним після отримання Банком від Клієнта письмової заповненої та підписаної Заяви-згоди на приєднання, відповідної Заяви на приєднання, оплати послуг Банку згідно діючих тарифів, якщо така оплата встановлена Банком, та підписання заяви працівником банку, уповноваженим на це відповідно до посадових повноважень та довіреностей, і скріпленою печаткою Банку.

Підписанням Заяви-згоди/Заяв(и) на приєднання, Клієнт беззастережно та безумовно приєднується до умов цього Договору або його частини, яка регулює порядок надання замовленої Послуги та підтверджує своє ознайомлення з рекомендаціями щодо кібербезпеки, що розміщені на сайті Банку, що визначено у пункті 3.2 комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «АБ «РАДАБАНК».

Відповідно до ч. 1 ст. 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Згідно з ч. 2 ст. 638 ЦК України договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, є договором приєднання, що визначено у ст. 634 ЦК України.

Таким чином судом встановлено, що 29.12.2021 між акціонерним товариством «Акціонерний Банк «РАДАБАНК» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір.

Кредитодавець свої зобов`язання виконав повністю та надав позичальнику можливість розпоряджатись кредитними коштами на умовах, передбачених договором, та в межах встановленого кредитного ліміту.

Відповідач скористався наданим кредитом, проте зобов`язання належним чином за договором не виконав, в результаті чого виникла заборгованість.

Виписками по особовим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 підтверджується, що відповідачу було надано кредит у формі овердрафту з лімітом у сумі 100 000,00 грн., та відображений облік заборгованості, простроченої заборгованості по ліміту овердрафту та по відсоткам.

Згідно з розрахунку заборгованості станом на 04.09.2022 у відповідача перед позивачем наявна заборгованість у загальному розмірі 96 287,84 грн., яка складається з: строкової заборгованості по ліміту овердрафту - 53901,38 грн., прострочена заборгованість по ліміту овердрафту - 23577,82 грн., строкової заборгованості по нарахованим процентам - 3370,75 грн., простроченої заборгованості по нарахованим процентам - 15437,89 грн.

Листом № 2808-1/39-4-2/2022 від 20.07.2022 позивач звертався до відповідача з вимогою про сплату заборгованості, однак відповідач на вимогу не відреагував.

Відповідно до ч. 1 ст. 634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Згідно із ст. 525, 526 ЦК України зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору і одностороння відмова від зобов`язання не допускається.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Принцип повернення, строковості та платності означає, що кредит має бути поверненим позичальником банку у визначений у кредитному договорі строк з відповідною сплатою за його користування.

Таким чином судом встановлено, що відповідачем було порушено право позивача на повернення йому грошових коштів, наданих позичальнику у кредит.

Статтею 629 ЦК України визначено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), тобто ухиляючись від сплати заборгованості за кредитом.

Статтями 525, 526 ЦК України передбачена недопустимість односторонньої відмови від зобов`язання, зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства.

Аналізуючи вищенаведені обставини, суд приходить до висновку, що у даному випадку мають місце порушення з вини відповідача права позивача щодо порядку погашення заборгованості, тому позов підлягає задоволення.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Тому з відповідача на користь позивача повинно бути стягнуто судовий збір у розмірі 2102,00 грн.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 5-8, 10, 11, 12, 13, 141, 264-265, 280-282 ЦПК України, ст.ст. 526, 527, 530, 610, 1054 ЦК України суд -

УХВАЛИВ:

Позовну заяву акціонерного товариства «Акціонерний Банк «РАДАБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення грошових коштів - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства «Акціонерний Банк «Радабанк» заборгованість по ліміту, встановленого на платіжну карту відповідно до договору овердрафту № 697321/ФКР511/19 від 29.12.2021 у загальній сумі 96 287,84 грн.(дев`яносто шість тисяч двісті вісімдесят сім гривень 84 коп.), що складається з: строкової заборгованості по ліміту овердрафту - 53901,38 грн., прострочена заборгованість по ліміту овердрафту - 23577,82 грн., строкової заборгованості по нарахованим процентам - 3370,75 грн., простроченої заборгованості по нарахованим процентам - 15437,89 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства «Акціонерний Банк «РАДАБАНК» судовий збір в сумі 2481,00 грн. (дві тисячі чотириста вісімдесят одна гривня 00 коп.).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення може бути оскаржено позивачем до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в апеляційному порядку.

Відомості про учасників справи згідно п. 4 ч. 5 ст. 265 ЦПК України:

Позивач: акціонерне товариство «Акціонерний Банк «РАДАБАНК», код ЄДРПОУ: 21322127, місцезнаходження: 49000 м. Дніпро, вул.. Володимира Мономаха, 5;

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 , місце проживання: АДРЕСА_1 .

Суддя В.О.КОВАЛЬ

Дата ухвалення рішення 17.11.2022
Оприлюднено 30.11.2022

Судовий реєстр по справі 216/3596/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 17.11.2022 Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу Цивільне
Ухвала від 13.10.2022 Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 216/3596/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону