МИКОЛАЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

02.03.23

22-з/812/20/23

Провадження № 22-з/812/20/23

У Х В А Л А

02 березня 2023 року м. Миколаїв Справа № 484/2045/21

Миколаївський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати в цивільних справах:

головуючого: Царюк Л.М.,

суддів: Базовкіної Т.М., Яворської Ж.М.,

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ФІНВЕСТ ГРУП» про направлення за встановленою юрисдикцією справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ФІНВЕСТ ГРУП» до ОСОБА_1 , третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору - Приватного підприємства «СЮІТА 2006», арбітражного керуючого Дашка Ігоря Валерійовича про звернення стягнення на предмет іпотеки,-

В С Т А Н О В И В

31 травня 2021 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ФІНВЕСТ ГРУП» (далі - ТОВ «ФК «ФІНВЕСТ ГРУП») звернулось до суду з позовом до ОСОБА_1 , третьої особи, які не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Приватного підприємства «СЮІТА 2006» (далі - ПП «СЮІТА 2006») про звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором.

ТОВ «ФК «ФІНВЕСТ ГРУП» просило суд звернути стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 25 жовтня 2012 року, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чередниченко Г.А., зареєстрованого в реєстрі за № 827, а саме на нерухоме майно - ізольовану однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 39, 60 кв.м., житловою площею - 17, 20 кв.м., яка належить ОСОБА_1 на праві приватної власності, в рахунок погашення заборгованості ПП «СЮІТА 2006» перед ТОВ «ФК «ФІНВЕСТ ГРУП» за кредитним договором № 75/10 від 21 грудня 2010 року, що складається з: суми простроченої заборгованості по кредиту у розмірі 4 905 900 грн, суми заборгованості по відсоткам у розмірі 191 331,81 грн, всього заборгованості - 5 097 231,81 грн, шляхом реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах.

Ухвалою суду від 30 червня 2021 року залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору арбітражного керуючого Дашка І.В., який є розпорядником майна ПП «СЮІТА 2006» у зв`язку з порушенням провадження у справі про банкрутство.

Рішенням Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 26 жовтня 2022 року з урахуванням ухвали цього ж суду про виправлення описки від 27 жовтня 2022 року, позов задоволено.

Звернуто стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 25 жовтня 2012 року, який посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чередніченко Г.А., зареєстрований в реєстрі за № 827, а саме на нерухоме майно - ізольовану однокімнатну квартиру під АДРЕСА_1 , загальною площею 39,60 кв.м., житловою площею 17,20 кв.м., яка належить ОСОБА_1 на праві приватної власності, в рахунок погашення заборгованості ПП «СЮІТА 2006» перед ТОВ «ФК «ФІНВЕСТ ГРУП» за кредитним договором № 75/10 від 21 грудня 2010 року, що складається з суми простроченої заборгованості по кредиту у розмірі 4 905 900 грн, суми заборгованості за відсотками у розмірі 191 331, 81 грн, всього заборгованості 5 097 231,81 грн, шляхом реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах.

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ФК «ФІНВЕСТ ГРУП» судові витрати в сумі 2 270 грн.

Не погодившись з рішенням суду ОСОБА_1 , в інтересах якої діє її представник - ОСОБА_2 , подала апеляційну скаргу, де посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, просила його скасувати та ухвалити нове, яким відмовити в задоволенні позову.

Постановою Миколаївського апеляційного суду від 21 лютого 2023 року апеляційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково.

Рішення Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 26 жовтня 2022 року скасовано.

Провадження у справі за позовом ТОВ «ФК «ФІНВЕСТ ГРУП» до ОСОБА_1 , третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору - ПП «СЮІТА 2006», арбітражного керуючого Дашка І.В. про звернення стягнення на предмет іпотеки, закрито.

Повідомлено ТОВ «ФК «ФІНВЕСТ ГРУП», що дана справа повинна розглядатись за правилами господарського судочинства та роз`яснено його право, протягом десяти днів з дня отримання цієї постанови, звернутися до суду із заявою про направлення справи за встановленою юрисдикцією.

01 березня 2023 року ТОВ «ФК «ФІНВЕСТ ГРУП» звернулось до Миколаївського апеляційного суду із заявою про передачу за встановленою юрисдикцією справи за позовом ТОВ «ФК «ФІНВЕСТ ГРУП» до ОСОБА_1 , третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору - ПП «СЮІТА 2006», арбітражного керуючого Дашка І.В. про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідно до частини 1 статті 256 ЦПК України якщо провадження у справі закривається з підстави, визначеної пунктом 1 частини першої статті 255 цього Кодексу, суд повинен роз`яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд справи. Суд апеляційної або касаційної інстанції повинен також роз`яснити позивачеві про наявність у нього права, протягом десяти днів з дня отримання ним відповідної постанови, звернутися до суду із заявою про направлення справи за встановленою юрисдикцією. Заява подається до суду, який прийняв постанову про закриття провадження у справі.

Відповідно до частини 4 статті 377 ЦПК України у разі закриття судом апеляційної інстанції провадження у справі на підставі пункту 1частини першої статті 255 цього Кодексу суд за заявою позивача в порядку письмового провадження постановляє ухвалу про передачу справи до суду першої інстанції, до юрисдикції якого віднесено розгляд такої справи, крім випадків об`єднання в одне провадження кількох вимог, які підлягають розгляду в порядку різного судочинства. У разі наявності підстав для підсудності справи за вибором позивача у його заяві має бути зазначено лише один суд, до підсудності якого відноситься вирішення спору.

Встановлено, що апеляційний суд закрив провадження на підставі пункту 1 частини 1 статті 255 ЦПК України, у зв`язку з тим, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, дійшовши висновку, що розгляд справ даної категорії віднесено до юрисдикції господарського суду.

Відповідно до статті 20 Господарського процесуального кодексу України, Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: 1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов`язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці; 2) справи у спорах щодо приватизації майна, крім спорів про приватизацію державного житлового фонду; 3) справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов`язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів; 4) справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі, крім правочинів у сімейних та спадкових правовідносинах; 5) справи у спорах щодо фінансових інструментів, зокрема щодо цінних паперів, в тому числі пов`язані з правами на цінні папери та правами, що виникають з них, емісією, розміщенням, обігом та погашенням цінних паперів, обліком прав на цінні папери, зобов`язаннями за цінними паперами, крім боргових цінних паперів, власником яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та векселів, що використовуються у податкових та митних правовідносинах; 6) справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на майно (рухоме та нерухоме, в тому числі землю), реєстрації або обліку прав на майно, яке (права на яке) є предметом спору, визнання недійсними актів, що порушують такі права, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та спорів щодо вилучення майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, а також справи у спорах щодо майна, що є предметом забезпечення виконання зобов`язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці; 7) справи у спорах, що виникають з відносин, пов`язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції, в тому числі у спорах, пов`язаних з оскарженням рішень Антимонопольного комітету України, а також справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законом до їх компетенції, крім спорів, які віднесені до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності; 8) справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України; 9) справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство; 10) справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб`єктів господарювання та їх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності, крім актів (рішень) суб`єктів владних повноважень, прийнятих на виконання їхніх владних управлінських функцій, та спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем; 11) справи про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказу на примусове виконання рішень третейських судів, утворених відповідно до Закону України "Про третейські суди", якщо такі рішення ухвалені у спорах, зазначених у цій статті; 12) справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (власників), учасника (учасників), акціонера (акціонерів) такої юридичної особи, поданим в її інтересах; 13) вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, визнання недійсними актів, що порушують права на майно (майнові права), якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав чи спору, що виник з корпоративних відносин, якщо цей спір підлягає розгляду в господарському суді і переданий на його розгляд разом з такими вимогами; 14) справи у спорах про захист ділової репутації, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем або самозайнятою особою; 15) інші справи у спорах між суб`єктами господарювання; 16) справи за заявами про видачу судового наказу, якщо заявником та боржником є юридична особа або фізична особа - підприємець; 17) справи, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів, крім спорів, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства; 18) справи у спорах щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів власників облігацій, що виникають між адміністратором за випуском облігацій та емітентом облігацій та/або особами, які надають забезпечення за такими облігаціями; 19) справи у спорах щодо оскарження рішення зборів власників облігацій; 20) справи у спорах між організацією водокористувачів та її членом або власником (користувачем) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, включеної до території обслуговування відповідної організації водокористувачів, щодо набуття чи припинення членства в такій організації водокористувачів, укладання, зміни, розірвання, виконання організацією водокористувачів договорів, додаткових угод та іншої документації, яка відповідно до умов договору є його невід`ємною частиною, умов надання послуг організацією водокористувачів, визнання недійсними правочинів, вчинених організацією водокористувачів, а також щодо визначення території обслуговування організації водокористувачів; справи у спорах між власниками меліоративних систем або мереж та водокористувачами щодо умов забору, доставки води та її відведення.

Враховуючи те, що предметом спору у цій справі є звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором, укладеним для забезпечення зобов`язання за кредитним договором, сторонами якого є юридична особа як кредитодавець і приватне підприємство як позичальник, такий спір підлягає розгляду Господарським судом Миколаївської області.

З огляду на викладене, наявні підстави для задоволення заяви та направлення справи за встановленою юрисдикцією, а саме до Господарського суду Миколаївської області, до юрисдикції якого віднесено розгляд справи.

Керуючись статтями 35, 256, 377, 381 ЦПК України, апеляційний суд -

У Х В А Л И В

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ФІНВЕСТ ГРУП» про направлення за встановленою юрисдикцією - задовольнити.

Передати справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «ФІНВЕСТ ГРУП» до ОСОБА_1 , третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору - Приватного підприємства «СЮІТА 2006», арбітражного керуючого Дашка Ігоря Валерійовича про звернення стягнення на предмет іпотеки до Господарського суду Миколаївської області.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий Л.М. Царюк

Судді: Т.М. Базовкіна

Ж.М. Яворська

________________________________________________

Повний текст ухвали складено 02 березня 2023 року.

Дата ухвалення рішення 02.03.2023
Оприлюднено 03.03.2023

Судовий реєстр по справі 484/2045/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.05.2023 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 29.05.2023 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 20.04.2023 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 17.03.2023 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 17.03.2023 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 02.03.2023 Миколаївський апеляційний суд Цивільне
Постанова від 21.02.2023 Миколаївський апеляційний суд Цивільне
Постанова від 21.02.2023 Миколаївський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 13.02.2023 Миколаївський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 18.01.2023 Миколаївський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 18.01.2023 Миколаївський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 09.01.2023 Миколаївський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 27.12.2022 Миколаївський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 27.12.2022 Миколаївський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 27.10.2022 Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 484/2045/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону