Ухвала
від 15.10.2023 по справі 905/1965/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

16 жовтня 2023 року

м. Київ

cправа № 905/1965/19 (905/2426/21)

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Погребняка В.Я. - головуючого, Білоуса В.В., Васьковського О.В.,

розглянувши матеріали касаційної скарги Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС

на рішення Господарського суду Донецької області

від 22.08.2022

у складі: судді Зекунова Е.В.,

та постанову Східного апеляційного господарського суду

від 17.01.2023

у складі колегії суддів: Радіонова О.О. (головуючий), Зубченко І.В., Медуниця О.Є.,

у справі за позовом Акціонерного товариства "К.Енерго"

до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень,

в межах справи № 905/1965/19

за заявою Приватного акціонерного товариства Науково-виробнича компанія "Гірничі машини"

до Акціонерного товариства "К.Енерго"

про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Головне управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС (далі - заявник) 29.09.2023 засобами поштового зв`язку, повторно звернулось до Верховного Суду з касаційною скаргою на рішення Господарського суду Донецької області від 22.08.2022 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 17.01.2023 у справі № 905/1965/19 (905/2426/21) Господарського суду Донецької області.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 905/1965/19 (905/2426/21) було визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Погребняк В.Я., суддя - Васьковський О.В., суддя - Білоус В.В., що підтверджується протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 29.09.2023.

Розглянувши матеріали касаційної скарги Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС, Суд дійшов висновку про невідповідність касаційної скарги вимогам статті 290 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до пункту 2 частини 4 статті 290 Господарського процесуального кодексу до касаційної скарги додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Згідно з частиною 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір" (в редакції чинній на момент подачі касаційної скарги) судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

За подання касаційної скарги на рішення суду ставки судового збору встановлюються у розмірі 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви (підпункт 5 пункту 2 частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" в редакції чинній на момент подання касаційної скарги).

Ставка судового збору, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви майнового характеру становила 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (підпункт 1 пункту 2 частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" в редакції чинній на момент звернення з позовною заявою).

Отже, звертаючись з касаційною скаргою 29.09.2023 на рішення Господарського суду Донецької області від 22.08.2022 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 17.01.2023, заявнику належало сплатити 4 540, 00 грн. (200% від 2270).

Заявником касаційної скарги не додано доказів сплати судового збору за подання касаційної скарги на рішення Господарського суду Донецької області від 22.08.2022 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 17.01.2023.

Водночас, заявник звернувся з клопотанням про відстрочення сплати судового збору за подання касаційної скарги.

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про судовий збір" (в редакції, чинній на момент подачі касаційної скарги) враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення за таких умов:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю.

Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Положеннями ст. 8 Закону України "Про судовий збір" (в редакції, чинній на момент подачі касаційної скарги) не передбачено можливості звільнення від сплати судового збору за подання касаційної скарги з підстав викладених в клопотанні поданому заявником касаційної скарги.

З урахуванням положень ст. 8 Закону України "Про судовий збір" суд наділений правом відстрочення, зменшення та звільнення від сплати судового збору лише, щодо фізичних осіб за наявності певних умов та юридичних осіб за наявності підстав визначених п. 3 вказаної норми.

За таких обставин, в задоволенні клопотання про відстрочення сплати судового збору за подання касаційної скарги на рішення Господарського суду Донецької області від 22.08.2022 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 17.01.2023 слід відмовити.

Крім того, відповідно до частин 1 та 2 статті 288 Господарського процесуального кодексу України касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Повний текст постанови Східного апеляційного господарського суду від 17.01.2023 складено 17.01.2023, останнім днем строку для подання касаційної скарги є 06.02.2023.

Головне управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС повторно звернулось з касаційною скаргою на постанову Східного апеляційного господарського суду від 17.01.2023 лише 29.09.2023, тобто з пропуском процесуального строку на касаційне оскарження.

В обґрунтування клопотання на поновлення строку на касаційне оскарження заявник зазначає, що вперше звернувся з касаційною скаргою на рішення Господарського суду Донецької області від 22.08.2022 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 17.01.2023 в межах процесуального строку передбаченого ГПК України, а відповідно до ч. 3 ст. 288 Господарського процесуального кодексу України строк на касаційне оскарження може бути також поновлений також в разі пропуску з інших поважних причин крім випадків, зазначених у частині четвертій ст. 293 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши вищевказане клопотання, суд касаційної інстанції визнає вказані у клопотанні підстави для поновлення строку неповажними, відтак вважає, що клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження з цих підстав не підлягає задоволенню, оскільки, на підтвердження дати отримання повного тексту оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції скаржником не надано належних та допустимих доказів.

Колегія суддів суду касаційної інстанції зазначає, що належними та допустимими доказами підтвердження дати отримання повного тексту оскаржуваної постанови є поштовий конверт в якому отримано копію оскаржуваного судового рішення із зазначенням ідентифікатора поштових відправлень, згідно якого було б можливо перевірити дату отримання скаржником повного тексту оскаржуваного судового рішення. Колегія суддів суду касаційної інстанції зазначає, що копія першої сторінки постанови суду апеляційної інстанції з відміткою вхідної реєстрації Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС не може вважатися належним доказом щодо отримання копії оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції, а отже заявником не наведено достатнього обґрунтування поважності причин пропуску встановленого законом строку на касаційне оскарження.

Згідно з частиною 2 статті 292 Господарського процесуального кодексу України у разі, якщо касаційна скарга оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 290 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу, про що суддею постановляється відповідна ухвала.

Відповідно до частини 2 статті 174 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

За таких обставин, заявнику касаційної скарги необхідно усунути недоліки касаційної скарги та сплатити судовий збір за подання касаційної скарги, а саме надавши суду оригінал документу, що підтверджує сплату судового збору у сумі 4540, 00 грн. та подати клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження з належним його обґрунтуванням.

На підставі викладеного та керуючись статтями 174, 234, 290, 292 Господарського процесуального кодексу України, суддя Верховного Суду, -

У Х В А Л И В:

1. Касаційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС на рішення Господарського суду Донецької області від 22.08.2022 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 17.01.2023 у справі № 905/1965/19 (905/2426/21) залишити без руху.

2. Надати Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС строк для усунення недоліків протягом десяти днів з дня вручення ухвали.

3. Роз`яснити Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС, що у разі невиконання у встановлений строк вимог цієї ухвали касаційну скаргу буде повернуто.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Головуючий В.Я. Погребняк

Судді В.В. Білоус

О.В. Васьковський

Дата ухвалення рішення15.10.2023
Оприлюднено18.10.2023

Судовий реєстр по справі —905/1965/19

Постанова від 21.02.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 21.02.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 11.02.2024

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Тихий Павло Володимирович

Ухвала від 28.01.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Зекунов Едуард Вікторович

Постанова від 15.01.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Погребняк В.Я.

Ухвала від 17.01.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Зекунов Едуард Вікторович

Ухвала від 10.01.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

Ухвала від 10.01.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Погребняк В.Я.

Ухвала від 08.01.2024

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Погребняк В.Я.

Постанова від 13.12.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Пєсков В.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні