Ухвала
від 08.11.2023 по справі 297/2216/19
ЗАКАРПАТСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 297/2216/19

Провадження № 22-ц/4806/1136/23

У Х В А Л А

про залишення апеляційної скарги без руху

08 листопада 2023 року м. Ужгород

Суддя Закарпатського апеляційного суду Джуга С.Д., вирішуючи питання про відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 , в інтересах якого діє ОСОБА_2 , на ухвалу Берегівського районного суду Закарпатської області від 23 серпня 2023 року справі за заявою ОСОБА_3 про скасування тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон,-

в с т а н о в и в :

Ухвалою Берегівського районного суду Закарпатської області від 23 серпня 2023 року заяву представника заявника ОСОБА_4 адвоката Дидинської Богдани Миронівни, заінтересовані особи ОСОБА_1 , приватний виконавець виконавчого округу Закарпатської області Кохан Павло Іванович, про скасування тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_5 задоволено. Скасовано тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України ОСОБА_6 встановленого ухвалою Берегівського районного суду Закарпатської області від 06 березня 2020 року.

07 вересня 2023 року (згідно штемпелю суду) ОСОБА_1 , в інтересах якого діє ОСОБА_2 , подав до Закарпатського апеляційного суду апеляційну скаргу на ухвалу Берегівського районного суду Закарпатської області від 23 серпня 2023 року.

Вказану справу витребувано з Берегівського районного суду Закарпатської області.

Однак, подана апеляційна скарга не відповідає вимогам п.3 ч.4 ст.356 ЦПК України, а саме: до апеляційної скарги не додано документ, що підтверджує сплату судового збору або документ, який підтверджує підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Натомість в апеляційній скарзі заявлено клопотання про звільнення від сплати судового збору з посиланням на те, що ОСОБА_1 є постраждалою особою від дій ОСОБА_5 , який всупереч нормам законів України та Конституції України ухиляється від виконання рішення суду, яке набрало законної сили та від своїх боргових зобов`язань перед стягувачем, а тому апелянт вважає, що з принципу справедливості буде правильним не покладати на нього, як стягувача обов`язку зі сплати судового збору.

Стосовно клопотання про звільнення від сплати судового збору слід зазначити наступне.

Згідно з ч.1,3 ст.136 ЦПК України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк у порядку, передбаченому законом, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі. З підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд у порядку, передбаченому законом, може зменшити розмір належних до оплати судових витрат, пов`язаних з розглядом справи, або звільнити від їх сплати.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про судовий збір», враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або 2) позивачами є: а) військовослужбовці; б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю; ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або 3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Клопотання ОСОБА_1 , в інтересах якого діє ОСОБА_2 , про звільнення від сплати судового збору з посиланням на те, що апелянт (стягувач) є постраждалою особою від дій боржника, який ухиляється від виконання рішення суду, яке набрало законної сили та від своїх боргових зобов`язань перед стягувачем, не є підставою для звільнення від сплати судового збору, оскільки такі підстави для звільнення від сплати судового збору не визначені законом.

Єдиною підставою для вчинення судом зазначених у вищевказаних нормах дій є врахування майнового стану сторони.

Обґрунтування пов`язаних з цим обставин, які свідчать про неможливість або утруднення в здійсненні оплати судового збору, згідно зі статтями 12,81ЦПК України покладається на заінтересовану сторону (скаржника).

Як роз`яснено у п. 29 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах» особа, яка заявляє клопотання про звільнення, відстрочення або розстрочення сплати судового збору, зменшення розміру належних до сплати судових витрат, повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому законодавством порядку і розмірі (наприклад, довідка про доходи, про склад сім`ї, про наявність на утриманні непрацездатних членів сім`ї, банківські документи про відсутність на рахунку коштів, довідка податкового органу про перелік розрахункових та інших рахунків тощо).

Статтею 129 Конституції Українивизначено, що однією із засад судочинства визначено рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Визначення майнового стану сторони є оціночним та залежить від доказів, якими обґрунтовується рівень майнового стану сторони.

Так, оцінюючи фінансове становище особи, яка звертається до суду з вимогою про звільнення її від сплати судового збору, зменшення його розміру, надання відстрочки чи розстрочки в його сплаті, національні суди повинні встановлювати наявність у такої особи реального доходу (розмір заробітної плати, стипендії, пенсії, прибутку тощо), рухомого чи нерухомого майна, цінних паперів, можливості розпорядження ними без значного погіршення фінансового становища (Рішення ЄСПЛ "Kniat v. Poland" від 26 липня 2005 року, Рішення ЄСПЛ "Jedamski and Jedamska v. Poland". Від 25 липня 2005 року).

Таким чином, основною умовою для звільнення від сплати судового збору є важкий майновий стан особи, яка звертається до суду, що особа повинна довести поданими письмовими доказами.

Проте, жодних доказів на підтвердження того, що майновий стан ОСОБА_1 , перешкоджає сплаті ним судового збору у встановленому законодавством порядку і розмірі не надано. Саме ж клопотання про звільнення від сплати судового збору з посиланням на те, що апелянт (стягувач) є постраждалою особою від дій боржника, який ухиляється від виконання рішення суду, яке набрало законної сили та від своїх боргових зобов`язань перед стягувачем, не є підставою для звільнення від сплати судового збору.

З огляду на викладене, підстави для задоволення клопотання про звільнення від сплати судового збору відповідно дозакону відсутні, а тому в заявленому клопотанні слід відмовити.

Отже, апелянту необхідно сплатити по даній справі судовий збір у встановленому порядку і розмірі.

Згідно ч.1 ст.4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно підпункту 9 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до суду апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду фізичною особою ставка судового збору становить 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, подана апеляційна скарга підлягає сплаті судовим збором у розмірі536,80 грн. (2684,00 грн. х 0,2) який повинен бути внесений або перерахований апелянтом за наступними банківськими реквізитами:

Отримувач коштів ГУК у Зак. обл/Ужгородська тг/22030101

Код отримувача (код за ЄДРПОУ)37975895

Банк отримувача Казначейство України (ел. адм. подат.)

Код банку отримувача (МФО) 899998

Рахунок отримувачаUA708999980313161206080007493

Код класифікації доходів бюджету22030101

У разі невідповідності апеляційної скарги вимогам ст.356 ЦПК України та несплати суми судового збору до апеляційної скарги застосовуються положення статті 185 ЦПК України.

За таких обставин, апеляційна скарга підлягає залишенню без руху, про що слід повідомити апелянта та надати йому строк на протязі десяти днів з дня вручення ухвали для усунення недоліків.

Керуючись ст.8ЗУ "Просудовий збір",ст.ст.136, 185, 356, 357 ЦПК України, суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання ОСОБА_1 , в інтересах якого діє ОСОБА_2 , про звільнення від сплати судового збору за подачу апеляційної скарги - відмовити.

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 , в інтересах якого діє ОСОБА_2 , на ухвалу Берегівського районного суду Закарпатської області від 23 серпня 2023 року - залишити без руху, про що повідомити апелянта та надати йому строк на протязі десяти днів з дня вручення ухвали для усунення недоліків.

Роз`яснити, що якщо апелянт відповідно до цієї ухвали у встановлений строк усуне недоліки апеляційної скарги, а саме здасть в канцелярію суду апеляційної інстанції або надішле поштою оригінал квитанціїї про сплату судового збору або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону - апеляційна скарга вважається поданою в день первинного її подання до суду. Інакше скарга вважається неподаною і повертається.

Суддя С.Д. Джуга

СудЗакарпатський апеляційний суд
Дата ухвалення рішення08.11.2023
Оприлюднено14.11.2023
Номер документу114840918
СудочинствоЦивільне
КатегоріяСправи позовного провадження Інші справи позовного провадження

Судовий реєстр по справі —297/2216/19

Постанова від 19.02.2024

Цивільне

Закарпатський апеляційний суд

Джуга С. Д.

Ухвала від 04.12.2023

Цивільне

Закарпатський апеляційний суд

Джуга С. Д.

Ухвала від 22.11.2023

Цивільне

Закарпатський апеляційний суд

Джуга С. Д.

Ухвала від 08.11.2023

Цивільне

Закарпатський апеляційний суд

Джуга С. Д.

Ухвала від 23.08.2023

Цивільне

Берегівський районний суд Закарпатської області

МИХАЙЛИШИН В. М.

Ухвала від 23.08.2023

Цивільне

Берегівський районний суд Закарпатської області

МИХАЙЛИШИН В. М.

Ухвала від 12.09.2023

Цивільне

Закарпатський апеляційний суд

Джуга С. Д.

Ухвала від 22.02.2021

Цивільне

Берегівський районний суд Закарпатської області

Ільтьо І. І.

Постанова від 24.11.2020

Цивільне

Закарпатський апеляційний суд

Бисага Т. Ю.

Ухвала від 12.08.2020

Цивільне

Берегівський районний суд Закарпатської області

Ільтьо І. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні