Рішення
від 27.09.2023 по справі 520/11170/23
ХАРКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2023 року № 520/11170/23

Харківський окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді Єгупенка В.В.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Харкові у порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю MIOL (м. Харків, вул. Новомосковська, 8а) до Головного управління Державної податкової служби України у Харківській області (м. Харків, вул. Пушкінська, 46), Державної податкової служби України (м. Київ. Львівська площа, 8) про визнання протиправними та скасування рішень,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю MIOL звернулося до Харківського окружного адміністративного суду з вищевказаним позовом, в якому позивач просив визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління ДПС Харківській області від 27.01.2023 р №8172612/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 15.11.2022 №81 та зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 15.11.2022 р. №81 датою її подання. Визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління ДПС у Харківській області від 13.02.2023 №8249334/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 20.12.2022 p. №74 та зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 20.12.2022 р. №74 датою й подання. Визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління ДПС Харківській області від 17.02.2023 №8285530/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 18.11.2022 p. N 97 та зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 18.11.2022. № 97 датою її подання. Визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління ДПС у Харківській області від 17.02.2023 р № 8285531/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 05.12.2022 N23 та зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 05.12.2022 p. N23 датою її подання. Визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління ДПС у Харківській області від 17.02.2023 №8285528/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 05.12.2022 N 17 та зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 05.12.2022 N 17 датою її подання. Визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління ДПС У Харківській області від 02.02.2023 p №8201528/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 05.12.2022№18 та зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 05.12.2022 №18 датою її подання. Визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління ДПС у Харківській області від 02.02.2023 p № 8201525/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 05.12.2022 №19 та зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 05.12.2022 №19 датою її подання.

В обґрунтування позовних вимог зазначив, що оскаржувані рішення Головного управління ДПС у Харківській області про відмову в реєстрації податкових накладних на думку позивача, є протиправними та підлягають скасуванню.

Від представника відповідача - Головного управління Державної податкової служби України у Харківській області до суду надійшов відзив на адміністративний позов, в якому просив відмовити у задоволенні позовних вимог зазначивши, що оскаржувані позивачем рішення є такими, що винесені в межах чинного законодавства України, а тому не підлягають скасуванню.

Суд, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши докази у їх сукупності, приходить до наступного.

Судом встановлено, що позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю MIOL, зареєстрований як юридична особа 18.06.2001 року та перебуває на обліку в Головному управлінні ДПС у Харківській області.

Основний видом економічної діяльності позивача є: 25.73 Виробництво інструментів, додатковими: Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Щодо рішення Головного управління ДПС Харківській області від 27.01.2023 р №8172612/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 15.11.2022 №81 судом встановлено наступне.

Позивачем, як постачальником, в межах здійснення власної господарської діяльності, 03.01.2017 року було укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-ГРУПП ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39907916), як покупцем, Договір поставки №19/17, відповідно до п. 1.1. якого «в порядку та на умовах, визначених у р цьому Договорі, Постачальник зобов`язується передати у власність, а Покупець прийняти і оплатити товар. Під терміном «товар» Сторони розуміють - інструменти в асортименті,»

Відповідно до п.5.7,5.8 вказаного Договору поставки №19/17, «кожна поставка Товару повинна супроводжуватися видатковою накладною, підписаною уповноваженою особою Постачальника, Товар переходить у власність Покупця з моменту його фактичної передачі Покупцю за належним чином оформленими видатковими накладними, які є підтвердженням передачі Товару від Постачальника Покупцю.».

За результатом здійснення однієї з поставок Товару за вказаним вище Договором поставки №19/17 , сторонами договору було оформлено видаткову накладну № 500026190 від 15.11.2022 р. на загальну суму 4 077,72 грн., в тому числі ПДВ 679,62 грн. Факт приймання товару Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-ГРУПП ЛТД» підтверджується підписанням вказаної видаткової накладної, а також оформленою товаро-транспортною накладною №26190 від 15.11.2022 р.

15.11.2022 року позивачем було складено податкову накладну №81, яку 30.11.2022 року було направлено на реєстрацію через автоматизовану систему «Єдине вікно електронних документів» ДПС України до Єдиного реєстру податкових накладних.

Реєстрація вказаної податкової накладної була зупинена згідно Квитанції якою зазначено, що «Відповідно до п. 201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 15.11.2022 №81 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. Коди УКТЗЕД/ДКПП товару/послуг 8481, відсутні в таблиці даних платника податку на додану вартість, як товари/послуги, що на постійній основі постачаються (виготовляються), та їх обсяг постачання дорівнює або перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Пропонуємо надати пояснення та копії документів щодо підтвердження. інформації, зазначеної в ПН/РК для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Додатково повідомляємо: показник «D»=10,13%,«P»=58876,76».

З метою підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній №81 від 15.11.2022 p., 23.01.2023 p. позивач засобами електронного зв`язку направив повідомлення №9 про надання пояснень та копій документів щодо податкової накладної №81 від 15.11.2022 p., до якого було додано копії первинних документів, а саме: протокол Загальних зборів учасників №1 від 24.11.2014 р., штатний розпис ТОВ «MIOL» на 2022,2023 p.p., договір №19/17 від 03.01.2017 p., видаткова накладна №500026190 від 15.11.2022 p., товаро-транспортна накладна №26190 від 15.11.2022 p., податкова накладна №81 від 15.11.2022 p., квитанція № 1 від 30.11.2022 p., договір №030201 від 03.02.2020 р., видаткова накладна №84 від 03.02.2020 р., товаро-транспортна накладна №Р81 від 03.02.2020 р., податкова накладна №76 від 03.02.2020 р. та пояснення щодо наведеної господарської операції, що стосується товару за кодом УКТЗЕД 8481.

За наслідками розгляду пояснень та доданих до них копій первинних документів, рішенням комісії Головного управління ДПС у Харківській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 27.01.2023 р. №8172612/31559069 відмовлено в реєстрації податкової накладної №81 від 15.11.2022 р. з підстав ненадання платником податку копій документів: договорів, зокрема зовнішньоекономічних контрактів з додатками до них; первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано підкреслити); розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків (документи, які не надано підкреслити).

13.02.2023 року позивач звернувся до Державної податкової служби України з скаргою на рішення комісії Головного управління ДПС у Харківській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 27.01.2023 р. №8172612/31559069, до якої було додано копії первинних документів, а саме: договір оренди №15/07-2019 від 15.07.2019 p., протокол Загальних зборів учасників №1 від 24.11.2014 p., штатний розпис ТОВ «MIOL» на 2022,2023 p.p., договір №19/17 від 03.01.2017 p., видаткова накладна №500026190 від 15.11.2022 p., оборотно-сальдова відомість по рахунку 281, товарно-транспортна накладна №26190 від 15.11.2022 p., податкова накладна №81 від 15.11.2022 p., квитанція №1 від 30.11.2022 р. договір №030201 від 03.02.2020 p., видаткова накладна №84 від 03.02.2020 p., товаро-транспортна накладна №Р81 від 03.02.2020 p., податкова накладна №76 від 03.02.2020 p. PH 9022419553, копію пояснень щодо наведеної господарської операції, що стосується товару за кодом УКТЗЕД 8481 та копію оскаржуваного рішення.

20.02.2023 року за результатами розгляду скарги №9021190826 від 13.02.2023 року було прийнято рішення №17167/31559069/2 про залишення скарги без задоволення, а оскаржуваного рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних без змін.

Окрім іншого судом встановлено, що податкова накладна №81 від 15.11.2022 року, в реєстрації якої було відмовлено оскаржуваним рішенням, була складена за правилами першої події за наслідками продажу позивачем товару, що підтверджується підписаною видатковою накладною № 500026190 від 15.11.2022 року.

Товарам з кодом УКТЗЕД/ДКПП 8481 це є товар під п/н №9 «насадка на шланг (розбірна)» код згідно з УКГ ЗЕД 8481401000 в кількості 5 шт., арт. 78-050, походження якого підтверджується наступним.

З метою здійснення своєї господарської діяльності, позивачем, як покупцем, 03.02.2020 року було укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРІАС КОНСАЛТ» (код за ЄДРПОУ 42248305), як продавцем, Договір поставки №030201, відповідно до умов якого позивач здійснив закупівлю товару.

На виконання умов вказаного Договору поставки №030201, Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРІАС КОНСАЛТ» було здійснено поставку позивачу Товару, що підтверджується належним чином оформленими видатковою накладною №84 від 03.02.2020 p., товаро-транспортною накладною №Р81 від 03.02.2020 p., податковою накладною №76 від 03.02.2020 p., що зареєстрована в ЄРПН.

Відповідно до вказаної видаткової накладної №84 від 03.02.2020 р. та податкової накладної №76 від 03.02.2020 p., товаро-транспортної накладної №Р81 від 03.02.2020 p., на адресу позивача було здійснено поставку Товару, до якого, серед іншого, входить Товар (арт.78-050, клапани випускні для пістолета для подачі змазки розбірні, код УКТ ЗЕД 8481401000 в кількості 5000 шт.).

Зберігання товару, придбаного за вказаним договором №030201 до моменту його реалізації, здійснювалося на складі, який обліковується за позивачем на підставі Договору оренди №15/07-2019 від 15.07.2019 р. та підтверджується відповідною складською документацією (оборотно-сальдовими відомостями по ТМЦ станом на 15.11.2022 p.).

З огляду на вищевикладене суд дійшов висновку, що про реальність здійснюваних господарських операцій по податковій накладній, в реєстрації якої було відмовлено оскаржуваним рішенням, оскільки обсяг постачання товарно-матеріальних цінностей співвідноситься з обсягом реалізованих на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-ГРУПП ЛТД» товарів.

Щодо рішення Головного управління ДПС у Харківській області від 13.02.2023 №8249334/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 20.12.2022 p. №74, судом встановлено наступне.

Позивачем, як постачальником, в межах здійснення власної господарської діяльності 03.01.2017 року було укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОТОРГ-ДОН» (код за ЄДРПОУ 31764816), як покупцем, Договір поставки №21/17 відповідно до п. 1.1. якого «в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Постачальник зобов`язується передати у власність, а Покупець прийняти і оплатити товар. Під терміном «товар» Сторони розуміють - інструменти в асортименті.»

Відповідно до п.5.7,5.8 вказаного Договору поставки №21/17, «кожна поставка Товару повинна супроводжуватися видатковою накладною, підписаною уповноваженою особою Постачальника. Товар переходить у власність Покупця з моменту його фактичної передачі Покупцю за належним чином оформленими видатковими накладними, які є підтвердженням передачі Товару від Постачальника Покупцю.».

За результатом здійснення однієї з поставок Товару за вказаним вище Договором поставки №21/17, сторонами договору було оформлено видаткову накладну № 500026338 від 20.12.2022 р. на загальну суму 571 381,50 гри., в тому числі ПДВ 95 230,25 гри.

Факт приймання товару Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОТОРГ-ДОН» підтверджується підписанням вказаної видаткової накладної, а також оформленою товаро-транспортною накладною №26338 від 20.12.2022 р. Покупець за вказаним договором поставки №21/17 здійснив оплату Товару, отриманого за видатковою накладною в повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням №83512 від 30.12.2022.

20.12.2022 року позивачем, було складено податкову накладну №74, яку 13.01.2023 року було направлено на реєстрацію через автоматизовану систему «Єдине вікно електронних документів» ДГІС України до Єдиного реєстру податкових накладних.

Згідно квитанції реєстрація вказаної податкової накладної була зупинена «Відповідно до п. 201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 20.12.2022 №74 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. Коди УКТЗЕД/ДКПП товару/послуг 6805, відсутні в таблиці даних платника податку на додану вартість, як товари/послуги, що на постійній основі постачаються (виготовляються), та їх обсяг постачання дорівнює або перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Пропонуємо надати пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Додатково повідомляємо: показник «D»=9,9938%, «Р»-126279,08».

З метою підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній №74 від 20.12.2022 p., 06.02.2023 p. позивач засобами електронного зв`язку направив повідомлення №16 про надання пояснень та копій документів щодо податкової накладної №74 від 20.12.2022 p., до якого було додано копії первинних документів, а саме: договір оренди №15/07-2019 від 15.07.2019 р., протокол Загальних зборів учасників №1 від 24.11.2014 р., штатний розпис ТОВ «MIOL» на 2022,2023 p.p., договір №21/17 від 03.01.2017 p., видаткова накладна №500026338 від 20.12.2022 p., платіжне доручення №83512 від 30.12.2022 p., товаро транспортна накладна №26338 від 20.12.2022 p., податкова накладна №74 від 20.12.2022 p., квитанція №1 від 13.01.2023 p.. контракт №45/17 від 04.09.2017 р., вантажно-митна декларація №U A807190/2019/014673 від 19.06.2019 р., інвойс №GHTІ 190302008 від 30.04.2019 р., специфікація №2 від 03.04.2019 р., банківська виписка від 24.09.2019 р., міжнародна товаро-транспортна накладна №942 від 14.06.2019 р., оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 12.12.22.-22.02.23 та пояснення щодо наведеної господарської операції, що стосується товару за кодом УКТЗЕД 6805.

За наслідками розгляду пояснень та доданих до них копій первинних документів, рішенням комісії Головного управління ДПС у Харківській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 13.02.2023 р. № 8249334/31559069 відмовлено в реєстрації податкової накладної №74 від 20.12.2022 р. з наступних підстав: неподання платником податку копій документів; первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм, та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано підкреслити).

22.02.2023 року позивач звернувся до Державної податкової служби України зі скаргою на рішення комісії Головного управління ДПС у Харківській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 13.02.2023 р. №8249334/31559069, до якої було також додано копії первинних документів (договір оренди №15/07-2019 від 15.07.2019 p., протокол Загальних зборів учасників №1 від 24.11.2014 p., штатний розпис ТОВ «MIOL» на 2022,2023 p.p., договір №21/17 від 03.01.2017 p., видаткова накладна №500026338 від 20.12.2022 p., товаро-транспортна накладна №26338 від 20.12.2022 p., платіжне доручення №83512 від 31.12.2022 p., податкова накладна №74 від 20.12.2022 p., квитанція №1 від 13.01.2023 p., контракт №45/17 від 04.09.2017 p., вантажно-митна декларація №UA807190/2019/014673 від 19.06.2019 p., банківська виписка від 24.09.2019 p., оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 12.12.22.-22.02.23, ), копію пояснень щодо наведеної господарської операції, що стосується товару за кодом УКТЗЕД 6805.

01.03.2023 року за результатами розгляду скарги №9031604632 від 22.02.2023 року було прийнято рішення №20610/31559069/2 про залишення скарги без задоволення, а рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних без змін.

Окрім того судом встановлено, що Податкова накладна №74 від 20.12.2022 року, в реєстрації якої було відмовлено оскаржуваним рішенням, була складена позивачем за правилами першої події за наслідками продажу позивачем товару, що підтверджується підписаною видатковою накладною №500026338 від 20.12.2022 р. на загальну суму 571 381,50 гри., в тому числі ПДВ 95 230,25 грн.

Товара з кодом УКТЗЕД/ДКПП 6805, це є товар під п/н №3 «F-40-712 шліф.шкурка, Р60, рулон 200ммх50м» код згідно з УКТ ЗЕД 6805100010 в кількості 15 шт., походження якого підтверджується наступним.

З метою здійснення своєї господарської діяльності позивачем, як Покупцем, 04.09.2017 року було укладено з компанією Цзяу ДжиТиАйДжи ХуаТай Ко. Лтд (Китай), як продавцем, Контракт №45/17, відповідно до умов якого позивач здійснив закупівлю товару (ручні інструменти).

На виконання вимог такого контракту компанією Цзяу ДжиТиАйДжи ХуаТай Ко. Лтд (Китай) було здійснено чергову поставку позивачу Товару, що підтверджується специфікацією №2 від 03.04.2019 p., комерційним інвойсом №GHTI 190302008 від 30.04.2019 року, міжнародною товаротранспортною накладною №942 від 14.06.2019 p., вантажно-митною декларацією №UA807190/2019/014673 від 19.06.2019 року.

Відповідно до вказаної вантажно-митної декларації від 19.06.2019 року, позивачем було придбано у іноземного постачальника та ввезено на митну територію України вказаний в цій декларації Товар, до якого, серед іншого, входять: «Шліфувальна шкурка на тканинній основі, Р60, рулон 200мм х 50 м. арт. F-40-712 в кількості 150 шт.

Транспортування вказаного Товару підтверджується укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНС КЕА ЛОПСТИК» (Виконавець) та Позивачем (Замовник) договором №030118/6 від 03.01.2018 р., актом №214 наданих послуг від 20.06.2019 р. та міжнародною товаро транспортною накладною №942 від 14.06.2019 року. Вказані експедиційні послуги були оплачені в повному обсязі 20.06.2019 року, що підтверджується платіжною інструкцією №246.

Оплата за товар, поставлений у відповідності до вантажно-митної декларації №UA807190/2019/014673 від 19.06.2019 р. була здійснена 24.09.2019 р. в розмірі 2 049 827,45 грн., що підтверджується відповідною банківською випискою.

Зберігання товару, придбаного за вказаним контрактом 45/17 до моменту його реалізації, здійснювалося на складі, який обліковується за Позивачем на підставі Договору оренди №15/07-2019 від 15.07.2019 р. та підтверджується відповідною складською документацією (оборотно-сальдовими відомостями по рахунку 281 за 12.12.22-22.02.23).

Таким чином суд дійшов висновку про підтвердження реальності здійснюваних господарських операцій, в тому числі й по податковій накладній, в реєстрації якої було відмовлено оскаржуваним рішенням.

Щодо рішення Головного управління ДПС Харківській області від 17.02.2023 №8285530/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 18.11.2022 p. N 97, суд зазначає наступне.

Позивачем, як постачальником, в межах здійснення власної господарської діяльності 02.04.2018 року було укладено з Приватним підприємством «МОЛОТОК» (код за ЄДРГІОУ 36474100), як Покупцем, Договір поставки №38/18, відповідно до п. 1.1. якого «в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Постачальник зобов`язується передати у власність, а Покупець прийняти і оплатити товар. Під терміном «товар» Сторони розуміють - інструменти в асортименті.»

Відповідно до п.5.8,5.9 вказаного Договору поставки №38/18, «кожна поставка Товару повинна супроводжуватися видатковою накладною, підписаною уповноваженою особою Постачальника. Товар переходить у власність Покупця з моменту його фактичної передачі Покупцю за належним чином оформленими видатковими накладними, які є підтвердженням передачі Товару від Постачальника Покупцю.».

18.11.2022 р. Приватним підприємством «МОЛОТОК» було здійснено передплату за Договором №38/18 в розмірі 10 900,39 грн., що підтверджується платіжним дорученням №98 від 18.11.2022 р.

За результатом здійснення однієї з поставок Товару за вказаним вище Договором поставки №38/18, сторонами договору було оформлено видаткову накладну №500026213 від 21.11.2022 р. на загальну суму 10 900,39 грн., в тому числі ПДВ 1 816,73 грн. Факт приймання товару Приватним підприємством «МОЛОТОК» підтверджується підписанням вказаної видаткової накладної.

Вивезення Товару зі складу Постачальника здійснювалося безпосередньо Покупцем на умовах самовивозу, відповідно до положень п. 5.6 Договору №38/18.

18.11.2022 року позивачем було складено податкову накладну №97, яку 14.12.2022 року було направлено па реєстрацію через автоматизовану систему «Єдине вікно електронних документів» ДПС України до Єдиного реєстру податкових накладних.

Реєстрація вказаної податкової накладної була зупинена 15.12.2022 p., про що у Квитанції зазначено наступне: «Відповідно до п. 201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 18.11.2022 p. N97 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. Коди УКТЗЕД/ДКПП товару/послуг 8481, відсутні в таблиці даних платника податку на додану вартість, як товари/послуги, що на постійній основі постачаються (виготовляються), та їх обсяг постачання дорівнює або перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Пропонуємо надати пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Додатково повідомляємо: показник «D»=10,1233%, «Р»-309980,45».

13.02.2023 p. позивач засобами електронного зв`язку направив повідомлення №18 про надання пояснень та копій документів щодо податкової накладної №97 від 18.11.2022 p., до якого було додано копії первинних документів (договір оренди №15/07-2019 від 15.07.2019 р., протокол Загальних зборів учасників №1 від 24.11.2014 р., штатний розпис ТОВ «MIOL» на 2022,2023 p.p., Договір поставки №38/18 від 02.04.2018 р. видаткова накладна №500026213 від 21.11.2022 p., платіжне доручення №98 від 18.11.2022 p., оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 на 21.11.2022 р., податкова накладна №97 від 18.11.2022 p., квитанція №1 до податкової накладної №97 від 18.11.2022 p., контракт №43/16 від 01.12.2016 p., специфікація №5 від 09.08.2018 р. до Контракту №43/16, вантажно-митна декларація №UA 807190/2018/020593 від 29.10.2018 р., міжнародна товаро-транспортна накладна №0001184 від 27.10.2018 р., банківська виписка від 22.05.2019 р. та пояснення щодо наведеної господарської операції, що стосується товарів за кодами УКТЗЕД 8481.

За наслідками розгляду пояснень та доданих до них документів рішенням комісії Головного управління ДПС у Харківській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 17.02.2023 р. №8285530/31559069 відмовлено в реєстрації податкової накладної №97 від 18.11.2022 р. з підстав ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано підкреслити)

Також судом встановлено, що товарам з кодом УКТЗЕД/ДКПП 8481, це є товар під п/н № 2 «швидкознімач різьба наруж.1/4'» арт. 81-230, код згідно з УКТ ЗЕД 8481309100 в кількості 1 шт.. походження якого підтверджується наступним.

З метою здійснення своєї господарської діяльності Позивачем, як Покупцем, 01.12.2016 року було укладено з компанією Нінбо Хайшу Хайлайт Імпорт Енд Експорт Ко. Лтд (Китай), як Продавцем, Контракт №43/16, відповідно до умов якого Позивач здійснив закупівлю товару (ручні інструменти та аксесуари).

На виконання вимог такого контракту компанією Нинбо Хайшу Хайлайт Імпорт Енд Експорт Ко. Лід (Китай) було здійснено чергову поставку Позивачу Товару, що підтверджується комерційним інвойсом №6 від 13.09.2018 року, специфікацією №5 від 09.08.2018 р., міжнародною товаро-транспортною накладною №0001184 від 27.10.2018 р. та вантажно-митною декларацією №U A807190/2018/020593 від 29.10.2018 року.

Відповідно до вказаної вантажно-митної декларації від 29.10.2018 року, Позивачем було придбано у іноземного постачальника та ввезено на митну територію України вказаний в цій декларації Товар, до якого, серед іншого, входять: «швидкознімач різьба наруж. 1/4'» Арт 81-230 в кількості 1600 шт.

Оплата за товар, поставлений у відповідності до вантажно-митної декларації № UA807190/2018/020593 була здійснена 22.05.2019 р. в розмірі 478 145,09 грн., що підтверджується відповідною банківською випискою.

Транспортування вказаного Товару підтверджується укладеним 04.01.2018 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «ХІЛЛДОМ ЛОПСТІКС» (код за ЄДРПОУ 33 139540), як Виконавцем, та Позивачем, як Замовником, договором №04018-123 про надання транспортно-експедиторських послуг та перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів, актом надання послуг №2843 від 29.10.2018 р., міжнародною товаро-транспортною накладною №0001184 від 27.10.2018 р. та платіжною інструкцією №396 від 30.10.2018 р.

Зберігання товару, придбаного за вказаними контрактами здійснювалося на складі, який обліковується за Позивачем на підставі Договору оренди №15/07-2019 від 15.07.2019 р. та підтверджується відповідною складською документацією (оборотно-сальдовими відомостями по ТМЦ).

Таким чином суд дійшов висновку про реальність здійснюваних господарських операцій, в тому числі й по податковій накладній, в реєстрації якої було відмовлено оскаржуваним рішенням. Обсяг постачання товарно-матеріальних цінностей співвідноситься з обсягом реалізованих на користь Приватного підприємства «МОЛОТОК» товарів по видатковій накладній №500026213 від 21.11.2022 р. за результатами чого й було складено податкову накладну №97 від 18.11.2022 р. за правилами першої події (отримання грошових коштів за товар).

Щодо рішення Головного управління ДПС у Харківській області від 17.02.2023 р № 8285531/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 05.12.2022 N23, суд зазначає наступне.

Позивачем, як Постачальником, в межах здійснення власної господарської діяльності 19.08.2020 року було укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВЛИТ» (код за ЄДРПОУ 40311757), як Покупцем, Договір поставки №12/20-1, відповідно до п. 1.1. якого «в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Постачальник зобов`язується передати у власність, а Покупець прийняти і оплатити товар. Під терміном «товар» Сторони розуміють - інструменти в асортименті.»

Відповідно до п.5.8,5.9 вказаного Договору поставки №12/20-1, «кожна поставка Товару повинно супроводжуватися видатковою накладною, підписаною уповноваженою особою Постачальника. Товар переходить у власність Покупця і моменту його фактичної передачі Покупцю за належним чином оформленими видатковими накладними, які є підтвердженням передачі Товару від Постачальника Покупцю.».

За результатом здійснення однієї з поставок Товару за вказаним вище Договором поставки №12/20-1, сторонами договору було оформлено видаткову накладну №500026287 від 05.12.2022 р. на загальну суму 23 116,44 грн., в тому числі ПДВ З 852,74 грн. Факт приймання товару Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВЛИТ» підтверджується підписанням вказаної видаткової накладної. Вказаний товар був частково оплачений Покупцем, що підтверджується платіжними дорученнями №9340, 9183 та 9459. Вивезення Товару зі складу Постачальника здійснювалося безпосередньо Покупцем на умовах самовивозу, відповідно до положень п. 5.6 Договору №12/20-1.

05.12.2022 року Позивачем було складено податкову накладну №.23, яку 28.12.2022 року було направлено на реєстрацію через автоматизовану систему «Єдине вікно електронних документів» ДПС України до Єдиного реєстру податкових накладних.

Реєстрація вказаної податкової накладної була зупинена, Квитанцією зазначено наступне: «Відповідно до п. 201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 05.12.2022 №23 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. Коди УКТЗЕД/ДКПП товару/послуг 8481, відсутні в таблиці даних платника податку на додану вартість, як товари/послуги, що на постійній основі постачаються (виготовляються), та їх обсяг постачання дорівнює або перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Пропонуємо падати пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Додатково повідомляємо: показник «D»-=10,3189%, «P»=77522,04».

З метою підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній №23 від 05.12.2022 p., 13.02.2023 p. Позивач засобами електронного зв`язку направив повідомлення №19 про надання пояснень та копій документів щодо податкової накладної №23 від 05.12.2022 p., до якого було додано копії первинних документів (договір оренди №15/07-2019 від 15.07.2019 р., протокол Загальних зборів учасників №1 від 24.1 і.2014 р., штатний розпис ТОВ «MIOL» на 2022.2023 p.p., Договір поставки №12/20-1 від 19.08.2020 р. видаткова накладна №500026287 від 05.12.2022 p., оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 на 05.12.2022 р., податкова накладна №23 від 05.12.2022 p., квитанція №1 до податкової накладної №23 від 28.12.2022 p., контракт №43/16 від 01.12.2016 р., вантажно-митна декларація №UA 807190/2018/020593 від 29.10.201 8 р., міжнародна товаро-транспортна накладна №0001184 від 27.10.2018 р., банківська виписка від 22.05.2019 р. та пояснення щодо наведеної господарської операції, що стосується товарів за кодами УКТЗЕД 8481.

За наслідками розгляду пояснень та доданих до них документів рішенням комісії Головного управління ДПС у Харківській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 17.02.2023 р. №8285531/31559069 відмовлено в реєстрації податкової накладної №23 від 05.12.2022 р. з наступних підстав: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано підкреслити)

Також судом встановлено, що податкова накладна №23 від 05.12.2022 року, в реєстрації якої було відмовлено оскаржуваним рішенням, була складена позивачем за наслідками продажу позивачем товару, що підтверджується підписаною видатковою накладною №500026287 від 05.12.2022 року.

Реєстрація вказаної вище податкової накладної була первісно зупинена по товарам з кодом УКТЗЕД/ДКПП 8481. Відповідно, це є товар під п/н № 2 «швидкознімач під шланг, 8 мм..» арт. 81-238, код згідно з УКТ ЗЕД 8481309100 в кількості 10 шт., походження якого підтверджується наступним.

Як вже було встановлено судом вище, з метою здійснення господарської діяльності Позивачем, як Покупцем, 01.12.2016 року було укладено з компанією Нинбо Хайшу Хайлайт Імпорт Енд Експорт Ко. Лтд (Китай), як Продавцем, Контракт №43/16, відповідно до умов якого Позивач здійснив закупівлю товару (ручні інструменти та аксесуари).

На виконання вимог такого контракту компанією Нинбо Хайшу Хайлайт Імпорт Енд Експорт Ко. Лтд (Китай) було здійснено чергову поставку Позивачу Товару, що підтверджується комерційним інвойсом №6 від 13.09.2018 року, специфікацією №5, міжнародною товаро транспортною накладною №0001184 від 27.10.2018 p., вантажно-митною декларацією №UA807190/2018/020593 від 29.10.2018 року.

Відповідно до вказаної вантажно-митної декларації від 29.10.2018 року, Позивачем було придбано у іноземного постачальника та ввезено на митну територію України вказаний в цій декларації Товар, до якого, серед іншого, входять: «швидкознімач під шланг, 8 мм..» Арт 81-238 в кількості 3000 шт.

Оплата за товар, поставлений у відповідності до вантажно-митної декларації № UA807190/2018/020593 була здійснена 22.05.2019 р. в розмірі 478 145,09 гри., що підтверджується відповідною банківською випискою.

Транспортування вказаного Товару підтверджується укладеним 04.01.2018 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «ХІЛЛДОМ ЛОГІСТІКС» (код за ЄДРПОУ 33 139540), як Виконавцем, та Позивачем, як Замовником, договором №04018-123 про надання транспортно-експедиторських послуг та перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів, актом надання послуг №2843 від 29.10.2018 р., міжнародною товаро-транспортною накладною №0001184 від 27.10.2018 р. та платіжною інструкцією №396 від 30.10.2018 р.

Зберігання товару, придбаного за вказаними контрактами здійснювалося на складі, який обліковується за Позивачем на підставі Договору оренди №15/07-2019 від 15.07.2019 р. та підтверджується відповідною складською документацією (оборотно-сальдовими відомостями по ТМЦ).

Таким чином суд дійшов висновку про реальність здійснюваних господарських операцій, в тому числі й по податковій накладній, в реєстрації якої було відмовлено оскаржуваним рішенням. Обсяг постачання товарно-мвтеріальних цінностей співвідноситься з обсягом реалізованих на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВЛИТ» товарів по видатковій накладній № №500026287 від 05,12.2022 р. за результатами чого й було складено податкову накладну №23 від 05.12.2022 р. за правилами першої події (здійснення поставки (відгрузки) Товару).

Щодо рішення Головного управління ДПС у Харківській області від 17.02.2023 №8285528/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 05.12.2022 N 17, судом встановлено наступне.

Позивачем, як Постачальником, в межах здійснення господарської діяльності 28.09.2016 року було укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ» (код за ЄДРПОУ 24738845). як Покупцем, Договір поставки №600435, відповідно до п. 1.1. якого «Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупця товари разом із усіма їх приналежностями та документами, що стосуються товарів, в асортименті, кількості та за цінами, зазначеними у Специфікаціях, а Покупець зобов`язується прийняти товари і. оплатити їх на умовах цього Договору».

Відповідно до п. 2.4 вказаного Договору поставки №600435, «ціна поставленого товару зазначається у видаткових накладних, які надаються до головного офісу Покупця (або торгового центру Покупця, в залежності від місця поставки) для здійснення оплати та складаються на підставі кількості поставленого товару, зазначеного у транспортній накладній із відповідними можливими виправленнями (коригуваннями), згідно Актів розбіжностей (Повідомлення про розбіжності).

За результатом здійснення однієї з поставок Товару за вказаним вище Договором поставки №600435, сторонами договору було оформлено видаткову накладну №500026281 від 05.12.2022 р. на загальну суму 94 883,22 грн., в тому числі ПДВ 15 813,87 грн. Факт приймання товару Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ» підтверджується підписанням вказаної видаткової накладної. Оплата товару, що був поставлений за вказаною видатковою накладною не була здійснена, оскільки, у відповідності до положень Договору поставки №600435 (п.5.1) строк оплати не настав. Транспортування товару підтверджується оформленою товаро-транспортною накладною №М2415432823 від 05.12.2022 р.

05.12.2022 року Позивачем було складено податкову накладну №17, яку 27.12.2022 року було направлено на реєстрацію через автоматизовану систему «Єдине вікно електронних документів» ДПС України до Єдиного реєстру податкових накладних.

Реєстрація вказаної податкової накладної була зупинена 28.12.2022 p., про що у Квитанції зазначено наступне: «Відповідно до п. 201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 05.12.2022 №17 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. Коди УКТЗЕД/ДКПП товару/послуг 8481, відсутні в таблиці даних платника податку на додану вартість, як товари/послуги, що на постійній основі постачаються (виготовляються), та їх обсяг постачання дорівнює або перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Пропонуємо надати пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Додатково повідомляємо, показник «D»=10,3189%, «P» 111634,04».

З метою підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній №17 від 05.12.2022 p., 13.02.2023 p. Позивач засобами електронного зв`язку направив повідомлення №17 про надання пояснень та копій документів щодо податкової накладної №17 від 05.12.2022 p., до якого було додано копії первинних документів, а саме: договір оренди №15/07-2019 від 15.07.2019 р., протокол Загальних зборів учасників №1 від 24.11.2014 р., штатний розпис ТОВ «MIOL» на 2022,2023 p.p, Договір поставки №600435 від 28.09.2016 р. видаткова накладна №500026281 від 05.12.2022 p., оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 на05.12.2022 р., податкова накладна№17 від 05.12.2022 p., квитанція №1 до податкової накладної №17 від 28.12.2022 p., контракт №43/16 від 01.12.2016 р., вантажно-митна декларація №UA 807190/2018/000643 від 15.01.2018 р., специфікація №4 від 24.10.2017 р., інвойс №5 від 27.11.2018 р., міжнародна товаро-транспортна накладна №1921/1 від 13.01.2018 р., вантажно-митна декларація №UA 807190/2018/020593 від 29.10.2018 р., специфікація №5 від 09.08.2018 р., інвойс №6 від 13.09.2018 р., міжнародна товаро-транспортна накладна №0001184, банківська виписка від 22.05.2019 р. та пояснення щодо наведеної господарської операції, що стосується товарів за кодами УКТЗЕД 8481.

За наслідками розгляду пояснень та доданих до них документів рішенням комісії Головного управління ДПС у Харківській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 17.02.2023 р. №8285528/31559069 відмовлено в реєстрації податкової накладної №17 від 05.12.2022 р. з наступних підстав: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано підкреслити); розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків (документи, які не надано підкреслити).

Вважаючи вказане рішення від 17.02.2023 р. №8285528/31559069 протиправним та таким, що підлягає скасуванню, Позивач звертається до суду з даним позовом за захистом своїх порушених прав та інтересів.

Також судом встановлено, що податкова накладна №17 від 05.12.2022 року, в реєстрації якої було відмовлено оскаржуваним рішенням, була складена позивачем за наслідками продажу товару, що підтверджується підписаною видатковою накладною №500026281 від 05.12.2022 року.

Зазначена податкова накладна була первісно зупинена по товарам з кодом УКТЗЕД/ДКПП 8481, це є товар під п/н № 25 «швидкознімач різьба наруж., 1/4'» арт. 81-230, код згідно з У КТЗЕД 8481309100 в кількості 10 шт., та товар під п/н №23«швидкознімач різьба внутр. 3/8'» арт. 81-234, код згідно з УКТ ЗЕД 8481 309100 в кількості 10 шт., походження якого підтверджується наступним.

Судом також встановлено, що з метою здійснення господарської діяльності Позивачем, як Покупцем, 01.12.2016 року було укладено з компанією Нинбо Хайшу Хайлайт Імпорт Енд Експорт Ко. Лтд (Китай), як Продавцем, Контракт №43/16, відповідно до умов якого Позивач здійснив закупівлю товару (ручні інструменти та аксесуари).

На виконання вимог такого контракту компанією Нинбо Хайшу Хайлайт Імпорт Енд Експорт Ко. Лтд (Китай) було здійснено чергову поставку Позивачу Товару, що підтверджується комерційним інвойсом №6 від 13.09.2018 року, специфікацією №5, міжнародною товаро транспортною накладною №0001184 від 27.10.2018 p., вантажно-митною декларацією №UA807190/2018/020593 від 29.10.2018 року.

Відповідно до вказаної вантажно-митної декларації від 29.10.2018 року, Позивачем було придбано у іноземного постачальника та ввезено на митну територію України вказаний в цій декларації Товар, до якого, серед іншого, входять: «швидкознімач під шланг, 8 мм..» Арт 81-238 в кількості 3000 шт.

Оплата за товар, поставлений у відповідності до вантажно-митної декларації № UA807190/2018/020593 була здійснена 22.05.2019 р. в розмірі 478 145,09 гри., що підтверджується відповідною банківською випискою.

Транспортування вказаного Товару підтверджується укладеним 04.01.2018 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «ХІЛЛДОМ ЛОГІСТІКС» (код за ЄДРПОУ 33 139540), як Виконавцем, та Позивачем, як Замовником, договором №04018-123 про надання транспортно-експедиторських послуг та перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів, актом надання послуг №2843 від 29.10.2018 р., міжнародною товаро-транспортною накладною №0001184 від 27.10.2018 р. та платіжною інструкцією №396 від 30.10.2018 р.

Зберігання товару, придбаного за вказаними контрактами здійснювалося на складі, який обліковується за Позивачем на підставі Договору оренди №15/07-2019 від 15.07.2019 р. та підтверджується відповідною складською документацією (оборотно-сальдовими відомостями по ТМЦ).

Також, на виконання умов контракту №43/16 від 01.12.2016 p., компанією Нинбо Хайшу Хайлайт Імпорт Енд Експорт Ко. Лтд (Китай) було здійснено ще одну чергову поставку Позивачу Товару, що підтверджується комерційним інвойсом №5 від 27.11.2017, вантажно-митною декларацією №UA 807190/2018/00643 від 15.01.2018 p., специфікація №4 від 24.10.2017 p., інвойс №5 від 27.11.2017 p., міжнародною товаро транспортною накладною №1921/1 від 13.01.2018 р.

Відповідно до вказаної вантажно-митної декларації від 15.01.2018 року, Позивачем було придбано у іноземного постачальника та ввезено на митну територію України вказаний в цій декларації Товар, до якого, серед іншого, входять: «швидкознімач різьба внутр, 3/8'» Арт 81-234 в кількості 800 шт.

Зберігання товару, придбаного за вказаними контрактами здійснювалося на складі, який обліковується за Позивачем на підставі Договору оренди №15/07-2019 від 15.07.2019 р. та підтверджується відповідною складською документацією (оборотно-сальдовими відомостями по ТМЦ).

Транспортування вказаного Товару підтверджується укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕШНЛ КАРГО СЕРВІС ЕЙЧ.ДІ» (Виконавець) та Позивачем (Замовник) Договором №216047-62/1 про транспортно-експедиторське обслуговування від 16.04.2017 року, відповідно до умов якого виконавець зобов`язується надати транспортно-експедиторські послуги з організації перевезення вантажів морським, автомобільним, залізничним, авіаційним транспортом, а також перевезення у великотоннажних контейнерах і додаткові послуги, необхідні для організації таких перевезень вантажу. На виконання вказаного Договору № 216047-62/1, Виконавцем було надано транспортно-експедиційні послуги, що підтверджується підписаним сторонами актом надання послуг №132 від 15.01.2018 р. та міжнародною товаро-транспортною накладною №1921/1 від 13.01.2018 р. Вказані послуги були оплачені в повному обсязі 17.01.2018 p., що підтверджується відповідною платіжною інструкцією №14.

Таким чином суд дійшов висновку про реальність здійснюваних господарських операцій по податковій накладній, в реєстрації якої було відмовлено оскаржуваним рішенням. Обсяг постачання товарно-матеріальних цінностей співвідноситься з обсягом реалізованих на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ» товарів по видатковій накладній № №500026281 від 05.12.2022 р. за результатами чого й було складено податкову накладну №17 від 05.12.2022 р. за правилами першої події (здійснення поставки (відгрузки) Товару).

Щодо рішення Головного управління ДПС У Харківській області від 02.02.2023 p №8201528/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 05.12.2022№18, судом встановлено наступне.

За результатом здійснення однієї з поставок Товару за Договором поставки №600435, сторонами договору було оформлено видаткову накладну №500026282 від 05.12.2022 р. на загальну суму 106 744,32 гри., в тому числі ПДВ 17 790,72 грн. Факт приймання товару Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ» підтверджується підписанням вказаної видаткової накладної.

Оплата товару, що був поставлений за вказаною видатковою накладною не була здійснена, оскільки, у відповідності до положень Договору поставки №600435 строк оплати не настав. Транспортування товару підтверджується належним чином оформленою товаро-транспортною накладною №М2415432823 від 05.12.2022 р.

05.12.2022 року Позивачем було складено податкову накладну №18, яку 28.12.2022 року було направлено на реєстрацію через автоматизовану систему «Єдине вікно електронних документів» ДПС України до Єдиного реєстру податкових накладних.

Реєстрація вказаної податкової накладної була зупинена, у Квитанції зазначено наступне: «Відповідно до п. 201.16 спг.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 05.12.2022 №18 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. Коди УКТЗНД/ДКПП товару/послуг 7310, відсутні в таблиці даних платника податку на додану вартість, як товари/послуги, що на постійній основі постачаються (виготовляються), та їх обсяг постачання дорівнює або перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Пропонуємо надати пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Додатково повідомляємо: показник «Dh-10,3189%, «Р»=16444,84».

З метою підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній №18 від 05.12.2022 p., 27.01.2023 p. Позивач засобами електронного зв`язку направив повідомлення №15 про надання пояснень та копій документів щодо податкової накладної №18 від 05.12.2022 p., до якого було додано копії первинних документів, а саме: договір оренди №15/07-2019 від 15.07.2019 р., протокол Загальних зборів учасників №1 від 24.11.2014 р., штатний розпис ТО В «MIOL» на 2022,2023 p.p., Договір поставки №600435 від 28.09.2016 р. видаткова накладна №500026282 від 05.12.2022 p., оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 на 05.12.2022 р., податкова накладна №18 від 05.12.2022 p., квитанція №1 до податкової накладної №18 від 28.12.2022 p., договір поставки №10142 від 14.10.2022 р., видаткова накладна 1059 від 17.10.2022 р., податкова накладна №1 від 17.10.2022 р., РН 9221279442 від 26.10.2022 p., платіжне доручення №882 від 28.10.2022 р. та пояснення щодо наведеної господарської операції, що стосується товарів за кодами УКТЗЕД 7310.

За наслідками розгляду пояснень та доданих до них документів рішенням комісії Головного управління ДГІС у Харківській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 02.02.2023 р. №8201528/31559069 відмовлено в реєстрації податкової накладної №18 від 05.12.2022 р. з наступних підстав: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) і урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано підкреслити); розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків (документи, які не надано підкреслити).

Також судом встановлено, що податкова накладна №18 від 05.12.2022 року, в реєстрації якої було відмовлено оскаржуваним рішенням, була складена за наслідками продажу позивачем товару, що підтверджується підписаною видатковою накладною №500026282 від 05.12.2022 року.

Реєстрація вказаної вище податкової накладної була первісно зупинена по товарам з кодом УКТЗЕД/ДКПП 7310, це є товар під п/н № 1 «каністра металева» арт. 80-748, код згідно з УКТ ЗЕД 7310299000 в кількості 96 шт., походження якого підтверджується наступним.

З метою здійснення своєї господарської діяльності, 14.10.2022 року позивачем, як покупцем, було укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «НІКОЛЬ» (код за ЄДРГІОУ 40238384), як Постачальником, Договір поставки №10142, відповідно до п. 1.1.-1.2., якого, Постачальник зобов`язується передавати у власність Покупця товар, а Покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити його на умовах даного Договору. Товар по даному Договору постачається партіями, згідно видаткових накладних.

На виконання вказаного Договору поставки №10142, Постачальником було здійснено продаж Позивачу Товару у відповідності до підписаної видаткової накладної №1059 від 17.10.2022 р. та зареєстрованої податкової накладної №1 від 17.10.2022 року.

Відповідно до вказаної видаткової накладної №1059, 17.10.2022 року Позивачем було придбано у Постачальника Товар, до якого, серед іншого, входять: «каністра металева, 10 л.» Арт 80-748 в кількості 100 шт.

Оплата за товар, поставлений у відповідності видаткової накладної №1059 від 17.10.2022 р. була здійснена 28.10.2022 р. в розмірі 359 178, 60 грн., що підтверджується платіжним дорученням №882.

Транспортування вказаного Товару підтверджується товаро-транспортною накладною №6748 від 17.10.2022 року, копія якої міститься в матеріалах справи.

Зберігання товару, придбаного за вказаними контрактами здійснювалося на складі, який обліковується за Позивачем на підставі Договору оренди №15/07-2019 від 15.07.2019 р. та підтверджується відповідною складською документацією (оборотно-сальдовими відомостями по ТМЦ).

Таким чином суд дійшов висновку про реальність здійснюваних господарських операцій по податковій накладній, в реєстрації якої було відмовлено оскаржуваним рішенням. Обсяг постачання товарно-матеріальних цінностей співвідноситься з обсягом реалізованих на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ» товарів по видатковій накладній № №500026282 від 05.12.2022 р. за результатами чого й було складено податкову накладну №18 від 05.12.2022 р. за правилами першої події (здійснення поставки (відгрузки Товару).

Щодо рішення Головного управління ДПС у Харківській області від 02.02.2023 p № 8201525/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 05.12.2022 №19, суд зазначає наступне.

За результатом здійснення однієї з поставок Товару за Договором поставки №600435, сторонами договору було оформлено видаткову накладну №500026283 від 05.12.2022 р. на загальну суму 94 883,22 грн., в тому числі ПДВ 15 813,87 грн. Факт приймання товару Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ» підтверджується підписанням вказаної видаткової накладної. Оплата товару, що був поставлений за вказаною видатковою накладною не була здійснена, оскільки, у відповідності до положень Договору поставки №600435 (п.5.1) строк оплати не настав. Транспортування товару підтверджується належним чином оформленою товаро-транспортною накладною №М2415432842 від 05.12.2022 р (див. дод. 118 на ст. 245)

05.12.2022 року Позивачем було складено податкову накладну №19, яку 28.12.2022 року було направлено на реєстрацію через автоматизовану систему «Єдине вікно електронних документів» ДПС України до Єдиного реєстру податкових накладних.

Реєстрація вказаної податкової накладної була зупинена, у Квитанції зазначено наступне: «Відповідно до п. 201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ГІН/РК від 05.12.2022 №19 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. Коди УКТЗЕД/ДКПП товару/послуг 7310, 8481 , відсутні в таблиці даних платника податку на додану вартість, як товари/послуги, що на постійній основі постачаються (виготовляються), та їх обсяг постачання дорівнює або перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Пропонуємо надати пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Додатково повідомляємо: показник «D»-10,3189%, «Р»=17483,78».

З метою підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній №19 від 05.12.2022 p., 27.01.2023 p. позивач засобами електронного зв`язку направив повідомлення №14 про надання пояснень та копій документів щодо податкової накладної №19 від 05.12.2022 p., до якого було додано копії первинних документів, а саме: Договір оренди №15/07-2019 від 15.07.2019 р., протокол Загальних зборів учасників №1 від 24.11.2014 р., штатний розпис ТОВ «MIOL» на 2022,2023 p.p., Договір поставки №600435 від 28.09.2016 р. видаткова накладна №500026283 від 05.12.2022 p., оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 на 05.12.2022 р., податкова накладна №19 від 05.12.2022 p., квитанція №1 до податкової накладної№19 від 28.12.2022 p., договір поставки №10142 від 14.10.2022 р., видаткова накладна 1059 від 17.10.2022 р., податкова накладна №1 від 17.10.2022 р., (РН 9221279442 від 26.10.2022 p.), платіжне доручення №882 від 28.10.2022 р., контракт № 43/16 від 01.12.2016 р., специфікація №3 від 25.09.2017 р., інвойс №4 від 25.10.2017 р., вантажно-митна декларація №UA 807190/2017/318790 від 05.12.2017 р., банківська виписка від 26.04.2018 р. та від 11.12.2020 р. та пояснення щодо наведеної господарської операції, що стосується товарів за кодами УКТЗЕД 7310 та 8481.

За наслідками розгляду пояснень та доданих до них документів рішенням комісії Головного управління ДІІС у Харківській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 02.02.2023 р. №8201525/31559069 відмовлено в реєстрації податкової накладної №19 від 05.12.2022 р. з наступних підстав: ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних (документи, які не надано підкреслити); розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків (документи, які не надано підкреслити).

Також судом встановлено, що податкова накладна №19 від 05.12.2022 року, в реєстрації якої було відмовлено оскаржуваним рішенням, була складена за наслідками продажу Позивачем товару, що підтверджується підписаною видатковою накладною №500026283 від 05.12.2022 року.

Реєстрація вказаної вище податкової накладної була первісно зупинена по товарам з кодом УКТЗЕД/ДКПП 7310 та 8481. Відповідно, це є товар під п/н № 2 «каністра металева, 10 л.» арт. 80-748, код згідно з УКТ ЗЕД 7310299000 в кількості 80 шт., та товар під п/н №1 «універсальна головка, під шланг 8 мм» арт. 81--529, код згідно з УКТ ЗЕД 8481309900 в кількості 10 шт., походження якого підтверджується наступним.

З метою здійснення своєї господарської діяльності Позивачем, як Покупцем, 01.12.2016 року було укладено з компанією Нинбо Хайшу Хайлайт Імпорт Енд Експорт Ко. Лтд (Китай), як Продавцем, Контракт №43/16, відповідно до умов якого Позивач здійснив закупівлю товару (ручні інструменти та аксесуари).

На виконання вимог такого контракту компанією Нинбо Хайшу Хайлайт Імпорт Енд Експорт Ко. Лтд (Китай) було здійснено чергову поставку Позивачу Товару, що підтверджується комерційним інвойсом №4 від 25.10.2017 року, специфікацією №3 від 25.09.2017 p., вантажно-митною декларацією №UA807190/2017/318790 від 05.12.2017 року, міжнародною товаро-транспортною накладною №0053422 від 02.12.2017 року. Відповідно до вказаної вантажно-митної декларації від 05.12.2017 року, Позивачем було придбано у іноземного постачальника та ввезено на митну територію України вказаний в цій декларації Товар, до якого, серед іншого входять: «універсальна головка, під шланг 8 мм» арт. 81 -529 в кількості 10000 шт.

Оплата за товар, поставлений у відповідності до вантажно-митної декларації № UA807190/2017/318790 була здійснена 26.04.2018 р. та 11.12.2020 p., що підтверджується відповідними банківськими виписками.

Транспортування вказаного Товару підтверджується укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕШНЛ КАРГО СЕРВІС ЕЙЧ.ДІ» (Виконавець) та Позивачем (Замовник) Договором №216047-62/1 про транспортно-експедиторське обслуговування від 16.04.2017 року, відповідно до умов якого виконавець зобов`язується надати транспортно-експедиторські послуги з організації перевезення вантажів морським, автомобільним, залізничним, авіаційним транспортом, а також перевезення у великотоннажних контейнерах і додаткові послуги, необхідні для організації таких перевезень вантажу. На виконання вказаного Договору № 216047-62/1, Виконавцем було надано транспортно-експедиційні послуги, що підтверджується підписаним сторонами актом надання послуг №3715 від 04.12.201 7 р. та міжнародною товаро-транспортною накладною №0053422 від 02.12.2017 р. Вказані послуги були оплачені в повному обсязі 17.01.2018 p., що підтверджується відповідною платіжною інструкцією №1058

Щодо товару за кодом УКТ ЗЕД 7310299000 «каністра металева, 10 л.» арт. 80-748, то реалізація такого товару за видатковою накладною №50002683 була здійснена частково за рахунок залишків товару, придбаного у Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «НІКОЛЬ» за вказаним вище Договором поставки №10142 від 14.10.2022 p.. по видатковій накладній № 1059 від 17.10.2022 р.

Також, з метою здійснення господарської діяльності позивачем, як покупцем, 01.06.2020 року було укладено з компанією Цзяу ДжиТиАйДжи ХуаТай Ко. Лтд (Китай), як Продавцем, Контракт №45/20, відповідно до умов якого Позивач здійснив закупівлю товару (ручні інструменти).

На виконання вимог такого контракту компанією Цзяу ДжиТиАйДжи ХуаТай Ко. Лтд (Китай) було чергову поставку Позивачу Товару, що підтверджується комерційним інвойсом №GHTI210302031 від 10.10.2021 року, вантажно-митною декларацією №UA807170/2021/080209 від 01.12.2021 року та міжнародною товаро-транспортною накладною №007245 від 30.11.2021 р .

Відповідно до вказаної вантажно-митної декларації від 01.12.2021 року, Позивачем було придбано у іноземного постачальника та ввезено на митну територію України вказаний в цій декларації Товар, до якого, серед іншого, входять: «каністра металева, 10 л.» арт. 80-748 в кількості 704 шт.

Транспортування вказаного Товару підтверджується укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНС КЕА ЛОГІСТИК» (Виконавець) та Позивачем (Замовник) договором №030118/6 від 03.01.2018 р., актом №585 наданих послуг від 02.12.2021 р. та міжнародною товаро-транспортною накладною №0007245 від 01.12.2021 року. Вказані експедиційні послуги були оплачені в повному обсязі 20.06.2019 року, що підтверджується платіжною інструкцією №691.

Оплата за товар, поставлений у відповідності до вантажно-митної декларації №UA807170/2021/080209 від 01.12.2021 р. була здійснена 27.01.2022 р. та 13.07.2022 p., що підтверджується відповідними банківськими виписками, копії яких містяться в матеріалах справи.

Таким чином суд дійшов висновку про реальність здійснюваних господарських операцій, в тому числі й по податковій накладній, в реєстрації якої було відмовлено оскаржуваним рішенням. Обсяг постачання товарно-матеріальних цінностей співвідноситься з обсягом реалізованих на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ» товарів по видатковій накладній № №500026283 від 05.12.2022 р. за результатами чого й було складено податкову накладну №19 від 05.12.2022 р. за правилами першої події, здійснення поставки (відгрузки Товару).

Позивач, вважаючи протиправними оскаржувані рішення, звернувся з даним позовом до суду.

Суд зазначає, що Податковий кодекс України (далі по тексту - ПК України) є спеціальним законом з питань оподаткування та установлює порядок погашення зобов`язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов`язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків, визначені заходи, які вживаються контролюючим органом з метою погашення платниками податків податкового боргу.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПК України на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Так, згідно п. 201.10 ст. 201 ПК України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Якщо надіслані податкові накладні/розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 201.1 цієї статті та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, а також у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування відповідно до пункту 201.16 цієї статті, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді або зупинення їх реєстрації із зазначенням причин.

Квитанція про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування надсилається одночасно продавцю та покупцю платнику податку.

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України. Покупець має право звіряти дані отриманої податкової накладної на відповідність із даними Єдиного реєстру податкових накладних.

Згідно з п.201.16. ст. 201 ПК України реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165 (далі по тексту Порядок №1165) визначає механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), організаційні та процедурні засади діяльності комісій з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі (далі - комісії контролюючих органів), права та обов`язки їх членів.

Відповідно до п. 10 Порядку № 1165 у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, яка є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

Згідно з п.11 Порядку № 1165 у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються: 1) номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування; 2) критерій (критерії) ризиковості платника податку та/або ризиковості здійснення операцій, на підставі якого (яких) зупинено реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, з розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку; 3) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для розгляду питання прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі або відмову в такій реєстрації.

Пунктом 25 Порядку № 1165 визначено, що комісії регіонального рівня приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі або відмову в такій реєстрації, врахування або неврахування таблиці даних платника податку, відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Згідно з п.26 Порядку № 1165 комісія регіонального рівня діє в межах повноважень, визначених цим Порядком та Порядком прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженим Мінфіном.

Відповідно до п.4, п.5 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/ відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затвердженого наказом Міністерства Фінансів України №520 від 12.12.2019 року (далі по тексту Порядок №520) у разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Реєстрі. Перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі, може включати: договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них; договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції; первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.

Згідно з п.11 Порядку №520 комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Реєстрі в разі: ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі; та/або ненадання платником податку копій документів відповідно до пункту 5 цього Порядку; та/або надання платником податку копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства.

Пунктом 13 Порядку №520 визначено, що рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Судом встановлено, що позивачем на підтвердження реальності господарських операцій з контрагентами було надано до контролюючого органу необхідні документи, що підтверджується повідомленням про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено.

Суд зазначає, що до позивача було встановлено критерії оцінки ступеня ризиків, проте не було враховано надані позивачем документи на усунення вказаних ризиків.

З огляду на наявність передбачених законодавством документів, які свідчать про проведення господарських операцій, та на те, що такі документи були надані контролюючому органу, останній не мав правових підстав для відмови позивачу у реєстрації податкових накладних.

Крім того, суд враховує позицію Верховного Суду в постанові від 07.12.2022 року по справі № 500/2237/20, в якій зазначено, що приймаючи рішення про реєстрацію податкової накладної, контролюючий орган не повинен здійснювати повний аналіз господарських операцій позивача на предмет їх реальності. Змістовна оцінка господарських операцій може бути проведена лише за результатом здійснення податкової перевірки платника податків, підстави та порядок проведення якої визначено нормами Податкового кодексу України. Предметом розгляду в цій справі є виключно стадія правильності та правомірності зупинення та відмови в реєстрації податкової накладної, а не реальність та товарність здійснення господарських операцій між позивачем та його контрагентом.

Відповідно до ч.5 ст.242 КАС України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Таким чином, оскаржувані рішення про відмову в реєстрації податкових накладних, є протиправними та підлягають скасуванню.

Відповідно до п.19 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1246 Податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється у день настання однієї з таких подій: прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішенням про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування; набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування (у разі надходження до ДПС відповідного рішення); неприйняття та/або відсутність реєстрації в установленому порядку рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування.

Згідно з ч.20 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1246 внесення відомостей до Реєстру на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, здійснюється з дотриманням вимог цього Порядку. При цьому вимоги абзацу десятого пункту 12 цього Порядку не застосовуються до податкової накладної та/або розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в установленому порядку. Датою внесення відомостей до Реєстру вважається день, зазначений в рішенні суду, або день набрання законної сили таким рішенням.

Згідно з п.п.201.10 п.201 ПК України датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст.77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню.

Судовий збір підлягає розподілу відповідно до ст.139 Кодексу адміністративного судочинства України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 243, ст. 246, ст.255, ст. 293, ст. 295, ст. 297 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю MIOL (м. Харків, вул. Новомосковська, 8а) до Головного управління Державної податкової служби України у Харківській області (м. Харків, вул. Пушкінська, 46), Державної податкової служби України (м. Київ. Львівська площа, 8) про визнання протиправними та скасування рішень задовольнити.

Визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління ДПС Харківській області від 27.01.2023 р №8172612/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 15.11.2022 №81.

Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 15.11.2022 р. №81, датою її подання.

Визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління ДПС у Харківській області від 13.02.2023 №8249334/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 20.12.2022 p. №74.

Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 20.12.2022 р. №74, датою й подання.

Визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління ДПС Харківській області від 17.02.2023 №8285530/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 18.11.2022 p. № 97.

Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 18.11.2022. № 97, датою її подання.

Визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління ДПС у Харківській області від 17.02.2023 р № 8285531/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 05.12.2022 №23.

Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 05.12.2022 p. №23, датою її подання.

Визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління ДПС у Харківській області від 17.02.2023 №8285528/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 05.12.2022 № 17.

Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 05.12.2022 № 17, датою її подання.

Визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління ДПС У Харківській області від 02.02.2023 p №8201528/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 05.12.2022 №18.

Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 05.12.2022 №18, датою її подання.

Визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління ДПС у Харківській області від 02.02.2023 p № 8201525/31559069 про відмову в реєстрації податкової накладної від 05.12.2022 №19.

Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від 05.12.2022 №19 датою її подання.

Стягнути з Головного управління ДПС у Харківській області, Державної податкової служби України за рахунок бюджетних асигнувань на користь Товариства з обмеженою відповідальністю MIOL сплачений судовий збір в розмірі 18788,00 грн. (вісімнадцять тисяч сімсот вісімдесят вісім гривень) по 9394,00 грн. (дев`ять тисяч триста дев`яносто чотири гривні) з кожного окремо.

Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя В.В. Єгупенко

Дата ухвалення рішення27.09.2023
Оприлюднено29.09.2023
Номер документу113764982
СудочинствоАдміністративне
КатегоріяСправи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції), зупинення реєстрації податкових накладних)

Судовий реєстр по справі —520/11170/23

Ухвала від 21.02.2024

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Бившева Л.І.

Постанова від 17.01.2024

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Спаскін О.А.

Постанова від 17.01.2024

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Спаскін О.А.

Ухвала від 22.12.2023

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Спаскін О.А.

Ухвала від 21.11.2023

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Спаскін О.А.

Ухвала від 21.11.2023

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Спаскін О.А.

Ухвала від 31.10.2023

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Спаскін О.А.

Ухвала від 05.10.2023

Адміністративне

Харківський окружний адміністративний суд

Єгупенко В.В.

Рішення від 27.09.2023

Адміністративне

Харківський окружний адміністративний суд

Єгупенко В.В.

Ухвала від 19.05.2023

Адміністративне

Харківський окружний адміністративний суд

Єгупенко В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні