Окрема ухвала
від 16.07.2023 по справі 927/970/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О К Р Е М А У Х В А Л А

17 липня 2023 року м. Чернігівсправа № 927/970/23

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Шморгуна В.В., розглянувши матеріали справи у наказному провадженні

За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю «Енера Чернігів»,

код ЄДРПОУ 41823846, пр. Перемоги, 126Б, м. Чернігів, 14013

до Комунального підприємства водоканалізаційного господарства «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області,

код ЄДРПОУ 33380497, вул. Скубана, 1-А, м. Ічня, Чернігівська область, 16703

про видачу судового наказу за вимогою про стягнення заборгованості за спожиту електроенергію за травень 2023 року у розмірі 121 998,31 грн за договором № 1530359 про постачання електричної енергії споживачу від 02.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

12.07.2023 до Господарського суду Чернігівської області від Товариства з обмеженою відповідальністю «Енера Чернігів» надійшла заява про видачу судового наказу про стягнення з Комунального підприємства водоканалізаційного господарства «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області заборгованості за спожиту електроенергію у розмірі 121 998,31 грн за договором № 1530359 про постачання електричної енергії споживачу від 02.01.2023.

17.07.2023 Господарським судом Чернігівської області видано судовий наказ, яким стягнуто з Комунального підприємства водоканалізаційного господарства «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Енера Чернігів» 121 998,31 грн заборгованості та 268,40 грн витрат зі сплати судового збору.

Відповідно до п. 2, 5 ч. 1 ст. 15-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у судах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Державній судовій адміністрації України, їх органах та підрозділах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує централізоване зберігання процесуальних та інших документів та інформації в єдиній базі даних; обмін документами та інформацією (надсилання та отримання документів та інформації, спільна робота з документами) в електронній формі між судами, іншими органами системи правосуддя, учасниками судового процесу, а також проведення відеоконференції в режимі реального часу.

Згідно зі ст. 6 Господарського процесуального кодексу України у господарських судах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, яка відповідно до закону забезпечує обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

За приписами ч. 5, 6 ст. 6 Господарського процесуального кодексу України суд направляє судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу на їхні офіційні електронні адреси, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в порядку, визначеному цим Кодексом та Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Згідно з ч. 8 ст. 6 Господарського процесуального кодексу України реєстрація в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі. Особи, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, можуть подати процесуальні, інші документи, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", якщо інше не передбачено цим Кодексом. Особливості використання електронного цифрового підпису в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі визначаються Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 156 Господарського процесуального кодексу України після видачі судового наказу суд не пізніше наступного дня надсилає його копію (текст), що містить інформацію про веб-адресу такого рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, боржникові на його офіційну електронну адресу, або рекомендованим листом із повідомленням про вручення чи цінним листом з описом вкладеного, якщо офіційної електронної адреси боржник не має.

Одночасно з копією судового наказу боржникові надсилається копія заяви стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами.

Частиною 5 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, - у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, якщо така адреса відсутня.

Згідно з підпунктами 17.1, 17.14 підпункту 17 пункту 1 розділу ХІ Перехідних Положень Господарського процесуального кодексу України передбачено, що до визначення Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), можливості вчинення передбачених цим Кодексом дій з використанням підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи такі дії вчиняються в такому порядку:

- подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі;

- суд вручає судові рішення в паперовій формі.

Відповідно до абзаців 21, 22, 23 підпункту 17 пункту 1 розділу ХІ Перехідних Положень Господарського процесуального кодексу України створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи здійснюються поетапно.

Окремі підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади України оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Оголошення про створення та забезпечення функціонування окремої підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи має містити посилання на відповідний підпункт підпункту 17 пункту 1 розділу XI «Перехідні положення» цього Кодексу, який передбачає особливості вчинення тих процесуальних (або інших) дій, порядок вчинення яких зазнає змін після початку функціонування такої підсистеми (модуля).

Частиною 7 ст. 15-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - Положення).

Відповідно до пункту 58 розділу IV Перехідних положень Положення, підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, вказані в розділі III цього Положення, починають функціонувати через 30 днів із дня опублікування Вищою радою правосуддя в газеті «Голос України» та на вебпорталі судової влади України оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля).

04.09.2021 Вища рада правосуддя опублікувала оголошення в газеті «Голос України» та на вебпорталі судової влади України, згідно якого повідомила, що відповідно до пункту 2 § 2 розділу 4 Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі - Закон) окремі підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - ЄСІТС) починають функціонувати після опублікування оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля) ЄСІТС, яке має містити інформацію про підпункти, пункти цього розділу, які вводяться в дію у зв`язку з початком функціонування відповідної підсистеми (модуля) ЄСІТС.

Враховуючи викладене, з початком функціонування підсистем «Електронний кабінет», «Електронний суд», підсистеми відеоконференцзв`язку, зокрема зазнає змін порядок вчинення процесуальних (або інших) дій, особливості вчинення яких передбачені підпунктами 17.1, 17.5, 17.6, 17.14, 17.16 підпункту 17 пункту 1 розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України.

Зазначені вище дії вчиняються з використанням підсистем (модулів) ЄСІТС у порядку, визначеному Положенням про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21, та нормами процесуального законодавства, що регулюють порядок вчинення таких дій після початку функціонування відповідних підсистем (модулів) ЄСІТС.

Таким чином, зазначені в оголошенні Вищої ради правосуддя підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи почали офіційно функціонувати з 05 жовтня 2021 року, у зв`язку з чим відбулись зміни в процесуальному законодавстві щодо порядку вручення судових рішень лише в паперовій формі.

Згідно з п. 5.8 Положення офіційна електронна адреса - сервіс Електронного кабінету ЄСІТС, адреса електронної пошти, вказана користувачем в Електронному кабінеті ЄСІТС, або адреса електронної пошти, вказана в одному з державних реєстрів.

За пунктом 5.6 Положення користувач ЄСІТС (користувач) - особа, що пройшла процедуру реєстрації в підсистемі «Електронний кабінет» (Електронний кабінет ЄСІТС), пройшла автентифікацію та якій надано доступ до підсистем ЄСІТС відповідно до її повноважень.

Пунктом 10 Положення визначено, що адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, судові експерти, державні органи та органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють свої офіційні електронні адреси в ЄСІТС в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в ЄСІТС у добровільному порядку.

Відповідно до п. 37 Положення підсистема «Електронний суд» забезпечує можливість автоматичного надсилання матеріалів справ в електронному вигляді до Електронних кабінетів учасників справи та їхніх повірених.

До Електронних кабінетів користувачів надсилаються у передбачених законодавством випадках документи у справах, які внесені до автоматизованої системи діловодства судів (далі - АСДС) та до автоматизованих систем діловодства, що функціонують в інших органах та установах у системі правосуддя. Документи у справах надсилаються до Електронних кабінетів користувачів у випадку, коли вони внесені до відповідних автоматизованих систем у вигляді електронного документа, підписаного кваліфікованим підписом підписувача (підписувачів), чи у вигляді електронної копії паперового документа, засвідченої кваліфікованим електронним підписом відповідального працівника суду, іншого органу чи установи правосуддя (далі - автоматизована система діловодства).

Таким чином, з дня функціонування вказаних модулів судові рішення автоматично направляються в електронному виді до електронного кабінету (за наявності) учасників справи, а днем його вручення відповідно до ч. 5, 6 ст. 242 ГПК України є день такої доставки.

Боржник Комунальне підприємство водоканалізаційне господарство «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області відноситься до категорії осіб, зазначених у ч. 6 ст. 6 ГПК України та п. 10 Положення, які в обов`язковому порядку мають зареєструвати офіційну електронну адресу в ЄСІТС.

Проте, як встановив суд, боржник не має офіційно зареєстрованого електронного кабінету у підсистемі «Електронний суд», тобто не виконав свого обов`язку щодо такої реєстрації.

Нереєстрація офіційної електронної адреси в ЄСІТС унеможливлює направлення особі судового рішення в електронній формі - через Електронний кабінет, в тому числі шляхом направлення на офіційну електронну пошту засобами підсистем ЄСІТС.

Отже, у такому випадку копія судового рішення надсилається особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення, що зі свого боку призводить до понесення державою Україна необґрунтованих додаткових матеріальних витрат на поштові відправлення.

Крім того, слід зазначити, що на теперішній час відправлення судочинства здійснюється в умовах скрутного фінансового забезпечення судів.

Відповідно до рішення Ради суддів України від 05.08.2022 №26, з метою підвищення рівня використання інструментів електронного судочинства під час відправлення судочинства в умовах скрутного фінансового забезпечення судів судам, зокрема, рекомендовано вимагати від осіб, перелічених у ч. 6 ст. 6 ГПК України, які мають в обов`язковому порядку зареєструвати офіційні електронні адреси в ЄСІТС та цього не зробили - зареєструвати таку офіційну електронну адресу для подальшого направлення судом документів в електронній формі.

За наведених обставин, суд доходить висновку, що нереєстрація Комунальним підприємством водоканалізаційним господарством «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області офіційної електронної адреси в ЄСІТС свідчить про порушення норм ч. 6 ст. 6 ГПК України, п. 10 Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що мало наслідком понесення витрат на поштове відправлення в умовах і так скрутного фінансування судів.

За приписами ч. 1, 6, 7 ст. 246 Господарського процесуального кодексу України суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.

Окрема ухвала надсилається відповідним юридичним та фізичним особам, державним та іншим органам, посадовим особам, які за своїми повноваженнями повинні усунути виявлені судом недоліки чи порушення чи запобігти їх повторенню.

З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді залежно від змісту вказівок та терміну, необхідного для їх виконання.

Враховуючи вищевикладене, та зважаючи на виявлені порушення чинного законодавства і недоліки у діяльності Комунального підприємства водоканалізаційного господарства «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області, суд вважає за необхідне направити йому окрему ухвалу для усунення виявлених судом недоліків та вжиття відповідних заходів реагування для недопущення вказаних порушень у подальшому.

Керуючись ст. 233-235, 246 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Окрему ухвалу у справі №927/970/23 направити Комунальному підприємству водоканалізаційному господарству «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області для усунення виявлених судом недоліків та вжиття відповідних заходів реагування.

2. Про результати розгляду окремої ухвали повідомити Господарський суд Чернігівської області не пізніше трьох робочих днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею 17.07.2023. Ухвалу може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду у строки, визначені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя В. В. Шморгун

Дата ухвалення рішення16.07.2023
Оприлюднено19.07.2023

Судовий реєстр по справі —927/970/23

Окрема ухвала від 17.07.2023

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Шморгун В.В.

Судовий наказ від 16.07.2023

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Шморгун В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні