ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

13 грудня 2022 року Справа №160/3952/22

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді - Голобутовського Р.З., судді - Царікової О.В., судді - Серьогіної О.В., розглянувши в порядку письмового провадження заяву представника Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» про відвід колегії суддів у справі №160/3952/22 за позовною заявою Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» до Національного банку України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2022 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГОССТРАХ" звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Національного банку України, в якому, з урахуванням заяви про зміну (доповнення) підстав позову від 03.06.2022, просить:

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" з підстав відсутності інформації щодо письмового погодження органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, набуття Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Фінансовий капітал" (код ЄДРПОУ 33718756) істотної участі в Приватному акціонерному товаристві "Страхова компанія "Інгосстрах" та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" з підстав наявності інформації, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГОССТРАХ" входило до переліку пов`язаних осіб Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570) та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" з підстав наявності інформації, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГОССТРАХ" пов`язане з колишнім Першим Заступником Голови Правління Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570) ОСОБА_1 та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" з підстав наявності інформації, що пов`язані з Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "Інгосстрах" та працівниками Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" юридичні особи належать до "групи "Приват" та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" з підстав наявності інформації щодо відкритого кримінального провадження №12017040000000531 від 06.03.2017 року та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення зазначених дій;

- визнати протиправними дії Національного банку України та зобов`язати Національний банк України утриматись від вчинення дій щодо висунення вимог Приватному акціонерному товариству "Страхова компанія "Інгосстрах" з надання документів та інформації, визначених в листі Національного банку України від 10.01.2022 №27-0038/1332:

" 1) пояснення щодо набуття істотної участі КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" у ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" без погодження Національного банку України або надати інформацію щодо отримання погодження Національного банку України на набуття такої істотної участі;

2) регламент ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ БЕСТ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;

3) інформацію щодо власників інвестиційних сертифікатів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "БЕСТ ФОНД" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ;

4) інформацію щодо фінансових інвестицій КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" за останні 5 років;

5) щодо керівників ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" за останні 5 років, зокрема, але не виключно, щодо складу ради, правління, ревізійної комісії, ревізора ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" та будь-яких інших осіб, що можуть впливати на діяльність ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" (в т. ч. осіб, які займають посади радників/консультантів керівників ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ");

6) документи, які підтверджують адресу місцезнаходження ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" (договори оренди будівель, приміщень, офісів, тощо або документи, які підтверджують право власності на будівлю, приміщення, офіс, в якому зареєстроване ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ");

7) протоколи загальних зборів акціонерів ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" за останні 5 років;

8) перелік довіреностей та копії цих довіреностей, пов`язаних з реалізацією прав і обов`язків акціонерів ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" за останні 5 років;

9) інформацію про осіб, яких було уповноважено ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" на розпорядження рахунками ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" та/або здійснення значних правочинів від імені Товариства за останні 5 років;

10) договори та/або інші документи, на підставі яких ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" отримувало послуги з інформаційних технологій, володіння або управління майном, з обробки даних або будь-яких подібних послуг, які необхідні для здійснення ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" основної діяльності, за останній рік;

11) інформацію про банківські установи, послугами яких користується ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ", зокрема, в яких ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" має відкриті рахунки, кредитні лінії, перед якими виступає майновими поручителями тощо;

12) інформацію про юридичних та/або фізичних осіб, щодо яких ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" укладено договори про співпрацю (щодо проведення акцій, конференцій тощо) протягом останніх 5 років;

13) інформацію щодо наявності зовнішніх та/або внутрішніх довгострокових (від одного року) запозичень від фізичних та/або юридичних осіб (крім банків) за останні 5 років;

14) інформацію щодо осіб, які є майновими та/або фінансовими поручителями за угодами, що передбачають запозичення ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" коштів за останні 5 років;

15) перелік десяти найбільших контрагентів-юридичних осіб ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" за останні 5 років (з розбивкою щодо кожного року);

16) інформацію щодо трансакцій ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" на суму від 50 000 грн (за виключенням страхових платежів та страхових виплат) за останні 3 роки, в тому числі інформацію щодо отримання ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" фінансової допомоги (як поворотної так і безповоротної), з зазначенням найменування/ПІП контрагента, коду ЄДРПОУ/РНОКПП, дати та суми трансакції, призначення платежу (у вигляді excel таблиці, роздрукованої на паперовому носії, з одночасним обов`язковим поданням у електронній формі (без накладення КЕП) на цифрових носіях інформації (USB-флеш-накопичувачах));

17) стратегію діяльності ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" або інші документи, у яких зафіксовано стратегічні плани діяльності ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" (за наявності)".

Позовна заява, подана до суду 21.02.2022 року, обґрунтована тим, що дії Національного банку України стосовно проведення повної перевірки структури власності Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" є протиправними.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18.03.2022 відкрито провадження у справі № 160/3952/22 та призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 06.07.2022 заяву представника Національного банку України про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції у справі № 160/3952/22 - задоволено.

Забезпечено участь представника Національного банку України - Пріцака Івана Євгенійовича (тел. НОМЕР_1 , e-mail - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення "EasyCon".

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.07.2022 прийнято до розгляду заяву Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" про зміну (доповнення) підстав позову від 03.06.2022 року.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.07.2022 залучено до участі у справі №160/3952/22 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, код ЄДРПОУ 14360570).

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.07.2022 клопотання Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" про долучення доказів та про здійснення розгляду справи у закритому судовому засіданні у справі № 160/3952/22 - задоволено частково.

Долучено до матеріалів адміністративної справи №160/3952/22 докази, подані Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" до суду 03.06.2022 року.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовлено.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07.09.2022 заяву представника Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції у справі №160/3952/22 - задоволено.

Забезпечено участь представника Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" - адвоката Уколова Олексія Леонідовича (тел. НОМЕР_2 , e-mail - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення "EasyCon".

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 14.11.2022 клопотання Національного банку України про закриття провадження у справі №160/3952/22 за позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" до Національного банку України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії - залишено без задоволення.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 14.11.2022 клопотання Національного банку України про залишення позовної заяви без розгляду у справі №160/3952/22 за позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" до Національного банку України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії - залишено без задоволення.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 14.11.2022 заяву Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про залучення третіх осіб у справі №160/3952/22 за позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" до Національного банку України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії - залишено без задоволення.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 14.11.2022 клопотання Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про оголошення перерви та продовження процесуального строку для надання пояснень в адміністративній справі №160/3952/22 - задоволено.

Встановлено Акціонерному товариству Комерційний банк "Приватбанк" строк 15 днів з моменту постановлення цієї ухвали для подання до суду пояснень щодо позову або відзиву, які мають відповідати вимогам, встановленим ст. 165 Кодексу адміністративного судочинства України.

25.11.2022 до Дніпропетровського окружного адміністративного суду через систему "Електронний суд" від представника Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" надійшла заява про відвід колегії суддів у справі №160/3952/22, у якій просить:

- постановити ухвалу про відвід суддів Дніпропетровського окружного адміністративного суду Голуботовського Р.З., Серьогіної О.В., Царікової О.В. від розгляду справи №160/3952/22.

В обґрунтування заяви зазначено, що 11.07.2022 колегія суддів Дніпропетровського окружного адміністративного суду у складі головуючого судді Голуботовського Р.З., суддів - Серьогіної О.В., Царікової О.В. постановила ухвалу, якою залучено до справи АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

14.11.2022 колегія суддів Дніпропетровського окружного адміністративного суду у складі головуючого судді Голуботовського Р.З., суддів - Серьогіної О.В., Царікової О.В. відмовила у задоволені клопотання АТ КБ "ПРИВАТБАНК" про залучення в якості третіх осіб: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Представник третьої особи також зазначає, що при розгляді клопотання ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" про залучення Банку в якості третьої особи колегія суддів не вважала, що для такого рішення необхідно встановлювати у такої особи права на пред`явлення в подальшому позову до учасників справи.

При цьому, при розгляді клопотання АТ КБ "ПРИВАТБАНК" про залучення третіх осіб, колегія суддів дійшла іншого висновку, що для залучення третіх осіб необхідно встановлення передумов, за яких рішення суду у справі може в майбутньому стати підставою для пред`явлення позову до неї зі сторони позивача чи відповідача.

За твердженнями представника третьої особи трактування та застосування суддями ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України завжди співпадала з озвученою позицією ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ". Відмовляючи у задоволені клопотання АТ КБ "ПРИВАТБАНК" про залучення третіх осіб, колегія суддів, на думку Банку, навмисно залишила поза увагою доводи учасників справи.

Оскільки зазначене явно демонструє ухвалення суддями різних рішень при схожих обставинах, підтримуючи позицію ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ", на думку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" це є підставою для відводу колегії суддів.

У відповідності до ч. 11 ст. 40 Кодексу адміністративного судочинства України питання про відвід вирішується невідкладно. Вирішення питання про відвід суддею, який не входить до складу суду, здійснюється протягом двох робочих днів, але не пізніше призначеного засідання по справі. У разі розгляду заяви про відвід суддею іншого суду - не пізніше десяти днів з дня надходження заяви про відвід. Відвід, який надійшов поза межами судового засідання, розглядається судом у порядку письмового провадження.

Дослідивши матеріали поданої заяви, при вирішенні питання про відвід колегії суддів по суті, суд виходить з наступного.

Підстави для відводу судді передбачені ст. ст. 36, 37 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Кодексу адміністративного судочинства України суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу (самовідводу):

1) якщо він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав правничу допомогу стороні чи іншим учасникам справи в цій чи іншій справі;

2) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи;

3) якщо він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді;

5) у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого статтею 31 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 36 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 37 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 39 Кодексу адміністративного судочинства України за наявності підстав, зазначених у статтях 36-38 цього Кодексу, зокрема суддя, зобов`язаний заявити самовідвід. За цими самими підставами судді може бути заявлено відвід учасниками справи.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження. Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу (пункт 3 статті 39 Кодексу адміністративного судочинства України).

Аналізуючи підстави поданої заяви про відвід, суд враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, виходячи із загальних засад здійснення судочинства, визначених положеннями ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка ратифікована Законом України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів №№2, 4, 7 та 11 Конвенції" від 17.07.1997, кожна людина при визначенні її громадянських прав і обов`язків або при висуненні проти неї будь-якого кримінального обвинувачення має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Відповідно до п.п. 103, 104, 105 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Олександр Волков проти України" від 09.01.2013: "для того, щоб встановити, чи може суд вважатися "незалежним" у розумінні п. 1 ст. 6 Конвенції, слід звернути увагу на спосіб призначення його членів і строк їхніх повноважень, існування гарантій проти тиску ззовні та на питання, чи створює орган видимість незалежного. Як правило, безсторонність означає відсутність упередженості та необ`єктивності. Згідно з усталеною практикою Суду існування безсторонності для цілей п. 1 ст. 6 Конвенції повинно встановлюватися згідно з: (1) суб`єктивним критерієм, врахувавши особисті переконання та поведінку конкретного судді, тобто чи мав суддя особисту упередженість або чи був він об`єктивним у цій справі, та (2) об`єктивним критерієм, іншими словами, шляхом встановлення того, чи забезпечував сам суд та, серед інших аспектів, його склад, достатні гарантії для того, щоб виключити будь-який обґрунтований сумнів у його безсторонності.

Проте, між суб`єктивною та об`єктивною безсторонністю не існує беззаперечного розмежування, оскільки поведінка судді не тільки може викликати об`єктивні побоювання щодо його безсторонності з точки зору стороннього спостерігача (об`єктивний критерій), а й може бути пов`язана з питанням його або її особистих переконань (суб`єктивний критерій). Отже, у деяких випадках, коли докази для спростування презумпції суб`єктивної безсторонності судді отримати складно, додаткову гарантію надасть вимога об`єктивної безсторонності".

Водночас особиста безсторонність судді презюмується, поки не надано доказів протилежного, про що зазначено у п. 43 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Веттштайн проти Швейцарії".

Суд наголошує на тому, що при вирішенні того, чи є у цій конкретній справі обґрунтовані причини побоюватися, що суддя може бути небезстороннім, позиція заінтересованої особи є важливою, але не вирішальною. Вирішальним же є те, чи можна вважати такі побоювання об`єктивно обґрунтованими (п. 44 рішення у справі "Ветштайн проти Швейцарії" та п. 58 рішення у справі "Ферантелі та Сантанжело проти Італії" від 07.08.1996).

Як зазначалось, відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 36 Кодексу адміністративного судочинства України суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу (самовідводу) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Тому, для відведення судді заявнику необхідно обґрунтувати наявність обставин, які об`єктивно можуть вказувати на можливу упередженість. Обставини, які були покладені в основу заяви про відвід повинні бути доведеними. Водночас відвід повинен бути вмотивований, з наведенням відповідних аргументів, доказів, які підтверджують наявність підстав для відводу.

Із урахуванням практики Європейського суду з прав людини, не є підставами для відводу судді заяви, які містять лише припущення про існування упередженості, не підтверджені належними та допустимими доказами.

З матеріалів заяви про відвід колегії суддів, поданої представником третьої особи видно, що він не погоджується із процесуальними рішеннями колегії суддів, а саме з ухвалою суду про відмову у залученні третіх осіб.

Частиною 4 ст. 36 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно, думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Суд звертає увагу на те, що відповідно до ч. 4 ст. 36 Кодексу адміністративного судочинства України незгода сторони, зокрема, з процесуальними рішеннями судді не може бути підставою для відводу.

Судом не встановлено жодної з наведених у ст. 36 Кодексу адміністративного судочинства України підстав для відводу колегії суддів.

Враховуючи, що заява про відвід ґрунтується лише на суб`єктивних сумнівах представника третьої особи у неупередженості колегії суддів та непогодженням з ухвалою суду про відмову у залученні третіх осіб, та те, що переконливих доводів щодо таких сумнівів заявником не наведено, суд робить висновок, що така заява є необґрунтованою.

Керуючись ст. ст. 36, 39, 40, 248 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

Визнати заяву представника Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про відвід колегії суддів у справі №160/3952/22 за позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" до Національного банку України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії - необґрунтованою.

Передати заяву про відвід колегії суддів у справі №160/3952/22 у порядку ч. 4 ст. 40 Кодексу адміністративного судочинства України іншому судді, який не входить до складу суду, що розглядає справу, для вирішення питання про відвід колегії суддів.

Ухвала суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та не оскаржується. Заперечення на ухвалу може включаться до апеляційної скарги на рішення суду.

Головуючий суддя Р.З. Голобутовський

Суддя О.В. Царікова

Суддя О.В. Серьогіна

Дата ухвалення рішення 13.12.2022
Оприлюднено 15.12.2022

Судовий реєстр по справі 160/3952/22

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.12.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.12.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.11.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.09.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.07.2022 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 160/3952/22

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону