Ухвала
від 27.09.2023 по справі 908/3150/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 26/72/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

28.09.2023 Справа № 908/3150/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева Олексія Олексійовича, розглянувши матеріали господарської справи

кредитори 1/ Товариство з обмеженою відповідальністю Завод газоочисного обладнання, код ЄДРПОУ 32027814 (69106, м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 247)

2/ Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Запорізькій області

3/ Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

4/ Комунальне підприємство Управління капітального будівництва

5/ Головне управління ДПС у Запорізькій області

6/ Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку Новокузнецька-57

7/ Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами СТАНДАРТ ІНВЕСТ

8/ Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк Індустріалбанк

9/ Товариство з обмеженою відповідальністю Запорізька будівельна компанія РАССВЕТ

10/ ОСОБА_1

11/ Товариство з обмеженою відповідальністю Чернігівський ДБК

12/ Товариство з обмеженою відповідальністю Запорізький домобудівний комбінат

13/ Акціонерне товариство РАССВЕТ

14/ Товариство з обмеженою відповідальністю Інвестиційна будівельна компанія РАССВЕТ

15/ Публічне акціонерне товариство Запоріжжяобленерго

16/ Товариство з обмеженою відповідальністю Вільна енергетична компанія ПАЛІВЕНЕРГО

17/ Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

18/ Державне підприємство Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи, в особі філії ДП Укрдержбудекспертиза у Запорізькій області

боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю Запорізький ДБК, код ЄДРПОУ 30616508 (69019, м. Запоріжжя, вул. Олександра Пивоварова, 4)

Розпорядник майна боржника Бурцева І.Ю.

За участю (найменування сторін та інших осіб, що беруть участь у справі):

розпорядник майна Бурцева І.Ю., посвідчення арбітражного керуючого № 353 від 28.02.2013 року

Кредитор-5Скитиба Н.І., службове посвідчення РЕ№000989 від 18.07.2022 року

Кредитор-3Нудьга А.В., посвідчення № 0769 від 03.07.2015 року; довіреність № 0800-0901-7/44828 від 02.11.2022 року

Кредитор-17Невеченко І.М., наказ № 57 від 31.03.2022 року; службове посвідчення ТА001777 від б/д (М-135284)

Кредитор-15Краснокутська Д.О., посвідчення адвоката України ЗП001472 від 29.11.2017 року; довіреність № 188 від 15.12.2022 року

Директор боржникаОСОБА_2 , ID паспорт громадянина України № НОМЕР_1 від 03.02.2017 року (дійсний до 02.02.2027 року), РНОКПП НОМЕР_2

Кредитор-14Нестеренко Вікторія Анатоліївна, довіреність № 1 від 14.04.2023 року

Кредитор-14директор Сабашук Петро Павлович, ID паспорт громадянина України № НОМЕР_1 від 03.02.2017 року (дійсний до 02.02.2027 року), РНОКПП НОМЕР_2

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 30.11.2021р., зокрема, відкрито провадження у справі № 908/3150/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький ДБК, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, та процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Пархоменко Т.В. Попереднє засідання суду призначено на 25.01.2022 о 10-30.

На офіційному веб-порталі судової влади України здійснено публікацію повідомлення за № 67748 від 01.12.2021р.

Ухвалою суду від 25.01.2022 визнано грошові вимоги заявлених кредиторів, та визначено подальші строки ведення справи. Цією ж ухвалою призначено підсумкове засідання на 10.03.2022 о 10-00.

Ухвалами суду від 10.03.2022, 31.03.2022, 10.05.2022, 07.06.2022, 07.07.2022, 09.08.2022, 20.09.2022, 25.10.2022, 06.12.2022, 07.02.2023, 16.03.2023, 22.06.2023 підсумкові засідання відкладались.

Ухвалою від 30.05.2023 відсторонено арбітражного керуючого Пархоменко Т.В. від виконання нею повноважень розпорядника майна у справі № 908/3051/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький ДБК, код ЄДРПОУ 30616508; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Бурцеву Ірину Юріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 353 від 28.02.2013; адреса для листування: а/с 83, м. Запоріжжя, 69019); підсумкове засідання суду призначено на 22.06.2023 об 11-30; зобов'язано розпорядника майна боржника провести збори кредиторів відповідно до статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства та надати суду протокольні рішення кредиторів та комітету кредиторів щодо подальшої процедури банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький ДБК.

Ухвалою від 31.07.2023 відмовлено розпоряднику майна боржника Бурцевій І.Ю. у задоволенні клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький ДБК; відкладено підсумкове засідання на 28.09.2023р. о 10-00; зобов'язано розпорядника майна боржника провести збори кредиторів відповідно до статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства та надати суду протокольні рішення кредиторів та комітету кредиторів.

До суду надійшли наступні документи:

-26.09.23 клопотаня розпорядника майна боржника із долученям мирової угоди, звіту за результатами аналізу фінансово-господарського стану боржника; реєстр вимог кредиторів, протоколи зборів та комітету кредиторів;

-28.09.23 заперечення кредитора ПАТ «Запоріжжяобленерго» щодо укладення мирової угоди;

-28.0.23 заперечення кредитора Головного управління ДПС у Запорізькій області щодо укладення мирової угоди.

Відповідно до частини 1 статті 46 ГПК України сторони користуються рівними процесуальними правами.

Виходячи з приписів статей 55, 129 Конституції України, застосування та користування правами на судовий захист здійснюється у випадках та в порядку, встановлених законом.

Тобто, реалізація конституційного права, зокрема, на судовий захист ставиться у залежність від положень процесуального закону, в даному випадку - норм ГПК України.

Відповідно до приписів пункту четвертого частини п`ятої ст. 13 ГПК України, суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цих кодексом.

Згідно приписів статті 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Основними засадами (принципами) господарського судочинства є: верховенство права, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами, змагальність сторін, диспозитивність, пропорційність, обов`язковість судового рішення, забезпечення права на апеляційний перегляд справи, забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у визначених законом випадках, розумність строків розгляду справи судом, неприпустимість зловживання процесуальними правами, відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

Згідно ч. 3 статті 198 Господарського процесуального кодексу України головуючий відповідно до завдання господарського судочинства керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їх процесуальних прав і виконання ними обов`язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, усуваючи із судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи.

Відповідно до статті 7 Закону України Про судоустрій і статус суддів кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним відповідно до закону. Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи відповідно до Конституції та в порядку, встановленому законами України.

Згідно зі статтею 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини та частини 4 статті 11 Господарського процесуального кодексу України суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав та основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Стаття 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод (далі Конвенція) гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи. Право на розгляд справи означає право особи звернутися до суду та право на те, що його справа буде розглянута та вирішена судом. При цьому, особі має бути забезпечена можливість реалізувати вказані права без будь-яких перепон чи ускладнень. Здатність особи безперешкодно отримати судовий захист є змістом поняття доступу до правосуддя. Перешкоди у доступі до правосуддя можуть виникати як через особливості внутрішнього процесуального законодавства, так і через передбачені матеріальним правом обмеження. Для ЄСПЛ природа перешкод у реалізації права на доступ до суду не має принципового значення.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, враховуючи заперечення кредиторів 5, 15 щодо укладення мирової угоди, суд вирішив відкласти підсумкове засідання суду.

Керуючись ст.ст. 2, 48 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти підсумкове засідання на 31.10.2023р. об 11-30.

Засідання суду відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4.

Враховуючи наявність у суді обмеженої кількості знаків поштової оплати, суд вважає можливим використати альтернативні способи вручення процесуальних документів учасникам справи, а саме: шляхом направлення даної ухвали на електронні адреси сторін, за наявності.

Розмістити повний текст ухвали на сайті Господарського суду Запорізької області (https://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/gromadyanam/advert/).

Звернути увагу учасників справи, що у разі необхідності отримання копії цього процесуального документу у паперовій формі, слід звернутись з відповідною заявою у справі до канцелярії суду.

Ухвала набирає законної сили у день її винесення -28.09.2023. та не підлягає оскарженню.

Ухвалу складено та підписано-02.10.23.

Суддя О.О. Юлдашев

Дата ухвалення рішення27.09.2023
Оприлюднено04.10.2023

Судовий реєстр по справі —908/3150/21

Ухвала від 25.02.2024

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

Судовий наказ від 24.12.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Юлдашев О.О.

Судовий наказ від 24.12.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Юлдашев О.О.

Ухвала від 20.12.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

Ухвала від 20.12.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

Ухвала від 20.12.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

Ухвала від 20.12.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

Рішення від 23.10.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Юлдашев О.О.

Рішення від 18.10.2023

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Юлдашев О.О.

Ухвала від 28.11.2023

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Коваль Любов Анатоліївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні