Ухвала
від 03.07.2023 по справі 440/7957/23
ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження в адміністративній справі

03 липня 2023 рокум. ПолтаваСправа № 440/7957/23Суддя Полтавського окружного адміністративного суду Гіглава О.В., перевіривши матеріали позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріальні системи автоматизації" (вул. Коцюбинського, 2А, м. Полтава, Полтавська область, 36039) до Головного управління ДПС України у Полтавській області (вул. Європейська, 4, м. Полтава, Полтавська область, 36000), Державної податкової служби України (Львівська площа, буд. 8, м. Київ, 04053) про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

16.06.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "Індустріальні системи автоматизації" звернулося до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Головного управління ДПС у Полтавській області, Державної податкової служби в Полтавській області, третя особа - Акціонерне товариство "Укргазвидобування" в особі філії Газопромислового управління "Полтавагазвидобування" Акціонерного товариства "Укргазвидобування", в якій просить:

- визнати протиправним та скасувати рішення Комісії Головного управління ДПС у Полтавській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 27.02.2023 №8343293/34612093 про відмову в реєстрації податкової накладної №4 від 27.01.2022 на суму 326 621,41 грн, в т.ч. ПДВ 54 436,90 грн., поданої Товариством з обмеженою відповідальністю "Індустріальні системи автоматизації";

- зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну №4 від 27.01.2022 на суму 326 621,41 грн, в т.ч. ПДВ 54 436,90 грн, подану Товариством з обмеженою відповідальністю "Індустріальні системи автоматизації", датою її фактичного подання.

Підставою позову товариство зазначає порушення спірним рішенням своїх прав у сфері публічно-правових відносин.

Ухвалою суду від 21.06.2023 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріальні системи автоматизації" залишено без руху. Позивачу надано строк для усунення недоліків позовної заяви - десять днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху шляхом надання до Полтавського окружного адміністративного суду трьох примірників належним чином завірених копій додатків до позовної заяви для направлення їх відповідачам та третій особі. Роз`яснено позивачу, що у разі не усунення недоліків позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк, позовна заява повертається позивачеві.

26.06.2023 до суду від представника позивача надійшли три примірники належним чином завірених копій додатків до позовної заяви для направлення їх відповідачам та третій особі, чим фактично усунуто недоліки позовної заяви, визначені в ухвалі суду від 21.06.2023.

Таким чином, позов відповідає вимогам статей 160, 161, 172 Кодексу адміністративного судочинства України, поданий особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність, належить розглядати в порядку адміністративного судочинства та підсудний Полтавському окружному адміністративному суду, а також поданий у строк, встановлений законом.

Підстави для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження на даній стадії відсутні, у зв`язку з чим суд вважає за можливе прийняти дану позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Враховуючи характер спірних правовідносин, склад учасників та предмет доказування, що не вимагають проведення підготовчого провадження для повного та всебічного встановлення її обставин, суддя приходить до висновку про те, що дана справа є справою незначної складності, не підпадає під винятки, передбачені частиною четвертою статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому у відповідності до пункту 10 частини шостої статті 12 цього ж Кодексу може бути розглянута за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Відповідно до частини другої статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Дослідивши матеріали позовної заяви та доводи позивача, суд доходить висновку, що рішення у цій справі може вплинути на права, свободи, інтереси та обов`язки контрагента позивача за незареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних податковою накладною №4 від 27.01.2022 - Акціонерне товариство "Укргазвидобування" в особі філії Газопромислового управління "Полтавагазвидобування" Акціонерного товариства "Укргазвидобування" (вул. Європейська, 173, м. Полтава, Полтавська область, 36008), а тому вважає за доцільне задовольнити клопотання позивача та залучити вказане товариство до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Частиною четвертою статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Згідно з частиною третьою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Частиною шостою статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Беручи до уваги викладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне витребувати від відповідачів необхідні документи для розгляду справи.

Керуючись статтями 7, 9, 12, 49, 77, 80, 171, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України,

У Х В А Л И В:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі №440/7957/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Індустріальні системи автоматизації" до Головного управління ДПС України у Полтавській області, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії.

Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Акціонерне товариство "Укргазвидобування" в особі філії Газопромислового управління "Полтавагазвидобування" Акціонерного товариства "Укргазвидобування" (вул. Європейська, 173, м. Полтава, Полтавська область, 36008).

Розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи (у письмовому провадженні).

Надати відповідачам строк - п`ять днів з дня вручення ухвали, для подання заперечень проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Зобов`язати відповідачів у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення цієї ухвали надати до суду (відповідно до наявності у кожного з них):

- копії усіх документів, складених в ході розгляду питання щодо реєстрації податкової накладної №4 від 27.01.2022;

- документи, на підставі яких встановлено складання позивачем документів з порушенням законодавства та/або недостатністю їх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної №4 від 27.01.2022;

- копію оскаржуваного рішення про відмову у реєстрації податкової накладної №4 від 27.01.2022;

- письмові пояснення (з документальним підтвердженням) щодо підстав зупинення реєстрації податкової накладної №4 від 27.01.2022;

- інформацію про оскарження позивачем рішення про відмову у реєстрації податкової накладної №4 від 27.01.2022 в адміністративному порядку із документальним підтвердженням у разі такого оскарження;

- пояснення та копії усіх документів, що надавалися позивачем для здійснення реєстрації податкової накладної №4 від 27.01.2022.

У разі якщо особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом (частина сьома та восьма статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України).

Визначити відповідачам п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву.

Відзив повинен відповідати статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

Встановити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка повинна відповідати статті 163 Кодексу адміністративного судочинства України.

Встановити відповідачам триденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, яке повинно відповідати статті 164 Кодексу адміністративного судочинства України.

Запропонувати третій особі у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження у справі надати до суду пояснення щодо позову разом з усіма доказами, на яких ґрунтуються пояснення, якщо такі докази не надані позивачем, та документами, що підтверджують надіслання (надання) пояснень і доданих до них документів іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) пояснень до суду.

Попередити учасників справи, що невиконання процесуальних обов`язків, зловживання правами та створення протиправних перешкод у здійсненні судочинства є підставою до застосування судом заходів процесуального примусу визначених статтею 145 Кодексу адміністративного судочинства України.

Сторони можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України: http://adm.pl.court.gov.ua/sud1670/.

Копію ухвали про відкриття провадження у справі надіслати сторонам, разом з витягом про їхні процесуальні права та обов`язки.

Копію позовної заяви з додатками направити відповідачам та третій особі.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання.

СуддяО.В. Гіглава

Дата ухвалення рішення03.07.2023
Оприлюднено06.07.2023
Номер документу111976169
СудочинствоАдміністративне
КатегоріяСправи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них зупинення реєстрації податкових накладних

Судовий реєстр по справі —440/7957/23

Постанова від 13.05.2024

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Спаскін О.А.

Ухвала від 01.04.2024

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Спаскін О.А.

Ухвала від 01.04.2024

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Спаскін О.А.

Ухвала від 13.03.2024

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Спаскін О.А.

Ухвала від 01.03.2024

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Спаскін О.А.

Рішення від 24.01.2024

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

О.В. Гіглава

Ухвала від 20.07.2023

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

О.В. Гіглава

Ухвала від 03.07.2023

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

О.В. Гіглава

Ухвала від 21.06.2023

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

О.В. Гіглава

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні