Рішення
від 26.01.2023 по справі 910/10868/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

м. Київ

26.01.2023Справа № 910/10868/22Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., розглянув в порядку спрощеного позовного провадження

справу №910/10868/22

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Смартенергомонтаж» (ідентифікаційний код: 44642784; 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 82, офіс 256; електрона пошта:infoІНФОРМАЦІЯ_1)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Київська мережева клінічна лабораторія» (ідентифікаційний код: 43705633; 02121, м. Київ, вул. Вірменська, 3, кв. 302; електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2)

про стягнення 150 000 грн,

без виклику представників учасників справи.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Смартенергомонтаж» (далі - позивач, Товариство) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю «Київська мережева клінічна лабораторія» (далі - відповідач, Лабораторія) про стягнення неповернутої своєчасно суми позики в розмірі 150 000 грн, отриманої за договором від 10.01.2022 №ФД-10/01-2022 про надання безвідсоткової фінансової допомоги (далі - Договір).

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням умов Договору в частині повернення безвідсоткової фінансової допомоги.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.10.2022 прийнято позовну заяву до розгляду; відкрито провадження у справі №910/10868/22; розгляд справи постановлено здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.

31.10.2022 позивач подав суду заяву на виконання вимог ухвали суду.

11.11.2022 відповідач подав суду відзив на позовну заяву, в якому визнав факт укладення Договору, надати сторонам у справі певний строк для укладення мирової угоди, у випадку відмови у наданні вказаного строку - розстрочити виконання рішення суду строком на 3 місяці рівними частинами щомісячно по 50 000 грн.

18.11.2022 позивач подав суду відповідь на відзив, в якій заперечив проти укладення мирової угоди, підтримав позовні вимоги та просив відмовити у задоволенні клопотання про розстрочку виконання рішення суду.

Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами, внесеними Указами №133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, №341/2022 від 17.05.2022, №573/2022 від 12.08.2022, №757/2022 від 07.11.2022, які затверджені відповідними Законами України), затвердженим Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року та продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

З урахуванням режиму воєнного стану та можливості повітряної тривоги в місті Києві у Господарському суді міста Києва встановлено особливий режим роботи й запроваджено відповідні організаційні заходи.

Справу розглянуто у розумні строки, ураховуючи вищевказані обставини та факти.

Розглянувши подані позивачем і відповідачем документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, відзив на позовну заяву, відповідь на відзив, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

10.01.2022 Товариством (позикодавець) і Лабораторією (позичальник) укладено Договір, відповідно до умов якого:

- позикодавець зобов`язується надати позичальнику поворотну фінансову допомогу (далі - допомога), а позичальник - повернути її в порядку та на умовах визначених Договором (пункт 1.1 Договору);

- сума допомоги за Договором становить 150 000 грн без ПДВ (пункт 2.1 Договору);

- позикодавець зобов`язується надати допомогу протягом трьох днів з моменту підписання Договору (пункт 3.1 Договору);

- допомога надається у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок позичальника (пункт 3.2 Договору);

- строк повернення допомоги позичальнику - до 28.02.2022 включно (пункт 4.1 Договору);

- строк, вказаний у пункті 4.1 Договору, може бути продовжений за згодою сторін (пункт 4.2 Договору);

- Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до моменту повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань (пункт 7.1 Договору).

Договір підписано уповноваженими особами та скріплено печатками; у встановленому порядку Договір не оспорений та не визнаний недійсним.

Таким чином, Договір є дійсним, укладеним належним чином та є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 1046 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення (стаття 14 Податкового кодексу України ).

Отже, укладений сторонами Договір за своєю правовою природою є договором позики (надання поворотної фінансової допомоги).

Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно із статтею 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до частини першої статті 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

На виконання умов Договору позивач надав відповідачу поворотну безвідсоткову допомогу у розмірі 150 000 грн, що підтверджується платіжним дорученням від 10.01.2022 №1.

У свою чергу, Лабораторія у визначений Договором строк (до 28.02.2022) допомогу Товариству не повернула.

Позивач надіслав відповідачу вимогу від 06.09.2022 вих. №0609/1, в якій вимагав сплатити 150 000 грн. протягом семи днів з моменту отримання цієї вимоги.

22.09.2022 Лабораторія надіслала Товариству листа, в якому повідомила про те, що для розгляду претензії необхідно надати документи, що підтверджують вимоги.

Слід зазначити, що ні у визначений Договором строк, ані у визначений претензією строк, відповідач допомогу позивачу не повернув; доказів протилежного суду не подано.

Слід зазначити, що відповідач не скористався своїм правом в силу пункту 4.2 Договору, а саме за згодою позивача продовжити строк повернення допомоги та не повернув допомогу у визначений строк, здійснивши значне прострочення (майже 10 місяців).

Отже, позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Статтею 73 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно із статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідачем не подано доказів в підтвердження заперечень проти задоволення позовних вимог.

За таких обставин, враховуючи подані докази, які оцінені судом у порядку статті 86 Господарського процесуального кодексу України, позов підлягає задоволенню.

За приписами статті 129 Господарського процесуального кодексу України витрати зі сплати судового збору слід покласти на відповідача.

Що ж до заявленого відповідачем клопотання про розстрочку виконання судового рішення, то слід зазначити таке.

Відповідно до частини четвертої статті 331 Господарського процесуального кодексу України вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує:

1) ступінь вини відповідача у виникненні спору;

2) стосовно фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, її матеріальний стан;

3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Відповідач посилається на вторгнення росії та відключення електроенергії, однак не конкретизує та документально не підтверджує яким саме чином вказані обставини вплинули на майновий стан Лабораторії, враховуючи, що повномасштабне вторгнення почалося 24.02.2022, а відключення електроенергії як наслідок ракетних обстрілів розпочалося з жовтня 2022 року.

З огляду на викладене, клопотання відповідача не є обґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 129, 233, 236, 237, 238, 240 та 241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов товариства з обмеженою відповідальністю «Смартенергомонтаж» до товариства з обмеженою відповідальністю «Київська мережева клінічна лабораторія» про стягнення 150 000 грн задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Київська мережева клінічна лабораторія» (ідентифікаційний код: 43705633; 02121, м. Київ, вул. Вірменська, 3, кв. 302; електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Смартенергомонтаж» (ідентифікаційний код: 44642784; 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 82, офіс 256; електрона пошта: infoІНФОРМАЦІЯ_1) 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) фінансової допомоги та 2 481 (дві тисячі чотириста вісімдесят одна) грн судового збору.

3. У задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Київська мережева клінічна лабораторія» про розстрочку виконання рішення відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 26.01.2023.

Суддя Ігор Курдельчук

Дата ухвалення рішення26.01.2023
Оприлюднено27.01.2023
Номер документу108602746
СудочинствоГосподарське
Сутьстягнення 150 000 грн, без виклику представників учасників справи

Судовий реєстр по справі —910/10868/22

Рішення від 26.01.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

Ухвала від 21.10.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні