Ухвала
від 17.01.2023 по справі б-39/27-09
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА

"17" січня 2023 р.м. ХарківСправа № Б-39/27-09

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

при секретарі судового засідання П`ятак А.С.

розглянувши заяву ОСОБА_1 про заміну сторони правонаступником (вх. № 11198 від 05.10.2022) у справі

за заявою публічного акціонерного товариства "Завод "Електромаш", м. Харків

до публічного акціонерного товариства "Завод "Електромаш", м. Харків

про визнання банкрутом

учасники у справі про банкрутство не з`явилися

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 08.07.2013 ПАТ "Завод "Електромаш" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Клочка О.М.

Ухвалою суду від 02.09.2014 звільнено арбітражного керуючого Клочка О.М. від виконання обов`язків ліквідатора банкрута та призначено ліквідатором ПАТ "Завод "Електромаш" арбітражного керуючого Безпалого С.О.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (із змінами) у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" введено в Україні воєнний стан.

Проте, господарський суд Харківської області продовжує здійснювати правосуддя та працює у дистанційному режимі.

05.10.2022 до суду від ОСОБА_1 надійшла заява про заміну сторони правонаступником (вх. № 11198), в якій заявник просить суд замінити кредитора у справі - ОСОБА_2 на її правонаступника - фізичну особу ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 11.10.2022 призначено заяву ОСОБА_1 про заміну сторони правонаступником (вх. № 11198 від 05.10.2022) до розгляду на 24.11.2022 об 11:20. Залучено до участі у розгляді заяви ОСОБА_1 про заміну сторони правонаступником (вх. № 11198 від 05.10.2022) ОСОБА_3 .

У зв`язку з відсутністю 24.11.2022 до 14:00 електропостачання у місті Харкові судове засідання з розгляду заяви ОСОБА_1 про заміну сторони правонаступником не відбулося.

З огляду на відновлення електропостачання у місті Харкові, ухвалою суду від 28.11.2022 призначено до розгляду заяву ОСОБА_1 про заміну сторони правонаступником (вх. № 11198 від 05.10.2022) на 17.01.2023.

17.01.2023 до суду від заявника надійшли пояснення щодо заяви про заміну сторони правонаступником з документальним обґрунтуванням.

Також 17.01.2023 до суду від ОСОБА_3 надійшов відзив (вх. № 1078) на заяву ОСОБА_1 , в якому ОСОБА_3 зазначила про те, що не заперечує проти заяви ОСОБА_1 та зауважила на тому, що договори, укладені між нею, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , виконані в повному обсязі.

Того ж дня до суду надійшов відзив ліквідатора (вх. № 1089 від 17.01.2023) на заяву фізичної особи ОСОБА_1 про заміну сторони правонаступником, в якому арбітражний керуючий Безпалий С.О. зазначає про те, що вважає за можливе замінити первісного кредитора - ОСОБА_2 на її правонаступника - ОСОБА_1 .

Присутній у судовому засіданні представник ОСОБА_1 підтримав заяву про заміну сторони правонаступником, зауважив на тому, що до суду були подані пояснення та документальне обґрунтування заяви.

Ліквідатор у судовому засіданні заперечень проти заяви ОСОБА_1 про заміну сторони правонаступником не висловив.

У судовому засіданні 17.01.2023 оголошено перерву на 17.01.2023 о 15:30.

Після перерви учасники у справі про банкрутство в судове засідання не з`явилися.

Як вказано у Рішенні Конституційного суду України від 02.11.2004 №15-рп/2004 верховенство права - це панування права в суспільстві. Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об`єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України.

В частині 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд вказує на те, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.1989 у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Суд зазначає, що питання про те, що певні обставини перешкоджають розгляду справи, вирішуються судом залежно від конкретних обставин справи.

Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж нашої держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.

З урахуванням вищенаведеного, приймаючи до уваги, що судом надано достатньо часу учасникам у справі про банкрутство, у тому числі ОСОБА_2 , для реалізації свого процесуального права на подання відзиву на заяву ОСОБА_1 , а також враховуючи, що явка учасників у справі про банкрутство судом не була визнана обов`язковою, суд вважає, що зібраних доказів достатньо для розгляду заяви ОСОБА_1 про заміну сторони правонаступником (вх. № 11198 від 05.10.2022) за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши заяву ОСОБА_1 про заміну сторони правонаступником (вх. № 11198 від 05.10.2022), дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 05.02.2009 порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ "Завод "Електромаш", введено процедуру санації, призначено керуючого санацією та розпорядника майна.

Ухвалою суду від 19.08.2009 затверджено реєстр вимог кредиторів, до складу якого включено, зокрема, вимоги ТОВ "Дельта" у розмірі 93569,18 грн, ТОВ "ЦСТ Будпартнер" на суму 29751,56 грн.

Ухвалою суду від 25.06.2013 задоволено клопотання ФОП Фесенко Т.А. про зміну кредитора у справі № Б-39/27-09, замінено кредитора у справі - ТОВ "Дельта" на фізичну особу-підприємця Фесенко Тетяну Анатоліївну (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Також ухвалою суду від 25.06.2013 задоволено клопотання ФОП Мілованова С.Б. про зміну кредитора у справі № Б-39/27-09, замінено кредитора у справі - ТОВ "ЦСТ Будпартнер" на фізичну особу-підприємця Мілованова Сергія Борисовича (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Постановою господарського суду Харківської області від 08.07.2013 ПАТ "Завод "Електромаш" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Клочка О.М.

У подальшому ухвалою суду від 02.09.2014 задоволено заяву ліквідатора та ФОП Фесенко Т.А. про заміну кредитора у справі. Замінено кредитора у справі - ФОП Мілованова С.Б. на фізичну особу-підприємця Фесенко Тетяну Анатоліївну (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Також ухвалою суду від 02.09.2014 звільнено арбітражного керуючого Клочка О.М. від виконання обов`язків ліквідатора банкрута та призначено ліквідатором ПАТ "Завод "Електромаш" арбітражного керуючого Безпалого С.О.

З огляду на вищевикладене фізична особа-підприємець Фесенко Тетяна Анатоліївна є кредитором у справі на загальну суму 123320,74 грн, з яких: 93569,18 грн - ФОП Фесенко Т.А. правонаступник ТОВ "Дельта", 29751,56 грн - ФОП Фесенко Т.А. правонаступник ФОП Мілованова С.Б. (який у свою чергу є правонаступником ТОВ "ЦСТ Будпартнер").

05.10.2022 до суду від ОСОБА_1 надійшла заява про заміну сторони правонаступником (вх. № 11198), в якій заявник просить суд замінити кредитора у справі - ОСОБА_2 на її правонаступника - фізичну особу ОСОБА_1 .

Судом встановлено, що 15.04.2020 між ОСОБА_2 (первісний кредитор) та ОСОБА_3 (новий кредитор) був укладений договір про відступлення права вимоги, відповідно до якого, з урахуванням додаткової угоди від 15.04.2020, первісний кредитор передає новому кредитору право вимоги боргу з боржника - ВАТ "Завод "Електромаш" у розмірі 123320,74 грн, які визнані в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів у справі № Б-39/27-09 про банкрутство ВАТ "Завод "Електромаш" (п. 1.1 договору). За цим договором новий кредитор одержує право (замість первісного кредитора), в порядку та на умовах, встановлених основними договорами, вимагати від боржника належного виконання всіх невиконаних зобов`язань за основними договорами (п. 1.2 договору). Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором (п. 4.1 договору).

Згідно з п. п. 2, 3 додаткової угоди від 15.04.2020 до договору про відступлення права вимоги від 15.04.2020, сторонами узгоджено, що відповідно до договору про відступлення права вимоги від 15.04.2020 новий кредитор сплачує первісному кредитору суму в розмірі 123320,74 грн; вказана сума в повному передана первісному кредитору до підписання цієї додаткової угоди, що підтверджується підписами сторін на цій додатковій угоді. Підписанням цієї додаткової угоди первісний кредитор підтверджує передачу, а новий кредитор підтверджує отримання всіх документів та інформації, які засвідчують права, та які є для їх реалізації за договором про відступлення права вимоги від 15.04.2020.

Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання сторонами та є невід`ємною частиною договору про відступлення права вимоги від 15.04.2020.

Повідомлення від 30.04.2020 про відступлення права вимоги за договором від 15.04.2020 було отримано ліквідатором нарочно 30.04.2020.

У подальшому, 10.06.2021 між ОСОБА_4 (первісний кредитор) та ОСОБА_1 (новий кредитор) був укладений договір про відступлення права вимоги № 10/06/21, відповідно до якого первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги до боржника - ПАТ "Завод "Електромаш" (п. 1.1 договору). Право вимоги до боржника, яке відступається за цим договором, дорівнює 123320,74 грн, вказана сума є сукупністю вимог ПАТ "Дельта" в розмірі 93569,18 грн та ТОВ "ЦСТ Будпартнер" у розмірі 29751,56 грн. Вказані права вимоги до боржника визнані господарським судом Харківської області у справі № Б-39/27-09 та включені до реєстру вимог кредиторів (п. 1.2 договору, з урахуванням додаткової угоди № 1 від 11.06.2021). Первісний кредитор набула право вимоги до боржника на підставі договору про відступлення права вимоги від 15.04.2020, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (п. 1.3 договору). За цим договором новий кредитор одержує право замість первісного кредитора вимагати від боржника сплати заборгованості в розмірі 123320,74 грн (п. 1.4 договору). Документи, що підтверджують кредиторські вимоги первісного кредитора до боржника, передані новому кредитору до моменту підписання цього договору (п. 1.5 договору). Новий кредитор здійснив оплату в розмірі 123320,74 грн первісному кредитору за відстпулення права вимоги за цим договором до моменту підписання цього договору (п. 2.4 договору). Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором (п. 4.1 договору).

10.06.2021 з метою виконання умов договору про відступлення права вимоги №10/06/21 від 10.06.2021 між первісним кредитором та новим кредитором було підписано акт приймання-передачі документів.

Повідомлення від 10.06.2020 про відступлення права вимоги за договором від 10.06.2021 було отримано ліквідатором нарочно 14.06.2021.

Надаючи правову кваліфікацію правовідносинам у справі, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Статтею 512 ЦК України передбачено підстави для заміни кредитора у зобов`язанні, серед яких і правонаступництво.

Згідно зі ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Враховуючи вищевикладене, а саме набуття ОСОБА_1 права вимоги до ПАТ "Завод "Електромаш" у розмірі 123320,74 грн, суд вважає за необхідне заяву ОСОБА_1 про заміну сторони правонаступником (вх. № 11198 від 05.10.2022) задовольнити, здійснити заміну кредитора у справі про банкрутство ПАТ "Завод "Електромаш" - ОСОБА_2 на правонаступника - ОСОБА_1 .

Керуючись ст. ст. 43, 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 52, 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву ОСОБА_1 про заміну сторони правонаступником (вх. № 11198 від 05.10.2022).

Здійснити заміну кредитора у справі про банкрутство ПАТ "Завод "Електромаш" - ОСОБА_2 на правонаступника - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Зобов`язати ліквідатора врахувати відповідну заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів.

Ухвалу направити ліквідатору, кредиторам, ФОП Фесенко Т.А., ОСОБА_1 , Яшиш Н.В.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги в строки, передбачені ст. 256 ГПК України.

Повний текст ухвали суду складено та підписано 23 січня 2023 року.

Суддя Усатий В.О.

Дата ухвалення рішення17.01.2023
Оприлюднено24.01.2023
Номер документу108526008
СудочинствоГосподарське
КатегоріяСправи позовного провадження Справи про банкрутство, з них: банкрутство юридичної особи

Судовий реєстр по справі —б-39/27-09

Ухвала від 16.04.2024

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 12.03.2024

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 30.01.2024

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 12.12.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 07.11.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 26.09.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 22.06.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 27.04.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 17.01.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

Ухвала від 19.12.2022

Господарське

Господарський суд Харківської області

Усатий В.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні