Постанова
від 26.04.2023 по справі 580/3681/22
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУДСправа № 580/3681/22 Суддя першої інстанції: Василь ГАВРИЛЮК

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Київ

Шостий апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді-доповідача Глущенко Я.Б.,

суддів Пилипенко О.Є., Черпіцької Л.Т.,

секретаря Височанської Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Пономар» до Головного управління ДПС у Черкаській області, утвореного на правах відокремленого підрозділа Державної податкової служби України, про визнання протиправним і скасування податкового повідомлення-рішення, за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Пономар» на рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 22.12.2022, -

У С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пономар» (далі - позивач, ТОВ «Пономар») звернулось у суд з позовом до Головного управління ДПС у Черкаській області, утвореного на правах відокремленого підрозділа Державної податкової служби України, (далі - відповідач, ГУ ДПС у Черкаській області) про визнання протиправним і скасування податкового повідомлення-рішення від 12.07.2022 № 3166/23-00-07-08-01.

На обґрунтування позовних вимог зазначає, що перевірка позивача, за наслідками якої прийняте спірне рішення, проведена за відсутності законних підстав, що тягне за собою нікчемність її наслідків.

Рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 22.12.2022 у задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись із судовим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, просить скасувати рішення суду першої інстанції та постановити нове рішення, яким позов задовольнити. Свою позицію обґрунтовує тим, що судом першої інстанції безпідставно не враховано, що ТОВ «Пономар» надано на письмовий запит відповідача відповідні документи та пояснення, у зв`язку з чим перевірку проведено за відсутності законних підстав, відповідно складений за її результатами акт перевірки є недопустимим доказом, а прийняте на його підставі оскаржуване податкове повідомлення-рішення - протиправним.

У відзиві на апеляційну скаргу відповідач наголошує, що рішення суду першої інстанції є законним та обґрунтованим, а тому підстави для його скасування відсутні.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи та доводи скарги, колегія суддів уважає, що апеляційну скаргу потрібно залишити без задоволення, а рішення суду - без змін, з таких підстав.

Судом установлено, що на підставі наказу ГУ ДПС у Черкаській області від 22.02.2022 №337-п відповідачем проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ «Пономар» з питань дотримання вимог валютного законодавства при виконанні зовнішньоекономічних операцій за контрактом (договором) від 02.09.2020 №32228 (за період з 02.09.2020 по 23.02.2022), за результатами якої складено акт від 13.06.2022 №1790/23-00-07-08-01/39367597 (далі - Акт перевірки).

Згідно з висновками Акту перевірки встановлено порушення позивачем вимог ч.ч. 1, 2 ст. 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» стосовно порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів, установлених Національним банком України, за експортним контрактом від 02.09.2020 №32228 в розмірі 56079,20 доларів США на 8 днів, 67229,00 доларів США на 6 днів, 63299,00 доларів США на 2 дні, 19704,00 доларів США на 1 день.

На підставі Акту перевірки відповідачем прийнято податкове-повідомлення-рішення від 12.07.2022 №3166/23-00-07-08-01 про застосування штрафних санкцій на суму 78523,75 грн за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, невиконання зобов`язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства.

Не погоджуючись із указаним рішенням, позивач звернувся до суду з цим позовом.

Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що перевірку ТОВ «Пономар» проведено правомірно, водночас порушення вимог Закону України «Про валюту і валютні операції» не спростовано.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, колегія суддів приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 308 Кодексу адміністративного судочинства України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Колегія суддів звертає увагу, що як у позові, так і в апеляційній скарзі єдиною підставою для визнання протиправним і скасування спірного податкового повідомлення-рішення позивач визначає протиправність проведення перевірки на підставі пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України (далі - ПК України), оскільки ТОВ «Пономар» надано на письмовий запит відповідача відповідні документи та пояснення.

Згідно із пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 ПК України контролюючі органи мають право проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

Так, відповідно до ст. 62 ПК України, одним із способів здійснення податкового контролю є перевірки та звірки відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірки щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Пунктом 75.1 ст. 75 ПК України передбачено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

За приписами пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 ПК України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених цим Кодексом.

Відповідно до пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПК України документальна позапланова перевірка здійснюється за наявностітаких підстав, зокрема: отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов`язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного, податкового законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

При цьому п. 78.4 ст. 78 ПК України визначено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.

З матеріалів справи вбачається, що відповідачем отримано від АБ «Південний» податкову інформацію щодо фактів порушення ТОВ «Пономар» валютного законодавства (листи від 29.11.2021 №26511/7/99-00-07-07-02-07 та від 10.01.2021 №286/7/99-00-07-07-02-07) в частині порушення законодавчо встановлених строків розрахунків за зовнішньо-економічним контрактом від 02.09.2020 №32228.

На підставі отриманої інформації ГУ ДПС у Черкаській області направлено позивачу письмовий запит від 03.12.2021 №23752/6/23-00-07-0815 про надання пояснень та їх документального підтвердження щодо наявності або відсутності фактів порушення законодавства, наведених в отриманій інформації.

Позивачем не ставилась під сумнів правомірність надсилання йому вказаного запиту.

У відповідь на запит податкового органу ТОВ «Пономар» листом від 22.12.2021 №87/01-11 (вх. №40013/6 від 23.12.2021) надало документи по розрахунках за контрактом від 02.09.2020 №32228.

Однак, як стверджує відповідач, надані позивачем пояснення та документи не спростували порушення, а навпаки, підтвердили їх наявність, про що свідчать висновки Акту перевірки.

Колегія суддів звертає увагу, що позивачем не заперечувався факт допущення ним порушень вимог Закону України «Про валюту і валютні операції», не вбачається відсутність таких порушень і з матеріалів справи.

Аналіз норми пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПК України дає підстави для висновку, що виявлені факти, які свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, можуть бути підставою для проведення перевірки лише у випадку, коли сумніви не усунуті наданими поясненнями та документальними підтвердженнями. За таких обставин у контролюючого органу є право на оцінку пояснень і їх документальних підтверджень. Якщо ці пояснення не обґрунтовані або документально не підтверджені, перевірка може бути призначена.

Аналогічний правовий висновок викладений у постанові Верховного Суду від 22.07.2022 у справі №520/9335/18.

Ураховуючи вищезазначене в сукупності, суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що ТОВ «Пономар» не усунуто сумніви ГУ ДПС у Черкаській області, щодо яких надіслано запит, що надало останньому право на призначення документальної позапланової виїзної перевірки в порядку пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПК України.

Зважаючи на те, що інших правових підстав для визнання протиправним і скасування оскаржуваного податкового повідомлення-рішення позивачем не зазначено, а судом не встановлено, місцевий суд обґрунтовано відмовив у задоволенні позову.

Таким чином, судова колегія приходить до висновку, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 315 Кодексу адміністративного судочинства України за наслідками розгляду апеляційної скарги на судове рішення суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право залишити апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення - без змін.

Приписи ст. 316 Кодексу адміністративного судочинства України визначають, що суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 139, 243, 310, 315, 317, 321, 322, 325, 328, 329, 331 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Пономар» залишити без задоволення.

Рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 22.12.2022 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду.

Головуючий суддя Я.Б. Глущенко

Судді О.Є. Пилипенко

Л.Т. Черпіцька

Повний текст постанови складений 26.04.2023.

Дата ухвалення рішення26.04.2023
Оприлюднено28.04.2023

Судовий реєстр по справі —580/3681/22

Постанова від 26.04.2023

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Глущенко Яна Борисівна

Постанова від 26.04.2023

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Глущенко Яна Борисівна

Ухвала від 13.03.2023

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Глущенко Яна Борисівна

Ухвала від 13.03.2023

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Глущенко Яна Борисівна

Ухвала від 20.02.2023

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Глущенко Яна Борисівна

Ухвала від 30.01.2023

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Глущенко Яна Борисівна

Рішення від 22.12.2022

Адміністративне

Черкаський окружний адміністративний суд

Василь ГАВРИЛЮК

Ухвала від 17.11.2022

Адміністративне

Черкаський окружний адміністративний суд

Василь ГАВРИЛЮК

Ухвала від 10.11.2022

Адміністративне

Черкаський окружний адміністративний суд

Василь ГАВРИЛЮК

Ухвала від 28.10.2022

Адміністративне

Черкаський окружний адміністративний суд

Василь ГАВРИЛЮК

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні