ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Зигіна, 1, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 61 04 21

E-mail: inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018/

Код ЄДРПОУ 03500004

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2022 Справа № 917/655/22

за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ", вул. Панянки, 65Б, м. Полтава, 36022

до Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення, вул. Дорогожицька, 10, м.Київ, 04112 в особі Полтавської філії Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення, проспект Першотравневий, 26-А, м. Полтава, 36011

про стягнення 251 430,00 грн

Суддя Паламарчук В.В.

Секретар судового засідання Рожко О.П.

Представники сторін: згідно протоколу

Обставини справи:

До суду надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ" до Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення в особі Полтавської філії Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення про стягнення 251 430,00грн - заборгованості за Договором про постачання електричної енергії споживачу №22310070/ від 01.04.2022 за червень 2022 (в редакції заяви про зменшення позовних вимог).

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за Договором в частині розрахунків за спожиту електричну енергію.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.07.2022 даний позов був переданий на розгляд судді Паламарчука В.В.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 06.07.2022 прийнято позовну заяву до розгляду і відкрито провадження у справі; справу постановлено розглядати в порядку загального позовного провадження; призначено підготовче засідання у справі на 04.08.2022; запропоновано відповідачу протягом 15 днів з дня вручення ухвали суду надати суду відзив на позов, позивачу - подати суду відповідь на відзив протягом 5 днів з моменту отримання відзиву.

21.07.2022 до суду надійшов відзив на позовну заяву (вхід. №4866), в якому відповідач визнав позовні вимоги та повідомив про часткову оплату заборгованості в розмірі 100 000,00грн.

04.08.2022 від позивача до суду надійшла заява (вхід. №5253) про збільшення позовних вимог в частині основної заборгованості за червень 2022 в розмірі 285628,10 грн, а також про стягнення 3% річних в розмірі 2 761,66 грн за період з 20.05.2022 по 31.07.2022. Крім того, позивач у заяві просить суд стягнути з відповідача додатково сплачений судовий збір, сплачений у зв`язку зі збільшенням позовних вимог.

Ухвалою суду від 04.08.2022 заяву позивача ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ" (вхід. №5253 від 04.08.2022) про збільшення позовних вимог прийнято до розгляду в частині стягнення 751 430,95грн, в іншій частині заяву про збільшення позовних вимог - відхилено; відкладено підготовче засідання на 08.09.2022.

07.09.2022 від позивача надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог, якою позивач повідомив про часткову оплату відповідачем заборгованості у розмірі 500000,95 грн. В зв`язку з чим прохає суд стягнути з відповідача 251 430,00грн заборгованості за спожиту активну електричну енергію за червень 2022 року.

Ухвалою від 08.09.2022 заяву позивача про зменшення розміру позовних вимог (вхід. №6240 від 07.09.2022) прийнято до розгляду; подальший розгляд справи здійснюється виходячи з ціни позову - 251 430,00 грн; закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті на 06.10.2022.

15.09.2022 від відповідач до суду надійшло клопотання, щодо розподілу судових витрат (вхід. №6535). Відповідно до вказаного клопотання відповідач з посиланням на ч.1 ст. 130 ГПК України прохає суд вирішити питання, щодо повернення позивачу з Державного бюджету 50% сплаченого судового збору, сплаченого під час подання позову, оскільки позовні вимоги відповідачем були визнані до початку розгляду справи по суті.

06.10.2022 представники сторін в судове засідання не з`явилися, ухвалою суду від 08.09.2022 явка представників сторін визнавалась необов`язковою.

У разі неявки всіх учасників справи у судове засідання, яким завершується розгляд справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення (ч. 4 ст. 240 ГПК України).

Датою ухвалення рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено - повне чи скорочене). Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення (ч. 5 ст. 240 ГПК України).

З`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, дослідивши матеріали справи, всебічно та повно дослідивши надані учасниками судового процесу докази, суд встановив наступне.

01.04.2022 року між ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ" (далі - Постачальник) та Концерном радіомовлення, радіозв`язку та телебачення в особі Полтавської філії (далі - Споживач) укладено Договір про постачання електричної енергії споживачу №22310070 (далі Договір).

За умовами даного Договору, Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору (п.1.2. Договору).

Споживання електроенергії проводиться по об`єктах зазначених у заяві-приєднанні на умовах Комерційної пропозиції №13, яка діє для споживачів, які не відносяться до сегменту ринку універсальної послуги та лічильники електричної енергії яких не забезпечують її погодинний облік з передачею даних, без обмежень в обсязі споживання (Додаток №2 до договору про постачання електричної енергії споживачу).

Пунктом 5.1. Договору встановлено, що Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни електричної енергії, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 2 до цього Договору.

Комерційною пропозицією № 13, яка є додатком № 2 до Договору встановлено, що оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі планових платежів:

до 14:00 години 25 числа місяця, що передує розрахунковому періоду 25 % від вартості замовленого обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період;

до 14:00 години 09 числа розрахункового періоду 25% від вартості замовленого обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період;

до 14:00 години 19 числа розрахункового періоду 25% від вартості замовленого обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період.

Остаточний платіж здійснюється, на підставі отриманого у Постачальника рахунку протягом 5 робочих днів від дня його отримання. Оплата здійснюється на рахунок із спеціальним режимом використання, який зазначений у Договорі та/або розрахункових документах Постачальника:

Сума кожного планового платежу визначається за формулою:

ПП - (WsaM * 3,00) * 25%, де

W3aM - замовлені Споживачем обсяги споживання на розрахунковий період.

Датою здійснення оплати є дата надходження коштів на рахунок Постачальника.

Сума переплати/недоплати Споживача, яка виникла внаслідок різниці між здійсненою попередньою оплатою та фактичною вартістю спожитої електричної енергії, визначається після завершення розрахункового місяця. Сума переплати Споживача зараховується в якості оплати наступного розрахункового періоду, або за зверненням Споживача може бути повернена на його поточний рахунок. Сума недоплати підлягає безумовній оплаті Споживачем не пізніше 5-ти робочих днів з дня отримання рахунку.

Оплата рахунка за фактично спожиту електричну енергію має бути здійснена Споживачем протягом 5-ти робочих днів від дня його отримання.

За умовами Договору Споживач зобов`язався забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії згідно з умовами цього Договору (п. 7.2. Договору).

Договір набирає чинності з дати, яка вказана в заяві-приєднання Споживача (початок постачання - 01.04.2022) до умов Договору про постачання електричної енергії споживачу, в якій вказано про обрання Комерційної пропозиції №13 і діє до 01.01.2023.

На виконання умов Договору у період з 01.04.2022 по 31.05.2022 позивачем було поставлено відповідачу електричну енергію, даний факт підтверджується наявними в матеріалах справи рахунками, актами купівлі-продажу електричної енергії.

Як вказує позивач, за поставлену у період з 01.04.2022 по 31.05.2022 електричну енергію відповідач не оплатив. Так на момент звернення позивачем з позовом до суду, заборгованість відповідача за Договором про постачання електричної енергії споживачу №22310070/ становила 565 802,85 грн.

Після пред`явлення позову, відповідачем було частково здійснено оплату заборгованості за спірний період в розмірі 100 000,00грн. Даний факт підтверджується наявним в матеріалах справи платіжним дорученням №2889 від 19.07.2022.

В зв`язку з тим, що у відповідача за червень 2022 за даним Договором утворилась заборгованість в сумі 285 628,10 грн, позивачем з урахуванням здійсненої проплати, було збільшено розмір позовних вимог.

В подальшому відповідачем було здійснено часткову оплату заборгованості за спожиту електричну енергію за спірний період, в загальному розмірі 500 000,95грн, що підтверджується платіжними дорученнями №2987 від 17.08.2022 на суму 176 551,81 грн, №2988 від 17.08.2022 на суму 289 251,04, №2989 від 17.08.2022 на суму 34 198,10 грн. В зв`язку з здійсненими оплатами позивачем було зменшено розмір заявлених позовних вимог.

Ухвалою суду від 08.09.2022 прийнято до розгляду заяву позивача про зменшення позовних вимог (вхід. №6240 від 07.09.2022) та ухвалено розглядати позовні вимоги в новій редакції, про стягнення з відповідача 251430,00 грн заборгованості за спожиту електричну енергію в червні 2022.

Факт існування заборгованості не заперечується відповідачем.

Під час розгляду спору по суті судом приймається до уваги наступне.

Згідно ст. 11 Цивільного кодексу (далі - ЦК) України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

У відповідності до ст. 509 ЦК України, ст. 173 Господарського кодексу України (далі - ГК) України, в силу господарського зобов`язання, яке виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Відповідно до вимог ст. 526 ЦК, ст. 193 ГК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно зі статтею 629 ЦК України договір є обов`язковим до виконання сторонами.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до п.2 Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018р. №312 "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії" (зі змінами) (ПРРЕЕ) (в редакції, яка діяла на момент виникнення спірних правовідносин), укладення договорів між споживачами та іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії відповідно до вимог Правил здійснюється шляхом приєднання споживачів до публічних договорів приєднання (договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, відповідних договорів про постачання електричної енергії) на умовах чинних договорів про постачання електричної енергії та про користування електричною енергією, укладених з відповідними постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом, шляхом подання заяви-приєднання за формою, наведеною у додатку до цієї постанови.

Згідно п.1.2.7. ПРРЕЕ постачання електричної енергії здійснюється електропостачальником на підставі договору про постачання електричної енергії споживачу, який розробляється електропостачальником на основі Примірного договору про постачання електричної енергії споживачу (додаток 5 до цих Правил) та укладається в установленому цими Правилами порядку.

Згідно п. 3.1.7. ПРРЕЕ договір між електропостачальником та споживачем укладається, як правило, шляхом приєднання споживача до розробленого електропостачальником договору на умовах комерційної пропозиції, опублікованої електропостачальником.

За приписами п. 3.1.8. ПРРЕЕ договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання споживачу всього обсягу фактичного споживання електричної енергії за певним об`єктом у певний період часу одним електропостачальником відповідно до обраної споживачем комерційної пропозиції.

Пункт 1.2.15. ПРРЕЕ визначає, що укладення, внесення змін, продовження строку дії чи розірвання будь-якого із договорів, передбаченого цими Правилами, здійснюється відповідно до вимог законодавства та цих Правил.

Для договорів, які укладаються шляхом приєднання до умов договору, укладення договору можливе шляхом підписання заяв-приєднань, оплати виставленого рахунку, споживання будь-якого обсягу електричної енергії (за умови відсутності направлених заперечень щодо договірних умов в цілому чи частково) через особистий кабінет в електронній формі (в установленому законодавством порядку).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 633 ЦК України публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов`язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв`язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

Згідно ч. 1 ст. 634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Як встановлено судом, сторонами було укладено публічний договір про постачання електричної енергії споживачу №22310070/ від 01.04.2022 на умовах комерційної пропозиції № 13.

Умовами укладеного Договору та комерційної пропозиції визначено, що оплата електричної енергії здійснюється споживачем за фактично спожиту електроенергію на підставі отриманого у Постачальника рахунку протягом 5-ти робочих днів від дня його отримання.

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно повинно бути виконане у встановлений строк (термін).

Відповідно до ст. 599 Цивільного кодексу України та ст. 202 Господарського кодексу України господарське зобов`язання припиняється, зокрема, виконанням, проведеним належним чином.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 Цивільного кодексу України).

З огляду на визначений сторонами порядок розрахунків, відповідач в порушення прийнятих на себе зобов`язань за Договором та приписів чинного законодавства України, надані позивачем послуги з постачання електричної енергії у визначені Договором та комерційною пропозицією строки не оплатив, у зв`язку з чим у нього виникла заборгованість в сумі 251 430,00 грн за червень 2022.

Таким чином, позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 251 430,00грн вартості спожитої активної електричної енергії за червень 2022 року, підтверджені документально та нормами матеріального права, а тому підлягають задоволенню.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат суд виходить з наступного.

Судом враховано, що при розгляді справи позивач неодноразово змінював ціну позову. Так, при поданні позовної заяви було вказано ціну позову 565 802,85грн, у зв`язку з чим було сплачено судовий збір в розмірі 8 487,05 грн, що підтверджується платіжним дорученням №918170 від 15.06.2022 року; за заявою про збільшення позовних вимог (вхід. №5253 від 04.08.2022) ціна позову становила 754 192,61 грн у зв`язку з чим було доплачено судовий збір в розмірі 2977,20грн, що підтверджується платіжними дорученнями №0000924073 від 14.07.2022, №916864 від 30.05.2022, №895455 від 20.01.2022. Вказані платіжні доручення знаходяться в матеріалах справи.

За заявою про зменшення позовних вимог (вхід. №6240 від 07.09.2022) ціна позову змінилася та становила 251 430,00грн. Суд вирішив спір, виходячи з ціни позову, визначеної у заяві про зменшення розміру позовних вимог.

Виходячи з нової ціни позову позивач мав сплатити 3771,45грн судового збору.

З вказаного наявний висновок, що позивачем надлишково сплачено 7692,80грн. судового збору.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою суду в разі внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

Оскільки позивачем було зменшено розмір позовних вимог, враховуючи вимоги ст. 7 ЗУ "Про судовий збір" судовий збір в сумі 7 692,80 грн підлягає поверненню позивачу.

Відповідно до п. 1 ст. 129 Господарського кодексу України, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Як вже зазначалось, виходячи з нової ціни позову позивач мав сплатити 3771,45 грн судового збору.

Згідно вимог частини 1 статті 130 ГПК України, частини 3 статті 7 Закону України "Про судовий збір" у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті, суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Відповідачем було подано до суду клопотання щодо розподілу судових витрат (вхід. №6535), відповідно до якого прохав суд вирішити питання, щодо повернення позивачу з Державного бюджету 50% сплаченого судового збору, сплаченого під час подання позову, оскільки позовні вимоги відповідачем були визнані до початку розгляду справи по суті.

Приймаючи до уваги, що відповідач визнав позов до початку розгляду справи по суті, позивачу належить повернути 50 відсотків сплаченого ним судового збору в розмірі 1885,72 грн, інша частина витрат по сплаті судового збору у сумі 1885,73 грн покладається на відповідача.

Керуючись ст. 129, 130, 232, 233, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити

2. Стягнути з Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (вул. Дорогожицька, 10, м.Київ, 04112, код ЄДРПОУ 01190043) в особі Полтавської філії Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (проспект Першотравневий, 26-А, м.Полтава, 36011, код ЄДРПОУ 34926887) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ" (вул. Панянки, буд. 65-Б, м.Полтава, Полтавська область, 36022, код ЄДРПОУ 42223804) 251 430,00 грн - заборгованість за Договором про постачання електричної енергії споживачу №22310070 від 01.04.2022 за червень 2022, а також 1 885,73 грн - судового збору.

Видати наказ після набрання даним рішенням законної сили.

3. Повернути з Державного бюджету України на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ" (36022, вул. Панянки, буд. 65Б, м. Полтава, Полтавська область, код ЄДРПОУ 42223804) 9 578,52 грн - судового збору, сплаченого за платіжними дорученнями №918170 від 15.06.2022 року на суму 8487,05 грн, №0000924073 від 14.07.2022 на суму 248,10 грн, №916864 від 30.05.2022 на суму 248,10 грн, №895455 від 20.01.2022 на суму 2481,00грн (оригінали яких знаходяться в матеріалах справи №917/655/22).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.1,2 ст.241 ГПК України). Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції (ст. 256, 257 ГПК України).

Повне рішення складено та підписано після виходу судді з лікарняного 28.11.2022

Суддя Паламарчук В.В.

Дата ухвалення рішення 06.10.2022
Оприлюднено 30.11.2022

Судовий реєстр по справі 917/655/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 23.12.2022 Господарський суд Полтавської області Господарське
Рішення від 06.10.2022 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 07.09.2022 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 03.08.2022 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 05.07.2022 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 917/655/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону