ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 26/72/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

16.03.2023 Справа № 908/3150/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева Олексія Олексійовича, розглянувши матеріали господарської справи

кредитори 1/ Товариство з обмеженою відповідальністю Завод газоочисного обладнання, код ЄДРПОУ 32027814 (69106, м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 247)

2/ Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

3/ Комунальне підприємство Управління капітального будівництва

4/ Головне управління ДПС у Запорізькій області

5/ Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Новокузнецька-57

6/ Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами СТАНДАРТ ІНВЕСТ

7/ Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк Індустріалбанк

8/ Товариство з обмеженою відповідальністю Запорізька будівельна компанія РАССВЕТ

9/ ОСОБА_1

10/ Товариство з обмеженою відповідальністю Чернігівський ДБК

11/ Товариство з обмеженою відповідальністю Запорізький домобудівний комбінат

12/ Акціонерне товариство РАССВЕТ

13/ Товариство з обмеженою відповідальністю Інвестиційна будівельна компанія РАССВЕТ

14/ Публічне акціонерне товариство Запоріжжяобленерго

15/ Товариство з обмеженою відповідальністю Вільна енергетична компанія ПАЛІВЕНЕРГО

16/ Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю Запорізький ДБК, код ЄДРПОУ 30616508 (69019, м. Запоріжжя, вул. Олександра Пивоварова, 4)

Розпорядник майна боржника Пархоменко Т.В.

У судовому засіданні присутній представник кредитора-4 Скитиба Н.І.

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 30.11.2021р., зокрема, відкрито провадження у справі № 908/3150/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький ДБК, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, та процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Пархоменко Т.В. Попереднє засідання суду призначено на 25.01.2022 о 10-30.

На офіційному веб-порталі судової влади України здійснено публікацію повідомлення за № 67748 від 01.12.2021р.

Ухвалою суду від 25.01.2022 визнано грошові вимоги заявлених кредиторів, та визначено подальші строки ведення справи. Цією ж ухвалою призначено підсумкове засідання на 10.03.2022 о 10-00.

Ухвалою суду від 10.03.2022 підсумкове засідання відкладено на 31.03.2022 о 09-45.

Ухвалою суду від 31.03.2022 підсумкове засідання відкладено на 10.05.2022 о 10-00.

Ухвалою від 10.05.2022 підсумкове засідання відкладено на 07.06.2022 об 11-30.

Ухвалою від 07.06.2022 підсумкове засідання відкладено на 07.07.2022 о 12-00.

Ухвалою від 07.07.2022 підсумкове засідання відкладено на 09.08.2022 о 10-30.

Ухвалою від 09.08.2022 підсумкове засідання відкладено на 20.09.2022 о 10-00.

Ухвалою від 20.09.2022 підсумкове засідання відкладено на 25.10.2022 о 10-00.

Ухвалою від 25.10.2022 підсумкове засідання відкладено на 06.12.2022 о 10-00.

Ухвалою від 06.12.2022 підсумкове засідання відкладено на 21.02.2023 о 10-30.

Ухвалою від 07.02.2023 судове засідання призначено на 16.03.2023 о 10-30.

16.03.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна боржника про відкладення судового засідання, яке приймається судом до уваги.

Розглянувши матеріали справи, судом установлено наступне.

24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, який триває по теперішній час.

Відповідно до частини 1 статті 46 ГПК України сторони користуються рівними процесуальними правами.

Виходячи з приписів статей 55, 129 Конституції України, застосування та користування правами на судовий захист здійснюється у випадках та в порядку, встановлених законом.

Тобто, реалізація конституційного права, зокрема, на судовий захист ставиться у залежність від положень процесуального закону, в даному випадку - норм ГПК України.

Відповідно до приписів пункту четвертого частини п`ятої ст. 13 ГПК України, суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цих кодексом.

Згідно приписів статті 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Основними засадами (принципами) господарського судочинства є: верховенство права, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами, змагальність сторін, диспозитивність, пропорційність, обов`язковість судового рішення, забезпечення права на апеляційний перегляд справи, забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у визначених законом випадках, розумність строків розгляду справи судом, неприпустимість зловживання процесуальними правами, відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

Згідно ч. 3 статті 198 Господарського процесуального кодексу України головуючий відповідно до завдання господарського судочинства керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їх процесуальних прав і виконання ними обов`язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, усуваючи із судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи.

Відповідно до статті 7 Закону України Про судоустрій і статус суддів кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним відповідно до закону. Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи відповідно до Конституції та в порядку, встановленому законами України.

Згідно зі статтею 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини та частини 4 статті 11 Господарського процесуального кодексу України суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав та основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Стаття 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод (далі Конвенція) гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи. Право на розгляд справи означає право особи звернутися до суду та право на те, що його справа буде розглянута та вирішена судом. При цьому, особі має бути забезпечена можливість реалізувати вказані права без будь-яких перепон чи ускладнень. Здатність особи безперешкодно отримати судовий захист є змістом поняття доступу до правосуддя. Перешкоди у доступі до правосуддя можуть виникати як через особливості внутрішнього процесуального законодавства, так і через передбачені матеріальним правом обмеження. Для ЄСПЛ природа перешкод у реалізації права на доступ до суду не має принципового значення.

Крім того, Верховним Судом 04.03.2022 оприлюднено роз`яснення про особливості здійснення правосуддя на території, на якій введено воєнний стан.

Верховний Суд зазначає, що навіть в умовах воєнного стану конституційне право людини на судовий захист не може бути обмеженим.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» правосуддя на території, на якій уведено воєнний стан, здійснюється лише судами. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється.

У разі загрози життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду, працівників апарату суду, суддів оперативно прийматимуться рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства певним судом.

Справи, які не є невідкладними, розглядатимуться лише за наявності письмової згоди на це всіх учасників судового провадження.

Не можуть бути відкладеними судові засідання, на яких має розглядатися питання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З метою забезпечення безпеки учасників судових процесів і відвідувачів судів припиняється проведення особистого прийому громадян керівництвом суду й обмежується допуск у судові засідання осіб, які не є учасниками судових засідань.

Якщо суд не припинив здійснювати судочинство, учасники судових процесів мають можливість подати заяву про відкладення розгляду справ у зв`язку з воєнними діями та/або про розгляд справ у режимі відеоконференції за допомогою будь-яких технічних засобів, зокрема власних.

Варто також ураховувати, що запровадження воєнного стану на певній території є поважною причиною для поновлення процесуальних строків.

Суд визнає причини неявки усіх представників сторін поважними, розгляд справи необхідно відкласти.

Крім того, суд вважає за необхідне звернути увагу учасників справи на наступне: відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства, щодо боржника - юридичної особи застосовуються такі судові процедури: розпорядження майном боржника; санація боржника; ліквідація банкрута (ч.1 ст.6 Кодексу України з процедур банкрутства).

Згідно ч. ч. 1, 2 ст.44 Кодексу України з процедур банкрутства під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації). Процедура розпорядження майном боржника вводиться строком до 170 календарних днів.

Продовження процедури розпорядження майном боржника понад законодавчо встановлені строки Кодексом про банкрутство не передбачено.

У разі тривалого здійснення провадження у справі про банкрутство через неможливість його завершення із застосуванням спеціальних норм законодавства про банкрутство суд має право застосувати загальні процесуальні норми з метою забезпечення права на справедливий суд в розумінні строків розгляду справи і забезпечення балансу інтересів кредиторів та боржника під час судового провадження.

Відтак продовження процедури банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький ДБК на стадії розпорядження майном, за відсутності можливості переходу до наступних процедур банкрутства, призводить лише до порушення прав як боржника так і кредиторів.

Стаття 49 Кодексу України з процедур банкрутства встановлює, що до закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації; подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури; звернутись до господарського суду з клопотанням про продовження строку розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом.

У підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень: ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом; ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації; постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

Керуючись ст.ст. 2, 48 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти підсумкове засідання на 02.05.2023р. о 10-00.

Засідання суду відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4.

Зобов'язати розпорядника майна боржника провести збори кредиторів відповідно до статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства та надати суду протокольні рішення кредиторів та комітету кредиторів.

Копії ухвали надіслати учасникам судового процесу.

Ухвала набирає законної сили у день її винесення -16.03.23. та не підлягає оскарженню.

Ухвалу складено та підписано-22.03.23.

Суддя О.О. Юлдашев

Дата ухвалення рішення15.03.2023
Оприлюднено27.03.2023

Судовий реєстр по справі —908/3150/21

Ухвала від 21.09.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юлдашев О.О.

Ухвала від 04.08.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юлдашев О.О.

Ухвала від 04.08.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юлдашев О.О.

Ухвала від 30.06.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юлдашев О.О.

Ухвала від 29.06.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юлдашев О.О.

Судовий наказ від 21.06.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юлдашев О.О.

Судовий наказ від 21.06.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юлдашев О.О.

Судовий наказ від 21.06.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юлдашев О.О.

Судовий наказ від 21.06.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юлдашев О.О.

Судовий наказ від 21.06.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юлдашев О.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні