Ухвала
від 13.09.2023 по справі 280/5305/23
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ЗАЛУЧЕННЯ СПІВВІДПОВІДАЧА

13 вересня 2023 року Справа № 280/5305/23 м. Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Татаринова Д.В., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження в порядку письмового провадження клопотання відповідача про заміну неналежного відповідача у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАММА-К» (69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 11, ЄДРПОУ 32963450) доДержавної податкової служби України (04053, м. Київ, Львівська площа, 8, ЄДРПОУ 43005393), Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166, ЄДРПОУ 44118663) провизнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

12 липня 2023 року до Запорізького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАММА-К» (далі позивач) до Головного управління ДПС у Запорізькій області (далі відповідач 1), Державної податкової служби України (далі відповідач 2), в якій позивач просить суд:

- визнати протиправним і скасувати повністю рішення Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 44118663) про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 12 січня 2023 року за №8074547/32963450 платнику податку на додану вартість - продавця Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАММА-К» (ЄДРПОУ 32963450);

- зобов`язати Державну податкову службу України (код ЄДРПОУ 43005393) зареєструвати за Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАММА-К» (ЄДРПОУ 32963450) податкову накладну від 30 листопада 2022 року №4 на загальну суму з урахуванням податку на додану вартість 325922,8 грн., сума коригування податкового зобов`язання та податкового кредиту 54320,47 грн.

Ухвалою суду від 17 липня 2023 року позовну заяву залишено без руху у зв`язку із пропуском строку звернення до суду.

Позивачем усунуто недоліки позовної заяви шляхом подання до суду мотивованої заяви про поновлення строку звернення до суду.

Ухвалою суду від 04 вересня 2023 року визнано поважними причини пропуску Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАММА-К» строку звернення до суду із позовом в адміністративній справі № 280/5305/23, позивачу поновлено строк звернення до суду із позовом в адміністративній справі №280/5305/23, а також відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи.

13 вересня 2023 року на адресу суду засобами поштового зв`язку надійшла заява Головного управління ДПС у Запорізькій області, у якій останній просить замінити відповідача Головне управління ДПС у Запорізькій області на належного - Головне управління ДПС у Львівській області (код ЄДРПОУ 43968090), у зв`язку з тим, що останній безпосередньо здійснив прийняття оскаржуваного рішення.

Вказане клопотання направлено відповідачем на адресу позивача засобами поштового зв`язку 08 вересня 2023 року.

Правова позиція позивача з приводу наявності/відсутності підстав для задоволення вищезазначеного клопотання станом на 13 вересня 2023 року на адресу Запорізького окружного адміністративного суду не надходила.

Вирішуючи заявлене клопотання, суд виходить з такого.

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 1 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) відповідач - суб`єкт владних повноважень, а у випадках, визначених законом, й інші особи, до яких звернена вимога позивача.

Згідно з частиною 3, 4 статті 48 КАС України якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до ухвалення рішення у справі за згодою позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі, якщо це не потягне за собою зміни підсудності адміністративної справи. Суд має право за клопотанням позивача до ухвалення рішення у справі залучити до участі у ній співвідповідача.

Якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою, суд може залучити цю особу як другого відповідача. У разі відмови у задоволенні позову до такого відповідача понесені позивачем витрати відносяться на рахунок держави.

Частиною 5 статті 48 КАС України передбачено, що під час вирішення питання про залучення співвідповідача чи заміну належного відповідача суд враховує, зокрема, чи знав або чи міг знати позивач до подання позову у справі про підставу для залучення такого співвідповідача чи заміну неналежного відповідача .

Згідно наказу Державної податкової служби України від 19 вересня 2022 року № 645 «Про внесення змін до наказу ДПС від 28 березня 2022 року № 173», у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з метою забезпечення безперебійної роботи територіальних органів ДПС в умовах дії правового режиму воєнного стану та встановленого простою в роботі деяких територіальних органів ДПС, відповідно до пункту 1 положень про територіальні органи ДПС, затверджених наказом ДПС від 12 листопада 2020 року № 643 «Про затвердження положень про територіальні органи ДПС» (зі змінами), були внесені зміни до наказу ДПС від 28 березня 2022 року №173 «Про забезпечення безперебійної роботи територіальних органів ДПС». Ключовими змінами є закріплення повноважень за територіальними органами ДПС, які будуть виконувати повноваження територіальних органів в роботі яких встановлено простій. Таким чином, з 10 червня 2022 року повноваження з розгляду повідомлень платників щодо зупинених податкових накладних та прийняття рішень про відмову/реєстрацію ПН у ЄРПН, були передані від Комісії ГУ ДПС у Запорізькій області до відповідної Комісії ГУ ДПС у Вінницькій області.

Так, згідно наказу ДПС № 645, закріплено виконання повноважень, передбачених положеннями про головні управління ДПС в областях, ГУ ДПС у Донецькій області, ГУ ДПС у Запорізькій області, ГУ ДПС у Луганській області, ГУ ДПС у Миколаївській області, ГУ ДПС у Харківській області, ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, а саме повноважень, проведення аналізу та здійснення управління ризиками з метою визначення форм і обсягів податкового контролю, у частині організації роботи територіальних органів ДПС щодо здійснення моніторингу фінансово-господарських операцій платників податків на наявність податкових ризиків та організації роботи з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних) пункту 4 положень, - за територіальними органами ДПС згідно з додатком 1.

Таким чином, з 20 вересня 2022 року повноваження з розгляду повідомлень платників щодо зупинених податкових накладних та прийняття рішень про відмову/реєстрацію ПН у ЄРПН, були передані від Комісії ГУ ДПС у Запорізькій області до відповідної Комісії ГУ ДПС у Львівській області.

Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що оскаржуване позивачем в судовому порядку рішення від 12 січня 2023 року за №8074547/32963450 прийняте Головним управлінням ДПС у Львівській області.

Водночас, саме оскаржуване рішення не містить жодної інформації щодо суб`єкта, яким воно винесене, крім того, повідомлення про подання пояснень та додаткових документів щодо зупинених податкових накладних, за результатом розгляду яких прийняте оскаржуване рішення, подавалось позивачем до Головного управління ДПС у Запорізькій області та було ними прийняте.

Враховуючи наведене, а також відсутність згоди позивача на заміну ГУ ДПС у Запорізькій області іншою особою, підстави для заміни Відповідача 2 на належного відсутні, водночас, суд дійшов висновку про наявність підстав для залучення Головного управління ДПС у Львівській області до участі у справі в якості співвідповідача.

У відповідності до частини 6 статті 48 КАС України після заміни сторони, залучення другого відповідача розгляд адміністративної справи починається спочатку.

Керуючись ст. 2-4, 46, 48, 205, 243, 248 КАС України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання Головного управління ДПС у Запорізькій області про заміну відповідача на належного задовольнити частково.

Залучити до участі в справі в якості співвідповідача Головне управління ДПС у Львівській області (адреса: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35, код ЄДРПОУ 43968090).

Запропонувати Головному управлінню ДПС у Львівській області подати відзив на позовну заяву протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії даної ухвали. Відповідно до частин 3, 4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України до відзиву мають бути додані документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву без поважних причин справа буде вирішена за наявними матеріалами.

У відповідності до частини 6 статті 48 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд адміністративної справи № 280/5305/23 розпочати спочатку.

Копію даної ухвали направити учасникам справи, Головному управлінню ДПС у Львівській області - копію позовної заяви та додані до неї документи.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: adm.zp.court.gov.ua/sud0870/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Ухвала складена та підписана 13 вересня 2023 року.

Суддя Д.В. Татаринов

Дата ухвалення рішення13.09.2023
Оприлюднено18.09.2023
Номер документу113478532
СудочинствоАдміністративне
КатегоріяСправи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо реалізації податкового контролю

Судовий реєстр по справі —280/5305/23

Ухвала від 12.03.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Щербак А.А.

Ухвала від 23.02.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Щербак А.А.

Ухвала від 22.01.2024

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Щербак А.А.

Рішення від 19.12.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Татаринов Дмитро Вікторович

Ухвала від 13.09.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Татаринов Дмитро Вікторович

Ухвала від 04.09.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Татаринов Дмитро Вікторович

Ухвала від 17.07.2023

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Татаринов Дмитро Вікторович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні