Ухвала
від 24.09.2023 по справі 440/5665/23
ДРУГИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

25 вересня 2023 р.Справа № 440/5665/23Суддя Другого апеляційного адміністративного суду П`янова Я.В., розглянувши можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" на ухвалу Полтавського окружного адміністративного суду від 05.06.2023 по справі № 440/5665/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"

до Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

про визнання бездіяльності протиправною та скасування постанови, зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Полтавського окружного адміністративного суду від 05.06.2023 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" до Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) про визнання бездіяльності протиправною та скасування постанови, зобов`язання вчинити певні дії повернуто позивачеві.

21.07.2023 (відповідно до штемпеля на конверті) на зазначену ухвалу суду Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" направило до Другого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу, яка надійшла 25.07.2023 та зареєстрована 26.07.2023.

Ухвалою Другого апеляційного адміністративного суду від 31.07.2023 витребувано з Полтавського окружного адміністративного суду справу № 440/5665/23, яка передана судді-доповідачу до розгляду 25.09.2023.

Вказана апеляційна скарга підлягає залишенню без руху, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 295 Кодексу адміністративного судочинства України (далі: КАС України) апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Частиною 2 ст. 295 КАС України встановлено, що учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 295 КАС України строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною другою статті 299 цього Кодексу.

З матеріалів справи вбачається, що оскаржувана ухвала прийнята 05.06.2023, тоді як апеляційна скарга подана 21.07.2023 (відповідно до штемпеля на конверті), тобто, поза межами п`ятнадцятиденного строку на апеляційне оскарження, встановленого ст. 295 КАС України.

Колегія суддів зазначає, що встановлення строків для подання апеляційної скарги передбачено з метою дисциплінування учасників адміністративного судочинства добросовісно ставитися до виконання своїх обов`язків та своєчасного виконання ними передбачених КАС України та іншими законами процесуальних дій.

Згідно з ч. 1 ст. 121 КАС України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Необхідно зауважити, що поважними причинами пропуску строку на апеляційне оскарження можуть бути визнані лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи та пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій, які повинні бути підтверджені належними доказами.

Як убачається зі змісту апеляційної скарги, позивач не порушував питання про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Відповідно до ч. 3 ст. 298 КАС України апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 295 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 299 КАС України, суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження визнані судом неповажними.

Враховуючи, що процесуальний строк на апеляційне оскарження ухвали скаржником пропущено, і ним не порушується питання про поновлення такого строку, останньому необхідно надати до Другого апеляційного адміністративного суду заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження із зазначенням поважних підстав для його поновлення з додаванням відповідних доказів в обґрунтування такої заяви.

Окрім того, вказана апеляційна скарга подана з порушенням вимог п. 1 ч. 5 ст. 296 Кодексу адміністративного судочинства України.

Як встановлено п. 1 частиною 5 вказаної статті, до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору.

Слід зазначити, що в порушення вимог наведеної статті заявником не надано квитанцію, з якої вбачається, що судовий збір за подання апеляційної скарги сплачено в повному обсязі.

З 01.11.2011 року набрав чинності Закон України "Про судовий збір", частиною 1 статті 4 якого визначено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

В свою чергу, відповідно до п. 35 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 1774-VIII від 06.12.2016 р., з 01.01.2017 р. у Законі України "Про судовий збір" частину 1 статті 4 викладено в такій редакції: "Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі".

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" установлено у 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2023 - 2684 гривні.

Пунктом 5 частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" (в редакції закону, чинній на момент подання апеляційної скарги) встановлено, що за подання апеляційної скарги на ухвалу суду судовий збір становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З огляду на викладене, враховуючи дату подання апеляційної скарги, в даному випадку розмір ставки судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу суду становить 2684, 00 грн.

При цьому, відповідно до чинної на час подання апеляційної скарги редакції Закону України "Про судовий збір" заявник не наділений пільгами щодо сплати судового збору.

Отже, заявнику апеляційної скарги необхідно надати квитанцію про сплату судового збору в розмірі 2684, 00 грн.

Зазначені недоліки апеляційної скарги мають бути усунені шляхом направлення до Другого апеляційного адміністративного суду оригіналу квитанції про сплату судового збору на реквізити: отримувач ГУК в Основ`янському районі м. Харкова, код отримувача (ЄДРПОУ) 37874947, банк: Казначейство України (ЕАП), код банку (МФО) 899998, номер рахунку UA408999980313131206081020661, код класифікації доходів бюджету 22030101, найменування коду класифікації доходів бюджету - Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050), наявність відомчої ознаки - "81" Апеляційні адміністративні суди в розмірі згідно з ст.4 Закону України "Про судовий збір".

Частиною 2 статті 298 КАС України встановлено, що до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 296 цього Кодексу, застосовуються положення статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до приписів пункту 1 частини 4 статті 169 КАС України у разі неусунення вищевказаних недоліків апеляційної скарги остання буде повернута апелянту.

Керуючись ст.ст. 169, 296, 298, 299, ч. 2 ст. 321, ч. 2 ст. 325, ст.ст. 328, 329, 331 КАС України, суддя-доповідач, -

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" на ухвалу Полтавського окружного адміністративного суду від 05.06.2023 по справі № 440/5665/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" до Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) про визнання бездіяльності протиправною та скасування постанови, зобов`язання вчинити певні дії - залишити без руху.

Надати Товариству з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" строк для усунення недоліків поданої апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали про залишення її без руху шляхом подання доказів про сплату судового збору в розмірі 2684 (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири) грн. 00 коп. за наступними реквізитами: отримувач ГУК в Основ`янському районі м. Харкова, код отримувача (ЄДРПОУ) 37874947, банк: Казначейство України (ЕАП), код банку (МФО) 899998, номер рахунку UA408999980313131206081020661, код класифікації доходів бюджету 22030101, найменування коду класифікації доходів бюджету - Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050), наявність відомчої ознаки - "81" Апеляційні адміністративні суди, а також подання заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження із зазначенням поважних причин пропуску цього строку та обґрунтованих підстав для його поновлення з відповідними доказами.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ", що у разі не усунення недоліків апеляційної скарги щодо направлення оригіналу квитанції про сплату судового збору в розмірі згідно з ст.4 Закону України "Про судовий збір", відповідно до п.1 ч.4 ст.169 та ч. 5 ст. 298 Кодексу адміністративного судочинства України питання про повернення апеляційної скарги буде вирішено протягом п`яти днів з дня закінчення строку на усунення недоліків.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ", що якщо заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажними, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 299 Кодексу адміністративного судочинства України у відкритті апеляційного провадження буде відмовлено.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Я.В. П`янова

Дата ухвалення рішення24.09.2023
Оприлюднено27.09.2023

Судовий реєстр по справі —440/5665/23

Ухвала від 29.11.2023

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

П’янова Я.В.

Ухвала від 30.10.2023

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

П’янова Я.В.

Ухвала від 25.09.2023

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

П’янова Я.В.

Ухвала від 31.07.2023

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

П’янова Я.В.

Ухвала від 05.06.2023

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

К.І. Клочко

Ухвала від 15.05.2023

Адміністративне

Полтавський окружний адміністративний суд

К.І. Клочко

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні