Ухвала
від 15.11.2023 по справі 905/2910/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649


У Х В А Л А

15.11.2023 Справа №905/2910/17

Господарський суд Донецької області у складі судді Кротінової О.В.,

при секретарі судового засідання (помічник судді за дорученням) Галагузі М.П.,

за заявою кредитора Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, м.Слов`янськ Донецької області,

до боржника Публічного акціонерного товариства Дружківський машинобудівний завод, м.Дружківка Донецької області (код ЄДРПОУ 00165669),

про банкрутство

ліквідатор - Карпенко А.А.,

розгляд клопотання ліквідатора Карпенка А.А. б/н від 11.11.2021 (з урахуванням заяви №21-09/2023 від 21.09.2023) про зобов`язання прийняти майно без додаткових умов,

за участю представників:

від кредитора: не з`явився;

від боржника: не з`явився;

ліквідатор: не з`явився;

від Міністерства енергетики України: не з`явився;

від Дружківської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області: не з`явився;

від Фонду державного майна України: Ковтяга О.В. - самопредставництво, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 26.09.2023 прийнято заяву №21-09/2023 від 21.09.2023 ліквідатора Публічного акціонерного товариства Дружківський машинобудівний завод, арбітражного керуючого Карпенка А.А., та визначено здійснювати розгляд клопотання б/н від 11.11.2021 про зобов`язання прийняти майно без додаткових умов з урахуванням її змісту; відкладено розгляд клопотання ліквідатора Карпенка А.А. б/н від 11.11.2021 (з урахуванням заяви №21-09/2023 від 21.09.2023) про зобов`язання прийняти майно без додаткових умов на 19.10.2023 о 12:30 год. зал судового засідання №406; зобов`язано Дружківську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області надати відзив на клопотання ліквідатора Карпенка А.А. б/н від 11.11.2021р. (з урахуванням заяви №21-09/2023 від 21.09.2023) про зобов`язання прийняти майно без додаткових умов.

Ухвалою суду від 26.09.2023 клопотання ліквідатора Публічного акціонерного товариства Дружківський машинобудівний завод, арбітражного керуючого Карпенка А.А., про витребування інформацію задоволено; витребувано у Дружківської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області інформацію із відповідним її підтвердженням: відомості про стан об`єктів на теперішній час; відомості про власників квартир станом на теперішній час за вказаними адресами житлових будинків (у тому числі щодо приватизації житлових будинків їх мешканцями (поквартирно)): житловий будинок №9, вул.Свободи, м. Дружківка, Донецька область; житловий будинок №9, вул.Театральна, м. Дружківка, Донецька область; житловий будинок №11, вул.Театральна, м. Дружківка, Донецька область; житловий будинок №7, вул.Свободи, м.Дружківка Донецької області; житловий будинок №8, вул.Армійська (Красноармійська), м.Дружківка Донецької області; житловий будинок №10, вул.Армійська (Красноармійська), м.Дружківка Донецької області; витребувану судом інформацію надати у строк до 19.10.2023.

Ухвалою суду від 19.10.2023 відкладено розгляд клопотання ліквідатора Карпенка А.А. б/н від 11.11.2021 (з урахуванням заяви №21-09/2023 від 21.09.2023) про зобов`язання прийняти майно без додаткових умов на 15.11.2023 о 12:00 год. зал судового засідання №406; встановлено витребувану ухвалою суду від 26.09.2023 інформацію надати у строк до 15.11.2023; повторно зобов`язано Дружківську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області надати відзив на клопотання ліквідатора Карпенка А.А. б/н від 11.11.2021р. (з урахуванням заяви №21-09/2023 від 21.09.2023) про зобов`язання прийняти майно без додаткових умов; повідомити про судове засідання ліквідатора, Міністерство енергетики України, Дружківську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області та Фонд державного майна України; повідомлено, що участь у судовому засіданні можлива для учасників справи в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення судового засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області; роз`яснено необхідність дотримання приписів ст.197 Господарського процесуального кодексу України при поданні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

14.11.2023 від Дружківської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області на офіційну електронну поштову адресу суду отримано електронну копію відзиву №01-16/5003 від 13.11.2023, з додатками згідно переліку.

Документи скріплено кваліфікованим електронним підписом.

Долучено до матеріалів справи.

Дружківською міською військовою адміністрацією Краматорського району Донецької області у представленому відзиві зазначено, що за результатами проведеного обстеження об`єктів встановлено, що деякі житлові будинки зруйновані та не можуть бути прийняті в комунальну власність у зв`язку з їх фактичною відсутністю або неможливістю використання за функціональним призначенням.

Вказано, що будинки №8 по вул.Армійська та №7 по вул.Свободи повністю зруйновані та не підлягають відновленню.

Окрім цього, в будинку №11 по вул. Театральна дві квартири мають руйнації та непридатні для проживання.

Звернуто увагу, що в будинку №9 по вул. Свободи є руйнування несучих стін, внутрішніх перегородок та покрівлі, відсутні вікна, двері, зруйнована підлога. У вказаному будинку тривалий час ніхто не проживає.

Стосовно будинку №10 по вул.Армійська вказано, що наявні руйнування несучих стін, внутрішніх перегородок та покрівлі, відсутні вікна, двері, підлога зруйнована.

Єдиним будинком, в якому присутні 100% мешканців та який придатний для проживання є житловий будинок №9 по вул. Театральна, м.Дружківка.

Надано акти огляду відповідних будинків, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, лист КП "ДМБТІ" №521 від 16.10.2023.

Одночасно, з посиланням на Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України №891 від 06.11.1995, зазначено, що передача відомчого житлового фонду в комунальну власність провадиться разом з відповідною технічною документацією на будинок (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж та інші), а також документами, що встановлюють право на нього. У разі відсутності необхідної технічної документації вона відновлюється за рахунок підприємства, установи чи організації, що передає відомчий житловий фонд у комунальну власність. Звернуто увагу, що передача житлового фонду з державної у комунальну власність пов`язана з комплексом відповідних дій, без вчинення яких складання акту приймання-передачі та передача об`єкту є неможливим.

У підсумку, Дружківською міською військовою адміністрацією Краматорського району Донецької області вказано на можливість прийняти лише наявне житлове нерухоме майно у разі надання всіх документів та вчинення всіх передбачених законодавством дій.

З огляду на вищевикладене, є потреба в отриманні від ліквідатора Карпенка А.А. пояснень стосовно викладеного у відзиві Дружківської міської військової адміністрацієї Краматорського району Донецької області.

З огляду на таке, з метою повного та всебічного розгляду клопотання ліквідатора, беручи до уваги обставини, що наразі зумовлюють реалізацію учасниками процесу своїх процесуальних прав та обов`язків, суд вбачає за доцільне відкласти судове засідання з розгляду клопотання ліквідатора Карпенка А.А. б/н від 11.11.2021 (з урахуванням заяви №21-09/2023 від 21.09.2023) про зобов`язання прийняти майно без додаткових умов.

Згідно приписів ч.1 ст.216 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Керуючись ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства, ч.1 ст.216, ст.ст.234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1.Відкласти розгляд клопотання ліквідатора Карпенка А.А. б/н від 11.11.2021 (з урахуванням заяви №21-09/2023 від 21.09.2023) про зобов`язання прийняти майно без додаткових умов на 14.12.2023 о 13:30 год. зал судового засідання №406

2.Зобов`язати ліквідатора Карпенка А.А. до дати наступного судового засідання надати письмові пояснення стосовно викладених Дружківською міською військовою адміністрацією Краматорського району Донецької області доводів у відзиві №01-16/5003 від 13.11.2023, зокрема, щодо технічної документації на житлові будинки, перелік яких наведено у клопотанні ліквідатора Карпенка А.А. б/н від 11.11.2021 (з урахуванням заяви №21-09/2023 від 21.09.2023), та документів, що встановлюють право на них.

3.Повідомити про судове засідання ліквідатора, Міністерство енергетики України, Дружківську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області та Фонд державного майна України.

4.З урахуванням положень статті 3 Конституції України про те, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю - рекомендувати у випадку загрози життю, здоров`ю та безпеці представників учасників справи подавати до суду заяви про розгляд клопотання в їхній відсутності за наявними матеріалами в порядку частини третьої статті 196 Господарського процесуального кодексу України.

5.Звернути увагу сторін, що з 18 жовтня 2023 року введено в дію Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами" від 29.06.2023 № 3200-IX. Приписами частини шостої статті 6 Господарського процесуального кодексу України (у редакції Закону, з урахуванням змін) визначено, що адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

Процесуальні наслідки, передбачені ч.4 ст.170 Господарського процесуального кодексу України, застосовуються у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

6.Повідомити, що участь у судовому засіданні можлива для учасників справи в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення судового засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області.

7.Роз`яснити необхідність дотримання приписів ст.197 Господарського процесуального кодексу України при поданні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

8. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя О.В. Кротінова

Дата ухвалення рішення15.11.2023
Оприлюднено17.11.2023
Номер документу114953251
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —905/2910/17

Ухвала від 20.05.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Кротінова Олена Вікторівна

Ухвала від 22.04.2024

Господарське

Господарський суд Донецької області

Кротінова Олена Вікторівна

Ухвала від 14.12.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Кротінова Олена Вікторівна

Ухвала від 14.12.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Кротінова Олена Вікторівна

Ухвала від 29.11.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Кротінова Олена Вікторівна

Ухвала від 15.11.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Кротінова Олена Вікторівна

Ухвала від 09.11.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Кротінова Олена Вікторівна

Ухвала від 19.10.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Кротінова Олена Вікторівна

Ухвала від 26.09.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Кротінова Олена Вікторівна

Ухвала від 26.09.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Кротінова Олена Вікторівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні