Ухвала
від 02.01.2023 по справі 440/10648/22
ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження в адміністративній справі

02 січня 2023 рокум. ПолтаваСправа № 440/10648/22

Суддя Полтавського окружного адміністративного суду Костенко Г.В., перевіривши матеріали адміністративного позову Комунальної установи "Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів Полтавської обласної ради" (вул. Котляревського, 20/8, м. Полтава, Полтавська область, код ЄДРПОУ 38377934) до Південного офісу Держаудитслужби (вул.Канатна, 83, м.Одеса, Одеська область, код ЄДРПОУ 40477150) про визнання протиправним та скасування висновку,

В С Т А Н О В И В:

Комунальна установа "Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів Полтавської обласної ради" звернулася до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Південного офісу Держаудитслужби про Південного офісу Держаудитслужби, третя особа: ТОВ "Індустріальні системи автоматизації", про визнання протиправним та скасування висновку, а саме просить:

- визнати протиправним та скасувати висновок Південного офісу Держаудитслужби від 14.11.2022 про результати моніторингу процедури закупівлі за унікальним номером оприлюднення на веб-порталі Уповноваженного органу UA-2021-10-28-003357-с.

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 19 грудня 2022 року по справі 440/10648/22 позовну заяву Комунальної установи "Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів Полтавської обласної ради" залишено без руху, у зв`язку з невідповідністю її вимогам статей 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України.

28 грудня 2022 року позивач надав до суду документи, чим усунув недоліки позовної заяви, визначені ухвалою суду від 19 грудня 2022 року.

Таким чином, позов відповідає вимогам статей 160, 161, 172 Кодексу адміністративного судочинства України та підсудний Полтавському окружному адміністративному суду, а також поданий у строк, встановлений законом.

Підстави для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження на даній стадії відсутні.

Отже, суд вважає за необхідне прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Відповідно до приписів статті 260 Кодексу адміністративного судочинства України питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Дана справа відповідно до приписів статті 12 та статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України відноситься до спорів, які розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження.

Разом з тим, за приписами частини п`ятої статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

З огляду на викладене, суддя приходить до висновків про можливість розгляду даної справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи (у письмовому провадженні).

Частиною 2 статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Частиною 4 статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що у заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Системний аналіз вищенаведених норм дає підстави для висновку, що третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору підлягає залученню до участі у справі у разі, коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки.

Беручи до уваги те, що ТОВ "Індустріальні системи автоматизації" на час проведення моніторингу та прийняття відповідачем висновку UA-2021-10-28-003357-с було визнане переможцем конкурсу закупівлі, суд приходить до висновку, що рішення у справі може вплинути на його права, інтереси та обов`язки, відтак вважає за необхідне залучити до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача ТОВ "Індустріальні системи автоматизації".

Згідно з частиною 4 статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Частиною 3 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Частиною 3 статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

На підставі викладеного, керуючись статтями 49, 171, 257, 260, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

У Х В А Л И В:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі 440/10648/22 за позовом Комунальної установи "Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів Полтавської обласної ради" до Південного офісу Держаудитслужби про визнання протиправним та скасування висновку.

Розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Індустріальні системи автоматизації" (вул. Коцюбинського, буд. 2-А, м. Полтава, 36000, код ЄДРПОУ 34612093).

Надати відповідачу строк - п`ять днів з дня вручення ухвали, для подання заяви із запереченнями проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення цієї ухвали для подання відзиву на позовну заяву разом з усіма доказами, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, та документами, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього документів іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Роз`яснити відповідачу, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішуватиме справу за наявними матеріалами, а неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову в силу частини четвертої статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив відповідно до статті 163 Кодексу адміністративного судочинства України.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, яке повинно відповідати вимогам статті 164 Кодексу адміністративного судочинства України.

Витребувати від Південного офісу Держаудитслужби копії належним чином засвідчених наказу про початок моніторингу закупівель; висновку про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2021-10-28-003357-с та документів, що були використані під час його складення; обґрунтовані письмові пояснення щодо наявності підстав проведення моніторингу процедури закупівлі UA-2021-10-28-003357-с; докази на підтвердження пояснень.

Роз`яснити відповідачу, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені Кодексом адміністративного судочинства України. Згідно частини першої статті 149 Кодексу адміністративного судочинства України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин суб`єктом владних повноважень.

Третя особа має право подати, з дотриманням вимог частин другої-четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України, - пояснення щодо позову протягом десяти днів з дня вручення третій особі ухвали про відкриття провадження у справі.

Повідомити учасникам справи, що вони можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, веб-адреса сторінки: http://court.gov.ua/fair/sud1670/.

Відповідно до частини одинадцятої статті 44 Кодексу адміністративного судочинства України надати позивачу дозвіл на подання в паперовій формі заяв по суті справи, клопотань та письмових доказів.

Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Роз`яснити учасникам процесу, що судом у відповідності до частини першої статті 144 Кодексу адміністративного судочинства України з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства вчинюються заходи процесуального примусу, визначені статтею 145 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

СуддяГ.В. Костенко

Дата ухвалення рішення02.01.2023
Оприлюднено05.01.2023
Номер документу108234358
СудочинствоАдміністративне
Сутьвизнання протиправним та скасування висновку

Судовий реєстр по справі —440/10648/22

Ухвала від 20.10.2023

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Любчич Л.В.

Ухвала від 18.08.2023

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Любчич Л.В.

Ухвала від 14.06.2023

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Любчич Л.В.

Рішення від 04.05.2023

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

Г.В. Костенко

Ухвала від 02.01.2023

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

Г.В. Костенко

Ухвала від 19.12.2022

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

Г.В. Костенко

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні