Ухвала
від 05.05.2023 по справі 120/5679/23
ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про забезпечення позову

м. Вінниця

05 травня 2023 р.Справа № 120/5679/23

Суддя Вінницького окружного адміністративний суду Альчук М.П., розглянувши в порядку письмового провадження заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову до подання позовної заяви, -

ВСТАНОВИВ:

03.05.2023 року до суду надійшла заява ОСОБА_1 про забезпечення позову до подання позовної заяви шляхом:

- зупинення дії постанови Оратівської селищної територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області від 30.04.2023 року № 58 про обрання депутатом Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області на перших виборах перших виборах 25.10.2020 року, від Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" наступного за черговістю кандидата у територіальному виборчому списку у першому територіальному виборчому окрузі - ОСОБА_2 ;

- зупинення дії рішення Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" від 26.04.2023 року за №06-11-425/1 про відкликання депутата Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області ОСОБА_1 - до набрання законної сили рішенням у справі.

Із матеріалів поданої заяви про забезпечення позову слідує, що ОСОБА_1 , на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25.10.2020 року був обраний депутатом Оратівської селищної ради VIII скликання Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" та, відповідно, набув повноважень 27.11.2020 року на першому засіданні першої сесії новообраної ради.

Рішенням XXVIII конференції Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" від 12.04.2023 року прийнято рішення про внесення пропозиції про відкликання депутата Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області ОСОБА_1 , за народною ініціативою.

Надалі Політичною радою політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" прийнято рішення 26.04.2003 року № 06-11-425/1 про відкликання депутата Оратівської селищної ради Вінницького районну Вінницької області ОСОБА_1 , обраного шляхом висування від цієї організації партії, за народною ініціативою.

Так, за вказаним рішенням, а також поданою заявою наступного за черговістю депутата, 30.04.2023 року Оратівська селищна територіальна виборча комісія Вінницького району Вінницької області прийняла постанову № 58, якою визнала обраним депутатом Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області на перших виборах 25.10.2020 року від Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" наступного за черговістю кандидата у територіальному виборчому списку у першому територіальному виборчому окрузі - ОСОБА_2 .

Не погоджуючись із вказаними рішенням та наслідками прийняття такого рішення, заявник вказує на те, що має намір звернутися до суду із наступними окресленими позовними вимогами:

1) Визнати протиправною та скасувати постанову Оратівської селищної територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області від 30.04.2023 року № 58.

2) Зобов`язати Оратівську селищну територіальну виборчу комісію Вінницького району Вінницької області прийняти постанову, якою відмовити у визнанні обраним депутатами наступних за черговістю кандидатів у депутати від Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина", у зв`язку із прийняттям рішення Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" від 26.04.2023 року № 06-11-425/1 про відкликання депутата Оратівського селищної ради Вінницького районну Вінницької області ОСОБА_1 .

3) Визнати протиправним та скасувати рішення Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" від 26.04.2023 № 06-11-425/1 про відкликання депутата Оратівського селищної ради Вінницького районну Вінницької області Салія А.В.

Так, мотивуючи необхідність забезпечення позову, представник заявника вказує на те, що відповідно до законодавства України Оратівська селищна ТВК на підставі рішення про відкликання за народною ініціативою депутата визнала обраним депутатом цієї ради наступного за черговістю кандидата у депутати від Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина". Відтак у разі набрання повноважень наступним за черговістю депутатом Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області, ОСОБА_1 не зможе поновити свої повноваження депутата відповідної ради навіть у разі скасування судом вищевказаних рішень, оскільки законодавством не передбачено механізму дії у такому випадку.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КАС України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Приписами пунктів 2, 3 ст. 154 КАС України визначено, що суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може викликати особу, яка подала заяву про забезпечення позову, для надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову. У виняткових випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому засіданні з повідомленням заінтересованих сторін у встановлений судом строк.

Суд не вважає за необхідне повідомлення учасників справи, та виклик особи, яка подала заяву про забезпечення позову, а також вказує на відсутність необхідності для призначення її розгляду у судовому засіданні з повідомленням заінтересованих сторін. Отже, розгляд поданої заяви проводиться у порядку письмового провадження без повідомлення сторін.

Дослідивши матеріали заяви про забезпечення позову та аналізу положень чинного законодавства України, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1ст. 150 КАС Українисуд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Згідно ч. 2 вказаної статті забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Тобто, вжиття заходів забезпечення адміністративного позову нерозривно пов`язано з підставами та предметом адміністративного позову і ними обумовлюється. Забезпечення позову допускається, якщо не вжиття цих заходів може ускладнити або призвести до неможливості виконання рішення суду.

Відповідно до ч. 1ст. 151 КАСУкраїнипозов може бути забезпечено: 1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 3) виключено; 4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Частиною 2ст. 151 КАС Українипередбачено, що заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

За змістом приписів ч. 4, 5, 6ст. 154 КАС Українизалежно від обставин справи, суд може забезпечити позов повністю або частково. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову та підстави його обрання. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

З аналізу наведених норм слідує, що законодавством встановлено вичерпний перелік підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, а суд повинен, виходячи з конкретних доказів, встановити, чи існує хоча б одна з названих підстав.

Тобто необхідною передумовою вжиття заходів забезпечення позову є існування очевидних ознак протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю, а також вірогідність того, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

З матеріалів заяви про забезпечення позову слідує, що оскаржувані рішення прийняті без врахування правових підстав для відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, вичерпний перелік яких закріплений у ст. 37 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", відтак на думку заявника є неправомірними.

Суд вважає, що подана заявником заява та докази не дозволяють дійти беззаперечного висновку про наявність очевидних ознак протиправності рішення Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" від 26.04.2023 № 06-11-425/1 щодо відкликання за народною ініціативою депутата ОСОБА_1 .

Проте оцінку обставинам справи та прийнятим рішенням, суд може надати лише за наслідками розгляду справи по суті заявлених позовних вимог, а не на стадії розгляду заяви про забезпечення позову.

Разом з тим суд акцентує увагу на тому, що забезпечення позову - це сукупність процесуальних дій, що гарантують виконання судового рішення у разі задоволення позовних вимог. Підстави для вжиття заходів забезпечення позову є оціночними, зважуються обставини, що містять небезпеку для застосування заходів забезпечення позову всупереч цілям цієї статті з огляду на формальність дотримання вимог. Суд повинен у кожному випадку, виходячи з конкретних доказів, наявних в справі встановити, чи є хоча б одна з названих обставин, і оцінити, чи не може застосуванням заходів забезпечення позову бути завдано ще більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти.

Також суд зазначає, що позов не може бути забезпечено таким способом, що фактично підмінює собою судове рішення у справі та визначає (не)правомірність оскаржуваного предмета спору, тобто дає вказівку на вирішення позовних вимоги до розгляду справи по суті.

Подібна правова позиція викладена Великою Палатою Верховного Суду у рішенні від 28.03.2018 року у справі № 800/521/17 та у постанові від 06.02.2019 року справі №826/13306/18.

При здійсненні судочинства суди застосовують Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини").

Згідно приписів ст. 6 Конвенції кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Відповідно до ст. 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 29.06.2006 року у справі "Пантелеєнко проти України" зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

У рішенні від 31.07.2003 року у справі "Дорани проти Ірландії" Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права.

Як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у цій справі, ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

При вирішенні справи "Каіч та інші проти Хорватії" (рішення від 17.07.2008 року) Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби ст. 13 Конвенції декларувала право на ефективний засіб захисту, але без його практичного застосування. Таким чином, обов`язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.

Європейський суд з прав людини у справі "Мікалефф проти Мальти" визнав можливість застосування ст. 6 Конвенції до попередніх заходів та зазначив, що має бути розглянутий характер попереднього заходу, його предмет, завдання та вплив на конкретне право.

Проміжне рішення може бути еквівалентне попередній або забезпечувальним заходам і процедурам. Такий принцип застосовується і у визначені застосування статті 6 (справа "Меркіка та інші проти Мальти").

Конституційний Суд України у п. 9 мотивувальної частини рішення від 30.01.2003 року № 3-рп/2003 у справі № 1-12/2003 наголошує на тому, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Суд акцентує увагу на тому, що держава несе обов`язок перед зацікавленими особами забезпечити ефективний засіб захисту порушених прав, зокрема - через належний спосіб захисту та відновлення порушеного права. Причому обраний судом спосіб захисту порушеного права має бути ефективним та забезпечити реальне відновлення порушеного права.

На це вказується, зокрема, і у п. 4 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 02.11.2004 року № 15-рп/2004 у справі № 1-33/2004, де зазначено, що верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, яка здійснюється, зокрема і судом як основним засобом захисту прав, свобод та інтересів у державі.

Спеціальним законом, що визначає правовий статус депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - місцева рада) як представника інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та рівноправного члена місцевої ради, встановлює гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання депутата місцевої ради є Закон України від 11.07.2002 року № 93-IV "Про статус депутатів місцевих рад".

Порядок відкликання депутата, який обраний від місцевої організації партії, за народною ініціативою визначений устаттях 38-41 цього Закону.

Згідно ч. 1 ст. 38Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"право вносити пропозицію про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою (не раніше ніж через рік з моменту набуття таких повноважень) мають місцева організація політичної партії, від якої його обрано депутатом, а також громадяни України, які є виборцями відповідного виборчого округу.

Відповідно до положень ч. 9 ст. 38 цього Закону на зборах (конференції) місцевою організацією політичної партії може бути прийнято рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради.

Згідно з ч. 7ст. 41 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"вищий керівний орган політичної партії розглядає протокол зборів (конференції) місцевої організації політичної партії, на якому прийнято рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, та приймає рішення про відкликання такого депутата за народною ініціативою або про відмову в задоволенні цієї пропозиції.

Відповідно до ч. 9ст. 41 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"на підставі рішення вищого керівного органу політичної партії про відкликання депутата, обраного шляхом висування місцевою організацією політичної партії, за народною ініціативою, відповідна територіальна виборча комісія зобов`язана у порядку, передбаченомуВиборчим кодексом України, визнати обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати від місцевої організації політичної партії або призначити проміжні вибори депутата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі.

Як встановлено судом, рішення Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" від 26.04.2023 року за №06-11-425/1 про відкликання депутата Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області ОСОБА_1 є рішенням вищого керівного органу політичної партії про відкликання позивача за народною ініціативою. З дати його прийняття, а саме з 26.04.2023 року, повноваження позивача як депутата відповідної ради припинилися.

Відповідно до вимог вищезазначеної ч. 9ст. 41 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" Оратівська селищка ТВК, на підставі вказаного рішення про відкликання ОСОБА_1 , зобов`язала визнати обраним депутатом Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області наступного за черговістю кандидата у депутати.

Разом з тим суд підкреслює, що відповідно до ч. 6 ст. 283 та з урахуванням положень ст. 284 Виборчого кодексу України, підставою для набуття повноважень, складення присяги депутата, сільського, селищного, міського голови є оголошення на пленарному засіданні ради рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію депутата сільського, селищного, міського голови (визначеного за черговістю кандидата у депутати, у разі заміщення депутата, що достроково припинив свої повноваження).

Суд додатково зазначає, що ст. 46 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" регламентовано право оскарження рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії, що стосуються відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою до суду в порядку, встановленомуКАС України.

Відтак необхідно зазначити, що жоден учасник адміністративного процесу не може бути позбавлений наданих йому процесуальних прав, зокрема й права застосування інституту забезпечення позову, за наявності достатньо обґрунтованого припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.02.2020 року у справі № 381/4019/18 (провадження № 14-729цс19) вказано, що: співмірність передбачає співвідношення судом негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати внаслідок невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, вартості майна, на яке він заявляє клопотання накласти арешт, чи майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії. Заходи забезпечення позову застосовуються для того, щоб гарантувати виконання можливого рішення суду і повинні застосовуватися лише в разі необхідності, оскільки безпідставне звернення до таких дій може спричинити порушення прав та законних інтересів інших осіб чи учасників процесу. Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам. Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд повинен співвідносити негативні наслідки від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати внаслідок невжиття цих заходів. Необхідність застосування заходів забезпечення випливає з фактичних обставин справи, які свідчать про наявність підстав вважати, що незастосування цього заходу призведе до утруднення чи унеможливлення виконання рішення суду в разі задоволення позову.

Умовою застосування заходів забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача. Гарантії справедливого суду діють не тільки під час розгляду справи, але й під час виконання судового рішення. Зокрема тому, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд повинен врахувати, що вжиття відповідних заходів може забезпечити належне виконання рішення про задоволення позову у разі ухвалення цього рішення, а їх невжиття, навпаки, ускладнити або навіть унеможливити таке виконання. Конкретний захід забезпечення позову буде домірним позовній вимозі, якщо при його застосуванні забезпечується: збалансованість інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору; можливість ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження прав та охоронюваних інтересів інших учасників справи чи осіб, що не є її учасниками; можливість виконання судового рішення у разі задоволення вимог, які є ефективними способами захисту порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача (постанова Великої Палати Верховного Суду від 15.09.2020 року в справі № 753/22860/17 (провадження № 14-88цс20).

Суд вважає за доречне зазначити позицію Верховного Суду у подібних правовідносинах. Так, Верховний Суд у постанові від 21.03.2023 року у справі № 260/3329/22 вказав, що чинне законодавство не передбачає відновлення за особою статусу депутата у випадку, якщо рішення вищого керівного органу політичної партії про відкликання депутата буде визнано протиправним та скасовано судом, як і не передбачає підстав для подальшої втрати статусу іншим депутатом, наступним за черговістю кандидатом у депутати від місцевої організації політичної партії, який буде визнаний обраним депутатом. Зазначені правовідносини не є трудовими і не є відносинами з приводу проходження публічної служби, у яких передбачений механізм відновлення порушених прав працівника (службовця) у разі незаконного звільнення.

Центральна виборча комісія, яка організовує підготовку та проведення місцевих виборів, у своїх постановах неодноразово звертала увагу на відсутність у законодавстві ефективного механізму поновлення порушених виборчих прав у разі незаконного визнання обраним депутатом місцевої ради.

Суд наголошує, що постановою Оратівської селищної ТВК Вінницького районі Вінницької області № 58 від 30.04.2023 року реалізовано рішення Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина".

Окремо суд вважає за доречне зазначати, що право на судовий захист пов`язане із самою протиправністю оскаржуваного рішення не ставиться у залежність від наслідків його реалізації.

Однак ненормативний акт, який вичерпує свою дію фактом його виконання і з прийняттям якого виникають правовідносини, пов`язані з реалізацією певних суб`єктних прав та охоронюваних законом інтересів не може бути зупинений, оскільки обраний спосіб не забезпечить реального захисту порушених прав у випадку задоволення позову.

Таким чином, суд дійшов до висновку, що зупинення дії рішення Політичної ради політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" від 26.04.2023 року № 06-11-425/1 про відкликання депутата Оратівського селищної ради Вінницького районну Вінницької області ОСОБА_1 не забезпечить захист та поновлення прав заявника.

Однак, з урахуванням вищезазначеного та встановлених судом фактичних обставин справи, суд дійшов висновку про наявність підстав для вжиття заходів забезпечення позову, шляхом зупинення дії постанови Оратівської селищної територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області від 30.04.2023 року № 58 про обрання депутатом Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області на перших виборах перших виборах 25.10.2020 року, від Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" наступного за черговістю кандидата у територіальному виборчому списку у першому територіальному виборчому окрузі - ОСОБА_2 .

Адже саме набрання повноважень наступним за черговістю депутатом ради унеможливить поновлення законних прав протиправно відкликаного депутата, у випадку задоволення позовних вимог заявника, з якими він має намір звернутися до суду.

Суд резюмує, що вжиття заходів забезпечення позову у такий спосіб не суперечить меті застосування правового інституту забезпечення позову та забезпечить ефективність судового захисту, у разі задоволення цього позову, що відповідає вимогам процесуального законодавства.

При цьому суд враховує, що вжиття заходів забезпечення позову є співмірним із окресленими позовними вимогами у майбутньому позові. Співмірність передбачає співвідношення негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких позивач звернувся до суду.

Крім того, суд зазначає, що зупинення дії постанови Оратівської селищної територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області від 30.04.2023 року № 58 не порушує права третіх осіб, з огляду на вищезазначену процедур отримання депутатського мандату, а спрямоване виключно на забезпечення дотримання справедливого балансу співвідношення прав (інтересу) про захист, яких просить заявник із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Суд акцентує увагу на тому, вжиття такого заходу не зумовлює фактичного вирішення спору по суті, а спрямоване лише на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті. Тобто має виключно тимчасовий характер - до вирішення справи по суті.

Крім того, законодавство України передбачено скасування заходів забезпечення позову. Так, п. 8 ст. 157 КАС України регламентовано заходи забезпечення позову, вжиті судом до подання позову, скасовуються судом також у разі: 1) неподання заявником відповідної позовної заяви згідно з вимогами частини другої статті 153 цього Кодексу; 2) повернення позовної заяви; 3) відмови у відкритті провадження у справі.

Згідно з частиною шостою статті 154 КАС України в ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову та підстави його обрання. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення.

З урахуванням вищевикладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії постанови Оратівської селищної територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області від 30.04.2023 року № 58 про обрання депутатом Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області на перших виборах 25.10.2020 року, від Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" наступного за черговістю кандидата у територіальному виборчому списку у першому територіальному виборчому окрузі - ОСОБА_2 - до набрання законної сили рішенням у справі.

Таким чином, заява про забезпечення позову підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 150, 151, 154, 156, 248, 256, 294 КАС України, -

УВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову до подання позовної заяви задовольнити частково.

Зупинити дію постанови Оратівської селищної територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області від 30.04.2023 року № 58 про обрання депутатом Оратівської селищної ради Вінницького району Вінницької області на перших виборах 25.10.2020 року від Вінницької обласної організації "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" наступного за черговістю кандидата у територіальному виборчому списку у першому територіальному виборчому окрузі - ОСОБА_2 , - до набрання законної сили рішенням у справі.

У застосуванні інших заходів забезпечення позову до подання позову - відмовити.

Ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може бути оскаржена. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 256 КАС України.

Відповідно до ст. 295 КАС України апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення (складання).

СуддяАльчук Максим Петрович

Дата ухвалення рішення05.05.2023
Оприлюднено08.05.2023

Судовий реєстр по справі —120/5679/23

Постанова від 05.03.2024

Адміністративне

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Боровицький О. А.

Постанова від 05.03.2024

Адміністративне

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Боровицький О. А.

Ухвала від 29.02.2024

Адміністративне

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Боровицький О. А.

Ухвала від 29.01.2024

Адміністративне

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Боровицький О. А.

Ухвала від 15.01.2024

Адміністративне

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Боровицький О. А.

Ухвала від 09.01.2024

Адміністративне

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Боровицький О. А.

Рішення від 22.11.2023

Адміністративне

Вінницький окружний адміністративний суд

Мультян Марина Бондівна

Ухвала від 17.11.2023

Адміністративне

Вінницький окружний адміністративний суд

Мультян Марина Бондівна

Ухвала від 13.11.2023

Адміністративне

Вінницький окружний адміністративний суд

Мультян Марина Бондівна

Ухвала від 05.10.2023

Адміністративне

Вінницький окружний адміністративний суд

Мультян Марина Бондівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні