ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

13.03.2023 Справа № 910/4475/19За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

до Публічного акціонерного товариства "Златобанк" (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького буд. 17/52; ідентифікаційний номер 35894495)

про визнання факту і про визнання правочину неукладеним

В межах справи № 910/4475/19

За заявою ОСОБА_2

до Публічного акціонерного товариства "Златобанк"

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники сторін:

Від заявника Талдикін А.В. - представник

Від боржника Пиріг О.В. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/4475/19 за заявою ОСОБА_2 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Златобанк" на стадії процедури розпорядження майном, введеної ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.06.2019.

26.07.2019 до Господарського суду м. Києва звернулась ОСОБА_1 з позовом до Публічного акціонерного товариства "Златобанк" про визнання факту і про визнання правочину неукладеним.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.08.2019 прийнято заяву ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Златобанк" про визнання факту і про визнання правочину неукладеним до розгляду в межах справи № 910/4475/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Златобанк" та зупинено провадження з розгляду позовної заяви ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Златобанк" про визнання факту і про визнання правочину неукладеним до повернення матеріалів справи № 910/4475/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Златобанк" до Господарського суду м. Києва.

Судом встановлено, що матеріали справи № 910/4475/19 за заявою ОСОБА_2 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Златобанк" повернуто до Господарського суду м. Києва.

Так, постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.01.2021 задоволено апеляційні скарги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та заяви про приєднання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до апеляційної скарги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ухвалу Господарського суду міста Києва від 19.06.2019 року у справі №910/4475/19 та прийнято нове рішення яким відмовлено у порушенні провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Златобанк".

Постановою Верховного Суду від 18.11.2021 постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.01.2021 у справі № 910/4475/19 залишено без змін.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.02.2023 поновлено провадження у справі № 910/4475/19 та призначено підготовче засідання на 13.02.2023.

13.02.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання відповідача про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.02.2023 розгляд справи відкладено на 13.03.2023.

У судовому засіданні 13.03.2023 представник відповідача заявив клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, щодо предмету спору на стороні відповідача Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Представник відповідача надав пояснення по суті заявленого клопотання.

Як вбачається з матеріалів справи Акціонерне товариство "Златобанк" віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі постанови правління Національного банку України від 13.02.2015 за № 105 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Златобанк" до категорії неплатоспроможних".

Постановою Національного банку України від 13.02.2015 за № 30 "Про запровадження тимчасової адмиіністрації у Акціонерного товариства "Златобанк", яким з 14.02.2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у Акціонерного товариства "Златобанк".

12.05.2015 Національним банком України прийнято постанову за № 310 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства Златобанк".

На підставі даної постанови Національного банку виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 13.05.2015 за № 99 "Про початок процедури ліквідації Акціонерного товариства "Златобанк" та призачення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку" яким розпочато процедуру ліквідації Акціонерного товариства "Златобанк" та призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію Банку.

Частиною 1 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Слід зазначити, що метою участі третіх осіб у справі є обстоювання ними власних прав і законних інтересів, на які може справити вплив рішення чи ухвала суду.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, виступає в процесі на боці тієї сторони, з якою в неї існують певні правові відносини.

Залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, до участі у справі вирішується господарським судом з урахуванням того, чи є у цієї особи юридичний інтерес до даної справи.

Що ж до наявності юридичного інтересу у третьої особи, то у вирішенні відповідного питання суд має з`ясовувати, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов`язки, або змінено її наявні права та/або обов`язки, або позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (частина 4 статті 50 Господарського процесуального кодексу України).

З огляду на викладені обставини, суд вважає за доцільне залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Разом з тим судом встановлено, що предметом даної позовної заяви є визнання, що взаємні права та обов`язки іпотекодавця та іпотекодержателя у Акціонерного товариства "Златобанк" та Національного банку України за договором застави майнових прав № 12/3 МП від 05.03.2014 в частині застави майнових прав за договором іпотеки щодо квартири АДРЕСА_2 не виникли, а також визнання договору застави майнових прав № 12/ЗМП від 05.03.2014 між Акціонерним товариством "Златобанк" та Національним банком України в частині застави майнових прав за договором іпотеки щодо квартири АДРЕСА_2 , не укладеним.

Оскільки оспорюваний правочин укладений між відповідачем та Національним банком України, в свою чергу останій не є учасником провадження у справі, суд вважає за доцільне залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача Національний банк України.

Частиною 1 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Слід зазначити, що метою участі третіх осіб у справі є обстоювання ними власних прав і законних інтересів, на які може справити вплив рішення чи ухвала суду.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, виступає в процесі на боці тієї сторони, з якою в неї існують певні правові відносини.

Залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, до участі у справі вирішується господарським судом з урахуванням того, чи є у цієї особи юридичний інтерес до даної справи.

Що ж до наявності юридичного інтересу у третьої особи, то у вирішенні відповідного питання суд має з`ясовувати, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов`язки, або змінено її наявні права та/або обов`язки, або позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (частина 4 статті 50 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ст. 216 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає розгляд справи, у випадках встановлених частиною другою статті 202 Кодексу.

Частиною 2 статті 216 Господарського процесуального кодексу України встановлено, якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених Кодексом строків розгляду справи, тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою про це в рішенні або в ухвалі.

З огляду на викладені обставини, суд вважає за доцільне відкласти розгляд справи.

Керуючись ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 50, 202, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 код ЄДРПОУ 21708016) та Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 : Ідентифікаційний код 00032106) до участі у справі №910/4475/19 за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Златобанк" про визнання факту і про визнання правочину неукладеним в межах справи №910/4475/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Златобанк" в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

2. Позивачу направити на адреси Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України копію позовної заяви з додатками, а докази направлення надати суду.

3. Запропонувати третім особам надати суду письмові нормативно обґрунтовані пояснення з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення щодо позову, оформлені з урахуванням вимог ч. 3-7 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

4. Відкласти розгляд справи на 19.04.2023 о 09:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 1.

5. Викликати для участі у судовому засіданні учасників провадження у справі.

6. Повідомити сторін про можливість взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програмного забезпечення EasyCon у порядку ст. 197 Господарського процесуального кодексу України.

7. Запропонувати учасникам судового процесу для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання подати до суду заяву (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon із зазначенням його облікового запису (логіну).

8. Копію ухвали направити позивачу, відповідачу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національному банку України.

Ухвала набрала законної сили 13.03.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя П.П. Чеберяк

Дата ухвалення рішення12.03.2023
Оприлюднено28.03.2023

Судовий реєстр по справі —910/4475/19

Ухвала від 30.08.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Остапенко О.М.

Ухвала від 06.08.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Остапенко О.М.

Ухвала від 25.06.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

Рішення від 04.07.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

Рішення від 04.07.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

Ухвала від 03.07.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

Ухвала від 02.05.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

Ухвала від 18.04.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

Ухвала від 18.04.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

Ухвала від 12.03.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Чеберяк П.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні