Рішення
від 21.09.2023 по справі 461/6292/23
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №461/6292/23

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2023 року м.Львів

Галицький районний суд м.Львова у складі:

головуючого судді Мироненко Л.Д.

секретаря судових засідань Гаврилюк В.Т.,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуу м.Львові вспрощеному позовномупровадженні цивільнусправу запозовом Приватногоакціонерного товариства«Львівобленерго» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про стягнення вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачем правил роздрібного ринку електричної енергії -

в с т а н о в и в:

Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго» звернулась до суду з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про стягнення вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачем Правил роздрібного ринку електричної енергії в розмірі 13639,63 грн.

В обґрунтуванняподаного позовупокликається нате,що 15.12.2022року зарезультатами перевіркипредставниками ПрАТ«Львівобленерго» електроустановкиза адресою:м.Львів,вул.Ужгородська,15/1,було складеноакт пропорушення ПРРЕЕ№ 14026,яким зафіксованопорушення,передбачене пп.7 п.8.4.2,пп.20п.5.5.5ПРРЕЕ «самовільнепідключення електропроводкидо електричноїмережі,що неє власністюоператора системиз порушеннямсхеми обліку,а саме:підключено електропроводкуспоживача ізввідного автоматупоза будь-якимзасобом облікупісля вимкнення.Засіб облікувідсутній» . Акт складено у присутності представника споживача, який допустив представників оператора системи на об`єкт (територію) споживча, підписав акт, зауважень до складеного акту не надав. Другий примірник акту про порушення і запрошення на засідання комісії по розгляду актів про порушення ПРРЕЕ було скеровано відповідачам рекомендованим повідомленням.

На засіданні комісії ВРПС ЛМЕМ по розгляду актів про порушення ПРРЕЕ 31.01.2023 року було розглянуто Акт про порушення ПРРЕЕ № 14026 та прийнято рішення визначити обсяг та вартість електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачем ПРРЕЕ. Вартість не облікованої електроенергії склала 13 639грн 63 коп.

У зв`язку з тим, що відповідачі не скористались своїм правом бути присутніми на засіданні ВРПС ЛМЕМ по розгляду актів про порушення ПРРЕЕ, копія протоколу та рахунок для оплати необлікованої електричної енергії та/або збитків скеровувались їм рекомендованим листом.

Станом на день звернення до суду із позовом, вищезазначена сума збитків не сплачена.

Враховуючи вищенаведене, позивач просить стягнути з відповідачів суму збитків в судовому порядку та задоволити позовні вимоги в повному обсязі.

Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 07.08.2023 відкрито провадження, справу вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

З матеріалів справи вбачається, що копію ухвали про відкриття провадження у справі, позовну заяву з доданими до неї документами відповідачам направлено рекомендованим листом, проте, відповідно до довідки відділення поштового зв`язку копія ухвали суду разом з доданими до неї документами, не вручені та повернуті на адресу суду «за закінченням терміну зберігання».

Верховний Суд у постанові від 18 березня 2021 року у справі № 911/3142/19 сформував правовий висновок про те, що направлення листа рекомендованою кореспонденцією на дійсну адресу є достатнім для того, щоб вважати повідомлення належним, оскільки отримання зазначеного листа адресатом перебуває поза межами контролю відправника, а, у даному випадку, суду (близька за змістом правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 25 квітня 2018 року у справі №800/547/17 (П/9901/87/18) (провадження № 11-268заі18), постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 27 листопада 2019 року у справі №913/879/17, від 21 травня 2020 року у справі № 10/249-10/19, від 15 червня 2020 року у справі № 24/260-23/52-6).

Згідно частини 8 статті 178 ЦПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений законом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Суд, дослідивши матеріали справи, всебічно та повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позовна заява, об`єктивно оцінивши докази, що мають істотне значення для її розгляду і вирішення по суті, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про електроенергетику», енергія - це електрична чи теплова енергія, що виробляється на об`єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу; споживачі енергії - це суб`єкти господарської діяльності та фізичної особи, що використовують енергію для власних потреб на підставі договору про її продаж та купівлю.

Відносини з приводу постачання фізичним особам електричної енергії регулюються ст. ст. 24-27 Закону України «Про електроенергетику», Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року №1357 з наступними змінами та доповненнями, Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженою постановою Національної комісії регулювання електроенергетики (далі НКРЕ) 4 травня 2006 року № 562 із змінами та доповненнями.

Згідно ст.ст. 1, 26 ч.3,4, 27 ч.2 Закону України "Про електроенергетику", електрична енергія є товарною продукцією, призначеною для купівлі і продажу. Безпечну експлуатацію енергетичних установок споживача та їх належний технічний стан забезпечує сам споживач. Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та правил користування електричною енергією. Правопорушенням в електроенергетиці є порушення правил користування енергією.

Судом встановлено,що 15.12.2022року зарезультатами перевіркипредставниками ПрАТ«Львівобленерго» електроустановкиза адресою:м.Львів,вул.Ужгородська,15/1,було складеноакт пропорушення ПРРЕЕ№ 14026,яким зафіксованопорушення,передбачене пп.7 п.8.4.2,пп.20п.5.5.5ПРРЕЕ «самовільнепідключення електропроводкидо електричноїмережі,що неє власністюоператора системиз порушеннямсхеми обліку,а саме:підключено електропроводкуспоживача ізввідного автоматупоза будь-якимзасобом облікупісля вимкнення.Засіб облікувідсутній» . Акт складено у присутності представника споживача, який допустив представників оператора системи на об`єкт (територію) споживча, підписав акт, зауважень до складеного акту не надав. Другий примірник акту про порушення і запрошення на засідання комісії по розгляду актів про порушення ПРРЕЕ було скеровано відповідачам рекомендованим повідомленням.

На засіданні комісії ВРПС ЛМЕМ по розгляду актів про порушення ПРРЕЕ 31.01.2023 року було розглянуто Акт про порушення ПРРЕЕ № 14026 та прийнято рішення визначити обсяг та вартість електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачем ПРРЕЕ. Вартість не облікованої електроенергії склала 13 639грн 63 коп.

Копія протоколу та рахунки для сплати вартості електричної енергії скеровувались відповідачам рекомендованим листом № 203-07-2626 від 06.06.2023 року.

Позивач стверджує, що станом на день звернення до суду вищезазначені рахунки не сплачені.

Згідно п. 37 ПРРЕЕ, енергопостачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними споживачем під час користування електричною енергією. Споживач в свою чергу, в силу п. 48 ПРРЕЕ, несе відповідальність згідно із законодавством, за порушення Правил користування електричною енергією, та зокрема, за розкрадання електричної енергії у разі самовільного підключення до електричних мереж.

Відповідно до п.3.2 Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів, затвердженого Наказом Міністерства палива та енергетики України від 21.06.2003 р. № 322, у разі висновку комісії, що пошкодження або неправильна робота лічильника сталася з вини споживача, він відшкодовує вартість робіт, пов`язаних з проведенням експертизи.

Таким чином, в ході розгляду справи здобуто докази, які надають суду підстави зобов`язати відповідачів відшкодувати вартість необлікованої електричної енергії, оскільки доведеним є порушення споживачами правил користування електричною енергією, відповідачі доказів на спростування встановлених фактів не подали, добровільно збитків не відшкодували.

Відповідно до ч.1ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (ч. 1ст. 76 ЦПК України).

Оцінюючи належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності та їх зміст, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення позову.

Відповідно до вимогст. 141 ЦПК України, судові витрати підлягають стягненню з відповідачів.

Керуючись ст.ст. 526, 610, 625 Цивільного кодексу України, ст.ст.5,10,13, 76,81, 141, 247, 259,263-265 Цивільного процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ :

Позов Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про стягнення вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачем правил роздрібного ринку електричної енергії, - задоволити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на користь Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго» вартість необлікованої електричної енергії у розмірі 13639 (тринадцять тисяч шістсот тридцять дев`ять) грн. 63 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго» сплачений судовий збір в розмірі 536 (п`ятсот тридцять шість) грн. 80 коп.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго» сплачений судовий збір в розмірі 536 (п`ятсот тридцять шість) грн. 80 коп.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго» сплачений судовий збір в розмірі 536 (п`ятсот тридцять шість) грн. 80 коп.

Стягнути з , ОСОБА_4 на користь Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго» сплачений судовий збір в розмірі 536 (п`ятсот тридцять шість) грн. 80 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго» сплачений судовий збір в розмірі 536 (п`ятсот тридцять шість) грн. 80 коп.

Рішення може бути оскаржене до Львівського апеляційного суду через Галицький районний суд м. Львова протягом тридцяти днів,з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 цього Кодексу.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Позивач: Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго», адреса: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 3; ЄДРПОУ 00131587; поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Таскомбанк», МФО 339500.

Відповідач 1: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Відповідач 2: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Відповідач 3: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_5 .

Відповідач 4: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_6 .

Відповідач 5: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

Суддя Мироненко Л.Д.

Дата ухвалення рішення21.09.2023
Оприлюднено25.09.2023

Судовий реєстр по справі —461/6292/23

Рішення від 22.09.2023

Цивільне

Галицький районний суд м.Львова

Мироненко Л. Д.

Ухвала від 07.08.2023

Цивільне

Галицький районний суд м.Львова

Мироненко Л. Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні