Ухвала
від 25.05.2023 по справі 15/293-б
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

25.05.2023Справа № 15/293-б

За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "НЕСКО"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД"

(ідентифікаційний код 19482823)

про банкрутство

Суддя Пасько М.В.

Представники:

від заявника не з`явились,

від боржника не з`явились.

В судовому засіданні приймали участь: Пашковський Д.В. - представник ТОВ "ФК "УКРФІНСІСТЕМ" , Лисий М.С. - представник ПАТ АБ "Укргазбанк"

Присутні: Кандаурова А.П. - арбітражний керуючий.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про визнання боржника банкрутом, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.06.2010 порушено провадження у справі № 15/293-б за особливостями, передбаченими ст.ст. 3-14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 07.12.2010 затверджено реєстр вимог кредиторів на суму 538.505.092, 23 грн.

Постановою Господарського суду міста Києва від 22.12.2011 визнано боржника банкрутом та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Артамонову Е.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2016 замінено ліквідатора боржника на арбітражного керуючого Синяпкіна О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.12.19 продовжено ліквідатору боржника строк для подання суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців, тобто до 24.06.2020.

19.07.2022 від ліквідатора боржника надійшла заява про дострокове припинення його повноважень.

Враховуючи викладене, розгляд справи призначено на 22.09.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.09.2022 відкладено розгляд справи на 08.11.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.11.2022 відкладено розгляд справи на 19.01.2023.

06.12.2022 від товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" надійшла заява про заміну кредитора у справі "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРФІНСИСТЕМ".

22.02.2023 від арбітражного керуючого Артамонової Е.О. надійшло клопотання про винесення окремої ухвали на арбітражного керуючого Синяпкіна О.В.

Судове засідання призначене на 02.03.2023, у зв`язку з відпусткою судді, не відбулося.

Враховуючи викладене, розгляд справи призначено на 13.04.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2023 відкладено розгляд справи на 25.05.2023.

У судовому засіданні, розглянувши заяву ТОВ "ФК "УКРФІНСИСТЕМ" про заміну кредитора у справі, суд встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "ФК "УКРФІНСИСТЕМ" є правонаступником ТОВ "ФК "ФОРІНТ".

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб`єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Згідно ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України однією із підстав заміни кредитора у зобов`язанні є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч. 3 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом. Інших обмежень права кредитора на укладення договору уступки вимог законодавство не містить.

Відповідно до положень ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Враховуючи викладене вище, подана заява підлягає задоволенню.

Також, у судовому засіданні, розглянувши матеріали справи, суд встановив наступне.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 26 Кодексу України з процедур банкрутства, підставою для припинення діяльності арбітражного керуючого є:

1) письмова заява арбітражного керуючого;

2) неможливість виконувати повноваження за станом здоров`я;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо арбітражного керуючого;

4) невідповідність арбітражного керуючого вимогам, встановленим статтею 11 цього Кодексу;

5) застосування дисциплінарного стягнення у виді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

6) подання неправдивих відомостей, необхідних для отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

7) смерть арбітражного керуючого.

Відповідно до ч. 4 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень здійснюється господарським судом за клопотанням учасника провадження у справі або за власною ініціативою у разі, зокрема, невиконання або неналежного виконання обов`язків, покладених на арбітражного керуючого.

Комітет кредиторів має право в будь-який час звернутися до господарського суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень незалежно від наявності підстав.

За наявності підстав для відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень або за клопотанням комітету кредиторів господарський суд протягом 14 днів постановляє ухвалу про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень.

Згідно до ч. 8 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення, зокрема, про звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого.

Враховуючи, що станом на 25.05.2023 від комітету кредиторів не надійшло кандидатури арбітражного керуючого для призначення його на посаду ліквідатора боржника, суд дійшов висновку замінити ліквідатора боржника на арбітражного керуючого Кандаурову Анну Павлівну кандидатура якої відповідає всім необхідним вимогам Кодексу України з процедур банкрутства.

Керуючись ст. ст. 26, 28, 48 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 52, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити заяву ТОВ "ФК "УКРФІНСИСТЕМ" про заміну кредитора у справі.

2.Замінити кредитора у справі № 15/293-б ТОВ "ФК "ФОРІНТ" його правонаступником - ТОВ "ФК "УКРФІНСИСТЕМ".

3.Достроково припинити повноваження ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" арбітражного керуючого Синяпкіна О.В.

4.Призначити ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" арбітражного керуючого Кандаурову Анну Павлівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 696 від 22.04.2013).

5.Зобов`язати арбітражного керуючого Синяпкіна О.В. передати ліквідатору боржника арбітражному керуючому Кандауровій А.П. всю документацію та інші матеріали, що стосуються ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" (ідентифікаційний код 19482823).

6.Ухвала набрала чинності негайно після її оголошення та підлягає оскарженню в установленому законом порядку.

Суддя М.В. Пасько

Повний текст ухвали складено 30.05.2023.

Дата ухвалення рішення25.05.2023
Оприлюднено31.05.2023

Судовий реєстр по справі —15/293-б

Ухвала від 09.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 12.10.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 25.05.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 13.04.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 14.03.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 19.01.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 10.11.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 08.11.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 22.09.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

Ухвала від 02.08.2022

Господарське

Господарський суд міста Києва

Пасько М.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні