Рішення
від 30.08.2023 по справі 260/5312/23
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Ужгород№ 260/5312/23 Закарпатський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді Рейті С.І. розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Закарпатській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпаттурист» про стягнення податкового боргу, -

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДПС у Закарпатській області (далі позивач, ГУ ДПС у Закарпатській області) звернулося до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпаттурист» (далі відповідач, ТОВ «Закарпаттурист») про стягнення податкового боргу у розмірі 3964,11 грн. за платежем 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» за рахунок коштів, що належать платнику податків на праві власності, в тому числі тих, які знаходяться на рахунках у банках.

Позовні вимоги мотивовані наявністю у відповідача податкового боргу по у розмірі 3964,11 грн., який ним добровільно не було сплачено, у зв`язку з чим контролюючий орган просить стягнути заборгованість у примусовому порядку.

Ухвалою судді від 03.07.2023 року відкрито провадження у адміністративній справі та справу призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Копію ухвали про відкриття провадження у адміністративній справі вручено представнику відповідача 12.07.2023 року, що підтверджено наявним в матеріалах справи рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення. Разом з тим, у встановлений ухвалою суду від 03.07.2023 року строк, відзиву на позовну заяву відповідачем не надано, також, ним не подавалось клопотання про продовження строку для подання відзиву на позовну заяву.

Відповідно до ч. 6 ст. 162 КАС України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку про задоволення адміністративного позову, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Конституції України та ст. 16 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (далі - ПК України), кожен зобов`язаний сплачувати податки, збори, інші обов`язкові платежі до держбюджету в порядку і розмірах, встановлених законом.

Як встановлено судом та підтверджено наявними в матеріалах адміністративної справи доказами, ТОВ «Закарпаттурист» (код ЄДРПОУ 02648811) перебуває на обліку у податковому органі та внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за місцезнаходженням: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Кошицька, буд. 30, та є правонаступником Приватного Закарпатського обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Закарпаттурист».

Відповідно до наданих позивачем доказів, Міжгірська філія Туристсько-оздоровчий комплекс «Карпати» Приватного Закарпатського обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Закарпаттурист» (Закарпатська обл., Міжгірський р-н, смт. Міжгір`я, вул. Незалежності, буд. 61, код ЄДРПОУ 02649472) має податковий борг, який рахується за філією у розмірі 3964,11 грн. по платежу 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб».

Згідно зі ст.95 Цивільного кодексу України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами, вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники філій призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності. Відомості про філії юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

Так як філія лише здійснює функції юридичної особи (здійснює господарську діяльність від імені головного підприємства), то і відповідальність за фінансовими санкціями (які застосовуються) до юридичної особи) повинна накладатися на головне підприємство. Адже у випадках, коли філія здійснює ті чи інші дії від імені головного підприємства, права й обов`язки виникають саме у такого підприємства.

Юридичну особу в господарських відносинах може представляти її відокремлений підрозділ. При цьому, стороною у справі є юридична особа, від імені якої діє відокремлений підрозділ, і рішення приймається саме стосовно підприємства чи організації - юридичної особи, яка несе відповідальність за дії філії.

Таким чином, податковий борг, який рахується за філією у розмірі 3964,11 грн., підлягає погашенню та сплаті юридичною особою, а саме - Товариством з обмеженою відповідальністю «Закарпаттурист», яке відповідає за діяльність своїх філій, в тому числі за сплату ними податків і зборів.

Так, Міжгірська філія Туристсько-оздоровчий комплекс «Карпати» Приватного Закарпатського обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Закарпаттурист» самостійно подала до податкового органу звітну податкову декларацію з плати за землю (земельний податок/ та або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) № 1912 від 18.02.2021 року, якою визначено суму податкового зобов`язання за 2021 рік у розмірі 10026,17 грн. Відповідачем частково сплачена сума в розмірі 6062,06 грн. Несплаченою залишається сума зобов`язання в розмірі 3964,11 грн.

Відповідно до статті 269 ПК України платниками плати за землю є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування та платники орендної плати - землекористувачі (орендарі) земельних ділянок державної та комунальної власності на умовах оренди.

Згідно пункту 286.2 статті 286 ГІК України платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленого у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов`язку подання щомісячних декларацій.

Відповідно до пункту 287.3 статті 287 ПК України податкове зобов`язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Відповідно до пункту 54.1 статті 54 Податкового кодексу України платник податків самостійно, обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Згідно пункту 56.11 статті 56 Податкового кодексу України не підлягає оскарженню грошове зобов`язання, самостійно визначене платником податків.

Відповідачем у порушення вищенаведених норм Податкового кодексу України самостійно задекларовані суми податкового зобов`язання згідно вищевказаної поданої податкової звітності не сплачено.

Пунктом 57.1. ст. 57 ПК України визначено, що платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно п.59.1 ст.59 ПК України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

В силу пп.14.1.153 п.14. ст.14 ПК України, податкова вимога - письмова вимога контролюючого органу до платника податків щодо погашення суми податкового боргу.

Відповідно до норм чинного законодавства України відповідачу було виставлено податкову вимогу №0028069-1308-0708 від 09.07.2021 року про наявність податкового боргу за узгодженими податковими зобов`язаннями, яку направлено відповідачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення та отримано відповідачем 29.07.2021 року.

Відповідно до пп.14.1.175 ст.14 ПК України, податковий борг - це сума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання.

Відповідно до пп.20.1.19 п.20.1 ст.20 ПК України контролюючі органи мають право застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення податкового чи іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи; стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов`язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України; стягувати суми недоїмки із сплати єдиного внеску; стягувати суми простроченої заборгованості суб`єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами із бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України.

Відповідно до пп. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Пунктом 95.1 ст. 95 ПК України визначено, що орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Пунктом 95.3 ст.95 ПК України передбачено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Згідно п. 102.9 ст. 102 ПК України на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених цим Кодексом, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Приписами п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПК України встановлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.

Так, відповідно до пп. 69.9 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПК України для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Абзацом 11 п. 52-2 підрозділу 10 розділу ХХ ПК України на період з 18.03.2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків давності, передбачених ст. 102 цього Кодексу.

Пунктом 1 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року введено воєнний стан строком на 30 діб, який в подальшому продовжений відповідно до законодавства.

Отже, станом на дату подання адміністративного позову зупинено строки давності, що визначені нормами ПК України.

За загальним правилом, що випливає з принципу змагальності, кожна сторона повинна подати докази на підтвердження обставин, на які вона посилається, або на спростування обставин, про які стверджує інша сторона. Відповідно до ч. 1 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. Згідно ч. 1 ст. 72 КАС України, доказами у справі є будь які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. При цьому, враховуючи принципи адміністративного судочинства та з огляду на положення ч. 2 ст. 77 КАС України, обов`язок доказування покладається в даному випадку на позивача, яким доведено та наявними в матеріалах справи підтверджено податковий борг відповідача у сумі 3964,11 грн. та правомірність звернення до суду з зазначеним позовом, в зв`язку з чим вимоги позовної заяви є обґрунтованими, підтверджені належними та допустимими доказами, відповідачем не спростовані (відзив проти позову відповідач суду не надав) та підлягають до задоволення повністю.

Згідно ч. 2 ст. 139 КАС України, судові витрати з відповідача не стягуються.

Керуючись ст. ст. 5, 19, 77, 78, 139, 243, 246, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов Головного управління ДПС у Закарпатській області (Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Волошина, 52 код ЄДРПОУ ВП 44106694) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпаттурист» (Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Кошицька, 30 код ЄДРПОУ 02648811) про стягнення податкового боргу задовольнити повністю.

2. Стягнути з розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпаттурист» кошти у сумі 3964,11 грн. (три тисячі дев`ятсот шістдесят чотири гривні одинадцять копійок) на погашення суми податкового боргу у розмірі 3964,11 грн. по земельному податку з юридичних осіб.

3. Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 255 КАС України, та може бути оскаржено до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення.

СуддяС.І. Рейті

Дата ухвалення рішення30.08.2023
Оприлюднено01.09.2023

Судовий реєстр по справі —260/5312/23

Рішення від 30.08.2023

Адміністративне

Закарпатський окружний адміністративний суд

Рейті С.І.

Ухвала від 03.07.2023

Адміністративне

Закарпатський окружний адміністративний суд

Рейті С.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні