Ухвала
від 22.10.2023 по справі 910/12257/13
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

23 жовтня 2023 року

м. Київ

cправа № 910/12257/13

Верховний Суд у складі судді Касаційного господарського суду Білоуса В.В.

розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна-будівельна фірма «АВМ»

на ухвалу Північного апеляційного господарського суду

від 11.09.2023

за заявою Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Аквамарин-1»; 2. ОСОБА_1 ;3. ОСОБА_2

до товариства з обмеженою відповідальністю «Аквія Ойл»

за участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: 1.товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авалон Капітал», 2. товариство з обмеженою відповідальністю «Грінстрой»

про визнання недійсним аукціону

в межах справи № 910/12257/13

за заявою ОСОБА_3

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно - інвестиційна компанія "Інтербудінвест"

про визнання банкрутом,-

ВСТАНОВИВ:

07.10.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна-будівельна фірма «АВМ» звернулось до Верховного Суду із касаційною скаргою на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 11.09.2023 у справі № 910/12257/13, підтвердженням чого є накладна відділення поштового зв`язку на конверті, в якому надійшла касаційна скарга.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна-будівельна фірма «АВМ» у справі № 910/12257/13 визначено колегію суддів у складі: головуючого судді - Білоуса В.В., судді - Погребняка В.Я., судді - Огородніка К. М., що підтверджується витягом з протоколу передачі судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) раніше визначеному складу суду від 09.10.2023.

Статтею 290 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) передбачені вимоги до форми і змісту касаційної скарги.

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 290 ГПК України у касаційній скарзі повинно бути зазначено судові рішення, що оскаржуються.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна-будівельна фірма «АВМ» в касаційній встановлено предметом касаційного оскарження ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 11.09.2023 у справі №910/12257/13. Зокрема в прохальній частині касаційної скарги скаржник просить скасувати ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 11.09.2023 у справі №910/12257/13, а ухвалу господарського суду м. Києва від 29.06.2022 у справі №910/12257/13 справі залишити без змін.

Водночас, відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень (https://reestr.court.gov.ua/) у справі № Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна-будівельна фірма «АВМ» міститься лише постанова Північного апеляційного господарського суду від 11.09.2023, якою апеляційну скаргу обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Аквамарин-1» на ухвалу господарського суду міста Києва від 29.06.2022 року у справі №910/12257/13 задоволено, ухвалу господарського суду міста Києва від 29.06.2022 року у справі №910/12257/13 скасовано та прийняти нове рішення, яким заяву про забезпечення позову задоволено. Заборонено посадовим особам товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна фірма «АВМ» вчиняти будь-які дії щодо розпорядження, передачі чи виконання інших зобов`язань, здійснювати та приймати платежі щодо цілісного майнового комплексу.

Частиною 1 ст. 300 ГПК України передбачено що, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Верховний Суд не наділений повноваженнями за скаржника доповнювати касаційну скаргу міркуваннями, які сам заявник скарги не викладав у тексті касаційної скарги, оскільки вказане свідчитиме про порушення Судом принципу змагальності сторін.

Разом з тим, вимоги особи, яка подає касаційну скаргу, повинні кореспондуватися з повноваженнями суду касаційної інстанції, передбаченими положеннями ст. 308 ГПК України, відповідно до яких суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право: 1) залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення; 2) скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду; 3) скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд; 4) скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині; 5) скасувати судові рішення суду першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі чи залишити позов без розгляду у відповідній частині; 6) у передбачених цим Кодексом випадках визнати нечинними судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі у відповідній частині; 7) у передбачених цим Кодексом випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і прийняти одне з рішень, зазначених в пунктах 1 - 6 частини першої цієї статті.

Аналіз положень зазначеної статті дає підстави для висновку, що вимоги особи, яка подає касаційну скаргу, повинні бути повними та однозначними, тобто містити інформацію не лише про те, які судові рішення оскаржуються, а й про те, які повноваження суд касаційної інстанції повинен застосувати за результатами перегляду оскаржуваних рішень (передати справу повністю або частково на новий розгляд, ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, залишити в силі рішення суду першої інстанції тощо).

Відтак, оскільки до касаційної скарги не додано копії повного тексту оскаржуваного судового рішення та в Єдиному державному реєстрі судових рішень (https://reestr.court.gov.ua/) відсутня ухвала, зазначена скаржником у касаційній скарзі, у Верховного Суду відсутня можливість встановити об`єкт касаційного оскарження.

З урахуванням зазначених обставин, на даний час неможливо перевірити дотримання скаржником вимог статей 287-290 ГПК України, встановити розмір судового збору, який підлягає сплаті за подання касаційної скарги.

Відтак, суд зазначає, що касаційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна-будівельна фірма «АВМ» підлягає залишенню без руху з наданням скаржнику строку на усунення недоліків поданої ним касаційної скарги, а саме надання письмових пояснень в яких чітко зазначити об`єкт касаційного оскарження та копії повного тексту оскаржуваного судового рішення.

Відповідно до частин 2, 5 статті 292 та статті 174 ГПК України, у разі якщо касаційна скарга оформлена з порушенням вимог, встановлених ст. 290 цього Кодексу, така скарга залишається без руху, про що суддею-доповідачем постановляється відповідна ухвала із зазначенням строку на усунення скаржником недоліків касаційної скарги, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху.

З огляду на викладене, касаційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна-будівельна фірма «АВМ» на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 11.09.2023 у справі № 910/12257/13 підлягає залишенню без руху на підставі ч. 2 ст. 292 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч.4 ст. 174 ГПК України, у разі не усунення недоліків у строк, встановлений судом, касаційна скарга вважається неподаною і повертається особі, що звернулась із даною касаційною скаргою.

На підставі викладеного та керуючись статтями 174, 234, 235, 287, 290, 292 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд у складі судді Касаційного господарського суду, -

У Х В А Л И В:

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна-будівельна фірма «АВМ» на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 11.09.2023 у справі № 910/12257/13 залишити без руху.

2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна-будівельна фірма «АВМ» строк для усунення недоліків касаційної скарги, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна-будівельна фірма «АВМ» уточнити вимоги касаційної скарги, а саме: чітко зазначити, зазначити об`єкт касаційного оскарження.

4. Документи про усунення недоліків касаційної скарги направляти до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6.

5. У разі неусунення недоліків у строк, встановлений судом, касаційна скарга вважатиметься неподаною та буде повернута скаржнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Касаційного господарського суду

у складі Верховного Суду В.В. Білоус

Дата ухвалення рішення22.10.2023
Оприлюднено24.10.2023

Судовий реєстр по справі —910/12257/13

Ухвала від 14.02.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Копитова О.С.

Ухвала від 04.02.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 28.01.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Буравльов С.І.

Ухвала від 14.01.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 09.01.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 14.01.2024

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 27.12.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

Ухвала від 26.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Яковенко А.В.

Ухвала від 24.12.2023

Господарське

Господарський суд міста Києва

Яковенко А.В.

Ухвала від 24.12.2023

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Отрюх Б.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні