Ухвала
від 04.05.2023 по справі 120/5680/23
ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про забезпечення позову

м. Вінниця

04 травня 2023 р.Справа № 120/5680/23

Вінницький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Жданкіної Наталії Володимирівни, розглянувши у письмовому провадженні заяву про забезпечення позову до подання позовної заяви,

в с т а н о в и в :

03.05.2023 адвокат Загородній Віталій Сергійович в інтересах ОСОБА_1 , через підсистему "Електронний суд", звернувся до Вінницького окружного адміністративного суду із заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви.

Згідно із прохальної частини заяви представник просить забезпечити позов шляхом:

- зупинення дії рішення Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" від 26.04.2023 за №06-11-425 про відкликання депутата Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області ОСОБА_1 ;

- зупинити діюпостанови Оратівської селищної територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області від 30.04.2023 № 59 про обрання депутатом Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області на перших виборах 25 жовтня 2020 року, від Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" наступного за черговістю кандидата у територіальному виборчому списку у першому територіальному виборчому окрузі - ОСОБА_2 - до набрання законної сили рішенням у справі - до набрання законної сили судовим рішенням у справі.

Заява обґрунтована тим, що ОСОБА_1 , на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року був обраний депутатом Оратівської селищної ради VIII скликання Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина".

В подальшому, Рішенням XXVIII конференції Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" від 12.04.2023 прийнято рішення про внесення пропозиції про відкликання депутата Оратівської селищної ради ОСОБА_1 , за народною ініціативою.

26.04.2023 політичною радою партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" прийнято рішення №06-11-425, яким відкликано депутата Оратівської селищної ради Вінницького районну Вінницької області ОСОБА_1 , за народною ініціативою.

30.04.2023 об 19 год. 40 хв. Оратівська селищна територіальна виборча комісія Вінницького району Вінницької області прийняла постанову № 59, якою визнала обраним депутатом Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області на перших виборах 25 жовтня 2020 року від Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" наступного за черговістю кандидата у територіальному виборчому списку у першому територіальному виборчому окрузі - ОСОБА_2 . Вказана постанова прийнята на підставі вищезазначеного рішення Політичної ради політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" від 26.04.2023 за №06-11-425 про відкликання депутата Оратівської селищної ради ОСОБА_1 , за народною ініціативою.

Заявник вважає вищевказані рішення та постанова протиправними та такими, що підлягають скасуванню, оскільки на момент скликання конференції Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина", їх прийняття, були відсутні правові підстави для відкликання депутата Оратівської селищної ради ОСОБА_1 за народною ініціативою, вичерпний перелік яких закріплений у статті 37 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

З огляду на вказане, представник позивача повідомив про намір звернутись до Вінницького окружного адміністративного суду з адміністративним позовом з наступним предметом:

1) Визнати протиправною та скасувати постанову Оратівської селищної територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області від 30.04.2023 № 59.

2) Зобов`язати Оратівську селищну територіальну виборчу комісію Вінницького району Вінницької області прийняти постанову, якою відмовити у визнанні обраним депутатами наступних за черговістю кандидатів у депутати від Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина", у зв`язку із прийняттям рішення Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" від 26.04.2023 № 06-11-425 про відкликання депутата Оратівського селищної ради Вінницького районну Вінницької області ОСОБА_1 .

3) Визнати протиправним та скасувати рішення Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" від 26.04.2023 № 06-11-425 про відкликання депутата Оратівського селищної ради Вінницького районну Вінницької області ОСОБА_1 .

При цьому, вказав, що невжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії індивідуальних актів, які оформлені у вигляді вищезгаданих рішення та постанови унеможливить виконання рішення суду в майбутньому, ефективний захист та поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він буде звертатися до суду, адже згідно висновків Верховного Суду наведених у постанові від 21.03.2023 по справі №260/3329/22 останній не зможе поновити свої повноваження депутата Оратівської селищної ради навіть у разі скасування судом спірних рішень. Чинне законодавство не передбачає відновлення за особою статусу депутата у випадку, якщо рішення вищого керівного органу політичної партії про відкликання депутата буде визнано протиправним та скасовано судом, як і не передбачає підстав для подальшої втрати статусу іншим депутатом, наступним за черговістю кандидатом у депутати від місцевої організації політичної партії, який буде визнаний обраним депутатом. Зазначені правовідносини не є трудовими і не є відносинами з приводу проходження публічної служби, у яких передбачений механізм відновлення порушених прав працівника (службовця) у разі незаконного звільнення.

Частиною першою статті 154 КАС України передбачено, що заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може викликати особу, яка подала заяву про забезпечення позову, для надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову (частина друга статті 154 КАС України).

У виняткових випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому засіданні з повідомленням заінтересованих сторін у встановлений судом строк (частина третя статті 154 КАС України).

Суд, ознайомившись із заявою про забезпечення позову та доданими до неї документами, дійшов висновку, що її розгляд не потребує отримання додаткових пояснень від заявника та додаткових доказів.

Таким чином, у зв`язку з відсутністю необхідності заслухати пояснення заявника та отримати від нього додаткові докази для вирішення питання щодо забезпечення позову, із врахуванням достатності доказів для розгляду заяви про забезпечення позову, вказана заява розглянута судом без повідомлення учасників справи у письмовому провадженні.

Аналізуючи доводи заяви про забезпечення позову та наявні докази, суд приходить до таких висновків.

Частиною першою статті 150 КАС України передбачено, що суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Забезпечення адміністративного позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, до вирішення адміністративної справи визначених законом заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому рішення суду, якщо її буде прийнято на користь позивача.

Інститут забезпечення адміністративного позову регламентовано статтями 150-158 КАС України, які закріплюють підстави для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, а також способи забезпечення позову в адміністративному процесі. Наявність такого інституту є однією з гарантій виконання рішення адміністративного суду і спрямовані на забезпечення принципу обов`язковості судових рішень.

Відповідно до частини другої статті 150 КАС України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Вищезазначені підстави є оціночними, а тому містять небезпеку застосування заходів забезпечення позову всупереч цілям цієї статті при формальному дотриманні її вимог. Необґрунтоване вжиття таких заходів може привести до негативних правових наслідків для позивача та/чи відповідача, а також інших осіб, що не є сторонами провадження. Тобто, інститут забезпечення адміністративного позову є однією з гарантій захисту прав, свобод та законних інтересів юридичних та фізичних осіб - позивачів в адміністративному процесі, механізмом, який покликаний забезпечити реальне та неухильне виконання судового рішення, прийнятого в адміністративній справі.

Забезпечення позову - це надання позивачеві тимчасової правової охорони його прав та інтересів, за захистом яких він звернувся до суду, до вирішення спору судом та набрання рішенням суду законної сили. Заходи забезпечення позову є втручанням суду у спірні правовідносини до вирішення спору по суті, тому вони повинні застосовуватися судом з підстав та в порядку прямо передбаченому законом. Підстави для забезпечення позову повинні бути доведені відповідними доказами.

У зв`язку з цим суд повинен у кожному випадку, виходячи з конкретних доказів, встановити, чи є захід забезпечення позову, про який просить позивач, співмірним з позовними вимогами та чи відповідає він меті і завданням правового інституту забезпечення позову.

Частиною першою статті 151 КАС України визначено, що позов може бути забезпечено: 1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб (частина друга статті 151 КАС України).

Співмірність передбачає співвідношення негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії. Заходи до забезпечення позову можуть бути вжиті судом лише в межах предмета позову та не повинні порушувати прав осіб, що не є учасниками даного судового процесу. Суди не вправі вживати такі заходи до забезпечення позову, які є фактично рівнозначними задоволенню позовних вимог.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється судом, зокрема, з урахуванням співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, з майновими наслідками заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Водночас, суд вважає за необхідне зазначити про те, що будь-яке забезпечення позову в адміністративній справі є надання тимчасового захисту до вирішення справи по суті, який застосовується у виключних випадках за наявності об`єктивних обставин, які дозволяють зробити обґрунтоване припущення, що невжиття відповідних заходів потягне за собою більшу шкоду, ніж їх застосування.

Отже, при вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу, дотримання дозволеного законодавством способу забезпечення позову.

У контексті співмірності суд також повинен перевіряти не тільки співмірність заходів забезпечення позову із позовними вимогами, а й надавати оцінку порушеному праву позивача, про захист якого він просить.

У заяві про забезпечення позову представник заявника вказує, що відповідно до статті 152 КАС України до суду буде подано позов з позовними вимогами:

1) Визнати протиправною та скасувати постанову Оратівської селищної територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області від 30.04.2023 № 59.

2) Зобов`язати Оратівську селищну територіальну виборчу комісію Вінницького району Вінницької області прийняти постанову, якою відмовити у визнанні обраним депутатами наступних за черговістю кандидатів у депутати від Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина", у зв`язку із прийняттям рішення Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" від 26.04.2023 № 06-11-425 про відкликання депутата Оратівського селищної ради Вінницького районну Вінницької області ОСОБА_1 .

3) Визнати протиправним та скасувати рішення Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" від 26.04.2023 № 06-11-425 про відкликання депутата Оратівського селищної ради Вінницького районну Вінницької області ОСОБА_1 .

У разі подання до суду вищезгаданого позову предметом дослідження у межах спірних правовідносин буде правомірність згаданих рішення та постанови щодо відкликання депутата Оратівського селищної ради Вінницького районну Вінницької області ОСОБА_1 за народною ініціативою та обрання наступного за чергою депутата.

Звертаючись до суду із цією заявою про забезпечення позову представник заявника вказує, що оскаржувані рішення прийняті без врахування правових підстав для відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, вичерпний перелік яких закріплений у статті 37 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Проте, оцінку таким обставинам як і протиправності згаданих рішень, суд може надати лише за наслідками розгляду справи по суті заявлених позовних вимог, а не на стадії розгляду заяви про забезпечення позову.

Разом з тим, визначаючись щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову, зокрема, у спосіб зупинення дії постанови територіальної виборчої комісії, суд виходить з наступного.

Так, повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, цим Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутата", іншими законами.

Статтею 49 Закону України "Про статус депутата" встановлено, що повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Згідно ч. 3 ст. 4 Закону України "Про статус депутата" повноваження депутата місцевої ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата місцевої ради пленарному засіданні відповідної місцевої ради повідомлення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.

Поряд із цим, суд враховує висновки Великої Палати Верховного Суду наведені в постанові від 12.02.2020 у справі № 381/4019/18 (провадження № 14-729цс19). Так, суд касаційної інстанції вказав, що: співмірність передбачає співвідношення судом негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати внаслідок невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, вартості майна, на яке він заявляє клопотання накласти арешт, чи майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії. Заходи забезпечення позову застосовуються для того, щоб гарантувати виконання можливого рішення суду і повинні застосовуватися лише в разі необхідності, оскільки безпідставне звернення до таких дій може спричинити порушення прав та законних інтересів інших осіб чи учасників процесу. Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам. […] Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд повинен співвідносити негативні наслідки від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати внаслідок невжиття цих заходів. […] Необхідність застосування заходів забезпечення випливає з фактичних обставин справи, які свідчать про наявність підстав вважати, що незастосування цього заходу призведе до утруднення чи унеможливлення виконання рішення суду в разі задоволення позову.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 15.09.2020 в справі № 753/22860/17 (провадження № 14-88цс20) зазначено, що умовою застосування заходів забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача. Гарантії справедливого суду діють не тільки під час розгляду справи, але й під час виконання судового рішення. Зокрема тому, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд повинен врахувати, що вжиття відповідних заходів може забезпечити належне виконання рішення про задоволення позову у разі ухвалення цього рішення, а їх невжиття, навпаки, ускладнити або навіть унеможливити таке виконання. Конкретний захід забезпечення позову буде домірним позовній вимозі, якщо при його застосуванні забезпечується: збалансованість інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору; можливість ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження прав та охоронюваних інтересів інших учасників справи чи осіб, що не є її учасниками; можливість виконання судового рішення у разі задоволення вимог, які є ефективними способами захисту порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача.

В контексті вищенаведених висновків Великої Палати Верховного Суду варто також врахувати висновки наведені Верховним Судом у постанові від 21.03.2023 в справі №260/3329/22 (провадження №К/990/32274/22) в частині того, що чинне законодавство не передбачає відновлення за особою статусу депутата у випадку, якщо рішення вищого керівного органу політичної партії про відкликання депутата буде визнано протиправним та скасовано судом, як і не передбачає підстав для подальшої втрати статусу іншим депутатом, наступним за черговістю кандидатом у депутати від місцевої організації політичної партії, який буде визнаний обраним депутатом. Зазначені правовідносини не є трудовими і не є відносинами з приводу проходження публічної служби, у яких передбачений механізм відновлення порушених прав працівника (службовця) у разі незаконного звільнення.

Центральна виборча комісія (далі - ЦВК), яка організовує підготовку та проведення місцевих виборів, у своїх постановах неодноразово звертала увагу на відсутність у законодавстві ефективного механізму поновлення порушених виборчих прав у разі незаконного визнання обраним депутатом місцевої ради.

Відтак, на переконання суду невжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії індивідуального акта та подальша реалізація прийнятої Оратівською селищною територіальною виборчою комісією Вінницького району Вінницької області постанови від 30.04.2023 № 59 про обрання депутатом Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області на перших виборах 25 жовтня 2020 року від Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" наступного за черговістю кандидата у територіальному виборчому списку у першому територіальному виборчому окрузі - ОСОБА_2 , взагалі унеможливить виконання рішення суду, унеможливить ефективний захист та унеможливить поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів заявника, за захистом яких він має намір звернутися до суду.

Таким чином, розгляд справи судом і прийняття судом рішення, яке буде неможливо виконати, не спричинить ефективного захисту та поновлення порушених прав та не буде відповідати завданням та основним засадам адміністративного судочинства визначеним у статті 2 КАС України.

Судом враховано співмірність співвідношення негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати внаслідок невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права та законного інтересу, за захистом яких заявник має намір звернутися до суду, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Згідно з частиною шостою статті 154 КАС України в ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову та підстави його обрання. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення.

З урахуванням вищевикладених мотивів та встановлених судом на підставі поданих заявником доказів обставин справи, суд дійшов висновку про наявність підстав для вжиття заходів забезпечення позову. Разом з тим, на думку суду, для належного захисту прав заявника достатнім є забезпечення позову шляхом зупинення дії постанови Оратівської селищної територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області від 30.04.2023 № 59 про обрання депутатом Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області на перших виборах 25 жовтня 2020 року, від Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" наступного за черговістю кандидата у територіальному виборчому списку у першому територіальному виборчому окрузі - ОСОБА_2 - до набрання законної сили рішенням у справі.

Суд вважає, що застосування такого заходу забезпечення позову є наданням тимчасового захисту можливо порушених прав заявника та відповідає завданням, засадам і принципам адміністративного судочинства.

Разом з тим, суд не вбачає підстав для зупинення дії рішення Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" від 26.04.2023 № 06-11-425 про відкликання депутата Оратівського селищної ради Вінницького районну Вінницької області ОСОБА_1 , адже на час розгляду даної заяви останнє вже реалізоване у спосіб прийняття за наслідком її розгляду Оратівською селищною територіальною виборчою комісією Вінницького району Вінницької області постанови від 30.04.2023 № 59, а відтак зупинення його дії жодним чином не забезпечить захист та поновлення прав заявника.

Також суд зазначає, що такий спосіб забезпечення позову як зупинення дії постанови Оратівської селищної територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області від 30.04.2023 № 59 до набрання законної сили відповідним судовим рішенням є достатнім для захисту можливо порушених прав заявника та виконання рішення суду у подальшому, а тому відсутні підстави для застосування інших способів забезпечення позову, які просить заявник.

Також суд зауважує, що відповідно до пункту 8 статті 157 КАС України заходи забезпечення позову, вжиті судом до подання позову, скасовуються судом також у разі: 1) неподання заявником відповідної позовної заяви згідно з вимогами частини другої статті 153 цього Кодексу; 2) повернення позовної заяви; 3) відмови у відкритті провадження у справі.

Таким чином, розглянувши подану представником Салія С.А. заяву про забезпечення позову, зважаючи на наведені вище норми закону та подані заявником докази щодо обставини справи, суд вважає, що така заява про вжиття заходів забезпечення позову підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 150, 151, 154, 156, 248, 256, 294 КАС України, -

у х в а л и в :

Заяву адвоката Загороднього Віталія Сергійовича в інтересах ОСОБА_1 про забезпечення позову, подану до суду до подання позовної заяви, задовольнити частково.

Застосувати заходи забезпечення позову до подання позовної заяви.

Зупинити діюпостанови Оратівської селищної територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області від 30.04.2023 № 59 про обрання депутатом Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області на перших виборах 25 жовтня 2020 року, від Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" наступного за черговістю кандидата у територіальному виборчому списку у першому територіальному виборчому окрузі - ОСОБА_2 - до набрання законної сили рішенням у справі.

У застосуванні інших заходів забезпечення позову до подання позову відмовити.

Відповідно до частини другої статті 156 КАС України примірник ухвали про забезпечення позову негайно надіслати заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направити для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може бути оскаржена. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 256 КАС України.

Відповідно до ст. 295 КАС України апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення (складання).

Суддя Жданкіна Наталія Володимирівна

Дата ухвалення рішення04.05.2023
Оприлюднено08.05.2023

Судовий реєстр по справі —120/5680/23

Ухвала від 10.04.2024

Адміністративне

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Шидловський В.Б.

Ухвала від 14.03.2024

Адміністративне

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Шидловський В.Б.

Рішення від 30.01.2024

Адміністративне

Вінницький окружний адміністративний суд

Дмитришена Руслана Миколаївна

Ухвала від 24.01.2024

Адміністративне

Вінницький окружний адміністративний суд

Дмитришена Руслана Миколаївна

Ухвала від 05.01.2024

Адміністративне

Вінницький окружний адміністративний суд

Дмитришена Руслана Миколаївна

Ухвала від 12.12.2023

Адміністративне

Вінницький окружний адміністративний суд

Дмитришена Руслана Миколаївна

Ухвала від 08.12.2023

Адміністративне

Вінницький окружний адміністративний суд

Дмитришена Руслана Миколаївна

Ухвала від 08.12.2023

Адміністративне

Вінницький окружний адміністративний суд

Дмитришена Руслана Миколаївна

Ухвала від 20.11.2023

Адміністративне

Вінницький окружний адміністративний суд

Дмитришена Руслана Миколаївна

Ухвала від 15.09.2023

Адміністративне

Вінницький окружний адміністративний суд

Дмитришена Руслана Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні