ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

ПОСТАНОВА

№ 3 - 3154/2010 рік

П О С Т А Н ОВ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2010 року м.Харків

Суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сор ока О.П., розглянувши матеріал и, що надійшли з ДПІ в Червоноз аводському районі м.Харкова, про притягнення до адмініст ративної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІ Я_1, уродженки м. Харків ,г ромадянки України, працює го ловним бухгалтером ТОВ «Южав тотранс»,яка мешкає за адрес ою: АДРЕСА_1

за ст. 1632 ч. 1 Кодексу України п ро Адміністративні Правопор ушення, -

в с т а н о в и в:

Під час перевірки ТОВ «« Южавтотранс»,код ЄДРПОУ 21220562, ю ридична адреса: м. Харків,пр -т Гагаріна,б.50,кв.58 було встан овлене несвоєчасне подання п латіжного доручення на перер ахування належної до сплати податків та зборів,а саме: пла тіжного доручення по податку на прибуток згідно декларац ії з податку на прибуток підп риємства від 26.04.2010р №17760 по строк у сплати 20.05.2010року.

Факт порушення встановлен ий актом перевірки № 565/15-109/21220562 ві д 15 липня 2010 року.

ОСОБА_1 необхідно пр итягти до адміністративної в ідповідальності, оскільки во на порушила п.п. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Зак ону України «Про порядок пог ашения зобов*язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондам и» № 2181-ІІІ від 21.12.2000г.

Як вбачається з протоколу п ро адміністративне правопор ушення № 136-15-114 від 15.07.2010 року О СОБА_1 свою вину визнал а повністю, фактичних обстав ин справи не оспорювала.

Факт адміністративного пр авопорушення підтверджуєть ся матеріалами адміністрати вної справи.

На підставі вищенаведеног о, керуючись ст. 1632 ч. 1 Кодексу Ук раїні про Адміністративні Пр авопорушення, судя, -

П О С Т А Н О В И В:

Накласти на ОСОБА_1 адміністратив не стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі 85 (в ісімдесят п*ять) гривен 00 коп.

Постанова підлягає пред*я вленню до виконання протягом трьох місяців.

Постанова може бути оскар жена до апеляційного суду Ха рківської області через Черв онозаводський районний суд м . Харкова протягом 10 діб з моме нта її винесення.

Суддя О.П.Сорока

Дата ухвалення рішення 10.08.2010
Оприлюднено 20.08.2010

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 3 –3154/2010

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону