Рішення
від 18.08.2023 по справі 907/382/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Коцюбинського, 2А, м. Ужгород, 88000, e-mail: inbox@zk.arbitr.gov.ua, вебадреса: http://zk.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" серпня 2023 р. м. УжгородСправа № 907/382/23

Суддя Господарського суду Закарпатської області Ремецькі О.Ф.,

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження матеріали справи

№907/382/23

за позовом Приватного акціонерного товариства "Закарпаттяобленерго", с. Оноківці

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТТУРИСТ», м. Ужгород

про стягнення суми 25 069,18 грн.

Без повідомлення (виклику) учасників справи.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до Господарського суду Закарпатської області з позовом до відповідача про стягнення суми 25 069,18 грн. вартості необлікованої електричної енергії, посилаючись на порушення відповідачем умов укладеного Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 234005 від 27.07.2020 р. та положень ст.193 Господарського кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Згідно з ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України малозначними справами є, зокрема, справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Згідно з ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

З огляду на наведене, оскільки справа №907/382/23, не є складною в розумінні норми ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, суд здійснює розгляд даної справи у порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи, що характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі (з огляду на заявлені предмет та підстави позову) не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи, суд дійшов висновку про розгляд справи без повідомлення учасників справи.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 15.05.2023 р. суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі, справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами; визначено відповідачу строк для подання відзиву на позов - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали та для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо така буде подана) - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив; попереджено відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України); встановлено строк для подання позивачем відповіді на відзив - протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов.

Частиною 5 статті 176 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини четвертої статті 120 цього Кодексу.

Ухвала суду від 15.05.2023 р., була надіслана відповідачу 15.05.2023 р. рекомендованим листом, що підтверджується відтиском печатки про відправлення на зворотному боці ухвали, на адресу місцезнаходження відповідача, вказану у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та як вбачається з відстеження поштового відправлення №8850101771833 отримана відповідачем 18.05.2023 р.

Згідно з пунктом 3 частини 6 статті 242 Господарського процесуального кодексу України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення.

Відповідачем Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТТУРИСТ», на виконання вимог ухвали від 15.05.2023 р. подано до суду відзив на позовну заяву позивача. В поданому відзиві представник відповідача вказує на не згоду з позовними вимогами та просить суд відмовити у задоволенні позову в повному обсязі.

В обґрунтування своєї позиції представник відповідача зокрема вказує на те, що ні безоблікового споживання електричної енергії, ні самовільного підключення до об`єктів електроенергетики, ні споживання електричної енергії без засобів вимірювальної техніки не відбулося.

Так за твердженням представника відповідача 02.06.2021 р. інспекторами ПАТ «Закарпаттяобленерго» було складено Акт про порушення № 129467 з незрозумілих для нас причин, оскільки всі роботи були виконані згідно погодженого ПАТ «Закарпаттяобленерго» проекту, самовільної заміни трансформаторів струму не відбулося, звинувачення у цьому є неоправданими.

У поданій позивачем відповіді на відзив, представник позивача не погоджується з доводами представника відповідача та вказує на те, що відповідач у своєму відзиві на позовну заяву підміняє поняття «погоджено виконати заміну трансформаторів струму» на поняття «заміна трансформаторів струму, яка відбулася на підставі проектного рішення».

Крім того, представник позивача звертає увагу на те, що в даному випадку, виявлене порушення у відповідача, а саме, зірвання пломби з трансформаторів струму та самовільна їх заміна, відноситься до такого типу порушення як інші дії споживача, які призвели до зміни показів засобів вимірювальної техніки та є окремим (самостійним) видом порушення ПРРЕЕ, а відтак підпадає під застосування вимог ПРРЕЕ щодо здійснення визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії.

У частині 8 статті 252 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази та письмові пояснення, викладені сторонами, суд-

ВСТАНОВИВ:

З 01 січня 2019 року ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (далі - Товариство, Оператор системи розподілу, Позивач) є учасником ринку електричної енергії - оператором системи розподілу та не провадить господарську діяльність з постачания електричної енергії споживачам.

Частиною 4 ст. 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено, що оператор системи розподіли надає пocлуги з розподілу електричної енергії на підставі договорів про надання послуг з розподілу. Договори про надання послуг з розподілу є публічними договорами приєднання та укладаються на основі типових договорів, форма яких затверджується Регулятором.

27.07.2020 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Закарпаттурист" (далі - ТОВ "Закарпаттурист", Споживач, Відповідач) Приватним акціонерним товариством "Закарпаттяобленерго" (далі - позивач, ПрАТ «Закарпаттяобленерго») укладено договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії від 27.07.2020 р. за № 234005, додатком №1 до якого є заява - приєднання від 27.07.2020 р. та додатком №2 є паспорт точки розподілу.

Згідно п. 2.1. глави 2 «Предмет Договору» цього договору, Оператор системи надає Споживачу послуги з розподілу (передачі) електричної енергії, параметри якості якої відповідають показникам, визначеним Кодексом системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, та Кодексу систем розподілу затвердженого постановою HKPEKH від 14 березня 2018 року № 310, за об`єктом споживача, технічні параметри якого фіксуються в Паспорті точки розподілу за об`єктом споживача, який є додатком 2 до цього договору, та в особовому рахунку Споживача, облікових базах даних Оператора системи.

Згідно заяви-приєднання від 27.07.2020 р. - Додаток 1 до договору про розподіл від 27.07.2020 р., ПрАТ «Закарпаттяобленерго» приєднало 1 об`єкт споживача ТОВ "Закарпаттурист" "будівля спального корпусу №1", технічні параметри якого зафіксовано в Паспорті точки розподілу - Додаток №2 до договору про розподіл від 27.07.2020 р.

Відповідно до п. 8.9. глави 8 Договору у разі виявлення однією із Сторін порушень умов Договору іншою стороною, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох Сторін у двох примірниках Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акту, має право внести до акту свої зауваження.

01.06.2021 року під час проведення технічної перевірки з метою визначення відповідності нормативно-технічним документам стану вузла обліку електричної енергії, схеми його підключення, перевірки дотримання споживачами Правил роздрібного ринку електричної енергії, та виявлення можливих позаоблікових підключень, працівниками ПрАТ «Закарпатгяобленерго» - провідним інженером Ужгородського МРЕМ Рябак І.І. провідним інженером ОСОБА_1 , провідним інженером ОСОБА_2 та економістом ОСОБА_3 , за участі споживача - Заступника директора ТОВ "Закарпаттурист" Корпош О.І., на об`єкті «спальний корпус 1,2» за адресою: м. Ужгород, вул. Кошицька, 30, було виявлено порушення п.5.5.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме: «Зірвана пломба з відбитками тавр оператора системи розподілу на трансформаторах струму - № С58980985. Самовільна заміна вимірювальних трансформаторів струму".

У зв`язку з виявленням вказаного порушення, вищезазначеними працівниками ПрАТ «Закарпаттяобленерго», у відповідності до вимог п.8.2.5 глави 8.2. ПРРЕЕ, в присутності представника споживача - Заступника директора ТОВ "Закарпаттурист" Корпош О.І., було складено Акт про порушення від 02.06.2021 року за № 129467.

Акт про порушення №129467 складений та підписаний у двох примірниках працівниками ПрАТ «Закарпаттяобленерго» - провідним інженером Ужгородського МРЕМ Рябак І.І. провідним інженером ОСОБА_1 , провідним інженером ОСОБА_2 та економістом ОСОБА_3 , які є належним чином уповноваженими працівниками позивача, до компетенції яких належить складання актів про порушення при виявленні фактів розкрадання електричної енергії.

Про час, дату і місце засідання комісії щодо розгляду Акта про порушення № 129467 споживача, повідомлено в самому Акті про порушення. Так, в п. 11 Акта про порушення № 129467 вказано, що «комісія оператора системи з розгляду складеного акта про порушення буде проводити засідання 15.06.2021 року з 10 год. за адресою: м. Ужгород, вул. Електрозаводська, буд. 4. На засідання комісії запрошується споживач або уповноважена ним особа. У разі неявки на засідання комісії цей акт розглядається без участі споживача або уповноваженої ним особи.». Копію Акта про порушення № 129467 було вручено представником ПрАТ «Закарпаттяобленерго» представнику споживача - Корпош О.І.

Оскільки на вказані у Акті про порушення № 129467 час та дату засідання комісії по розгляду актів - 15.06.2021 р. з 10.00 год. Відповідач (або уповноважена ним особа) не з`явився, ПрАТ «Закарпаттяобленерго» було перенесено розгляд такого на іншу дату - 22.07.2021 року, про що споживачу вручено повідомлення № 29/540-16 від 15.07.2021 року, в якому наявна відмітка про отримання такого Відповідачем.

22.07.2021 року, на виконання вимог п.8.2.6. глави 8.2. ПРРЕЕ, Комісією з розгляду Актів без участі споживача, було розглянуто Акт про порушення від 02.06.2021 року за № 129467 та прийнято рішення, оформлене протоколом № 5 від 22.07.2021р.

За наслідками розгляду Акта про порушення № 129467 та результатами проведених розрахунків комісією Ужгородської філії з розгляду актів визначено обсяг та вартість необлікованої електричної енергії, що становить: 102 770 кВт. год. і склало суму 418 296.96 грн.

Копію протоколу № 5 від 02.06.2020 р., розрахунок за Актом про порушення № 126181 від 06.04.2020 р. та рахунок було направлено споживачу Позивачем рекомендованим листом 23.07.2021 р.

Відповідно, у протоколі №5 від 22.07.2021 зазначено, що у разі незгоди з рішенням комісії Ужгородської філії з розгляду актів про порушення, споживач має право звернутися до Обласної комісії ПрАТ «Закарпаттяобленерго», або оскаржити рішення комісії у суді.

Скориставшись наданим правом, представник споживача на адресу ПрАТ «Закарпаттяобленерго» направив лист за №58 від 04.08.2021 р. (Bx.№4296/154-42 від 05.08.2021 року) з проханням скасувати Протокол №5 від 22.07.2021 та Акт про порушення №129467 від 02.06.2021 року.

У відповідь на дане звернення, ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 13.08.2021 року було направлено повідомлення за вих. № 154-25/5296 про те, що засідання Обласної комісії з розгляду актів про порушення ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (далі Обласна комісія) призначено на 20.08.2021 о 11:00 год., а також зазначено, що у разі неявки на засідання Обласної комісії, Акт про порушення буде розглянуто без участі представника споживача.

Відповідно, вказаний акт було розглянуто комісією ПрАТ "Закарпаттяобленерго" по розгляду актів про порушення (далі- обласна комісія), яка утворена на підставі наказу Товариства №41 від 19.02.2019 р.

Так. 20.08.2021р. Обласна комісія Товариства, на підставі письмового звернення представника споживача в.о. директора ТзОВ "Закарпаттурист" Корпоша О.І. за №58 від 04.08.2021 р. (Bx.№4296/154-42 від 05.08.2021 р.), вирішила: 1. Акт про порушення від 02.06.2021 р. № 129467 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» вважати таким, що відповідає вимогам ПРРЕЕ; 2. Рішення Комісії по розгляду Актів про порушення Ужгородської філії, оформлене Протоколом від 22.07.2021 року за №5, змінити, здійснивши перерахунок обсягу недооблікованої електричної енергії по Акту про порушення від 02.06.2021 року №129467 із застосуванням наступних вихідних даних Р дог. 218 кВт; К вик. 0,6; t 24 год.; період для проведення нарахувань встановити із 01.06.2021 року по 02.06.2021 року. 3. Рахунок за недообліковану енергію від 22.07.2021 року №234005/7/1 по Акту порушення від 06.04.2020 № 126181 вважати таким, що не підлягає оплаті; 4. Провести розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної енергії по Акту про порушення від 02.06.2021 року № 129467 ПрАТ "Закарпаттяобленерго" згідно вихідних даних, визначених у пункті 2 даного Протоколу; 5. Забезпечити вручення споживачу рахунку на оплату вартості необлікованої електричної енергії по Акту про порушення від 02.06.2021 року №129467 ПрАТ "Закарпаттяобленерго" 6. Забезпечити доведення рішення Обласної комісії до відома керівництва Ужгородської філії та споживача. 7. Встановити, що у разі незгоди з рішенням Обласної комісії, споживач має право оскаржити його у встановленому законодавством порядку в суді. Вищевказане рішення обласної комісії оформлено Протоколом №75-08/2021 від 20.08.2021 р.

Додатком 1 до вказаного Протоколу №75-08/2021 є Розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної енергії за Актом про порушення №129467 від 02.06.2021 за період з 01.06.2021 р. по 02.06.2021 р. Згідно з зазначеного розрахунку, всього до сплати було визначено 5 999 кВт год на суму 25 069,18 грн.

3 даним розрахунком представник споживача за довіреністю ТОВ "Закарпаттурист" Корпош О.І. ознайомився та отримав, що підтверджується його власноручним підписом. Крім того, представник Відповідача за довіреністю отримав рахунок-фактуру за договором №234005 від 20..08.2021 по акту №129467 від 02.06.2021 р., про що свідчить його особистий підпис на примірнику Позивача.

Оскільки відповідачем визначену суму завданих збитків сплачено у добровільному порядку не було, позивач звернувся до суду з вимогою про стягнення з відповідача суму 25 069,18 грн. вартості необлікованої електричної енергії.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для стягнення з відповідача на користь позивача суми 25 069,18 грн. за спожиту та необліковану електричну енергію., що утворилась в наслідок порушення п. 5.5.5 ПРРЕЕ, а саме: «Зірвана пломба з відбитками тавр оператора системи розподілу на трансформаторах струму - № С58980985. Самовільна заміна вимірювальних трансформаторів струму".

Відносини між учасниками ринку електричної енергії, у тому числі і ті, що пов`язані з розподілом електричної енергії регулюються, зокрема, Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі - ЗУ «Про ринок електричної енергії»), Правилами роздрібного ринку електричної енергії (далі - ПРРЕЕ, Правила), затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) від 14.03.2018 р. №312, Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. №310, Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. за №311, іншими нормативно - правовими актами у галузі електроенергетики, та договорами, що укладені між відповідними учасниками такого ринку.

Згідно з ч. 2 ст. 216 Господарського кодексу України (далі - ГК України) застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих внаслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання.

Статтею 235 ГК України передбачено, що за порушення господарських зобов`язань до суб`єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватися оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов`язання, що використовуються самими сторонами зобов`язання в односторонньому порядку.

Відповідно до ст. 237 ГК України підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення господарського зобов`язання другою стороною. Оперативно-господарські санкції застосовуються стороною, яка потерпіла від правопорушення, у позасудовому порядку та без попереднього пред`явлення претензії порушнику зобов`язання.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, правовідносини сторін ґрунтуються на договорі споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на підставі факту споживання електричної енергії та регулюються у тому числі Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 р. №312.

Згідно з ч. 4 ст. 46 ЗУ «Про ринок електричної енергії» оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на підставі договорів про надання послуг з розподілу. Договори про надання послуг з розподілу є публічними договорами приєднання та укладаються на основі типових договорів, форма яких затверджується Регулятором.

Відповідно до абз. 1 та 2 п. 1.2.15 ПРРЕЕ, укладення, внесення змін, продовження строку дії чи розірвання будь-якого із договорів, передбаченого цими Правилами, здійснюється відповідно до вимог законодавства та цих Правил.

Для договорів, які укладаються шляхом приєднання до умов договору, укладення договору можливе шляхом підписання заяв-приєднань, оплати виставленого рахунку, споживання будь-якого обсягу електричної енергії (за умови відсутності направлених заперечень щодо договірних умов в цілому чи частково) через особистий кабінет в електронній формі (в установленому законодавством порядку).

Відповідно до пп.1 та пп.2 п.6.2. договору про розподіл, Споживач зобов`язується виконувати умови цього договору та забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх внутрішніх електромереж, електроустановок та електроприладів.

Згідно з пп.7 п.7.1. договору про розподіл, Оператор системи має право складати акти про невідповідність дій (бездіяльності) Споживача умовам договору про розподіл електричної енергії та порушення вимог законодавства України в електроенергетиці.

Відповідно до п. 8.6. договору про розподіл, у разі порушення розрахункового обліку з вини Споживача Споживач сплачує Оператору системи вартість необлікованої електричної енергії, визначену відповідно до вимог ПРРЕЕ.

Згідно з п. 8.9. договору про розподіл, у разі виявлення однією із Сторін порушень умов договору іншою Стороною, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох Сторін у двох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право внести до акта свої зауваження. Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов`язана попередити іншу Сторону про необхідність складення акта. Сторона, яка здійснила таке порушення, не може без поважних причин відмовитись від складення та підписання відповідного акту.

Відповідно до абз.1 та абз.2 п.8.2.5. ПРРЕЕ, уразі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником оператора системи, від якого споживач одержує електричну енергію, порушень цих Правил, у тому числі фактів безоблікового споживання електричної енергії, на місці виявлення порушення у присутності споживача (представника споживача) або іншої особи, яка допустила представників оператора системи на об`єкт (територію) споживача для проведення перевірки (за умови посвідчення цієї особи), оформлюється акт про порушення згідно з формою, наведеною в додатку 8 до цих Правил.

Абзацом 4 п.1.1.2 ПРРЕЕ визначено, що акт про порушення - документ установленої форми, який складається для фіксації факту порушення на об`єкті споживача цих Правил та який є підставою для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії.

Матеріалами справи встановлено, а відповідачем належними та допустимими доказами не спростовано доводи позивача щодо відповідності складання акту про порушення правил користування електричною енергією.

Як вбачається з Акту про порушення останній було складено та підписано у двох примірниках працівниками ПрАТ «Закарпаттяобленерго» - провідним інженером Ужгородського МРЕМ Рябак І.І. провідним інженером ОСОБА_1 , провідним інженером Семенніков С.С. та економістом Мельник Н.Г, які є належним чином уповноваженими працівниками позивача, до компетенції яких належить складання актів про порушення при виявленні фактів розкрадання електричної енергії.

В даному Акті зазначено зміст виявленого порушення, містяться посилання на відповідні пункти ПРРЕЕ, зазначено всі дані, що є необхідними та достатніми для визначення обсягу недорахованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків. Всі рядки та графи даного Акту заповнені шляхом внесення відповідних записів чи вчинення прочерку, якщо інформація в такі рядки та графи не вносилася. Тобто, позивачем забезпечено фіксування та відображення в Акті про порушення всіх необхідних для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії параметрів.

Відповідно, вказаний акт було розглянуто комісією ПрАТ "Закарпаттяобленерго" по розгляду актів про порушення (далі- обласна комісія), яка утворена на підставі наказу Товариства №41 від 19.02.2019 р.

Так. 20.08.2021р. Обласна комісія Товариства, на підставі письмового звернення представника споживача в.о. директора ТзОВ "Закарпаттурист" Корпоша О.І. за №58 від 04.08.2021 р. (Bx.№4296/154-42 від 05.08.2021 р.), вирішила: 1. Акт про порушення від 02.06.2021 р. № 129467 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» вважати таким, що відповідає вимогам ПРРЕЕ; 2. Рішення Комісії по розгляду Актів про порушення Ужгородської філії, оформлене Протоколом від 22.07.2021 року за №5, змінити, здійснивши перерахунок обсягу недооблікованої електричної енергії по Акту про порушення від 02.06.2021 року №129467 із застосуванням наступних вихідних даних Р дог. 218 кВт; К вик. 0,6; t 24 год.; період для проведення нарахувань встановити із 01.06.2021 року по 02.06.2021 року. 3. Рахунок за недообліковану енергію від 22.07.2021 року №234005/7/1 по Акту порушення від 06.04.2020 № 126181 вважати таким, що не підлягає оплаті; 4. Провести розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної енергії по Акту про порушення від 02.06.2021 року № 129467 ПрАТ "Закарпаттяобленерго" згідно вихідних даних, визначених у пункті 2 даного Протоколу; 5. Забезпечити вручення споживачу рахунку на оплату вартості необлікованої електричної енергії по Акту про порушення від 02.06.2021 року №129467 ПрАТ "Закарпаттяобленерго" 6. Забезпечити доведення рішення Обласної комісії до відома керівництва Ужгородської філії та споживача. 7. Встановити, що у разі незгоди з рішенням Обласної комісії, споживач має право оскаржити його у встановленому законодавством порядку в суді. Вищевказане рішення обласної комісії оформлено Протоколом №75-08/2021 від 20.08.2021 р.

Додатком 1 до вказаного Протоколу №75-08/2021 є Розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної енергії за Актом про порушення №129467 від 02.06.2021 за період з 01.06.2021 р. по 02.06.2021 р. Згідно з зазначеного розрахунку, всього до сплати було визначено 5 999 кВт год на суму 25 069,18 грн.

Згідно з пп. 4 п. 5.5.5. ПРРЕЕ, споживач електричної енергії зобов`язаний здійснювати оплату рахунків, виставлених на підставі актів про порушення цих Правил та умов договору.

Відповідно до ч.1 ст. 275 Господарського кодексу України, за договором енергопостачання енергопостачальне підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту воду (далі - енергію) споживачеві (абоненту), який зобов`язаний оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного обладнання, що ним використовується. Окремим видом договору енергопостачання є договір про постачання електричної енергії споживачу.

Відповідно до статті 235 ГК України за порушення господарських зобов`язань до суб`єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватись оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на порушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов`язання, що використовуються самими сторонами зобов`язання в односторонньому порядку. До суб`єкта, який порушив господарське зобов`язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором. Оперативно - господарські санкції застосовуються незалежно від! вини суб`єкта, який порушив господарське зобов`язання.

Частинами першою та другою статті 237 ГК України унормовано, що підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення господарського зобов`язання другою стороною. Оперативно-господарські санкції застосовуються стороною, яка потерпіла від правопорушення, у позасудовому порядку та без попереднього пред`явлення претензії порушнику зобов`язання. Порядок застосування сторонами конкретних оперативно-господарських санкцій визначається договором.

Суд вважає за необхідне зазначити, що сторонами не надано доказів оскарження чи визнання недійсним рішення. Відтак, останнє є чинним на час розгляду даного спору.

Натомість відповідач зі своєї сторони не здійснив оплату вартості не облікованої електричної енергії, та не подав суду відповідних доказів цього.

Згідно ч. 1 ст. 225 Господарського кодексу України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб`єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов`язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов`язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 623 ЦК України боржник, який порушив зобов`язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. Розмір збитків, завданих порушенням зобов`язання, доказується кредитором.

Зі змісту статей 614, 623 ЦКУ та статті 226 ГКУ вбачається, що для застосування такого заходу відповідальності, як стягнення збитків, потрібна наявність усіх елементів складу господарського правопорушення: 1) порушення зобов`язання; 2) збитки; 3) причинний зв`язок між порушенням зобов`язання та збитками: 4) вина.

У відповідності до п. 5.1 б.11. Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП за № 311 від 14.03.2018р., із змінами і доповненнями, розпломбування та наступне опломбування вузла обліку та/або його облікових кіл здійснюється стороною, що встановила відповідні пломби та/або індикатори, за рахунок ініціатора розпломбування. У разі пошкодження пломб (пломбувального матеріалу) з причин, які не залежали від сторони, що відповідає за їх збереження (вплив природніх факторів, закінчення терміну експлуатації, результат дії надзвичайної ситуації тощо), повторне опломбування здійснюється за рахунок сторони, що встановила відповідні пломби.

В матеріалах справи відсутні докази звернення відповідача до позивача, щодо розпломбування та наступного опломбування вузла обліку. Таким чином Відповідач не довів відсутності своєї вини в порушенні ПРРЕЕ.

Враховуючи викладене, Відповідач зобов`язаний компенсувати приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» вартість недоврахованої електричної енергії при вищенаведених обставинах.

За таких обставин, заявлені у справі позовні вимоги Приватного акціонерного товариства "Закарпаттяобленерго", с. Оноківці до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТТУРИСТ», м. Ужгород про стягнення суми 25 069,18 грн. підлягають задоволенню повністю.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ст. 76-79 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За приписами ч.1 ст.86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Стаття 74 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 13, 73, 74, 76, 77, 86, 191, 195, ч. 1 ст. 202, ст.ст.231, 232, 233, 237, 238, 240 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповід альністю «ЗАКАРПА ТТУРИСТ» (88000, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Кошицька, будинок 30, код ЄДРПОУ 02648811) на користь Приватного акціонерного товариства Закарпаттяобленерго, (89412, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, будинок 57, код ЄДРПОУ 00131529) суму 25 069,18 грн. (двадцять п`ять тисяч шістдесят дев`ять гривень 18 коп.) у відшкодування вартості не облікованої електричної енергії, а також суму 2684,00 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.) у відшкодування витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ для примусового виконання рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено: 23.08.2023

Суддя О.Ф. Ремецькі

Дата ухвалення рішення18.08.2023
Оприлюднено25.08.2023
Номер документу112990949
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —907/382/23

Судовий наказ від 16.11.2023

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Судовий наказ від 16.11.2023

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Повістка від 28.09.2023

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 28.08.2023

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Рішення від 18.08.2023

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 13.07.2023

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

Ухвала від 15.05.2023

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ремецькі О.Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні