Ухвала
від 26.06.2023 по справі 910/2455/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

26.06.2023Справа № 910/2455/23

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "П.С.Традиція" (01010, місто Київ, вулиця Мазепи, будинок 11-А, офіс 67)

до Державного підприємства "Спортивний комплекс "АТЛЕТ" (01133, місто Київ, провулок Лабораторний, будинок 7-А)

про стягнення 953 400,00 грн.

за зустрічним позовом Державного підприємства "Спортивний комплекс "АТЛЕТ" (01133, місто Київ, провулок Лабораторний, будинок 7-А)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "П.С.Традиція" (01010, місто Київ, вулиця Мазепи, будинок 11-А, офіс 67)

про стягнення 1 936 048,22 грн.

Суддя Літвінова М.Є.

Представники учасники справи:

Позивач за первісним (відповідач за зустрічним позовом): Боженко І.Ф.;

Відповідач за первісним (позивач за зустрічним позовом): не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "П.С.Традиція" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного підприємства "Спортивний комплекс "АТЛЕТ" (далі - відповідач) про стягнення 953 400,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.03.2023 року відкрито провадження у справі № 910/2455/23, вирішено здійснювати розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (без проведення судового засідання).

04.04.2023 до суду від Державного підприємства "Спортивний комплекс "АТЛЕТ" надійшла зустрічна позовна заява.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.04.2023 прийнято зустрічний позов Державного підприємства "Спортивний комплекс "АТЛЕТ" до спільного розгляду з первісним позовом та призначено підготовче засідання на 22.05.2023.

15.05.2023 через відділ діловодства суду від представника позивача за первісним позовом надійшло клопотання про витребування доказів.

Представник позивача за первісним (відповідач за зустрічним) позовом у підготовчому засіданні 22.05.2023 підтримував клопотання про витребування доказів.

Представник відповідача за первісним (позивача за зустрічним) позовом заперечував проти клопотання про витребування доказів.

Судом у підготовчому засіданні 22.05.2023 без виходу до нарадчої кімнати постановлено протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання до 26.06.2023.

Крім того, судом у підготовчому засіданні 22.05.2023 відкладено розгляд клопотання про витребування доказів до встановлення фактичних обставин справи.

16.06.2023 через відділ діловодства суду від позивача за первісним (відповідач за зустрічним) позовом надійшов відзив на зустрічний позов.

19.06.2023 через відділ діловодства суду від позивача за первісним (відповідач за зустрічним) позовом надійшло клопотання про витребування доказів.

20.06.2023 через відділ діловодства суду від відповідача за первісним (позивача за зустрічним) позовом надійшов відзив на первісний позов.

20.06.2023 через відділ діловодства суду від відповідача за первісним (позивача за зустрічним) позовом надійшли заперечення на клопотання про витребування доказів.

Представник відповідача за первісним (позивача за зустрічним) позовом у підготовче засідання 26.06.2023 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Представник позивача за первісним (відповідач за зустрічним) позовом у підготовчому засіданні 26.06.2023 підтримував клопотання про витребування доказів від 19.06.2023.

Суд у підготовчому засіданні 26.06.2023 дійшов висновку про задоволення клопотань представника позивача за первісним (відповідач за зустрічним) позовом про витребування доказів, з огляду на наступні обставини.

Положення ч.3 ст.13 та ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України визначають, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч.3 ст.74 Господарського процесуального кодексу України).

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів (ч.4 ст.74 Господарського процесуального кодексу України).

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Частинами 1-3 ст.80 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ч.ч. 1-4 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Таким чином, суд, розглядаючи справу, має вживати заходів до всебічного й повного встановлення обставин спору, що не суперечить принципу змагальності, оскільки останній відображається в змісті процесуальних прав та обов`язків осіб, що беруть участь у справі та реалізується в сукупності з принципами рівності, диспозитивності та безпосередності, проте суд наділяється в тому числі організаційно-розпорядчими повноваженнями, необхідними для здійснення ним функцій органу правосуддя та прийняття законних і обґрунтованих судових актів.

Слід зазначити, що вказані висновки в тому числі відповідають рекомендаціям Ради Європи, членом якої є Україна.

Так, в Рекомендаціях R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість. Зокрема, він повинен володіти повноваженнями proprio motu, щоб вимагати від сторін пред`явлення таких роз`яснень, які можуть бути необхідними; вимагати від сторін особистої явки, піднімати питання права; вимагати показань свідків, принаймні в тих випадках, коли мова йде не тільки про інтереси сторін, що беруть участь у справі, тощо. Такі повноваження повинні здійснюватися в межах предмета розгляду.

Таким чином, судом встановлено, що клопотання представника позивача за первісним (відповідач за зустрічним) позовом про витребування доказів є обґрунтованим та відповідає вимогам, встановленим ст. 81 ГПК України, а відтак, підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 2 ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу, а також коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Керуючись ст. 74, 80, 81, 182, 183, 231, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд ,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника позивача за первісним (відповідач за зустрічним) позовом про витребування доказів - задовольнити.

2. У порядку статті 81 Господарського процесуального кодексу України

- витребувати у Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 04653199, поточна адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, 8 поверх) завірену належним чином копію Договору на проведення експертизи, укладеного між ним та Державним підприємством «Спортивний комплекс «АТЛЕТ», наслідком (результатом) виконання якого був отриманий останнім Експертний звіт (позитивний) № 240/е/21 від 11.05.2021 року щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом «Реконструкція легкоатлетичного ядра спортивного комплексу «Атлет» за адресою: місто Київ, провулок Лабораторний, буд.7А» (коригування);

- витребувати у Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 04653199, поточна адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, 8 поверх) завірені докази одержання ДП «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» оплати (копія платіжного доручення, виписка з рахунку тощо) - як докази виконання зобов`язань по оплаті - із зазначенням суми, дати і призначення платежу за Договором на проведення експертизи, укладеного між ним та Державним підприємством «Спортивний комплекс «АТЛЕТ», наслідком (результатом) виконання якого був отриманий останнім Експертний звіт (позитивний) № 240/е/21 від 11.05.2021 року щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом «Реконструкція легкоатлетичного ядра спортивного комплексу «Атлет» за адресою: місто Київ, провулок Лабораторний, буд.7А» (коригування);

- витребувати у Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»(ЄДРПОУ 04653199, поточна адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, 8 поверх) завірену належним чином ПАПЕРОВУ та/або електронну копії ВСІЄЇ Проектної документації (робочий проект «Реконструкція легкоатлетичного ядра Спортивного комплексу «АТЛЕТ» за адресою: м.Київ, провулок Лабораторний, 7-А» (коригування), на підставі якої був виготовлений ДП «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» Експертний звіт (позитивний) від 11.05.2021 року № 240/е/21 (разом із додатком)

3. Відкласти підготовче засідання до 19.07.23 о 10:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-в, корпус Б, зал судових засідань № 2 .

4. Витребувані документи надати суду у строк до 18.07.2023.

5. Попередити про відповідальність за невиконання вимог суду, встановлену ст. 135 ГПК України.

6. Згідно з положеннями статті 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно після її підписання і не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://ki.arbitr.gov.ua.

Суддя М.Є. Літвінова

Додатково: З урахуванням порядку допуску в приміщення Господарського суду міста Києва представникам рекомендується прибувати не пізніше 20 хвилин до початку судового засідання.

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп`ятниці з 14:00 до 16:45 год., в приміщенні суду за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, із зазначенням дати та часу, коли представник з`явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для залучення до матеріалів справи.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній

Дата ухвалення рішення26.06.2023
Оприлюднено10.07.2023

Судовий реєстр по справі —910/2455/23

Ухвала від 24.01.2024

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 20.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 15.11.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 23.10.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 20.09.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 04.09.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 16.08.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 19.07.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 26.06.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

Ухвала від 22.05.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Літвінова М.Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні