Постанова
від 11.07.2023 по справі 314/1409/21
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Дата документу 12.07.2023 Справа № 314/1409/21

ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Єдиний унікальний № 314/1409/21 Головуючий у 1-й інстанції: Мануйлова Н.Ю.

Провадження № 22-ц/807/961/23 Суддя-доповідач: Трофимова Д.А.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Запоріжжя

Запорізький апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючого Трофимової Д.А.

суддів: Бєлки В.Ю.,

Онищенка Е.А.

при секретарі: Книш С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на рішення Вільнянського районного суду Запорізької області від 17 січня 2023 року у справі за позовом ОСОБА_6 , Громадської організації «Вольтерра» в інтересах учасників Громадської організації «Вольтерра»: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 до Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області, Товариства з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», ОСОБА_35 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_4 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_5 , ОСОБА_41 , третя особа - ОСОБА_42 , про визнання незаконним та скасування розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації, визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок,

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2021 року ОСОБА_6 , ГО «Вольтерра» звернулись до суду з вищевказаним позовом, який в ході розгляду справи було уточнено, в обґрунтування якого зазначали, що земельна ділянка загальною площею 3,97 га з кадастровим номером 2321586100:01:001:0123, розташована в Запорізькій області, Вільнянському районі, на території Павлівської сільської ради, належить ОСОБА_6 на праві приватної власності. Зазначена земельна ділянка отримана останнім в порядку спадкування після смерті матері ОСОБА_43 .

Головою Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області прийнято розпорядження № 69 від 01.03.2019 року «Про викуп земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб, з метою подальшого надання цих земельних ділянок в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» зі зміною цільового призначення для розміщення та будівництва кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки». Оскаржуване розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області № 69 від 01.03.2019 року прийнято з перевищенням повноважень, не відповідає вимогам законодавства.

Розпорядженнями голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області № 92 від 28.03.2019 року; № 205 від 26.06.2019 року; № 284 від 14.08.2019 року внесені зміни до розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області № 69 від 01.03.2019 року «Про викуп земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб, з метою подальшого надання цих земельних ділянок в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» зі зміною цільового призначення для розміщення та будівництва кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки».

На підставі розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області № 69 від 01.03.2019 року, головою Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області 28.03.2019 року прийнято Розпорядження № 93 «Про затвердження викупної ціни земельної ділянки, яка перебуває у власності фізичної особи, для суспільних потреб».

Аналогічні розпорядження прийняті головою Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області 17.04.2019 року № 115, 12.03.2019 року № 79, № 208 від 27.06.2019 року.

Вказаними актами порушено вимоги ст.ст. 41, 42 Закону України «Про запобігання корупції» в частині порушення принципу неупередженості та допущення зловживань при примусовому відчуженні спірних земельних ділянок для забезпечення приватних комерційних інтересів TOB «Біляївський збагачувальний комбінат», що свідчить про комерційний характер такої ініціативи, а не суспільний.

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Закону України «Про запобігання корупції» нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог цього Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об`єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національного агентства, органу місцевого самоврядування.

Згідно ч. 2 ст. 67 Закону України «Про запобігання корупції» правочин, укладений внаслідок порушення вимог цього Закону, може бути визнаним недійсним.

На підставі оскаржуваного розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області № 69 від 01.03.2019 року з внесеними до нього змінами, та розпорядження «Про затвердження викупної ціни земельної ділянки, яка перебуває у власності фізичної особи, для суспільних потреб» було укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок.

Зазначені правочиниє неправомірними,оскільки укладенів порушенняч.5ст.4Закону України«Про відчуженняземельних ділянок,інших об`єктівнерухомого майна,що наних розміщені,які перебуваютьу приватнійвласності,для суспільнихпотреб чиз мотивівсуспільної необхідності».Відповідно доч.5ст.4названого Закону,викуплена абопримусово відчуженаземельна ділянка не може бути передана в користування або у власність фізичній чи юридичній особі для цілей, не пов`язаних із забезпеченням суспільних потреб або суспільної необхідності, визначених у рішенні органу державної влади або органу місцевого самоврядування про відчуження зазначеної земельної ділянки.

Договори купівлі-продажу земельних ділянок, що укладені на підставі розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області № 69 від 01.03.2019 року (з наступними змінами), яке винесено з порушенням вимог чинного законодавства, що відповідно до ч. 1 ст. 203 та ч. 1 ст. 215 ЦК України є підставою для визнання договорів недійсними.

За вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», до першої та другої категорії об`єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля відносяться підрозділи ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» - кар`єр та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення та збагачення на місці на площі понад 25 га, фабрика мокрого збагачення (перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення) шламонакопичувачі, хвостосховища. Вказане виробництво негативно впливає на екологічну обстановку та є екологічно небезпечним.

Посилаючись на зазначені обставини, позивачі просили суд:

1. Визнати незаконним (недійсним) та скасувати розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації № 69 від 01.03.2019 «Про викуп земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб, з метою подальшого надання цих земельних ділянок в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» зі зміною цільового призначення для розміщення та будівництва кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки» з подальшими змінами, внесеними розпорядженнями голови Вільнянської районної державної адміністрації № 92 від 28.03.2019; № 205 від 26.06.2019; № 284 від 14.08.2019.

2. Визнати недійсними договори купівлі-продажу земельних ділянок:

- договір від 15.03.2019, укладений між ОСОБА_44 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 204; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0121, площею 3,9685 га;

- договір від 19.03.2019, укладений між ОСОБА_1 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 218; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0127, площею 3,9684 га;

- договір від 18.03.2019, укладений між ОСОБА_2 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 213; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0124, площею 3,97 га;

- договір від 29.03.2019, укладений між ОСОБА_45 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 280; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0001 площею 3,97 га;

- договір від 18.03.2019, укладений між ОСОБА_46 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 214; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0120, площею 3,9672 га;

- договір від 04.07.2019, укладений між ОСОБА_4 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 685; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0122, площею 3,9687 га;

- договір від 18.04.2019, укладений між ОСОБА_47 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 642; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0125, площею 3,9687 га;

- договір від 19.03.2019, укладений між ОСОБА_48 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 230; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0126, площею 3,9686 га;

- договір від 15.03.2019 року, укладений між ОСОБА_5 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 209; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0130 площею 3,9686 га;

- договір від 19.03.2019, укладений між ОСОБА_49 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 221; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0134, площею 3,9685 га.

3. Стягнути з відповідачів на користь позивачів судові витрати.

Рішенням Вільнянського районного суду Запорізької області від 17 січня 2023 року позовні вимоги ОСОБА_6 , ГО «Вольтерра» в інтересах учасників ГО «Вольтерра»: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 до Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області, Товариства з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», ОСОБА_35 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_36 , ОСОБА_50 , ОСОБА_4 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_5 , ОСОБА_41 , третя особа - ОСОБА_42 , про визнання незаконним та скасування розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації, визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок задоволено.

Визнано незаконним (недійсним) та скасовано розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації № 69 від 01.03.2019 «Про викуп земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб, з метою подальшого надання цих земельних ділянок в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» із зміною цільового призначення для розміщення та будівництва кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки» з подальшими змінами, внесеними розпорядженнями голови Вільнянської районної державної адміністрації № 92 від 28.03.2019; № 205 від 26.06.2019; № 284 від 14.08.2019.

Визнано недійсними договори купівлі-продажу земельних ділянок:

- договір від 15.03.2019, укладений між ОСОБА_44 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 204; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0121, площею 3,9685 га;

- договір від 19.03.2019, укладений між ОСОБА_1 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 218; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0127, площею 3,9684 га;

- договір від 18.03.2019, укладений між ОСОБА_2 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 213; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0124, площею 3,97 га;

- договір від 29.03.2019, укладений між ОСОБА_45 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 280; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0001 площею 3,97 га;

- договір від 18.03.2019, укладений між ОСОБА_46 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 214; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0120, площею 3,9672 га;

- договір від 04.07.2019, укладений між ОСОБА_4 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 685; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0122, площею 3,9687 га;

- договір від 18.04.2019, укладений між ОСОБА_47 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 642; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0125, площею 3,9687 га;

- договір від 19.03.2019, укладений між ОСОБА_48 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 230; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0126, площею 3,9686 га;

- договір від 15.03.2019 року, укладений між ОСОБА_5 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 209; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0130 площею 3,9686 га;

- договір від 19.03.2019, укладений між ОСОБА_49 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 221; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0134, площею 3,9685 га.

Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.

Не погоджуючисьіз зазначенимрішенням суду,представникТОВ«Біляївський збагачувальнийкомбінат» -адвокат ПлахотнаО.М., ОСОБА_1 , Мєдніков М.М., Сіренко В.П., Мєдніков Ю.М., Волошин О.В. подали апеляційні скарги.

В апеляційній скарзіпредставникТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» - адвокат Плахотна О.М., посилаючись на неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи, недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими, невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи, порушення норм процесуального права, неправильне застосування норм матеріального права, просить рішення суду скасувати, ухвалити по справі нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

В обґрунтування апеляційної скарги зазначає, що суд в оскаржуваному рішенні вказує, що 22.09.2022 року позивачами було подано уточнену позовну заяву, але скаржнику нічого не відомо про таку уточнену позовну заяву, йому вона не надсилалася, судом не надавалася можливість надати відзив на неї, крім того, вона надійшла за межами підготовчого провадження по справі, що є порушенням норм ЦПК України.

Крім того, судом в резолютивній частині рішення вказується про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.07.2019 року, за яким ОСОБА_4 продала земельну ділянку Вільнянській РДА. Але ОСОБА_4 ухвалою від 26.09.2022 року не була залучена до участі у справі в якості співвідповідача, що є порушенням норм ЦПК України.

Також представник ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» у скарзі зазначає, що ГО «Вольтерра», звертаючись до суду, повинна реалізовувати делеговані їй представницькі функції фізичних осіб, що віднесені Статутом до завдань (цілей) цієї організації, тобто щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в тому числі здоров`ю громадян і майну громадських організацій, як це передбачено ст. 21 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", в той же час позовні вимоги стосуються зовсім іншого. Крім того, право громадської організації на звернення до суду не може бути абсолютним через те, що вона називає себе природоохоронною, воно повинно призводити до відновлення порушеного чи оспорюваного права або інтересу, але натомість такі відсутні як у ГО «Вольтерра», так і у осіб, від імені яких вона виступає.

Судом небуло взятодо уваги,що ОСОБА_51 є членомГО «Вольтерра», в інтересах якогоподано позов, при цьому він був допитаний в якості свідка, а не надавав пояснення як сторона по справі у відповідності до ст. 92 ЦПК України. На думку представника скаржника, він не міг бути об`єктивним в повідомленні обставин, що відомі йому по справі, так як є заінтересованою особою.

Далі, суд вказує, що «першим відповідачем не мотивовано в чому полягає загальнодержавний інтерес, який обумовлює виключну необхідність примусового відчуження земельної ділянки, а саме по собі розташування на ній корисних копалин загальнодержавного значення не свідчить про наявність такого інтересу», але таке тлумачення відзиву Запорізької РДА є його перекрученням. Також, суд першої інстанції не розмежовує одна від одної дві процедури, які присутні при викупі земельних ділянок для суспільних потреб. Суд, вказуючи про преюдиційність постанови Верховного Суду від 16.06.2020 року по справі № 852/2а-9/19 фактично розповсюджує це преюдиціальне значення і на ГО «Вольтерра», зазначена постанова Верховного Суду не може мати преюдиціальне значення для останньої, оскільки вона не була стороною по справі № 852/2а-9/19.

При цьому, посилаючись на постанову Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2018 у справі № 917/1345/17, суд бере до уваги постанову Верховного Суду від 16.06.2020 року по справі № 852/2а-9/19 та відхиляє рішення Запорізького окружного адміністративного суду 10.06.2019 у справі № 280/1151/19, оскільки в ньому дана правова оцінка обставин, а не самим обставинам, але не бере до уваги, що предметом доказування у справі № 852/2а-9/19 було примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та зобов`язання вчинити дії, а у справі № 280/1151/19 саме незаконність розпорядження Вільнянської РДА № 69 від 01.03.2019р. «Про викуп земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб, з метою подальшого надання цих земельних ділянок в оренду ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» із зміною цільового призначення для розміщення та будівництва кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки», а предметом доказування у справі № 314/1409/21, яку він розглядає, є не викуп для суспільних потреб, а визнання незаконним (недійсним) та скасування розпорядження Вільнянської РДА № 69 від 01.03.2019 р., визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок. Таким чином, як зазначає представник скаржника, суд по суті сам собі суперечить, оскільки вказує, що «преюдиціальні факти відрізняються від оцінки іншим судом обставин справи», при цьому сам використовує «правову оцінку» обставин справи, дану постановою Верховного Суду від 16.06.2020 року по справі № 852/2а-9/19.

Також представник ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» звертає увагу, що Верховний Суд у постанові від 16.06.2020 року по справі № 852/2а-9/19 встановлює, що преюдиційне значення щодо обставин та правовідносин у справі надається саме обставинам щодо виключної необхідності примусового відчуження земельної ділянки та відсутності щодо цього легітимної мети, а не преюдиційне значення обставин та правовідносин щодо законності прийняття розпорядження Вільнянської РДА № 69 від 01.03.2019р. щодо викупу для суспільних потреб та підстав його прийняття. В той же час, рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 10.06.2019 року по справі № 280/1151/19 встановлено обставини, які мають преюдиційне значення при розгляді справи № 314/1409/21.

Суд при прийнятті оскаржуваного рішення вказує, що позивачами надані суду докази, що частина ґрунтового покрову земельних ділянок, зазначених в додатку розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації № 69 від 01.03.2019 року відноситься до особливо цінних земель. Проте, всупереч нормам ст. 77-80 ЦПК України не зазначає ніяких мотивів з підстав чого він приймає зазначені у рішенні довідки і звіти, які надані після прийняття оскаржуваного розпорядження Вільнянської РДА щодо частини земельних ділянок, та розповсюджує їх дію щодо всіх 10 кадастрових номерів земельних ділянок.

Крім іншого, сторонами договорів купівлі-продажу земельних ділянок є Вільнянська РДА в особі її правонаступника - Запорізької РДА, громадяни ОСОБА_52 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та TOB «БЗК». Ні ОСОБА_6 , ні ГО «Вольтерра» не є стороною договору. Вони не є навіть заінтересованою стороною, оскільки укладенням цих договорів не порушено їх прав та охоронюваних інтересів, і суд не навів жодного доводу на спростування цього. Визнання судом недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок не відповідає завданням цивільного судочинства, оскільки не призводить до відновлення порушеного або невизнаного права, так як укладенням цих договорів не порушено прав та охоронюваних інтересів позивачів. Навпаки, порушуються будь-які принципи пропорційності, легітимності, порушуються права співвідповідачів на розпорядження своєю власністю, порушується право власності Запорізької РДА на придбані земельні ділянки, при цьому визнанням недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок не досягається жодної легітимної мети.

Окрім того,судом першоїінстанції приприйнятті оскаржуваногорішення ненадано оцінкидоводам ТОB«БЗК» проте,що переліченідоговори купівлі-продажуземельних ділянокє оспорюваними правочинами.

В апеляційних скаргах ОСОБА_1 , ОСОБА_58 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 зазначають, що судом порушені норми процесуального права, неправильно застосовані норми матеріального права, має місце невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи, неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи, недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими, тому просять рішення суду скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

В обґрунтування апеляційних скарг зазначають що право ГО «Вольтерра» на звернення до суду не може бути абсолютним через те, що вона називає себе природоохоронною організацією, воно повинно призводити до відновлення порушеного чи оспорюваного права або інтересу, але натомість такі відсутні як у ГО «Вольтерра», так і у осіб, від імені яких вона виступає.

Також, скаржники не мають жодного відношення до порядку прийняття розпорядження Вільнянської РДА №69 від 01.03.2019 р. «Про викуп земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб, з метою подальшого надання цих земельних ділянок в оренду ТОB «БЗК» із зміною цільового призначення для розміщення та будівництва кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки» та його законності чи ні, наявності чи відсутності підстав для визнання його незаконним (недійсним) або його скасування, але будь-яких порушень їх прав та свобод з його прийняттям скаржники не вбачають. Стосовно ж процедури викупу земельних ділянок для суспільних потреб та подальшого укладення договорів купівлі-продажу, скаржники наголошують, що не мають претензій, оскільки їх права в цій процедурі не порушені.

ОСОБА_1 , ОСОБА_58 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 вказують, що не надавали повноважень ні ОСОБА_6 , ні ГО «Вольтерра» виступати від їх імені або для захисту їх інтересів щодо визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок, що колись перебували у їх власності, для суспільних потреб з метою подальшого надання цих земельних ділянок в оренду TOB «БЗК», про що ними було укладено з Вільнянською РДА відповідні договори купівлі-продажу. Ні ОСОБА_6 , ні ГО «Вольтерра» не є стороною договорів. Вони не є навіть заінтересованою стороною, оскільки укладенням цих договорів не порушено їх прав та охоронюваних інтересів, і суд першої інстанції не навів жодного доводу на спростування цього.

ОСОБА_1 , ОСОБА_58 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 також зазначають,що судомпри ухваленніоскаржуваного рішенняне наданооцінки доводамТОB«БЗК» проте,що переліченідоговори купівлі-продажуземельних ділянокє оспорюваними правочинами.

ОСОБА_4 також посилається в апеляційній скарзі на те, що її не було залучено до участі у справі як співвідповідача, чим порушено її права.

Інші учасники справи рішення суду не оскаржують.

Від представника ГО «Вольтерра» Кононенка Р.В. на адресу апеляційного суду надійшов відзив, у якому він просить залишити апеляційні скарги без задоволення, а оскаржуване рішення суду - без змін. Вказує, що оскаржуване рішення ухвалено відповідно до вимог статті 263 ЦПК України. Наведені в апеляційних скаргах доводи спростовуються доказами, які містяться в матеріалах справи.

Ухвалою Запорізького апеляційного суду від 07 червня 2023 року залучено на стадії апеляційного розгляду цієї справи як правонаступників померлого відповідача ОСОБА_50 , - ОСОБА_59 , ОСОБА_60 .

Заслухавши у судовому засіданні суддю-доповідача, пояснення учасників справи, перевіривши законністьі обґрунтованістьрішення судупершої інстанціїта обставинисправи вмежах доводівта вимогапеляційних скарг,суд апеляційноїінстанції вважає,що апеляційніскарги ТОВ«Біляївський збагачувальнийкомбінат», ОСОБА_1 , ОСОБА_61 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 слід залишити без задоволення,а рішеннясуду першоїінстанції-без змін,з таких підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 2ст. 367 ЦПК Українисуд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Згідност. 375 ЦПК Українисуд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Відповідно до частин 1, 2, 5статті 263 ЦПК Українисудове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Рішення суду першої інстанції відповідає зазначеним вище вимогам закону.

Так, ухвалюючи рішення про задоволення позову, суд виходив із доведеності та обґрунтованості вимог ОСОБА_6 та ГО «Вольтерра».

Апеляційний суд погоджується із вказаними висновками суду першої інстанції, так як вони відповідають обставинам справи і вимогам закону.

Стаття 15 ЦК України передбачає право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Об`єктом захисту є порушене, невизнане або оспорюване право чи цивільний інтерес, саме вони є підставою для звернення особи за захистом свого права із застосуванням відповідного способу захисту.

Відповідно до частини першої статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Частиною другою статті 16 ЦК України визначено способи здійснення захисту цивільних прав та інтересів судом.

Згідно частини першої ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Згідно статті 152 ЗК України держава забезпечує громадянам та юридичним особам рівні умови захисту прав власності на землю. Власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов`язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків. Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється, зокрема, шляхом визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі (частина 7статті 41 Конституції України).

Кожен зобов`язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки (стаття 41 Конституції України).

Екологічні інтереси населення можуть підлягати судовому захисту на підставі вищенаведених приписів Конституції України.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, 01.03.2019 головою Вільнянської районної державної адміністрації прийнято розпорядження № 69 «Про викуп земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб, з метою подальшого надання цих земельних ділянок в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» із зміною цільового призначення для розміщення та будівництва кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки».

Розпорядженням № 69 від 01.03.2019 встановлено, що земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних осіб та розташовані за межами населених пунктів на території Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, у встановленому законодавством порядку підлягають викупу для суспільних потреб з подальшим наданням цих земельних ділянок в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» із зміною цільового призначення для розміщення та будівництва кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки. Передбачено вжиття підготовчих заходів щодо викупу зазначених земельних ділянок; укладання від імені Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області договорів (угод), що стосуються викупу земельних ділянок з подальшим наданням їх в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» із зміною цільового призначення для розміщення та будівництва кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки; після оформлення та нотаріального посвідчення правочинів - договорів купівлі-продажу земельних ділянок, оформлення відповідних документів, що підтверджують попередню та повну сплату колишнім землевласникам викупної ціни за земельні ділянки, забезпечення державної реєстрації права власності держави, в особі Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області на відчужені земельні ділянки та переведення їх із земель приватної власності до земель державної власності, які будуть перебувати у запасі. Передбачено у 5-денний термін з дати видання розпорядження підготувати та надіслати власникам земельних ділянок, згідно додатку, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення їм особисто під розписку письмові повідомлення про викуп земельних ділянок для суспільних потреб. Запропоновано ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» забезпечити фінансування заходів щодо викупу або примусового відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб для суспільних потреб.

До Розпорядження № 69 від 01.03.2019 додано Додаток з «Переліком земельних ділянок, які викуповуються для суспільних потреб, для розміщення та будівництва кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки».

Розпорядженням голови Вільнянської районної державної адміністрації № 92 від 28.03.2019 року «Про внесення змін до розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації прийнято розпорядження № 69 від 01.03.2019 «Про викуп земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб, з метою подальшого надання цих земельних ділянок в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» із зміною цільового призначення для розміщення та будівництва кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки» змінено кадастровий номер «2321586100:01:001:0122», зазначений за порядковим номером 4 його додатка на кадастровий номер «2321586100:01:001:0001».

Розпорядженням голови Вільнянської районної державної адміністрації № 205 від 26.06.2019 «Про внесення змін до розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації прийнято розпорядження № 69 від 01.03.2019 «Про викуп земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб, з метою подальшого надання цих земельних ділянок в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» із зміною цільового призначення для розміщення та будівництва кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки» змінено прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки із кадастровим номером 2321586100:01:001:0122.

Розпорядженням № 284 від 14.08.2019 «Про внесення змін до розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації прийнято розпорядження № 69 від 01.03.2019 «Про викуп земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб, з метою подальшого надання цих земельних ділянок в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» із зміною цільового призначення для розміщення та будівництва кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки» змінено прізвище, ім`я та по батькові власника земельної ділянки, зазначеного за порядковим номером 5 його додатка.

На підставі розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації № 69 від 01.03.2019, головою Вільнянської районної державної адміністрації 28.03.2019 прийнято Розпорядження № 93 «Про затвердження викупної ціни земельної ділянки, яка перебуває у власності фізичної особи, для суспільних потреб».

Аналогічні розпорядження прийняті головою Вільнянської районної державної адміністрації 17.04.2019 № 115; 12.03.2019 № 79; 27.06.2019 № 208.

На виконання зазначених розпоряджень голови Вільнянської районної державної адміністрації, між Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» та власниками земельних ділянок укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок:

- 15.03.2019 укладено договір з ОСОБА_44 , зареєстрований в реєстрі за № 204, кадастровий номер земельної ділянки - 2321586100:01:001:0121 площею 3,9685 га;

- 19.03.2019 укладено договір з ОСОБА_1 , зареєстрований в реєстрі за № 218; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0127 площею 3,9684 га;

- 18.03.2019 укладено договір з ОСОБА_2 , зареєстрований в реєстрі за № 213; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0124 площею 3,97 га;

- 29.03.2019 укладено договір з ОСОБА_45 , зареєстрований в реєстрі за № 280; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0001 площею 3,97 га;

- 18.03.2019 укладено договір з ОСОБА_46 , зареєстрований в реєстрі за № 214; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0120 площею 3,9672 га;

- 04.07.2019 укладено договір з ОСОБА_4 , зареєстрований в реєстрі за № 685; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0122 площею 3,9687 га;

- 18.04.2019 укладено договір з ОСОБА_47 , зареєстрований в реєстрі за № 642; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0125 площею 3,9687 га;

- 19.03.2019 укладено договір з ОСОБА_62 , зареєстрований в реєстрі за № 230; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0126 площею 3,9686 га;

- 15.03.2019 укладено договір з ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 209; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0130 площею 3,9686 га;

- 19.03.2019 укладено договір з ОСОБА_49 , зареєстрований в реєстрі за № 221; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0134 площею 3,9685 га.

Позивачу ОСОБА_6 на праві приватної власності належить земельна ділянка загальною площею 3,97 га з кадастровим номером 2321586100:01:001:0123, розташована в Запорізькій області, Запорізькому (Вільнянському) районі, на території Павлівської сільської ради. Зазначена земельна ділянка отримана ним в порядку спадкування після смерті матері ОСОБА_63 , що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за заповітом, виданим 31.07.2019 року Вільнянською державною нотаріальною конторою Запорізької області, рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 31.07.2019, індексний номер 48027960. Категорія земель землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

До «Переліку земельних ділянок, які викуповуються для суспільних потреб, для розміщення та будівництва кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки» (додаток до Розпорядження від 01.03.2019 року № 69) включена земельна ділянка з кадастровим номером 2321586100:01:001:0123, яка є власністю позивача ОСОБА_6 .

З огляду на встановлені обставини колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що ОСОБА_6 звернувся до суду за захистом порушеного права, що відповідає вимогам ст. 4 ЦПК України.

З матеріалів справи також вбачається, що Громадська організація «Вольтерра» створена для захисту прав та охоронюваних законом інтересів жителів м. Вільнянська Запорізького (Вільнянського) району Запорізької області в сфері дотримання органами влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами екологічної безпеки; дотримання вимог екологічного, земельного законодавства (у тому числі при розміщенні та будівництві кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки); задоволення суспільних інтересів. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань, ГО «Вольтерра» представляє інтереси та захищає права чи охоронювані законом інтереси жителів м. Вільнянськ Запорізького (Вільнянського) району Запорізької області в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, в судах (п. 2.4.2 Статуту).

Як встановлено судом, захищаючи свої конституційні права, мешканці м. Вільнянська Запорізького (Вільнянського) району Запорізької області виступали проти розміщення на їх території кар`єру по видобуванню каоліну, його збагачення та переробки, що підтверджується: резолюцією мирної акції протесту проти «розміщення на території Вільнянського району Запорізької області ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» кар`єру із збагачення і переробки каоліну з комплексом будівель та споруд на території Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області за межам населених пунктів» від 17.08.2018 (з підписними листами); резолюцією зборів громади від 23.08.2018 (з підписними листами); зверненнями до Запорізької обласної ради, Вільнянської міської ради, Вільнянської районної державної адміністрації, Голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_64 ; зверненнями жителів м. Вільнянська та Вільнянського району Запорізької області до ГО «Вольтерра» за захистом їх екологічних прав; висновком експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи № 0006 від 20.04.2022 року (за матеріалами кримінального провадження № 62021000000000956).

03 березня 2021 року на засіданні правління ГО «Вольтерра» було прийнято рішення звернутися до суду з позовними заявами, в тому числі «про визнання незаконним (недійсним) та скасування Розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації № 69 від 01.03.2019; визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок».

Для забезпечення належної реалізації екологічних прав, Громадська організація «Вольтерра» звернулася до суду в інтересах жителів м. Вільнянська Запорізького (Вільнянського) району Запорізької області учасників ГО «Вольтерра» - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_65 , ОСОБА_34 .

Як правильно встановив суд першої інстанції, громадяни, в чиїх інтересах пред`явлено позов ГО «Вольтерра», є її членами, що підтверджується протоколами № 4 від 04.03.2021 та № 5 від 01.09.2021 засідання правління ГО «Вольтерра».

Суд дійшов вірного висновку, що ГО «Вольтерра» є природоохоронною організацією, яка відповідно до положень Орхуської конвенції, яка ратифікована Законом України від 06.07.1999 № 832-ХІУ, Законів України «Про охорону навколишнього середовища», «Про громадські об`єднання», а також відповідно до свого статуту має право на представництво в суді екологічних інтересів суспільства та окремих його членів з метою захисту порушених екологічних прав людини та громадянина, усунення порушень вимог екологічного законодавства. Право на захист порушеного конституційного права на безпечне довкілля належить кожному та може реалізовуватись як особисто, так і шляхом участі представника громадськості, яким у цьому випадку є ГО «Вольтерра».

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження об`єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об`єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану (частини 4, 5 статті 41 Конституції України).

Правові, організаційні та фінансові засади регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі відчуження земельних ділянок, інших об`єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності врегульованіЗаконом України «Про відчуження земельних ділянок, інших об`єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» №1559-VІ від 17.11.2009р. (далі - Закон № 1559-VІ).

Відповідно достатті 1Закону №1559-VІ суспільна необхідність - обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади виключна необхідність, для забезпечення якої допускається примусове відчуження земельної ділянки, інших об`єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, у встановленому законом порядку.

За положеннями частини 3статті 4 Закону№ 1559-VІ примусове відчуження земельних ділянок, інших об`єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості на підставі та в порядку, встановлених законом.

Частиною 1статті 15 Закону № 1559-VІ, серед іншого, передбачено, що у разі неотримання згоди власника земельної ділянки, інших об`єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з викупом цих об`єктів для суспільних потреб зазначені об`єкти можуть бути примусово відчужені у державну чи комунальну власність лише як виняток з мотивів суспільної необхідності і виключно під розміщення, зокрема, об`єктів, пов`язаних із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення.

Згідно ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Статтею 43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» визначено, що акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, Законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та постановам Верховної Ради України, прийнятим відповідно до Конституції та законів України, актам Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду. За ст. 50 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти інших посадових осіб, які призначаються ними, можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до закону.

Як правильно встановлено судом, в оскаржуваному Розпорядженні голови Вільнянської районної державної адміністрації № 69 від 01.03.2019 року не зазначено в чому полягає «суспільна потреба». При розгляді справи у суді першої інстанції наявність «суспільної потреби» представниками Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області та ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» обґрунтовувалася тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» каолін, видобуток якого планував здійснювати ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат», входить до переліку корисних копалин загальнодержавного значення.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 16.06.2020 року в постанові по справі № 852/2а-9/19 за позовом Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області до ОСОБА_6 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат», «про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та зобов`язання вчинити дії», встановив, що Вільнянською районною державною адміністрацією не мотивовано, в чому полягає загальнодержавний інтерес, який обумовлює виключну необхідність примусового відчуження земельної ділянки позивачем, а саме по собі розташування на ній корисних копалин загальнодержавного значення не свідчить про наявність такого інтересу. До того ж, ініціатором викупу (відчуження) земельної ділянки виступає приватне підприємство, яке здійснює господарську діяльність, пов`язану з видобуванням корисних копалин для забезпечення власних комерційних інтересів, що свідчить в першу чергу про комерційний характер такої ініціативи. Суд зазначає, що основні підстави відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності переслідують саме інтереси суспільства. В даному випадку примусове відчуження спірних земельних ділянок переслідує перш за все забезпечення приватних комерційних інтересів ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат», що свідчить про комерційний характер такої ініціативи, а не суспільний».

У зазначеній постанові Верховного Суду від 16.06.2020 по справі № 852/2а-9/19 суд дійшов висновку, «що позивачем (Вільнянською районною державною адміністрацією) не доведено наявність суспільної необхідності відчуження земельної ділянки відповідача ( ОСОБА_6 ), а також те, що непорушне право приватної власності відповідача ( ОСОБА_6 ) в цьому випадку має зазнавати обмеження. Задоволення заявленого позову за фактичних обставин справи призведе до втручання в мирне володіння майном відповідача ( ОСОБА_6 ) не відповідно до «умов передбачених законом», тобто спричинить свавільне позбавлення його права на майно. В даному випадку викуп земельної ділянки не відповідає легітимній меті, яка встановлена національним законодавством. Аналогічний правовий висновок викладено в постанові Верховного Суду від 13.02.2019 у справі № 874/4/17.

При ухваленні оскаржуваного рішення суд дійшов вірного висновку, що розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації № 69 від 01.03.2019 не відповідає принципу правової визначеності та законності, є втручанням в право власності позивача ОСОБА_6 , направлене на свавільне позбавлення його права на майно.

Велика Палата Верховного Суду (постанова від 23.11.2021 року № 359/3373/16-ц) зазначає, що рішення органу державної влади чи місцевого самоврядування, за умови його невідповідності закону, не тягне тих юридичних наслідків, на які воно спрямоване.

Колегія погоджується з висновком суду, що розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації № 69 від 01.03.2019 року не відповідає вищенаведеним нормам Конституції України, Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об`єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»; ст. 150 ЗК України (в редакції, яка діяла на момент прийняття розпорядження), є таким, що прийняте з перевищенням повноважень, передбачених Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

Правочином єдія особи,спрямована нанабуття,зміну абоприпинення цивільнихправ таобов`язків(ч.1ст.202ЦК України).Статтею 203ЦК Українивстановлено загальнівимоги,додержання якихє необхіднимдля чинностіправочину,зокрема: містправочину неможе суперечитицьому Кодексу,іншим актамцивільного законодавства,а такожінтересам державиі суспільства,його моральнимзасадам;особа,яка вчиняєправочин,повинна матинеобхідний обсягцивільної дієздатності; волевиявленняучасника правочинумає бутивільним івідповідати йоговнутрішній волі; правочинмає вчинятисяу формі,встановленій законом; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Частиною 1ст.215ЦК Українипередбачено,що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Зміст договору, укладеного на підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, обов`язкового для сторін (сторони) договору, має відповідати цьому акту (ч. 1 ст. 648 ЦК України).

Велика Палати Верховного Суду в постанові від 10.04.2019 у справі № 587/2135/16-ц (п. 58); від 15.01.2020 у справі № 587/2326/16-ц (пункт 42); від 19.02.2020 у справі № 387/515/18 (пункт 49) висловилася з приводу того, що вимогу про визнання правочину недійсним може заявити особа, яка не є стороною відповідного правочину. Крім учасників правочину (сторін договору) позивачем у справі про визнання недійсним правочину може бути будь-яка заінтересована особа, чиї права та охоронювані законом інтереси порушує цей правочин (ч. 3 ст. 215 ЦК України).

Розглядаючи справи у спорах про визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельних ділянок, суди повинні з`ясовувати питання чинності рішень (розпоряджень), на підставі яких було укладено такі договори.

Як зазначалося вище, на підставі Розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації № 69 від 01.03.2019 «Про викуп земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб, з метою подальшого надання цих земельних ділянок в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат» із зміною цільового призначення для розміщення та будівництва кар`єру по видобуванню корисних копалин (каоліну), його збагачення та переробки» між Вільнянською районною державною адміністрацією, власниками земельних ділянок, ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок:

- Договір від 15.03.2019, укладений між ОСОБА_44 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 204; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0121 площею 3,9685 га;

- Договір від 19.03.2019, укладений між ОСОБА_1 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 218; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0127 площею 3,9684 га;

- Договір від 18.03.2019, укладений між ОСОБА_2 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 213; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0124 площею 3,97 га;

- Договір від 29.03.2019, укладений між ОСОБА_45 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 280; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0001 площею 3,97 га;

- Договір від 18.03.2019, укладений між ОСОБА_46 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 214; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0120 площею 3,9672 га;

- Договір від 04.07.2019, укладений між ОСОБА_4 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 685; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0122 площею 3,9687 га;

- Договір від 18.04.2019, укладений між ОСОБА_47 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 642; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0125 площею 3,9687 га;

- Договір від 19.03.2019, укладений між ОСОБА_62 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 230; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0126 площею 3,9686 га;

- Договір від 15.03.2019, укладений між ОСОБА_5 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 209; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0130 площею 3,9686 га;

- Договір від 19.03.2019, укладений між ОСОБА_49 , Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Товариством з відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», зареєстрований в реєстрі за № 221; кадастровий номер земельної ділянки 2321586100:01:001:0134 площею 3,9685 га.

Колегія зазначає, що оскільки суд дійшов висновку про незаконність розпорядження голови Вільнянської районної державної адміністрації № 69 від 01.03.2019, на підставі якого були укладені оспорювані договори купівлі-продажу земельних ділянок, висновок про те, що вимоги про визнання недійсними вищезазначених договорів підлягають задоволенню, також є правильним.

Доводи апеляційних скарг представника ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» та ОСОБА_4 про те, що остання не була залучена до участі у справі в якості співвідповідача, що є порушенням норм ЦПК України, спростовані під час апеляційного розгляду справи. Так, ухвалою Вільнянського районного суду Запорізької області від 26 вересня 2022 року ОСОБА_4 , серед інших, була залучена до участі у справі як співвідповідач (т. 3, а.с. 71-73). Також вказаною ухвалою було визначено співвідповідачам п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали для подання відзиву на позовну заяву. Роз`яснено, що позивачі протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позовну заяву мають право подати до суду відповідь на відзив, та інше.

Що стосується направлення ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» уточненої позовної заяви від 22.09.2022 року, копія вказаної заяви була направлена ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» (т. 3, а.с. 56).

Посилання вапеляційній скарзіна те,що ОСОБА_51 є членомГО «Вольтерра», в інтересах якого подано позов, при цьому він був допитаний в якості свідка, не спростовують висновків суду та не є підставою для скасування оскаржуваного рішення.

За своїм змістом решта доводів апеляційних скарг ТОВ «Біляївськийзбагачувальний комбінат», ОСОБА_1 , ОСОБА_61 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , зокрема, щодо права ГО «Вольтерра», її членів, ОСОБА_6 на звернення до суду з позовом, щодо преюдиційності постанов Верховного Суду від 16.06.2020 року по справі № 852/2а-9/19, Запорізького окружного адміністративного суду від 10.06.2019 року у справі № 280/1151/19, належності частини ґрунтового покрову земельних ділянок до особливо цінних земель, щодо оцінкисудом доводів,що переліченідоговори купівлі-продажуземельних ділянокє оспорюваними правочинами, зводяться до повторень заперечень проти позову, незгоди з рішенням суду першої інстанції, незгоди з наданою судом оцінкою зібраних у справі доказів та встановлених на їх підставі обставин, тобто стосуються переоцінки доказів, яким була надана належна оцінка судом, і не спростовують правильність висновків суду першої інстанції, яким у повному обсязі з`ясовані обставини справи, доводи сторін перевірені та їм дана належна оцінка. Колегія суддів вважає, що в силу положень частини третьої статті 89 ЦПК України судом першої інстанції всебічно, повно та об`єктивно надано оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному окремому доказу, а підстави їх врахування чи відхилення є мотивованими.

Порушень норм процесуального права, що призвели до неправильного вирішення справи, а також обставин, які є обов`язковими підставами для скасування судового рішення, апеляційний суд не встановив.

Суд першої інстанції повно і всебічно дослідив і оцінив обставини у справі та правильно визначив характер спірних правовідносин і закон, який їх регулює та застосував норми права, які регулюють ці правовідносини, вирішив спір з урахуванням меж заявлених вимог та конкретних обставин справи на підставі наданих сторонами доказів з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Відповідно до рішення «Проніна проти України» № 63566/00, §23, ЄСПЛ, від 18 липня 2006 року, п. 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ) зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент.

Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пунктом 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (SERYAVIN AND OTHERS v. UKRAINE (Серявін та інші проти України), №4909/04, §58, ЄСПЛ, від 10 лютого 2010 року).

При цьому апеляційний суд враховує, що як неодноразово вказував Європейський суд з прав людини, право на вмотивованість судового рішення сягає своїм корінням більш загального принципу, втіленого вКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який захищає особу від сваволі; рішення національного суду повинно містити мотиви, які достатні для того, щоб відповісти на істотні аспекти доводів сторони (пункти 29, 30 рішення ЄСПЛ від 09 грудня 1994 року у справі «РуїзТоріха проти Іспанії»). Це право не вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, використаний стороною; більше того, воно дозволяє судам вищих інстанцій просто підтримати мотиви, наведені судами нижчих інстанцій, без того, щоб повторювати їх (пункт 2 рішення ЄСПЛ від 27 вересня 2001 року у справі «Гірвісаарі проти Фінляндії»).

Щодо судових витрат, то відповідно до підпунктів "б" та "в" пункту 4 частини 1 статті 382 ЦПК України суд апеляційної інстанції повинен вирішити питання про новий розподіл судових витрат, понесених у зв`язку з розглядом справи у суді першої інстанції, - у випадку скасування або зміни судового рішення, та про розподіл судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції.

Оскільки апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, підстав для нового розподілу судових витрат, понесених у зв`язку з розглядом справи у суді першої інстанції, а також розподілу судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції, немає.

Керуючись ст.ст. 367,374,375,381-384, 389, 390 ЦПК України, апеляційний суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційні скаргиТовариства з обмеженою відповідальністю «Біляївський збагачувальний комбінат», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 залишити без задоволення.

Рішення Вільнянського районного суду Запорізької області від 17 січня 2023 рокуу цій справі залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, проте може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту постанови.

Повний текст постанови складений 24 липня 2023 року.

Головуючий Д.А. Трофимова

Судді: В.Ю. Бєлка

Е.А.Онищенко

Дата ухвалення рішення11.07.2023
Оприлюднено01.08.2023

Судовий реєстр по справі —314/1409/21

Ухвала від 09.11.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Сердюк Валентин Васильович

Ухвала від 04.10.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Сердюк Валентин Васильович

Ухвала від 04.10.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Сердюк Валентин Васильович

Ухвала від 04.10.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Сердюк Валентин Васильович

Ухвала від 04.10.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Сердюк Валентин Васильович

Ухвала від 04.10.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Сердюк Валентин Васильович

Ухвала від 04.10.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Сердюк Валентин Васильович

Ухвала від 11.09.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Сердюк Валентин Васильович

Ухвала від 11.09.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Сердюк Валентин Васильович

Ухвала від 11.09.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Сердюк Валентин Васильович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні