ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua


У Х В А Л А

"16" лютого 2023 р.Справа № 916/1507/21

За заявою кредитора: товариства з обмеженою відповідальністю „Факторингова компанія „Фінвест Груп

до боржника: приватного підприємства „Сюіта 2006 (65058, м. Одеса, вул. Армійська, 18, офіс 417; код ЄДРПОУ 33915151)

про визнання банкрутом

Суддя Лепеха Г.А.

Представники:

Ліквідатор - арбітражний керуючий Дашко І.В.

Суть спору: про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника

Ухвалою господарського суду Одеської області від 10.06.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство ПП „Сюіта 2006, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Дашка І. В.

Ухвалою попереднього засідання від 29.07.2021 визнано вимоги кредитора ТОВ „Факторингова компанія „Фінвест Груп до ПП „Сюіта 2006 в сумі 5 097 231,81 грн.

Постановою Господарського суду Одеської області від 19.08.2021 визнано банкрутом ПП „Сюіта 2006, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Дашка І.В.

Ліквідатором надано до суду заяву (вх. № 3-52/22) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПП „Сюіта 2006 на ОСОБА_1 та ТОВ „ЕКОЮГ та про стягнення з них солідарно 5 097 231,81 грн.

Ухвалою господарського суду від 27.01.2022 прийнято до розгляду заяву ліквідатора (вх. № 3-52/22) про покладення субсидіарної відповідальності.

Відзиву на заяву ліквідатора до суду не надано.

ОСОБА_1 неодноразово було надано до суду клопотання про відкладення розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності у зв`язку із її знаходженням за межами України до закінчення воєнних дій.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожній фізичній або юридичній особі гарантується право на розгляд судом упродовж розумного строку справи, в якій вона є стороною.

Також, слід зазначити, що в умовах воєнного стану роботу господарського суду не припинено.

З огляду на те, що заява ліквідатора (вх. № 3-52/22) знаходиться на розгляді понад року, суд вважає відкладення на більш тривалий термін є неможливим, оскільки призведе до порушення прав та законних інтересів кредитора та боржника, а також затягування ліквідаційної процедури у справі про банкрутство.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні докази, судом встановлено.

Ліквідатором встановлено, що майна яке б могло бути включено до ліквідаційної маси банкрута не встановлено.

Відповідно до звіту ліквідатора та за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану ПП „Сюіта 2006 встановлено наявність в діях керівника банкрута ознак дій спрямованих на доведення до банкрутства, а саме приховування банкрутства та відомостей про фінансовий стан боржника.

Так, з огляду на аналіз фінансово-господарського стану та банківських виписок щодо руху коштів ПП „Сюіта 2006, встановлено, що відомості про результати господарської діяльності, зокрема щодо прибутку (збитку) у 2016-2017 р.р. не відповідають дійсності.

В ході проведення ліквідаційної процедури, ліквідатором отримано фінансову та податкову звітність боржника за період 2014-2017р.р., а також відомості про рух коштів боржника за період 2015-2017 р.р., проведено аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника.

За отриманими доказами, ліквідатором встановленою, що протягом 2015-2017 р. р. з рахунків боржника відбулось зняття великої суми готівкових коштів, що становить 942,4 тис. грн., тоді як за результатами проведеного аналізу, будь-яка інформація про результати господарської діяльності ПП „Сюіта 2006 в період 2016-2017р. р. відсутня.

З 16.07.2015 директором ПП „Сюіта 2006 була ОСОБА_1 та з 14.08.2014 єдиним учасником ПП „Сюіта 2006 є ТОВ „ЕКОЮГ.

У відповідності до статуту боржника, директор здійснює оперативне керівництво, без доручення діє від імені підприємства, розпоряджається всім майном та всіма грошовими коштами підприємства, підписує розрахункові документи, укладає договори, вирішує інші поточні питання, керує діяльністю підприємства.

Також, за приписами статуту вищим органом управління є засновник (власник), який визначає основні напрямки діяльності підприємства, затверджує плани та звіти про їх виконання, результати діяльності, напрямки використання та порядок розподілу прибутків, визначає порядок покриття збитків, тощо.

Отже, на підставі викладеного, в діях керівника боржника ОСОБА_1 вбачаються ознаки доведення до банкрутства ПП „Сюіта 2006 та як наслідок неможливості погашення кредиторської заборгованості.

Поряд з цим, бездіяльність власника банкрута ТОВ „ЕКОЮГ, як вищого органу управління, призвела до вчинення керівником боржника дій, які мали наслідком надкритичної неплатоспроможності боржника, доведення та приховування банкрутства.

За таких обставин, у зв`язку з недостовірністю даних щодо фінансових результатів боржника за 2015-2017 р.р., відсутністю подання фінансових звітів за 2018-2020 р.р. має місце ознаки приховування відомостей про фінансовий стан боржника та невжиття посадовими особами заходів для запобігання банкрутству.

Відповідно до ч.1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 215 Господарського кодексу України передбачено відповідальність за порушення законодавства про банкрутство, у випадках, передбачених законом, суб`єкт підприємництва - боржник, його засновники (учасники), власник майна, а також інші особи несуть юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до банкрутства. Умисним банкрутством визнається стійка неплатоспроможність суб`єкта підприємництва, викликана цілеспрямованими діями власника майна або посадової особи суб`єкта підприємництва, якщо це завдало істотної матеріальної шкоди інтересам держави, суспільства або інтересам кредиторів, що охороняються законом.

За приписами ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Таким чином, враховуючи приписи ст. 61 Кодексу розмір вимог за субсидіарною відповідальністю складає 5 097 231, 81 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно до ч.1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає заяву ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПП „Сюіта 2006 на ОСОБА_1 та ТОВ "Екоюг" обґрунтованою, підтвердженою належними доказами та такою, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ліквідатора (вх. № 3-52/22) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ПП "Сюіта 2006" на ОСОБА_1 та ТОВ "Екоюг", стягнення з них солідарно 5 097 231,81 грн. задовольнити.

2. Стягнути солідарно з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ід. номер НОМЕР_1 ), товариства з обмежено відповідальністю „ЕКОЮГ (код ЄДРПОУ 37421950, вул. Генерала Петрова, 23/2, кв. 1, м. Одеса, 65078) на користь приватного підприємства "Сюіта 2006" (код ЄДРПОУ 33915151, вул. Армійська, 18, офіс 417, м. Одеса, 65058) 5 097 231 (п`ять мільйонів дев`яносто сім тисяч двісті тридцять один) грн. 81 коп.

3. Видати накази.

Повний текст ухвали складено та підписано 16.02.2023.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена у відповідності до ст.ст. 254, 255 ГПК України .

Суддя Г.А. Лепеха

Дата ухвалення рішення15.02.2023
Оприлюднено20.02.2023

Судовий реєстр по справі —916/1507/21

Ухвала від 20.09.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Лепеха Г.А.

Постанова від 11.08.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Картере В.І.

Ухвала від 07.08.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Картере В.І.

Ухвала від 14.07.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Картере В.І.

Ухвала від 23.06.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Лепеха Г.А.

Ухвала від 14.06.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Картере В.І.

Ухвала від 29.05.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Лепеха Г.А.

Постанова від 12.05.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Аленін О.Ю.

Ухвала від 09.05.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Аленін О.Ю.

Ухвала від 11.04.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Аленін О.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні