САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

РІШЕННЯ

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/682/15-ц

Провадження № 6/206/5/23

УХВАЛА

01 лютого 2023 року Самарський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді Румянцева О.П.

при секретарі Мовшовичі Р.С.

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуу м.Дніпро матеріализаяви представникаТовариства зобмеженою відповідальністю«Факторингова компанія«Фінвест Груп»(м.Дніпро,пр.Богдана Хмельницького,буд.208-б),заінтересовані особи:Товариство зобмеженою відповідальністю«ОТП ФакторингУкраїна» (м.Київ,вул.Фізкультури,буд.28-д), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )та ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )про замінустягувача поцивільній справіза позовноюзаявою Товаристваз обмеженоювідповідальністю «ОТПФакторинг Україна»до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2023 року представник заявника ТОВ «Факторингова компанія «Фінвест Груп» звернувся до суду із заявою про заміну стягувача, обґрунтовуючи заяву тим, що рішенням Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 09.07.2015 рокупозовні вимоги задоволено. Стягнуто солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» заборгованість за кредитним договором від 11.05.2007р., що складається з 1846584,18 грн. залишок заборгованості за кредитом, 270543,23 грн. заборгованість по відсоткам за користування кредитом, 772751,51 штрафні санкції, а всього 2889878,92 грн. (два мільйони вісімсот вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот сімдесят вісім грн. дев`яносто дві коп.). Стягнуто в рівних частках з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» витрати по сплаті судового збору в розмірі 3564,00 грн. В рамках виконавчого провадження №65649998 приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Вірко С.Г. здійснюється примусове виконання виконавчого листа №206/682/15-ц, виданого 10.06.2016 року. Боржником у вказаному виконавчому провадженні виступає ОСОБА_2 , а стягувачем значиться ТОВ «ОТП Факторинг Україна». 29.10.2021 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Факторингова компанія «Фінвест Груп» було укладено договір факторингу №29/10/21, відповідно до якого ТОВ «ОТП Факторинг Україна» відступило та ТОВ «Факторингова компанія «Фінвест Груп», яке набуло право вимоги заборгованості за договорами кредиту, в тому числі за кредитним договором №ML-300/0230/2007 від 11.05.2007 року. Просить суд замінити сторону (стягувача) з виконання заочного рішення Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 09 липня 2015 року у цивільній справі №206/682/15-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, з первісного стягувача Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» (код ЄДРПОУ 36789421) на його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Факторингова компанія «Фінвест Груп» (код ЄДРПОУ 42323667).

Від представника заявника надійшла заява з проханням розглядати справу без його участі, заяву підтримав та просив задовольнити.

Заінтересовані особи у судове засідання не з`явилися, повідомлялися про дату, час та місце розгляду справи, причини неявки невідомі.

Відповідно до ч.3 ст.442 ЦПК України суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Дослідивши матеріали заяви, матеріали цивільної справи №206/682/15-ц, суд вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовомузасіданні буловстановлено,що рішеннямСамарського районногосуду м.Дніпропетровська від09.07.2015рокупозовні вимоги задоволено. Стягнуто солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» заборгованість за кредитним договором від 11.05.2007р., що складається з 1846584,18 грн. залишок заборгованості за кредитом, 270543,23 грн. заборгованість по відсоткам за користування кредитом, 772751,51 штрафні санкції, а всього 2889878,92 грн. (два мільйони вісімсот вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот сімдесят вісім грн. дев`яносто дві коп.). Стягнуто в рівних частках з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» витрати по сплаті судового збору в розмірі 3564,00 грн. (том 1 а.с.141-144).

Рішенням Апеляційного суду Дніпропетровської області від 30.11.2015 року, рішення Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 09.07.2015 року скасовано, в позові відмовлено (том 1, а.с.184-187).

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2016 року рішення апеляційного суду Дніпропетровської області від 30.11.2015 року скасовано, рішення Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 09.07.2015 року залишено в силі (том 1, а.с.223-225).

14.06.2016 року представник позивача за клопотанням отримав два виконавчих листи (том 1, а.с.231).

В рамках виконавчого провадження №65649998 приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Вірко С.Г. здійснюється примусове виконання виконавчого листа №206/682/15-ц, виданого 10.06.2016 року.

29.10.2021 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Факторингова компанія «Фінвест Груп» було укладено договір факторингу №29/10/21, відповідно до якого ТОВ «ОТП Факторинг Україна» відступило та ТОВ «Факторингова компанія «Фінвест Груп», яке набуло право вимоги заборгованості за договорами кредиту, в тому числі за кредитним договором №ML-300/0230/2007 від 11.05.2007 року.

Підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п.1 ч.2 ст.11 ЦК України).

Згідно ч.1ст.202 ЦК України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

За приписами ч.5 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження»у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ч.1 ст.442 ЦПК Україниу разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює сторону її правонаступником. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження (ч.5 ст.442 ЦПК України).

В силу ч.1 ст.512 ЦК Україникредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.514 цього Кодексу).

За змістом ст.512 ЦК України, ст.442ЦПКУкраїни та ч.5 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Відповідно до Постанови пленуму Верховного суду України від 20.11.2013 року, заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Згідно до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про узагальнення практики розгляду судами процесуальних питань, пов`язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах» за №8 від 25.09.2015, при вирішенні питання про заміну сторони у виконавчому провадженні у зв`язку з правонаступництвом через відступлення права вимоги суд має з`ясувати, чи наявний договір відступлення права вимоги, який є доказом правонаступництва, та з`ясувати, чи наявне відкрите виконавче провадження, у якому ставиться питання про заміну сторони.

У відповідності до ч.4ст.263ЦПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Вирішуючи питання про заміну сторони виконавчого провадження, слід дійти висновку про те, що заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником має відбуватись не лише у відкритому виконавчому провадженні, тому що процесуальне правонаступництво у виконавчому провадженні - це заміна на будь-якій стадії виконавчого провадження стягувача або боржника іншою особою у зв`язку з вибуттям попередника після ухвалення щодо нього судового рішення і заміни його правонаступником, тобто підставою заміни кредитора внаслідок правонаступництва, в тому числі й у виконавчому провадженні, є настання певних обставин, які мають юридичне значення і в результаті яких виникають цивільні права та обов`язки або пряма вказівка акта цивільного законодавства, що не залежить від умов та порядку здійснення виконавчого провадження органами і посадовими особами.

Більше того на підставі відступлення права вимоги відбувається заміна кредитора поза межами виконавчого провадження та не залежить від відкритого виконавчого провадження, що також підтверджується судовою практикою, а саме ухвалами Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 2215/3638/2012 від 01.03.2017 та аналогічним справами № 6-17432св15 від 30.09.2015, № 6-14289св15 від 08.07.2015, № 6-2196св15 від 25.03.2015, № 6-7699св15 від 13.05.2015, № 6-13709св15 від 04.11.2015, № 6-18867св15 від 04.11.2015.

Верховний Суд України та Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дали роз`яснення щодо процесуального правонаступництва в тому числі у виконавчому провадженні, яке не перебуває на виконанні.

Відповідно до правової позиції висловленої ВСУ в постанові від 20.11.2013 року у справі №6-122 цс13, керуючись змістом статей512, 514 ЦК,ст.442 ЦПК, ст.8 Закону №606-Х1V, заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо, й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в особі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадженні шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що на підставі договору факторингу №29/10/21 від 29.10.2021 року змінився стягувач ТОВ «ОТП Факторинг Україна» на його правонаступника ТОВ «Факторингова компанія «Фінвест Груп», а тому вимога представника заявника про заміну стягувача є обґрунтованою і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.12, 15 Закону України «Про виконавче провадження», ст.ст.11, 202, ст.ст. 78-83, 247, 258-260, 353-354, 442, 512 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву представникаТовариства зобмеженою відповідальністю«Фінансова компанія«Факторингова компанія«Фінвест Груп»,заінтересовані особи:Товариство зобмеженою відповідальністю«ОТП ФакторингУкраїна», ОСОБА_1 та ОСОБА_2 прозаміну стягувачапо цивільнійсправі запозовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТПФакторинг Україна»до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягненнязаборгованості задовольнити.

Замінити сторону (стягувача) з виконання рішення Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 09 липня 2015 року у цивільній справі №206/682/15-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, з первісного стягувача Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» (код ЄДРПОУ 36789421) на його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Факторингова компанія «Фінвест Груп» (код ЄДРПОУ 42323667).

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду.

Суддя О.П.Румянцев

Дата ухвалення рішення 01.02.2023
Оприлюднено 02.02.2023

Судовий реєстр по справі 206/682/15-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 01.02.2023 Самарський районний суд м.Дніпропетровська Цивільне
Постанова від 19.04.2021 Дніпровський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 23.12.2020 Дніпровський апеляційний суд Цивільне
Постанова від 25.11.2020 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 06.11.2020 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 11.10.2019 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 06.09.2019 Дніпровський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 30.07.2019 Самарський районний суд м.Дніпропетровська Цивільне
Рішення від 18.09.2015 Самарський районний суд м.Дніпропетровська Цивільне
Рішення від 09.07.2015 Самарський районний суд м.Дніпропетровська Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 206/682/15-ц

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону