Ухвала
від 27.08.2023 по справі 906/576/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІмайдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

УХВАЛА

"28" серпня 2023 р. м. Житомир Справа № 906/576/23

Господарський суд Житомирської області у складі судді Прядко О.В.,

розглядаючи справу за позовом: Приватного акціонерного товариства

"Житомирський меблевий комбінат"

до Фізичної особи-підприємця Никитюк Людмили Станіславівни

про стягнення 231223,35 грн,

за участю представників сторін:

від позивача: Ратушинська І.О., ордер серії АМ №1052013 від 24.04.2023;

від відповідача: не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Житомирський меблевий комбінат" звернулось до Господарського суду Житомирської області з позовом до Фізичної особи-підприємця Никитюк Людмили Станіславівни про стягнення заборгованості у розмірі 231223,35 грн, з яких 130151,37 грн основного боргу, 39045,41 грн штрафу, 19920,15 грн пені, 37435,57 грн інфляційних втрат та 4670,85 грн 3% річних.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов договору оренди нежитлового приміщення №1ЖМК0200366 від 01.12.2020 в частині сплати орендних платежів, компенсації комунальних послуг та оплати рекламних послуг.

Ухвалою суду від 01.05.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін; судове засідання для розгляду справи по суті призначено на 31.05.2023.

Ухвалою суду від 31.05.2023 продовжено строк розгляду справи по суті на підставі ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та відкладено судове засідання на 20.07.2023.

Ухвалою суду від 20.07.2023 відкладено розгляд справи по суті на 28.08.2023.

03.08.2023 до суду надійшла спільна заява сторін про затвердження мирової угоди (вх.№01-44/2562/23 від 03.08.2023), у якій позивач та відповідач просили у зв`язку із добровільним врегулюванням спору та підписанням мирової угоди затвердити мирову угоду та закрити провадження у справі відповідно до ст.231 ГПК України. До заяви додано підписаний сторонами примірник мирової угоди від 02.08.2023.

Представник відповідача у засідання не з`явився, однак 07.08.2023 подав заяву, у якій просив затвердити мирову угоду, примірник якої було надано до суду, та проводити судове засідання без його участі.

Представник позивача заяву про затвердження мирової угоди підтримав, просив її задовольнити.

Дослідивши зміст спільної заяви сторін про затвердження мирової угоди та представлений суду примірник мирової угоди від 02.08.2023, господарський суд дійшов таких висновків.

Згідно вказаної заяви та домовленостей за мировою угодою, сторони, скориставшись своїми процесуальними правами, дійшли згоди щодо мирного врегулювання спору на підставі взаємних поступок.

Відповідно до ч.7 ст.46 ГПК України, сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Частинами 1, 2 ст.192 ГПК України встановлено, що мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії (ч.3 ст.192 ГПК України).

Звертаючись до суду із заявою вх.№01-44/2562/23 від 03.08.2023, сторони зазначили, що наслідки укладення та затвердження мирової угоди їм відомі, будь-яких додаткових пояснень та тлумачень не потребується, наслідки закриття провадження у справі також відомі і зрозумілі.

Суд встановив, що мирову угоду від 02.08.2023 підписано безпосередньо директором ПАТ "Житомирський меблевий комбінат" М.В.Бірюченком та ФОП Никитюк Л.С., які за наявними в матеріалах справи документами не мають обмежень у виконанні покладених на них обов`язків.

Відповідно до ч.4 ст.192 ГПК України, укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

За змістом п.7 ч.1 ст.231 ГПК України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Суд роз`яснює, що у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається (ч.3 ст. 231 ГПК України).

Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету (ч.4 ст.231 ГПК України).

Суд встановив, що під час укладення мирової угоди від 02.08.2023 сторони передбачили порядок розподілу судових витрат (п.п.4, 5 цієї мирової угоди).

З урахуванням викладеного, зважаючи на те, що мирову угоду у справі №906/576/23 від 02.08.2023 підписано уповноваженими представниками сторін, пересвідчившись, що її умови не суперечать вимогам чинного законодавства, не порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є виконуваними, суд, з урахуванням вищевказаних норм, вважає за необхідне задовольнити спільну заяву сторін про затвердження мирової угоди, затвердити укладену між сторонами мирову угоду від 02.08.2023 та закрити провадження у справі №906/576/23 на підставі п.7 ч.1 ст.231 ГПК України.

Керуючись ч.7 ст.46, ст.192, п.7 ч.1 ст.231, ст.ст.234-235 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Спільну заяву сторін про затвердження мирової угоди (вх.№01-44/2562/23 від 03.08.2023) задовольнити у повному обсязі.

2. Затвердити мирову угоду у справі №906/576/23 від 02.08.2023, яка укладена між Приватним акціонерним товариством "Житомирський меблевий комбінат" та Фізичною особою-підприємцем Никитюк Людмилою Станіславівною, у такій редакції:

«МИРОВА УГОДА

у справі №906/576/23

м. Житомир 02 серпня 2023 року

Ми, Сторони по справі № 906/576/23:

Позивач - Приватне акціонерне товариство «Житомирський меблевий комбінат»

(код ЄДРПОУ 32744172), що зареєстроване за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, в особі генерального директора Бірюченка Миколи Володимировича, який діє на підставі Статуту, та

Відповідач - Фізична особа - підприємець Никитюк Людмила Станіславівна

(РНОКПП НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1

надалі разом іменовані - "Сторони", а кожна окремо - "Сторона", керуючись статтею 192 Господарського процесуального кодексу України та з метою врегулювання спору у справі № 906/576/23 за позовом Приватного акціонерного товариства «Житомирський меблевий комбінат» до Фізичної особи - підприємця Никитюк Людмили Станіславівни про стягнення грошових коштів, домовилися про наступне:

1. Даною мировою угодою регулюються правовідносини Сторін щодо спору за позовом Позивача до Відповідача по справі №906/576/23, що розглядається Господарським судом Житомирської області про стягнення заборгованості по орендним платежам за договором оренди нежитлового приміщення №1ЖМК0200366 від 01.12.2020 року в розмірі 130151,37 грн, штрафу в розмірі 39045,41 грн, пені в розмірі 19920,15 грн, інфляційних втрат в розмірі 37435,57 грн, 3% річних в розмірі 4670,85 грн, судового збору в розмірі 3468,35 грн та витрат, пов`язаних з правничою допомогою адвоката в розмірі 42000,00 грн.

2. Сторони підтверджують, що станом на дату підписання цієї мирової угоди сума несплачених коштів, що є предметом позовної заяви по судовій справі №906/576/23 складає:

- 130151,37 грн. (заборгованість по орендним платежам);

- 39045,41 грн. (штраф);

- 19920,15 грн. (пеня);

- 37435,57 грн. (інфляційні втрати);

- 4670,85 грн. (3% річних);

- 3468,35 грн. (судовий збір);

- 42000,00 грн. (витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката).

Всього: 276691,70 грн. (двісті сімдесят шість тисяч шістсот дев`яносто одна гривня 70 копійок).

3. Відповідач визнає свої зобов`язання по сплаті Позивачу грошових коштів, визначених в п.2 даної мирової угоди, частково, в розмірі 185726,14 грн., в тому числі:

- 130151,37 грн. (заборгованість по орендним платежам);

- 37435,57 грн. (інфляційні втрати);

- 4670,85 грн. (3% річних);

- 3468,35 грн. (судовий збір);

- 10000,00 грн. (витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката).

4. Суму, визначену в п.3 даної мирової угоди, Відповідач зобов`язується сплатити Позивачу в наступному порядку:

- 20000,00 грн. заборгованості по орендним платежам сплачується Відповідачем Позивачу до 30 серпня 2023 року включно;

- 10000,00 грн. витрат, пов`язаних з правничою допомогою адвоката, сплачується Відповідачем Позивачу до 30 серпня 2023 року включно;

- 3468,35 грн. судового збору сплачується Відповідачем Позивачу до 30 серпня 2023 року включно;

- 20000,00 грн. заборгованості по орендним платежам сплачується Відповідачем Позивачу до 30 вересня 2023 року включно;

- 20000,00 грн. заборгованості по орендним платежам сплачується Відповідачем Позивачу до 30 жовтня 2023 року включно;

- 20000,00 грн. заборгованості по орендним платежам сплачується Відповідачем Позивачу до 30 листопада 2023 року включно;

- 20000,00 грн. заборгованості по орендним платежам сплачується Відповідачем Позивачу до 30 грудня 2023 року включно;

- 20000,00 грн. заборгованості по орендним платежам сплачується Відповідачем Позивачу до 30 січня 2024 року включно;

- 20000,00 грн. заборгованості по орендним платежам та 3% річних сплачується Відповідачем Позивачу до 28 лютого 2024 року включно;

- 32257,79 грн. інфляційних втрат сплачується Відповідачем Позивачу до 30 березня 2023 року включно.

Грошові кошти сплачуються Відповідачем Позивачу шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позивача: IBAN НОМЕР_2 в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313, а в разі його зміни - на інший рахунок, повідомлений Позивачем.

5. За умови належного виконання Відповідачем п.4 даної мирової угоди, Позивач відмовляється від частини позовних вимог по стягненню з Відповідача наступних грошових коштів, визначених в п.2 даної мирової угоди:

- 39045,41 грн. (штраф);

- 19920,15 грн. (пеня);

- 32000,00 грн. (витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката).

6. Ця мирова угода направляється сторонами до Господарського суду Житомирської області для її затвердження.

7. Дана мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язань, передбачених цією мировою угодою.

8. Ухвала суду про затвердження даної мирової угоди є виконавчим документом.

9. У разі прострочення сплати Відповідачем будь-якого платежу або його частини у порядку та строки, визначені пунктом 4 цієї мирової угоди, на строк 10 (десять) календарних днів або більше, Відповідач зобов`язується сплатити Позивачу усю суму несплачених коштів, що є предметом позовної заяви по судовій справі №906/576/23, які визначено в п.2 цієї Мирової угоди та додатково сплатити Позивачу штраф у розмірі 100000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок).

10. Для примусового виконання пункту 9 цієї мирової угоди, а саме стягнення з Відповідача всієї суми несплачених коштів, що є предметом позовної заяви по судовій справі №906/576/23, які визначені в п.2 цієї Мирової угоди та додатково штрафу у розмірі 100000,00 грн., Позивач має право направити ухвалу суду про затвердження цієї Мирової угоди до виконавчої служби/приватного виконавця.

11. Сторони підтверджують, що укладення та виконання умов даної Мирової угоди не порушує прав третіх осіб, у тому числі держави; Сторони повністю розуміють суть та зміст цієї угоди, а також процесуальні наслідки її укладення, викладені в даній угоді; умови мирової угоди відповідають волевиявленню сторін і породжують настання бажаних результатів, які відповідають їх інтересам.

12. Зобов`язання по цій мировій угоді повинні виконуватися належним чином, в тому числі у встановлений нею строк, одностороння відмова від виконання умов цієї мирової угоди, а також одностороння зміна її положень не допускаються.

13. Якщо в процесі виконання цієї мирової угоди відбудеться реорганізація, зміна підпорядкованості чи форми власності однієї або обох сторін, то ця угода зберігає силу для правонаступника такої сторони.

14. Умови мирової угоди залишаються дійсними для правонаступників сторін і є обов`язковими для виконання.

15. Дана мирова угода укладена у 3 (трьох) примірниках, українською мовою, по одному примірнику для кожної зі сторін та один примірник - для Господарського суду Житомирської області.

16. Обов`язок подання цієї мирової угоди до Господарського суду Житомирської області для її затвердження покладається на Відповідача.

17. З моменту належного, своєчасного та кінцевого виконання Відповідачем зобов`язань по оплаті коштів згідно п.4 цієї мирової угоди всі зобов`язання Відповідача по Договору оренди нежитлового приміщення №1ЖМК0200366 від 01.12.2020 року вважаються виконаними.

18. Сторони ознайомлені з наслідками укладення мирової угоди до моменту підписання цієї мирової угоди та зміст яких їм є зрозумілим, будь-яких додаткових пояснень та тлумачень не потребують. Сторонам відомі і зрозумілі наслідки закриття провадження у справі, передбачені ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

19. Сторони визнають, що кожне з положень цієї Мирової угоди було узгоджено окремо і Сторони прийшли до цілковитої згоди щодо їх змісту.

ПІДПИСИ СТОРІН:

ПОЗИВАЧ ВІДПОВІДАЧ

ПАТ «Житомирський меблевий комбінат» ФОП

____(підпис, печатка)____М.В.Бірюченко ____(підпис)_____Л.С.Никитюк

3. Стягувачем за цією ухвалою є: Приватне акціонерне товариство "Житомирський меблевий комбінат" (вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01015, ідентифікаційний код 32744172).

Боржником за цією ухвалою є: Фізична особа-підприємець Никитюк Людмила Станіславівна ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

4. Провадження у справі №906/576/23 закрити.

5. Ухвала господарського суду є виконавчим документом та підлягає обов`язковому виконанню, відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

6. Строк пред`явлення ухвали до виконання протягом трьох років.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строки, визначені ст.ст.256, 257 ГПК України.

Суддя Прядко О.В.

Друк:

1 - у справу;

2 - позивачу - gmkzt@ukr.net;

- представнику позивача на ел.пошту: ІНФОРМАЦІЯ_2;

3 - відповідачу - ІНФОРМАЦІЯ_1

- представнику відповідача (ел.суд).

Дата ухвалення рішення27.08.2023
Оприлюднено06.09.2023

Судовий реєстр по справі —906/576/23

Ухвала від 04.09.2023

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Прядко О.В.

Ухвала від 19.07.2023

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Прядко О.В.

Ухвала від 02.06.2023

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Прядко О.В.

Ухвала від 01.05.2023

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Прядко О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні