Ухвала
від 15.02.2023 по справі 521/18707/22
МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ

Справа №521/18707/22

Пр. №2/521/1352/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Сегеди О.М.,

при секретарі Ткач А.О.,

розглянувши упідготовчому судовомузасіданні в залі суду в місті Одесі заяву ОСОБА_1 про забезпечення доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: ОСОБА_2 , про скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку під час вимушеного прогулу,

встановив:

У грудні 2022 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго»), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: ОСОБА_2 , про скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку під час вимушеного прогулу.

Ухвалою суду від 16 січня 2023 року у вказаній справі було відкрито провадження та призначено підготовче судове засідання (т. 3 а.с. 113).

16 лютого 2023 року позивачем до суду була подана заява про забезпечення доказів, згідно якої останній просив суд витребувати у ТОВ «Робота Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 34190717, місцезнаходження - 04050, м. Київ, вул. Ю. Ілленка, буд. 12.; поштова адреса для надсилання документів - 04119, м. Київ, вул. Сім?ї Хохлових, 8) перелік вакансій ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» із повним текстом по кожній такій вакансії, датами/датою публікації кожної такої вакансії, опублікованих зокрема, але не виключно на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 06 липня 2022 року по 07 грудня 2022 року включно.

В обґрунтування клопотання зазначив, що на сайті rabota.ua, на який здійснюється переадресація з офіційного сайту НЕК «Укренерго» - www.ua.energy при активуванні розділу «вакансії», в період часу між виданням наказу № 290 від 06 липня 2022 року «Про скорочення штату» та звільненням його з роботи (наказ від 07 грудня 2022 року №1755-к) активно розміщувались вакансії НЕК «Укренерго».

Відповідно до пунктів 1.1, 10 пропозиції укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг (публічної оферти), опублікованої на сайті rabota.ua, виконавцем інформаційно-рекламної послуги є ТОВ «Робота Інтернешнл». За пунктом 3.1 публічної оферти згідно з предметом Договору за цією Офертою, Виконавець надає Замовнику Послуги з розміщення інформаційно-рекламних матеріалів Замовника на Сервісах, зокрема, але не виключно на сайті https://rabota.ua/.Таким чином, ТОВ «Робота Інтернешнл», яке не є учасником справи №521/18707/22, володіє інформацією/документами, наявність яких в матеріалах справи забезпечить повноту та всебічність її розгляду (т.4 а.с. 149-151).

Позивач в підготовче судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про підтримання поданої заяви про забезпечення доказів, просив суд його задовольнити та провести судовий розгляд за його відсутності.

Представники відповідача, діючі на підставі довіреностей від 03 січня 2023 року та від 06 січня 2023 року в підготовче судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце судового засідання були повідомлені належним чином, просили суд провести розгляд справи за їх відсутності.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що заява позивача про забезпечення доказів задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.84ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у ч.ч. 2 та 3 ст. 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно ст.76ЦПК України під доказами розуміються будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Заява про забезпечення доказів шляхом витребування письмових доказів повинна містити обґрунтування про те, які саме обставини можуть підтвердити письмові докази, оскільки докази, які не стосуються справи та предмета доказування, або одержані із порушенням порядку, встановленого законом, або якими не можуть бути підтверджені певні обставини, судом до уваги не приймаються.

Відповідно до ст.116ЦПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

Відповідно до положень ч. ч. 5, 6ст.118ЦПК України за результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про задоволення чи відмову у задоволенні заяви. У разі задоволення заяви суд в ухвалі зазначає доказ, а також дії, що необхідно вчинити для його забезпечення.

Аналізуючи наведені положення ЦПК України, насамперед необхідно зауважити, що процесуальний механізм забезпечення доказів призначений для того, щоб отримати/зберегти ті докази, щодо яких існують достатні підстави вважати, що з часом їх може бути безповоротно втрачено.

Тобто, забезпечення доказів - це не тільки спосіб здобути докази, які стосуються предмета доказування і мають значення/потрібні для вирішення справи, але насамперед спосіб одночасно запобігти їх імовірній втраті у майбутньому. Щодо останнього, то ризик такої втрати повинен ґрунтуватися на об`єктивних фактах і тільки в сукупності усіх наведених умов суд може вжити заходів для забезпечення доказів. Аналогічний правовий висновок викладено в постанові Великої Палати Верховного Суду від 03 липня 2019 року у справі № 9901/845/18, та у постанові від 09 жовтня 2019 року у справі № 9901/385/19.

За приписами ч. 1ст.117ЦПК України у заяві про забезпечення доказів обов`язково зазначається: докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні; обґрунтування необхідності забезпечення доказів; спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази.

З матеріалів поданої заяви про забезпечення доказів вбачається, що вона не містить жодних посилань на ризики чи загрози того, що доказ, про забезпечення якого порушує питання заявник, може бути утрачена чи її отримання стане згодом неможливим або утрудненим.

Крім того, заявником не надано доказів того, що йому було відмовлено в отриманні доказів які він просить суд витребувати.

Таким чином, оскільки позивачем не доведено та не обґрунтовано необхідність та доцільність забезпечення доказів шляхом витребування доказів та наявність обставин, які свідчать, що в подальшому витребування доказів стане неможливим або утрудненим, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення заяви про забезпечення доказів.

Отже, враховуючи викладене, суд вважає, що заява ОСОБА_1 про забезпечення доказів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 116-118, 353 ЦПК України, суд

ухвалив:

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення доказів по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: ОСОБА_2 , про скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку під час вимушеного прогулу - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 15-денний строк з дня проголошення ухвали.

Суддя: О.М. Сегеда

Дата ухвалення рішення15.02.2023
Оприлюднено21.02.2023

Судовий реєстр по справі —521/18707/22

Рішення від 01.12.2023

Цивільне

Малиновський районний суд м.Одеси

Сегеда О. М.

Ухвала від 04.07.2023

Цивільне

Малиновський районний суд м.Одеси

Сегеда О. М.

Ухвала від 04.07.2023

Цивільне

Малиновський районний суд м.Одеси

Сегеда О. М.

Ухвала від 15.06.2023

Цивільне

Малиновський районний суд м.Одеси

Сегеда О. М.

Ухвала від 14.06.2023

Цивільне

Малиновський районний суд м.Одеси

Сегеда О. М.

Ухвала від 20.04.2023

Цивільне

Малиновський районний суд м.Одеси

Сегеда О. М.

Ухвала від 20.02.2023

Цивільне

Малиновський районний суд м.Одеси

Сегеда О. М.

Ухвала від 17.02.2023

Цивільне

Малиновський районний суд м.Одеси

Сегеда О. М.

Ухвала від 17.01.2023

Цивільне

Малиновський районний суд м.Одеси

Сегеда О. М.

Ухвала від 23.12.2022

Цивільне

Малиновський районний суд м.Одеси

Сегеда О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні