Рішення
від 17.09.2023 по справі 461/6294/23
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №461/6294/23

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2023 року м. Львів

Галицький районний суд м.Львова

в складі

головуючого судді Радченка В.Є.

при секретарі Штогрині В.-Н.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго» (адреса: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 3, ЄДРПОУ: 00131587) до ОСОБА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) про стягнення вартості електричної енергії (збитків), необлікованої внаслідок порушення споживачем правил роздрібного ринку електричної енергії, -

в с т а н о в и в:

Приватне акціонерне товариство комерційний банк «Львівобленерго» звернулося до суду із позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення 14781,23 грн. вартості необлікованої електричної енергії (збитків) на поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО: 339500.

В обґрунтування поданого позову покликається на те, що ПрАТ «Львівобленерго» як Оператор системи розподілу надає послуги з розподілу (передачі) електричної енергії за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору з особовим рахунком НОМЕР_2 .

09.01.2023 року за результатами перевірки представниками ПрАТ «Львівобленерго» електроустановки за адресою: АДРЕСА_2 , складено Акт про порушення ПРРЕЕ №14117, яким зафіксовано, згідно пп.5 п.8.4.2., пп.8 п.5.5.5 ПРРЕЕ: самовільне підключення електропроводки до електричної мережі без порушення схеми обліку, а саме: зірвана пломба оператора системи на клемній кришці засобу вимірювальної техніки після припинення електропостачання квартири, пошкодження індикаторів дії впливу магнітного поля». Акт складено у присутності відповідача та підписано ним без зауважень. Другий примірник акту про порушення із зазначенням дати засідання комісії по розгляду актів про порушення ПРРЕЕ було вручено відповідачу на місці.

На засіданні комісії ВРПС ЛМЕМ по розгляду актів про порушення ПРРЕЕ 21.02.2023 року було розглянуто Акт про порушення ПРРЕЕ №14117 та прийнято рішення визначити обсяг та вартість електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачем ПРРЕЕ. Вартість не облікованої електроенергії склала 14781 грн. 23 коп. Розрахунок суми збитків був проведений на підставі пп.5 п.8.4.2., п.8.4.7, п.8.4.8, п.8.4.11 ПРРЕЕ за період з 09.07.2022 року по 09.01.2020 року.

У зв`язку з тим, що відповідач не скористався своїм правом бути присутнім на засіданні комісії ВРПС ЛМЕМ по розгляду актів про порушення ПРРЕЕ, копія протоколу та рахунок для оплати вартості необлікованої електричної енергії та/або збитків скеровувались йому рекомендованим листом №203-07-866 від 24.02.2023 року.

З метою досудового врегулювання спору відповідачу було надіслано вимогу про оплату рекомендованим листом №203-07-2626 від 06.06.2023 року. Оскільки станом на день звернення позивачем із даним позовом відповідачем сума збитків не сплачена, позивач просить суд позовну заяву задоволити.

Ухвалою суду від 07.08.2023 р. у справі відкрито провадження.

Провадження у справі не зупинялося, а тому не було підстав для його поновлення.

Представник позивача в судове засідання не прибув. Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Разом з поданням позовної заяви до суду представником позивача було подано клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Відповідач в судове засідання не з`явився. Належним чином надсилалось повідомлення останньому про день, час та місце розгляду справи. Конверт із вмістом судової повістки повернувся до суду із зазначенням причини: «адресат відсутній за вказаної адресою».

Відповідно до п. 4 ч. 8 ст. 128 ЦПК України, днем вручення судової повістки є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси. Тому, відповідач, в силу п. 4 ч. 8 ст. 128, ч. 9 ст. 130 ЦПК України, вважається належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Клопотань про відкладення чи про розгляд справи до суду не надходило.

Суд, вважає за можливе слухати справу у відсутності представника позивача, відповідача, оскільки в матеріалах справи є достатньо належних доказів про права, обов`язки та взаємовідносини сторін.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, з`ясувавши дійсні обставини справи та перевіривши їх доказами, суд приходить до наступного висновку.

Правовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником (енергопостачальниками) та споживачем (для власного споживання), а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 14 березня 2018 року №312 (далі-ПРРЕЕ), зі змінами та доповненнями , внесеними від 21.12.2018 року №2002, від 18.07.2019 року №1525, від 26.06.2020 року №1219, від 17.03.2021 року №475.

Учасниками роздрібного ринку є: електропостачальники, оператор системи передачі, оператори систем розподілу, у тому числі оператори малих систем розподілу, споживачі, основні споживачі, субспоживачі, виробники електричної енергії, які підпадають під визначення розподіленої генерації, та інші учасники ринку, які надають послуги, пов`язані з постачанням електричної енергії споживачу з метою використання ним електричної енергії на власні потреби. Ці Правила є обов`язковими для виконання усіма учасниками роздрібного ринку.

Суд встановив, що ПрАТ «Львівобленерго» як Оператор системи розподілу надає послуги з розподілу (передачі) електричної енергії за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору з особовим рахунком НОМЕР_2 .

Відповідно до п.5.1.1 ПРРЕЕ оператор системи має право проводити (за пред`явленням представником службового посвідчення) обстеження електроустановок споживачів щодо виявлення споживання електричної енергії поза засобами вимірювання та інших порушень, що викликають неправильне вимірювання обсягів споживання електричної енергії.

Згідно з положеннями п.8.2.5. ПРРЕЕ у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником оператора системи, від якого споживач одержує електричну енергію, порушень цих Правил, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, на місці виявлення порушення у присутності споживача або представника споживача оформлюється акт про порушення. Акт про порушення складається у двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві. Акт про порушення підписується представником оператора системи та споживачем або представником споживача.

Споживач має право подати пояснення і зауваження щодо змісту акта про порушення та викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які зазначаються в акті про порушення або надаються (надсилаються) оператору системи окремим письмовим повідомленням.

Як вбачається із матеріалів справи, 09.01.2023 року за результатами перевірки представниками ПрАТ «Львівобленерго» електроустановки за адресою: АДРЕСА_2 , складено Акт про порушення ПРРЕЕ №14117, яким зафіксовано, згідно пп.5 п.8.4.2., пп.8 п.5.5.5 ПРРЕЕ: самовільне підключення електропроводки до електричної мережі без порушення схеми обліку, а саме: зірвана пломба оператора системи на клемній кришці засобу вимірювальної техніки після припинення електропостачання квартири, пошкодження індикаторів дії впливу магнітного поля». Акт складено у присутності відповідача та підписано ним без зауважень. Другий примірник акту про порушення із зазначенням дати засідання комісії по розгляду актів про порушення ПРРЕЕ було вручено відповідачу на місці.

На засіданні комісії ВРПС ЛМЕМ по розгляду актів про порушення ПРРЕЕ 21.02.2023 року було розглянуто Акт про порушення ПРРЕЕ №14117 та прийнято рішення визначити обсяг та вартість електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачем ПРРЕЕ. Вартість не облікованої електроенергії склала 14781 грн. 23 коп. Розрахунок суми збитків був проведений на підставі пп.5 п.8.4.2., п.8.4.7, п.8.4.8, п.8.4.11 ПРРЕЕ за період з 09.07.2022 року по 09.01.2020 року.

У зв`язку з тим, що відповідач не скористався своїм правом бути присутнім на засіданні комісії ВРПС ЛМЕМ по розгляду актів про порушення ПРРЕЕ, копія протоколу та рахунок для оплати вартості необлікованої електричної енергії та/або збитків скеровувались йому рекомендованим листом №203-07-866 від 24.02.2023 року.

Таким чином, вартість не облікованої електричної енергії внаслідок порушення відповідачем ПРРЕЕ становить 14781 грн. 23 коп.

Відповідно до положень ст. 6,526,626-631 Цивільного кодексу України, укладений договір є обов`язковим для належного виконання сторонами відповідно до його умов.

Згідно зі ст. 611 Цивільного кодексу України уразі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 77 Закону України «Про ринок електричної енергії», учасники ринку, які порушили нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, несуть відповідальність згідно із законом.

Таким чином, з врахуванням наведеного та те, що вартість необлікованої електричної енергії внаслідок порушення відповідачем ПРРЕЕ, яка становить 14781 грн. 23 коп. в добровільному порядку відповідачем не відшкодована, внаслідок чого ПрАТ «Львівобленерго» завдано збитків у зв`язку з розкраданням електричної енергії, а тому суд приходить до висновку, що позовні вимоги є підставні та такі, що підлягають до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Оскільки позові вимоги задоволені, з відповідача підлягають стягненню на користь позивача понесені судові витрати позивача на оплату судового збору в розмірі 2684,00 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.525, 526, 530, 536, 598, 611, 612, 624-625, 1050, 1054, 1056-1 ЦК України, ст.ст. 141, 247 ЦПК України, суд, -

у х в а л и в:

Позовні вимоги Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго» (адреса: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 3, ЄДРПОУ: 00131587) до ОСОБА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) про стягнення вартості електричної енергії (збитків), необлікованої внаслідок порушення споживачем правил роздрібного ринку електричної енергії - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на користь Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго» (адреса: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 3, ЄДРПОУ: 00131587) 14781 грн. 23 коп. вартості необлікованої електричної енергії (збитків) на поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО: 339500, код за ЄДРПОУ: 00131587.

Стягнути з ОСОБА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на користь Приватного акціонерноготовариства «Львівобленерго»(адреса:79026,м.Львів,вул.Козельницька,3,ЄДРПОУ:00131587)2684 грн. судового збору на поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО: 339500, код за ЄДРПОУ: 00131587.

Рішення може бути повністю або частково оскаржено в апеляційному порядку учасниками справи, а також особами, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки до Львівського Апеляційного суду через Галицький районний суд м. Львова. Апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя В.Є. Радченко

Дата ухвалення рішення17.09.2023
Оприлюднено22.09.2023

Судовий реєстр по справі —461/6294/23

Ухвала від 16.08.2023

Цивільне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Рішення від 17.09.2023

Цивільне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 07.08.2023

Цивільне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні