Рішення
від 07.07.2023 по справі 260/4074/23
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

і м е н е м У к р а ї н и

07 липня 2023 рокум. Ужгород№ 260/4074/23 Суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Скраль Т.В., розглянувши в письмовому провадженні в порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовною заявою Головного управління ДПС у Закарпатській області (88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Волошина,52, код ЄДРПОУ ВП 44106694) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпаттурист» (88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Кошицька, 30, код ЄДРПОУ 02648811) про стягнення податкового боргу, -

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2023 року Головне управління ДПС у Закарпатській області звернулося до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпаттурист», якою просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпаттурист» податковий борг у розмірі 60 133,74 грн по платежу 50 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості».

29 травня 2023 року ухвалою Закарпатського окружного адміністративного суду відкрито провадження по даній справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

1. Позиції сторін.

Заявлені позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що у відповідача наявний податковий борг у розмірі 60 133,74 грн по платежу 50 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості». Указана заборгованість виникла у зв`язку з тим, що відповідачем самостійно подано до податкового органу звітну податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки №27007225 від 16.09.2022, якою визначено суму податкового зобов`язання за січень-грудень 2022 року в розмірі 76 999,00 грн. Відповідачем частково сплачено зобов`язання в розмірі 16 865,26 грн, у зв`язку з чим, несплаченою залишається сума заборгованості в розмірі 60 133,74 грн.

Відповідачем або уповноваженим представником відзиву на позовну заяву до суду, у строк наданий судом в ухвалі Закарпатського окружного адміністративного суду про відкриття провадження в адміністративній справі від 12 травня 2023 року, не надано та не повідомлено суду поважні причини його ненадання.

Ухвалу суду про відкриття провадження у справі надіслано за місцем реєстрації відповідача та отримана відповідачем 08 червня 2023 року, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення, яке повернулось до суду12 червня 2023 року.

Відповідно до статті 162 частини 6 КАС України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Відповідно до статті 229 частини 4 КАС України у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи або якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності учасників справи (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

2. Обставини, встановлені судом.

Відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцем знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпаттурист» (код ЄДРПОУ 02648811) є адреса: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Кошицька, 30, (а.с. 6-13).

16 вересня 2022 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпаттурист» подано до Головного управління ДПС у Закарпатській області звітну податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2022 рік, якою задекларовано суму податку, яка підлягає сплаті в розмірі 76 999,00 грн., (а.с. 19-20).

Відповідачем частково сплачено зобов`язання в розмірі 16 865,26 грн, у зв`язку з чим, несплаченою залишається сума заборгованості в розмірі 60 133,74 грн., (а.с. 18).

Крім того, ГУ ДПС у Закарпатській області надіслано відповідачу податкову вимогу форми «Ю» від 10 листопада 2021 року № 0036814-1308-0708 із загальною сумою податкового боргу станом на 09 листопада 2021 року 7332, 96 грн, яку отримано відповідачем 26 листопада 2021 року, (а.с. 21).

3. Мотиви суду та норми права, застосовані судом.

Згідно з пунктом 56.11 статті 56 ПК України не підлягає оскарженню грошове зобов`язання, самостійно визначене платником податків.

Відповідно до пункту 54.1 статті 54 ПК України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Відповідно до пункту 57.1 статті 57 ПК України платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Судом встановлено, що 16 вересня 2022 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпаттурист» подано до Головного управління ДПС у Закарпатській області звітну податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2022 рік, якою задекларовано суму податку, яка підлягає сплаті в розмірі 76 999,00 грн., (а.с. 19-20).

Відповідачем частково сплачено зобов`язання в розмірі 16 865,26 грн, у зв`язку з чим, несплаченою залишається сума заборгованості в розмірі 60 133,74 грн., (а.с. 18).

Проте самостійно задекларована сума відповідачем залишається несплаченою.

Відповідно до статті 14 пункту 14.1 підпункту 14.1.156 ПК України податкове зобов`язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк), та/або сума коштів, сформована за рахунок податкових пільг, що були використані платником податків не за цільовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом та/або Митним кодексом України.

Статтею 14 пунктом 14.1 підпунктом 14.1.175 ПК України встановлено, що податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно статті 59 пункту 59.1 ПК України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до статті 14 пункту 14.1 підпункту 14.1.153 даного Кодексу податкова вимога - письмова вимога контролюючого органу до платника податків щодо погашення суми податкового боргу.

Судом встановлено, що з метою погашення податкового боргу ГУ ДПС у Закарпатській області надіслано відповідачу податкову вимогу форми «Ю» від 10 листопада 2021 року № 0036814-1308-0708 із загальною сумою податкового боргу станом на 09 листопада 2021 року 7332, 96 грн, яку отримано відповідачем 26 листопада 2021 року, (а.с. 21).

При цьому, дана податкова вимога не оскаржувалася відповідачем у судовому порядку.

Податковий борг відповідача підтверджений матеріалами справи, зокрема обліковою карткою та розрахунком податкового боргу ТОВ «Закарпаттурист», (а.с. 5, 14-18).

Відповідно до статті 20 пункту 20.1 підпункту 20.1.19 ПК України контролюючі органи мають право застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення податкового чи іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи; стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов`язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України; стягувати суми недоїмки із сплати єдиного внеску; стягувати суми простроченої заборгованості суб`єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами із бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України.

Відповідно до статті 20 пункту 20.1 підпункту 20.1.34 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до статті 102 пункту 102.4 ПК України у разі якщо грошове зобов`язання нараховане контролюючим органом до закінчення строку давності, визначеного у пункті 102.1 цієї статті, податковий борг, що виник у зв`язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов`язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу, крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 59.1 статті 59 цього Кодексу. Якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого платежу або визначення боргу безнадійним.

Відповідно до статті 102.9 ПК України на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених цим Кодексом, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Оскільки суми податків є узгодженими та у встановлені законом строки до бюджету не сплачені, такі визнаються сумою податкового боргу (узгоджена сума податкового зобов`язання, не сплачена платником податків у визначений термін).

Положенням пункту 95.3 статті 95 ПК України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Згідно з пунктом 95.4 статті 95 ПК України контролюючий на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно достатті 77 частини 1 КАС Україникожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановленихстаттею 78 цього Кодексу.

Матеріалами справи та письмовими доказами, наданими позивачем доведено податковий борг відповідача у сумі 60 133,74 грн. та правомірність звернення ГУ ДПС в Закарпатській області до суду із зазначеним позовом, в зв`язку з чим вимоги позовної заяви є обґрунтованими, підтверджені належними та допустимими доказами, відповідачем не спростовані та підлягають до задоволення повністю.

Відповідно до статті 139 частини 2 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Таким чином, судові витрати по справі з відповідача не стягуються.

Керуючись статтями 9, 14, 90, 139, 242-246, 255 КАС України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Позовні вимоги Головного управління ДПС у Закарпатській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпаттурист» - задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпаттурист» (88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Кошицька, 30, код ЄДРПОУ 02648811) на користь Головного управління ДПС у Закарпатській області (88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Волошина, 52, код ЄДРПОУ ВП 44106694) податковий борг у розмірі 60 133,74 грн (шістдесят тисяч сто тридцять три гривні, 74 коп) по платежу 50 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» за рахунок коштів, що належать платнику податків на праві власності, у тому числі тих, які знаходяться на рахунках у банках.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст рішення виготовлений та підписаний 07 липня 2023 року.

СуддяТ.В.Скраль

Дата ухвалення рішення07.07.2023
Оприлюднено12.07.2023
Номер документу112089347
СудочинствоАдміністративне
Сутьстягнення податкового боргу

Судовий реєстр по справі —260/4074/23

Рішення від 07.07.2023

Адміністративне

Закарпатський окружний адміністративний суд

Скраль Т.В.

Ухвала від 29.05.2023

Адміністративне

Закарпатський окружний адміністративний суд

Скраль Т.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні