Ухвала
від 19.07.2023 по справі 911/2794/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"20" липня 2023 р. м. Київ Справа № 911/2794/21 (911/2037/23)

за позовом Уповноваженої особи засновників (учасників) Боржника - Генерального директора ТОВ «Комплекс Агромарс» Зазулі І.М. (02094, м. Київ, вул. Пожарського, буд. 3)

до відповідача 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімп Фінанс Груп» (03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23, оф. 21; код ЄДРПОУ 38545471)

та відповідача 2 Товариства з обмеженою відповідальністю «Бориспільський комбікормовий завод» (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 46; код ЄДРПОУ 42362447)

про визнання вимог кредитора погашеними та про відшкодування перевищення вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог

у відокремленому провадженні в межах справи № 911/2794/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вінстар» (04074, м. Київ, м. Київ, вул. Резервна, буд. 8, оф. 13; код ЄДРПОУ 44630056)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бориспільський комбікормовий завод» (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 46; код ЄДРПОУ 42362447)

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

Без виклику представників сторін.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/2794/21 за заявою ТОВ «Буддевелопмент Київ» (правонаступником якого є ТОВ «ФК «Вінстар») про банкрутство ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод», прийнята до розгляду ухвалою суду від 22.09.2021.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 29.09.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод», введено процедуру розпорядження майном Боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого Ніколаєву І.В.

Постановою Господарського суду Київської області від 08.11.2022 визнано ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Гамана О.М.

На даний час провадження у справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

До Господарського суду Київської області надійшла позовна заява Уповноваженої особи засновників (учасників) Боржника - Генерального директора ТОВ «Комплекс Агромарс» Зазулі І.М. б/№, б/дати (вх. № 1763/23) до відповідачів ТОВ «Олімп Фінанс Груп» та ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» про визнання вимог кредитора погашеними та про відшкодування перевищення вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог.

В обґрунтування позовних вимог Позивач зазначає про неправомірність визначеної Відповідачем 1 вартості майна Боржника, на яке Відповідачем 1 було звернено стягнення, а саме допущення заниження такої вартості, що потягло за собою неправильне визначення суми залишку грошових вимог ТОВ «Олімп Фінанс Груп» до ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод».

У зв`язку з цим Позивач просить суд:

- визнати погашеними вимоги ТОВ «Олімп Фінанс Груп» до ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» у повному обсязі;

- стягнути з ТОВ «Олімп Фінанс Груп» на користь ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» суму грошових коштів у розмірі 165727993,82 грн в рахунок суми, яка є перевищенням 90 відсотків вартості предмета іпотеки, яким був комплекс нерухомого майна, загальною площею 24826,6 кв.м., що розташований за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 46, ринковою вартістю станом на 13.10.2022 - 293234172,00 грн, та який набутий ТОВ «Олімп Фінанс Груп» у власність 13.10.2022, над розміром забезпечених іпотекою вимог іпотекодержателя за Генеральним кредитним договором № 407/2020/КОД-КБ-ГКД від 12.11.2020.

Дослідивши подану позовну заяву з доданими документами суд зазначає наступне.

Звертаючись з даними позовними вимогами у форматі позовної заяви Позивач посилається на положення ст. 7 КУзПБ, а також правову позицію Великої Палати Верховного Суду від 23.10.2019 у справі № 752/4361/15, і зазначає, що якщо наслідком задоволення вимоги, заявленої у справі, стороною якої є особа, стосовно якої відкрито провадження у справі про банкрутство, може відбутися зміна розміру або складу ліквідаційної маси боржника, таку справу слід розглядати в межах справи про банкрутство на підставі ст. 7 КУзПБ.

Частинами 2-4 ст. 7 КУзПБ передбачено, що господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України. Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Водночас, положеннями ст. 162, 164, 172 ГПК України визначено вимоги щодо форми та змісту позовної заяви, а також документів, які мають бути додані до позовної заяви в обов`язковому порядку.

Зокрема, згідно ч. 1 ст. 164 ГПК України, до позовної заяви додаються документи, які підтверджують: відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів; сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Як вже зазначено вище, передбачені частиною другою статті 7 КУзПБ спори розглядаються та вирішуються судом у відокремленому позовному провадженні за правилами ГПК України.

При цьому, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 18.02.2020 у справі №918/335/17 (пункти 100-102 постанови) зауважила, що судові рішення у процедурі банкрутства можна поділити на дві групи.

Одна з них стосується не вирішення спорів, а розв`язання специфічних питань, притаманних саме процедурам банкрутства, тобто непозовному провадженню: про відкриття провадження у справі про банкрутство, про припинення дії мораторію щодо майна боржника, про закриття провадження у справі про банкрутство, про затвердження плану санації, про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, про призначення керуючого санацією, ліквідатора тощо.

Друга група стосується виключно вирішення спорів. До неї належать судові рішення щодо розгляду спорів, стороною в яких є боржник. Такі спори розглядаються за позовом сторони, тобто в позовному провадженні. Хоча вони вирішуються тим судом, який відкрив провадження у справі про банкрутство, ці спори не стосуються непозовного провадження, яке врегульоване КУзПБ, а тому регламентуються правилами про позовне провадження, встановленими у ГПК України.

Таке розмежування є цілком виправданим з точки зору того, що справи відокремленого позовного провадження мають різний суб`єктний склад сторін спору, предмети і підстави позову, розглядаються та вирішуються господарським судом із застосуванням усього інструментарію позовного провадження, на відміну від спрощеного порядку розгляду заяв, скарг і клопотань в основній справі про банкрутство (правова позиція Верховного Суду у складі колегії суддів палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду, викладена у постанові від 15.02.2021 у справі №910/11664/20).

Відповідно до правової позиції, викладеної в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 14.04.2021 у справі № 905/1818/19, за розгляд у позовному провадженні у межах справи про банкрутство, провадження у якій регулюється нормами КУзПБ, майнового чи немайнового спору господарському суду необхідно обраховувати розмір судового збору виходячи із ставки, що підлягає сплаті за подання позовної заяви відповідно майнового чи немайнового характеру (підпункти 1, 2 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір»).

Підпунктами 1, 2 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» встановлено, що за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру підлягає сплаті судовий збір в розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру підлягає сплаті судовий збір - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» визначено з 01 січня 2023 року ставку прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні 2684,00 грн.

З позовної заяви вбачається, що Позивачем фактично заявлено одну позовну вимогу немайнового характеру - визнання грошових вимог погашеними в повному обсязі; а також одну позовну вимогу майнового характеру - стягнення 165727993,82 грн.

Відтак, відповідно до п.п. 1, 2 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», розмір судового збору, який підлягає сплаті за подачу відповідної позовної заяви становить 942084,00 грн (2684,00 грн за позовною вимогою немайнового характеру + 939400,00 грн (2684,00 * 350) за позовною вимогою майнового характеру, враховуючи, що розмір 1,5% від ціни позову становить 2485919,91 грн).

Судом встановлено, що Позивачем до позовної заяви не додано доказів сплати судового збору. Крім того судом встановлено, що Позивачем до позовної заяви не додано доказів направлення копії позовної заяви на адреси Відповідачів.

Згідно ч. 1, 2 ст. 174 ГПК України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

З огляду на викладене вище Господарський суд Київської області дійшов висновку про залишення без руху позовної заяви Уповноваженої особи засновників (учасників) Боржника - Генерального директора ТОВ «Комплекс Агромарс» Зазулі І.М. б/№, б/дати (вх. № 1763/23) до відповідачів ТОВ «Олімп Фінанс Груп» та ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» про визнання вимог кредитора погашеними та про відшкодування перевищення вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог, та встановлює Позивачу строк, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення даної ухвали про залишення позовної заяви без руху, для усунення виявлених недоліків позовної заяви, шляхом надання Господарському суду Київської області: доказів сплати судового збору в сумі 942084,00 грн, а також доказів направлення копії позовної заяви з додатками Відповідачам.

Разом з тим суд звертає увагу Позивача на те, що якщо у строк встановлений судом вищезазначені недоліки не буде усунуто, позовна заява буде вважатися неподаною та буде повернута Позивачу.

Керуючись ст. 164, 174, 232-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1.Позовну заяву Уповноваженої особи засновників (учасників) Боржника - Генерального директора ТОВ «Комплекс Агромарс» Зазулі І.М. б/№, б/дати (вх. № 1763/23) до відповідачів ТОВ «Олімп Фінанс Груп» та ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» про визнання вимог кредитора погашеними та про відшкодування перевищення вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог залишити без руху.

2.Встановити Уповноваженій особі засновників (учасників) Боржника - Генеральному директору ТОВ «Комплекс Агромарс» Зазулі І.М. строк, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху, для усунення виявлених недоліків позовної заяви, шляхом надання Господарському суду Київської області доказів сплати судового збору в сумі 942084,00 грн, а також доказів направлення копії позовної заяви з додатками Відповідачам.

3.Копію ухвали надіслати Позивачу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не може бути оскаржена окремо від рішення суду відповідно до ст. 254, 255 ГПК України.

Дата підписання ухвали 20.07.2023.

Суддя С.Ю. Наріжний

Дата ухвалення рішення19.07.2023
Оприлюднено24.07.2023

Судовий реєстр по справі —911/2794/21

Ухвала від 26.11.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Остапенко О.М.

Ухвала від 22.11.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 17.11.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 15.11.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 05.11.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 16.10.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 30.10.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 30.10.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 26.10.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Сотніков С.В.

Ухвала від 19.10.2023

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні