Ухвала
від 31.10.2023 по справі 752/18822/22
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/18822/22

Провадження № 2/752/3361/23

У Х В А Л А

Іменем України

31.10.2023 року Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Колдіної О.О.

з участю секретаря Ящука Д.О.,

представника позивача Прусова В.М. ,

представника відповідача ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЛОГ ТРЕЙДІНГ», ОСОБА_2 про стягнення коштів за договором гарантії,

в с т а н о в и в:

в провадженні Голосіївського районного суду м.Києва знаходиться справа за позовом Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЛОГ ТРЕЙДІНГ», ОСОБА_2 про стягнення коштів за договором гарантії.

Відповідно до поданої заяви, позивач просить суд стягнути з ТОВ «ПРОЛОГ ТРЕЙДІНГ» 104 648,87 гривень, з яких: заборгованість по гарантії 91 200 гривень, прострочена заборгованість по процентам 5 159,67 гривень, пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань - 5 380,80 гривень, 638,40 гривень - сума боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, та судовий збір.

Ухвалою суду від 09.01.2023 р. у даній справі відкрито провадження; справу призначено до розгляду в порядку загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 07 червня 2023 р. вирішено питання про закриття підготовчого провадження у справі; справу призначено до судового розгляду.

Представником відповідача ТОВ «ПРОЛОГ ТРЕЙДІНГ» подано клопотання про закриття провадження у справі, оскільки спір, що виник між сторонами, підвідомчий господарському суду, так як фактично ПрАТ «АЙБОКС БАНК» звернулося до Голосіївського районного суду міста Києва із позовними вимогами щодо стягнення заборгованості виключно з ТОВ «ПРОЛОГ ТРЕЙДІНГ».

Представник позивача проти задоволення заявленого клопотання заперечував та зазначив, що позивачем в ході розгляду справи було подано заяву про виправлення описки в позовній заяві, відповідно до якої ПАТ «АЙБОКС БАНК» просить суму заборгованості стягнути з відповідачів солідарно.

Вислухавши учасників процесу та дослідивши матеріали цивільної справи, суд вважає, що заява представника відповідача підлягає задоволенню, а провадження у справі закриттю з наступних підстав.

Згідно з ст.19 ЦПК України в порядку цивільного судочинства суди розглядають справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Відповідно до роз`яснень, викладених в абзаці 1 пункту 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції», вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, суд повинен виходити з того, що згідно зі статтею 124 Конституції України юрисдикція загальних судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, а за частинами 1 і 2 статті 15 ЦПК України у порядку цивільного судочинства суди розглядають справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ за Кодексом адміністративного судочинства України (стаття 17) або ГПК України (статті 1, 12) віднесено до компетенції адміністративних чи господарських судів. Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства.

З матеріалів справи вбачається, що 02.04.2019 між Міністерством оборони України та ТОВ «Пролог Трейдінг» було укладено договір про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався у 2019 році поставити кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування (39220000-0) (Фляга індивідуальна польова, тип А (пластикова) (лот 1. Фляги для води (39221140-0) (Фляга індивідуальна польова, тип А, (пластикова) (далі - товар), а замовник зобов`язався забезпечити приймання та оплату товару в асортименті, кількості у строки (терміни), вказані у договорі.

На виконання умов Договору ТОВ «Пролог Трейдінг» забезпечило виконання своїх зобов`язань за договором у розмірі 5 % від суми договору банківською гарантією.

Так, 01.04.2019 ПрАТ «Айбокс Банк» було видано гарантію № 1604-0319/PTR15v, згідно якої гарант зобов`язався сплатити на користь Міністерства оборони України (бенефіціар) суму, що складає 91 200 грн 00 коп., у випадку невиконання (неналежного виконання) ТОВ «Пролог Трейдінг» умов договору від 02.04.2019 № 286/3/19/112 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби (за кошти Державного бюджету України) (щодо якості, кількості строків) протягом 5 банківських днів з дня отримання ним письмової вимоги бенефіціара відповідно до чинного законодавства України з посиланням на цю гарантію за підписами уповноважених осіб, у якій має зазначатися номер і дата договору, сума належна до сплати, якщо у вимозі буде вказано, що сума яку бефенціар вимагає сплатити, повинна бути виплачена цьому у зв`язку із невиконанням чи неналежним виконанням принципалом умов договору із зазначенням, в чому саме полягає невиконання чи неналежне виконання умов договору.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 року у справі № 910/10990/20, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 23.06.2021, встановлено факт прострочення поставки товару за договором від 02.04.2019 № 286/3/19/112 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби на 11 днів.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 31.05.2022 у справі № 910/116/22 позов Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України з про стягнення з ПрАТ «Айбокс Банк» грошових коштів у розмірі 91 200 грн 00 коп. було задоволено.

13.09.2022 року ПрАТ «Айбокс Банк» на виконання судового рішення сплатило Міністерству оборони України грошові кошти.

Позивач ПрАТ «АЙБОКС БАНК» звернулося до суду з позовом до ТОВ «ПРОЛОГ ТРЕЙДІНГ» та ОСОБА_2 про стягнення коштів за договором гарантії, відповідно до якого просить стягнути з ТОВ «ПРОЛОГ ТРЕЙДІНГ» на користь приватного ПрАТ «АЙБОКС БАНК» 104 648, 87 грн., з яких заборгованість по гарантії 91200, 00 грн., прострочена заборгованість по процентам вказаним в Договорі (35%) - 5159, 67 грн., пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань - 5 380, 80 грн., 638,40 - сума боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, судовий збір у розмірі 2 270, 00 гри та стягнути з ТОВ «ПРОЛОГ ТРЕЙДІНГ» 2 481,00 грн., судового збору.

Відповідно до ст.4 Господарського процесуального кодексу України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених Законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Предметна та суб`єкта юрисдикція господарських судів, тобто сукупність повноважень господарських судів щодо розгляду справ, віднесених до їх компетенції, визначена статтею 20 ГПК України.

Так, відповідно до п.п.1, 15 ч.1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов`язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці; інші справи у спорах між суб`єктами господарювання.

Згідно п. 3.1 Постанови пленуму Вищого господарського суду України № 10 від 24.10.2011 року «Про деякі питання підвідомчості та підсудності справ господарським судам», господарський спір підвідомчий господарському суду, зокрема, за таких умов: участь у спорі суб`єкта господарювання; наявність між сторонами господарських відносин, врегульованих Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами господарського і цивільного законодавства, і спору про право, що виникає з відповідних відносин; відсутність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції.

З огляду на вищевикладене, суд приходить до висновку, що даний спір, який виник між ПрАТ «АЙБОКС БАНК» та ТОВ «ПРОЛОГ ТРЕЙДІНГ» з приводу виконання умов договору про надання гарантії № 1604-0319/PTR15v від 01.04.2019 року, підвідомчий господарському суду.

Разом з тим, суд не може взяти до уваги посилання представника позивача на подання заяви про виправлення описки в позовній заяві, оскільки питання, на які посилається представник, не є опискою в розумінні ст.269 ЦПК України, а є по суті заявою про зміну предмету позову, яка не була подана представником позивача у спосіб, передбачений Законом.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.255 ЦПК України суд закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Враховуючи викладене, клопотання представника відповідача є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.206, 255 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

провадження у справі за позовом Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЛОГ ТРЕЙДІНГ», ОСОБА_2 про стягнення коштів за договором гарантії закрити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя

Дата ухвалення рішення31.10.2023
Оприлюднено29.11.2023

Судовий реєстр по справі —752/18822/22

Ухвала від 06.03.2024

Цивільне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Ухвала від 10.11.2023

Цивільне

Голосіївський районний суд міста Києва

Колдіна О. О.

Ухвала від 31.10.2023

Цивільне

Голосіївський районний суд міста Києва

Колдіна О. О.

Ухвала від 31.10.2023

Цивільне

Голосіївський районний суд міста Києва

Колдіна О. О.

Ухвала від 07.06.2023

Цивільне

Голосіївський районний суд міста Києва

Колдіна О. О.

Ухвала від 09.01.2023

Цивільне

Голосіївський районний суд міста Києва

Колдіна О. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні