Ухвала
від 16.02.2023 по справі 920/147/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

17.02.2023м. СумиСправа № 920/147/23

Господарський суд Сумської області у складі судді Котельницької В.Л., розглянувши матеріали позовної заяви (вх. №515 від 13.02.2023),

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Добробут-12» (вул. Алфьорова, буд. 11, с. Фотовиж, Глухівський район, Сумська область, 41410; код за ЄДРПОУ 36222347),

до відповідачаUTF AG (32, Zugerstrasse, 6340 Baar/Zug, Switzerland),

про стягнення 2975797,00 доларів США, що еквівалентно 108820730,00 грн

установив:

13.02.2023 позивач звернувся з позовом, відповідно до якого просить стягнути з відповідача 2975797,00 доларів США (два мільйони дев`ятсот сімдесят п`ять тисяч сімсот дев`яносто сім доларів 00 центів) боргу за контрактом №PU0242-FC від 10.01.2022, укладеним між сторонами спору, що за курсом НБУ станом на 13.02.2023 (1 долар = 36,5686 гривень) складає 108820730,00 грн (сто вісім мільйонів вісімсот двадцять тисяч сімсот тридцять грн 00 коп.), а також стягнути 939400,00 грн (дев`ятсот тридцять дев`ять тисяч чотириста грн 00 коп.) судового збору.

За приписами частини 1 статті 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного). У частині 3 вказаної статті зазначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до частини 3 статті 247 ГПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Враховуючи предмет позову в даній справі, з метою забезпечення дотримання прав та законних інтересів всіх учасників судового процесу, суд дійшов висновку, що справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Статтею 181 ГПК України передбачено, що для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити учасникам справи строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

Водночас, приписами частини 5 статті 176 ГПК України передбачено, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини 4 статті 120 цього Кодексу. Ухвала господарського суду про дату, час та місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії повинна бути вручена завчасно, з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу, але не менше ніж п`ять днів, для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи чи вчинення відповідної процесуальної дії (частина 4 статті 120 ГПК України).

З тексту позовної заяви та доданих до неї матеріалів вбачається, що відповідач UTF AG знаходиться за адресою: 32, Zugerstrasse, 6340 Baar/Zug, Switzerland.

Нормами статті 367 ГПК України передбачено, що у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Оскільки між Україною та Швейцарською Конфедерацією відсутні двосторонні договори про правову допомогу, як то вбачається з офіційного джерела Міністерства юстиції України в мережі Інтернет, суд вважає за необхідне керуватися положеннями Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, вчиненої 15.11.1965 та ратифікованої 01.12.2001 (далі - Конвенція) та до якої приєдналися вказані держави.

Конвенція застосовується у цивільних та комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном (стаття 1 Конвенції).

Порядок опрацювання доручень про вручення документів, отримання доказів, вчинення інших процесуальних дій, а також клопотань про визнання і виконання судових рішень на виконання чинних міжнародних договорів України з питань надання правової допомоги в цивільних справах визначається Інструкцією про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 №1092/5/54 (далі - Інструкція).

У разі, якщо правова допомога запитується або надається на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, застосовуються відповідні положення цієї Інструкції з урахуванням викладеного в пунктах 6.2-6.14 цієї Інструкції.

Пунктом 6.2. Інструкції передбачено, що доручення про вручення документів за кордоном на підставі Конвенції про вручення складається судом чи іншим заінтересованим компетентним органом України у формі прохання, яка установлена Конвенцією, згідно з додатком 10 до цієї Інструкції. Заповненню підлягають дві частини формуляра - "Прохання" і "Короткий виклад документа" - з урахуванням такого: 6.2.1. При заповненні частини "Прохання" необхідно обов`язково закреслювати будь-які пункти від "a" до "c", які не підлягають урахуванню під час виконання доручення. 6.2.2. Частина "Короткий виклад документа" призначена для вручення отримувачу разом з пакетом документів і має містити якомога детальнішу інформацію, у тому числі стосовно запитуючого органу і сторін у справі, уключаючи наявні контактні телефони.

Заповнений формуляр доручення і документи, що підлягають врученню, надсилаються у двох примірниках (пункт 6.5. Інструкції).

Згідно статті 2 Конвенції кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6.

Водночас, відповідно статті 5 Конвенції Центральний Орган запитуваної Держави власноручно вручає документ або забезпечує його вручення відповідним органом: a) у спосіб, визначений його внутрішнім правом для вручення документів, складених в цій державі, особам, що перебувають на її території, або b) в особливий спосіб, обумовлений запитуючим органом, якщо такий спосіб не є несумісним з законами запитуваної Держави. З урахуванням положень пункту (b) частини першої цієї статті документ може завжди бути вручений шляхом безпосередньої доставки одержувачу, який приймає його добровільно.

Відповідно положенням пункту 6.6. Інструкції у разі, якщо документ підлягає врученню в іноземній державі відповідно до частини першої статті 5 Конвенції про вручення, він має бути складений або перекладений на офіційну мову або одну з офіційних мов запитуваної держави.

Суд чи інший компетентний орган України надсилає доручення на підставі Конвенції про вручення до Центрального органу іноземної держави, визначеного запитуваною державою відповідно до статті 2 цієї Конвенції, напряму (пункт 6.7. Інструкції).

При цьому, кожна Договірна Держава може здійснювати вручення судових документів особам, які перебувають за кордоном, без застосування будь-якого примусу безпосередньо за допомогою своїх дипломатичних або консульських агентів. Будь-яка Держава може заявити, що вона заперечує проти такого вручення на її території, крім випадків, коли документ підлягає врученню громадянину Держави походження цих документів (стаття 8 Конвенції).

З анкети Швейцарської Конфедерації, розміщеної на офіційній сторінці Гаазької конференції з міжнародного приватного права в мережі Інтернет (https://www.hcch.net), зазначено, що уповноваженим органом є - Obergericht Zug (Rechtshilfe, Kirchenstrasse 6, Postfach 760, 6301, Zug). При цьому, відповідно до статті 5 Конвенції, Швейцарська конфедерація вимагає, щоб документи були складені або перекладені німецькою, французькою чи італійською мовою або супроводжується перекладом на одну з цих мов, залежно від частини Швейцарії, в якій повинен бути поданий документ.

Враховуючи викладене, суд вбачає за можливе здійснити направлення документів (ухвали суду про відкриття провадження, позовної заяви та прохання про вручення документів) із нотаріальним засвідченням перекладу німецькою мовою безпосередньо Obergericht Zug (Rechtshilfe, Kirchenstrasse 6, Postfach 760, 6301, Zug) для вручення таких документів UTF AG, що знаходиться за адресою: 32, Zugerstrasse, 6340 Baar/Zug, Switzerland).

Керуючись статтями 12, 120-121, 177-178, 181, 228, 234, 367 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №920/147/23.

Справу розглядати в порядку загального позовного провадження.

2.Призначити підготовче судове засідання на 01.05.2023, 10:30, з повідомленням учасників справи. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Сумської області за адресою: Україна, Сумська область, м. Суми, проспект Шевченка Т., 18/1, зал судового засідання № 4.

3.Зобов`язати позивача протягом 20 днів з дня отримання ухвали подати до суду:

- 3 (три) екземпляри нотаріально засвідченого перекладу німецькою мовою ухвали суду про відкриття провадження у справі, позовної заяви та прохання про вручення судових та позасудових документів;

-інформацію з комерційного реєстру Швейцарії щодо статусу юридичної особи - UTF AG, з офіційним перекладом на українську мову.

4.Зобов`язати відповідача протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати суду:

-відзив на позов в порядку статті 165 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в ньому, та докази направлення цих документів позивачу;

-докази наявності чи відсутності на території України офіційно зареєстрованого представництва відповідача та можливість обміну кореспонденцією з офіційним представництвом у разі його наявності та щодо прав на представлення інтересів UTF AG.

5.Зобов`язати позивача протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання відзиву відповідача на позовну заяву (за наявності подання відзиву) подати до суду відповідь на відзив в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в ній, та докази направлення цих документів відповідачу.

6.Зобов`язати відповідача протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання відповіді на відзив (за наявності подання відповіді на відзив) подати до суду заперечення на відповідь на відзив в порядку статті 167 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в них, та докази направлення цих документів позивачу.

7.Попередити відповідача, що в разі ненадання відзиву на позов у встановлений судом строк без поважних причин, справа, згідно частини 9 статті 165 ГПК України, буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

8.Повідомити учасників справи про право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов`язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

9.Роз`яснити учасникам справи, що на виконання доручення Державної судової адміністрації України, у відповідності до пунктів 8, 45, 49 Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 №1845/0/15-21, з 01.10.2022 доступ користувачів до сервісу відеоконференцзв`язку ЄСІТС буде можливий тільки через Електронний кабінет Електронного суду (https://cabinet.court.gov.ua).

10.Копію ухвали надіслати позивачу відповідно до вимог частин 6-7 статті 6 ГПК України.

11.Подані позивачем нотаріально засвідчені переклади ухвали, позовної заяви та прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів для належного повідомлення відповідача направити до органу запитуваної Швейцарської Конфедерації Obergericht Zug (Rechtshilfe, Kirchenstrasse 6, Postfach 760, 6301, Zug).

12.Зупинити провадження у справі №920/147/23 до надходження відповіді від компетентних органів іноземних держав на судове доручення про вручення виклику до суду чи інших документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. Ухвала оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суд звертає увагу учасників справи, що відповідно до частин 6-7 статті 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку. Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Інформацію у справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою: https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.

Господарський суд Сумської області, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, наголошує на необхідності дотримання учасниками процесу, які прибувають до суду, заходів карантинного режиму, у тому числі й щодо використання засобів індивідуального захисту.

СуддяВ.Л. Котельницька

Дата ухвалення рішення16.02.2023
Оприлюднено20.02.2023

Судовий реєстр по справі —920/147/23

Ухвала від 23.11.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 24.10.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 22.09.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 21.07.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

Ухвала від 17.02.2023

Господарське

Господарський суд Сумської області

Котельницька Вікторія Леонідівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні