Ухвала
від 06.07.2023 по справі 280/3360/23
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

07 липня 2023 року Справа № 280/3360/23 м. Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Семененко М.О., розглянувши клопотання представника Головного управління ДПС у Львівській області про розгляд справи за правилами загального позовного провадження та про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМСНАБРЕСУРС ХХІ» до Головного управління ДПС у Львівській області, Державної податкової служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

До Запорізького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМСНАБРЕСУРС ХХІ» (далі позивач) до Головного управління ДПС у Львівській області (далі відповідач 1), Державної податкової служби України (далі відповідач 2), в якій позивач просить суд:

- визнати протиправним та скасувати рішення комісії Головного управління ДПС у Львівській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації за №8568810/34676864 від 04.04.2023, яким Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОМСHAБРЕСУРС XXI» відмовлено у реєстрації податкової накладної №3 від 22.04.2022 в Єдиному реєстрі податкових накладних та зобов`язати Державну податкову службу України здійснити реєстрацію податкової накладної №3 від 22.04.2022 у Єдиному реєстрі податкових накладних, датою подання на реєстрацію;

- визнати протиправним та скасувати рішення комісії Головного управління ДПС у Львівській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації за №8568809/34676864 від 04.04.2023, яким Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОМСНАБРЕСУРС XXI» відмовлено у реєстрації податкової накладної №4 від 22.04.2022 в Єдиному реєстрі податкових накладних та зобов`язати Державну податкову службу України здійснити реєстрацію податкової накладної №4 від 22.04.2022 у Єдиному реєстрі податкових накладних, датою подання на реєстрацію.

Ухвалою суду від 29 травня 2023 року провадження у справі відкрито за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи.

05 липня 2023 року від представника Головного управління ДПС у Львівській області надійшло клопотання про призначення справи до розгляду в порядку загального позовного провадження.

Також 05 липня 2023 року від представника Головного управління ДПС у Львівській області надійшло клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін.

Розглянувши зазначені клопотання, суд зазначає таке.

Відповідно до ч. 9 ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) про відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначається, зокрема, за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа.

Частиною 4 ст. 12 КАС України передбачено, що виключно за правилами загального позовного провадження розглядаються справи у спорах:

1) щодо оскарження нормативно-правових актів, за винятком випадків, визначених цим Кодексом;

2) щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб`єкта владних повноважень, якщо позивачем також заявлено вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної такими рішеннями, діями чи бездіяльністю, у сумі, що перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3) про примусове відчуження земельної ділянки, інших об`єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності;

4) щодо оскарження рішення суб`єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

5) щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років";

6) щодо оскарження індивідуальних актів Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішень Кабінету Міністрів України, визначених частиною першою статті 266-1 цього Кодексу.

У даній справі позивач оскаржує рішення комісії регіонального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про відмову в реєстрації податкової накладної, складеної позивачем.

Оскільки оскаржуване рішення не відноситься до того виду індивідуальних актів, на підставі яких суб`єкт владних повноважень може заявити вимогу про стягнення грошових коштів, і при цьому позивачем не заявлено жодних вимог про відшкодування шкоди, слід констатувати, що дана справа не відноситься до категорії справ, які підлягають розгляду виключно за правилами загального позовного провадження.

У той же час, ч. 2 ст. 12 КАС України визначено, що спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Статтею 257 КАС України передбачений порядок, згідно якого при вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження суд враховує, зокрема, категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків; кількість сторін та інших учасників справи, тощо.

Пунктом 10 ч. 6 ст. 12 КАС України визначено, що для цілей цього Кодексу справами незначної складності є інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження.

Аналіз вищевказаних норм дає підстави вважати, що за правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка адміністративна справа, за винятком тих справ, які імперативно заборонено розглядати в порядку спрощеного провадження.

Відтак, загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

З урахуванням зазначених критеріїв, а також того, що дана справа не підпадає під перелік справ, які розглядаються виключно за правилами загального позовного провадження (ч. 4 ст.12 КАС України), є справою незначної складності, ухвалою суду від 29 травня 2023 року відкрито провадження у справі та призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників срави.

Положеннями ч. 1, 4, 7, ст. 260 КАС України визначено, що питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Якщо відповідач в установлений судом строк подасть заяву із запереченнями проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, суд залежно від обґрунтованості заперечень відповідача протягом двох днів із дня її надходження до суду постановляє ухвалу про: 1) залишення заяви відповідача без задоволення; 2) розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Частина четверта цієї статті не застосовуються до справ, визначених пунктами 1-9 частини шостої статті 12 цього Кодексу.

Суд звертає увагу, що необхідність розгляду справи в поряду загального позовного провадження повинна бути належним чином обґрунтована із зазначенням чітких підстав.

Однак, наведені у клопотанні про розгляд справи в поряду загального позовного провадження доводи представника відповідача не свідчать про необхідність чи наявність істотних підстав для розгляду цієї справи в поряду загального позовного провадження. Будь-яких доказів наявності таких підстав, складності спірних правовідносин суду не надано.

Вивчивши матеріали даної справи, предмет та підстави позову, враховуючи відсутність, на думку суду, особливої складності справи, суд не вбачає підстав для розгляду справи справи в поряду загального позовного провадження.

За таких обставин, суд доходить висновку про відмову у задоволенні клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Також, відповідно до особливостей розгляду справ за правилами спрощеного позовного провадження, визначених ч. 5 ст. 262 КАС України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Згідно з ч. 6 ст. 262 КАС України суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін:

1) у випадках, визначених статтею 263 цього Кодексу;

2) якщо характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі незначної складності не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Суд звертає увагу, що необхідність розгляду справи за правилами спрощеного провадження з повідомленням (викликом) сторін повинна бути належним чином обґрунтована із зазначенням чітких підстав щодо розгляду справи з повідомленням (викликом) сторін.

Однак, наведені у клопотанні про розгляд справи з повідомленням сторін доводи не доводять необхідність чи наявність істотних підстав для розгляду цієї справи за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Відповідно до ч. 8ст. 262 КАС України при розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їхні усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Таким чином, розгляд судом адміністративної справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомленням сторін дає можливість учасникам справи сповна реалізувати свої процесуальні права, визначені, зокрема, у статтях 44, 47 КАС України.

На підставі вищевикладеного, суд доходить висновку про відсутність підстав для розгляду справи з викликом сторін, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

При цьому, суд зазначає, що сторони не позбавлені можливості висловлювати свої доводи та заперечення стосовно спірних правовідносин шляхом подання заяв по суті справи. Розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін не позбавляє можливості участі у справі, жодним чином не створює будь-яких процесуальних чи практичних перешкод особі в доступі до правосуддя.

Керуючись статтями 12, 241-243, 248, 257, 262 КАС України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника Головного управління ДПС у Львівській області про призначення розгляду справи №280/3360/23 у порядку загального позовного провадження - відмовити.

У задоволенні клопотання представника Головного управління ДПС у Львівській області про розгляд справи № 280/3360/23 в судовому засіданні з повідомленням сторін - відмовити.

Копію ухвали направити учасникам справи.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: adm.zp.court.gov.ua/sud0870/.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя М.О. Семененко

Дата ухвалення рішення06.07.2023
Оприлюднено10.07.2023

Судовий реєстр по справі —280/3360/23

Ухвала від 03.10.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 08.09.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Ухвала від 18.08.2023

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Семененко Я.В.

Рішення від 18.07.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Семененко Марина Олександрівна

Ухвала від 07.07.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Семененко Марина Олександрівна

Ухвала від 29.05.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Семененко Марина Олександрівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні